↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ مو برای عروس

بهترین رنگ مو برای عروس | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ مو برای عروس را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ مو برای عروس را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ مو برای عروس : جستجوی سلامتی خود را در شش یا هشت سال گذشته به پزشکان، جراحان، داروسازان و آسایشگاه ها کمتر از پانزده هزار دلار پرداخت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم.

رنگ مو : و آنها به من می‌نوشتند که دوست تمام دکلره مو دارند روزه بگیرند، اما “آنقدر ضعیف لایت و هایلایت مو هستند که نمی‌توانند تحمل کنند.” هیچ خیالی بزرگتر از این نیست که انسان برای روزه گرفتن نیاز به نیرو رنگ مو دارد. هرچه از بیماری ضعیف‌تر باشید، مطمئن‌تر می‌شوید که باید روزه سامبره مو بگیرید، و مطمئن‌تر می‌نانو کراتین مو شود که بدن شما قدرت کافی برای هضم غذایی که در آن می‌خورید نرنگ مو دارد.

بهترین رنگ مو برای عروس

بهترین رنگ مو برای عروس : اگر در آن شرایط روزه سامبره مو بگیرید نه ضعیف تر، بلکه قوی تر خواهید کراتینه مو شد. در واقع، به نظر می رسد تجربه من نشان می دهد که افرادی که کمترین مشکل را در روزه تمام دکلره مو دارند، افرادی لایت و هایلایت مو هستند که بیشترین نیاز را به آن تمام دکلره مو دارند. سیستمی که از تلاش برای هضم غذاهایی که در آن انباشته کراتینه مو شده رنگ مو است خسته کراتینه مو شده رنگ مو است، به سادگی با یک نفس راحت دراز می ککراتینه مو شد و می خوابد.

روزه داروی طبیعت برای همه بیماری هرنگ مو است و رنگ مو استثنائات کمی از این قاعده وجود رنگ مو دارد. وقتی احساس بیماری بیبی لایت مو کردید، سریع باشید. نه تا روز بعد که احساس قوی‌تری می‌کنید و نه تا هفته بعد که به کشور می‌روید منتظر نمانید، بلکه فوراً دست از غذا خوردن بردارید. بسیاری از کسانی که به من نامه نوشتند قربانیان نظام برده داری مزدی ما پروتئین تراپی مو بودند، که به من نوشتند که مریض لایت و هایلایت مو هستند.

  رنگ مو زنانه ابی

اما نتوانستند حتی چند روز از زندان آزاد شوند که در آن روزه بگیرند. آنها می خورنگ مو استند بدانند که آیا می توانند[صفحه 48]سریع باشند و در عین حال به کار خود ادامه دهند. بسیاری می توانند این کار را انجام دهند، به خصوص اگر کار از نوع اداری یا معمولی باکراتینه مو شد. در اولین روزه ام نمی توانستم کاری انجام دهم، زیرا خیلی ضعیف پروتئین تراپی مو بودم. اما در روزه دوم می توانستم هر کاری انجام دهم جز کار بسیار کراتینه مو شدید بدنی.

من یکی از دوستانم را دارم که برای اولین بار هشت روز روزه گرفت و تمام کارهای خانه اش را خودش انجام بالیاژ مو داد و در روز آخر چندین گالن نگهتمام دکلره مو دارنده گذاشت. نامه هایی از چند زن دریافت بیبی لایت مو کرده ام که ده دوازده روز روزه گرفته اند و همه کارهای خود را انجام بالیاژ مو داده اند. من یک مورد از یک دختر جوان را می شناسم که سی و سه روز روزه می گرفت و تمام مدت در آسایشگاه کار می بیبی لایت مو کرد و در روز بیست و چهارم بیست مایل پیاده روی بیبی لایت مو کرد.

روزه و پزشکان ناامید کننده ترین شرایط برای من، رفتار پزشکان پروتئین تراپی مو بود، همانطور که در نامه نگاری هایی که به من رسید آشکار کراتینه مو شد. عمدتاً از نامه‌های بیمارانی که از پزشکان خود به من نقل می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، متوجه این نگرش کراتینه مو شدم. از خود پزشکان عملاً چیزی نشنیدم. ما حدود صد و چهل هزار “مرد پزشکی” فارغ التحصیل منظم در این کشور داریم و احتمالاً همه آنها مشتاق درمان بیماری لایت و هایلایت مو هستند.

