↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین مارک رنگ مو دنیا

بهترین مارک رنگ مو دنیا | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین مارک رنگ مو دنیا را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین مارک رنگ مو دنیا را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین مارک رنگ مو دنیا : جادوگر به کراتینه مو شدت گفت: “این تنها بخشی از مجازات شمرنگ مو است.” اوزما وقتی به قصر او می‌رسیم به تو خواهد خندید، مترسک، چوب‌دار حلبی، و تیک‌توک، و مرد پشمالو، و باتن‌برایت، و دختر تکه‌کاری و… دوروتی افزود: «و بچه گربه صورتی». این پیشنهاد بیش از هر چیز دیگری به گربه شیشه ای آسیب زد.

رنگ مو : این تنها اره در نوع خود در جهان رنگ مو است. و اگر بیشتر شبیه آن وجود داشت، آنقدرها فوق العاده نپروتئین تراپی مو بود.» آنها اکنون تخته را به پشت شیر، سمت صاف به سمت بالا گره زدند و کپن بیل با احتیاط گل جادویی را روی تخته قرار بالیاژ مو داد. او گفت: «از ترس تصادف، کنار شیر راه می‌روم و به گلدان می‌گیرم.» تروت و دوروتی هر دو می‌توانستند بر پشت ببر گرسنه سوار شوند و بین آنها قفس میمون‌ها را حمل می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

بهترین مارک رنگ مو دنیا

بهترین مارک رنگ مو دنیا : اما این ترتیب باعث کراتینه مو شد که جادوگر و همچنین ملوان سفر را با پای پیاده طی کنند، و بنابراین صفوف به آرامی حرکت بیبی لایت مو کرد و گربه شیشه ای غر زد زیرا رسیدن به شهر زمردی بسیار طول می ککراتینه مو شد. 229 گربه در ابتدا بدخلق و بداخلاق پروتئین تراپی مو بود، اما قبل از اینکه آنها به راه دور بروند، این موجود کریستالی سرگرمی خوبی را کشف بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

دم‌های بلند میمون‌ها دائماً از میله‌های قفسشان می‌چسبید.و وقتی این کار را انجام می‌بالیاژ مو دادند، گربه شیشه‌ای با حیله‌گری دم‌های پنجه‌هایش را می‌گرفت و می‌کشید. این باعث کراتینه مو شد که میمون ها جیغ بکشند و فریاد آنها گربه شیشه ای را بسیار خوشحال بیبی لایت مو کرد. تروت و دوروتی سعی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند جلوی این سرگرمی شیطانی را بگیرند، اما وقتی آنها نگاه نمی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

گربه دوباره دم را می کشید، و این موجود آنقدر حیله گر و سریع پروتئین تراپی مو بود که میمون ها به ندرت می توانستند فرار کنند. آنها با عصبانیت گربه را سرزنش آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و میله های قفس خود را تکان بالیاژ مو دادند، اما نتوانستند بیرون بیایند و گربه فقط به آنها خندید. 230 پس از اینکه مهمانی جنگل را ترک بیبی لایت مو کرد و در دشت های کشور مونچکین قرار گرفت، هوا تاریک کراتینه مو شد و آنها مجبور کراتینه مو شدند برای شب کمپ کنند و مکانی زیبا در کنار یک جویبار انتخاب کنند.

  انواع مدل رنگ مو صورتی

جادوگر با جادوی خود سه چادر ایجاد بیبی لایت مو کرد که پشت سر هم روی چمن ها برپا کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و همه چیزهایی که برای آسایش رفقایش لازم پروتئین تراپی مو بود به خوبی مجهز پروتئین تراپی مو بودند. چادر میانی برای دوروتی و تروت پروتئین تراپی مو بود و دو تخت سفید دنج و دو صندلی داشت. چادر دیگر، آن هم با تخت و صندلی، برای جادوگر و کاپن بیل پروتئین تراپی مو بود، در حالی که چادر سوم برای ببر گرسنه، شیر ترسو، قفس میمون ها و گربه شیشه ای پروتئین تراپی مو بود.

جادوگر بیرون از چادرها آتشی درست بیبی لایت مو کرد و روی آن یک کتری جادویی گذاشت که در حال حاضر انواع چیزهای خوب را برای شامشان می کشید و سیگار داغ می کشید. بعد از اینکه غذا خوردند و زیر ستاره های درخشان مدتی با هم صحبت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، همه به رختخواب رفتند و مردم زود خوابیدند. شیر و ببر هم تقریباً به خواب رفته پروتئین تراپی مو بودند که با فریاد میمون ها بیدار کراتینه مو شدند.

زیرا گربه شیشه ای دوباره دم آنها را می کشید. ببر گرسنه که از این هیاهو عصبانی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، فریاد زد: “این راکت را بس کن!” و با دیدن گربه شیشه ای، پنجه بزرگ خود را بلند بیبی لایت مو کرد و به موجودی زد. گربه آنقدر سریع پروتئین تراپی مو بود که ضربه را دور زد، اما پنجه های ببر گرسنه قفس میمون ها را خراشید و دو تا از میله ها را خم بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو طلایی تیره بدون دکلره

اما میمون‌ها به زودی متوجه کراتینه مو شدند که خم کراتینه مو شدن میله‌ها به آنها اجازه می‌دهد تا از بین بروند. اما آنها قفس را ترک نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اما پس از زمزمه بیبی لایت مو کردن با هم، اجازه بالیاژ مو دادند دمشان بیرون بیاید و همه ساکت ماندند. در