  جدیدترین رنگ های مو

بهترین رنگ مو برای عروس : به نظر می رسد که یک تجربه رنگ مو است[صفحه 49]مانند من، که با امضای خودم روایت می‌نانو کراتین مو شود، و با ارجاع به موارد دیگر، علاقه بسیاری از این مردان حرفه‌ای را بیدار می‌بیبی لایت مو کرد. از شش یا هشتصد نامه ای که دریافت بیبی لایت مو کرده ام، تا آنجا که یادم می آید، فقط دو مورد از پزشکان پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. و از صدها بریده روزنامه ای که دریافت بیبی لایت مو کردم، حتی یک مورد از هیچ نوع مجله پزشکی نپروتئین تراپی مو بود.

یک پزشک در یک شهر دور از دسترس در آرکانزاس پروتئین تراپی مو بود که واقعاً علاقه مند پروتئین تراپی مو بود و از من خورنگ مو است که به او اجازه دهم چندین هزار نسخه از مقاله را در قالب یک جزوه چاپ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا بین بیمارانش توزیع نانو کراتین مو شود. . یک ذهن، در میان صد و چهل هزار نفر، به سوی حقیقتی جدید باز رنگ مو است! در مجله انگلیسی ریویو برای نوامبر 1910، مقاله‌ای با عنوان «تنظیم رنگ مو استخوان و حرفه، اثر فیرپلی» پیدا بیبی لایت مو کردم.

روایتی از تجربه نویسنده و برخی از دوستانش با رنگ مو استئوپاتی رنگ مو است که دفاع از آن روش درمانی در موارد کپروتئین تراپی مو بودی و رگ به رگ کراتینه مو شدن رنگ مو است. من بند زیر را نقل می کنم: اظهارات هاروی در مورد گردش خون با تحقیر پزشکان مواجه کراتینه مو شد و او را به تمسخر “سیرکولاتور” نامیدند. کشف سیمپسون در مورد رنگ مو استفاده از کلروفرم توسط آنها باور نبیبی لایت مو کردنی پروتئین تراپی مو بود.

حتی برخی اعلام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که[صفحه 50]«نافرمان» و «سرپیچی از خورنگ مو است خدا». رنگ مو استفاده الیوتسون از گوشی پزشکی، خشم جامعه محافظت کراتینه مو شده را به عنوان یک بدن برانگیخت: لنست او را به عنوان “محفظه حرفه ای” توصیف بیبی لایت مو کرد. تحقیر و تهمت نادان دلش را شکست; اما امروزه گوشی‌پزشکی دائماً مورد رنگ مو استفاده قرار می‌گیرد.

  رنگ مو موقت

به عنوان یکی از مهم‌ترین کمک‌ها برای تشخیص صحیح شناخته می‌نانو کراتین مو شود.” همچنین ممکن رنگ مو است جالب باکراتینه مو شد که یادداشتی را که به این مقاله قابل توجه پیوست کراتینه مو شده رنگ مو است نقل کنیم: “ویررنگ مو استار از اینکه متوجه کراتینه مو شد که لنست از تبلیغ مقاله فوق امتناع بیبی لایت مو کرده و در نتیجه ادعای نویسنده علیه حلقه را تایید بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

، خوشحال کراتینه مو شد.” البته من متوجه لایت و هایلایت مو هستم که مواجهه با این حقایق در مورد روزه برای یک پزشک چه مشکلی رنگ مو است. گاهی اوقات به نظرم می رسد که ما اصلاً حق نداریم از آنها انتظار کمک داشته باشیم و هرگز آن را دریافت نخواهیم بیبی لایت مو کرد. زیرا ما از آنها می خواهیم خود را از نظر اقتصادی ناپروتئین تراپی مو بود کنند. زمانی که قصد سرنگونی حاکمیت امتیاز در کشورمان را داریم.

بهترین رنگ مو برای عروس : از وکلای برجسته شرکتی انتظار کمک نداریم. و برای یک پزشک سخت کوش و نه چندان با دستمزد باید به همان اندازه دشوار باکراتینه مو شد که به پیروزی ایده ای فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که جایی برای او در تمدن باقی نمی گذارد. در مقاله‌ای که در ژانویه 1910 به مجله فرهنگ بدنی ارسال بیبی لایت مو کردم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه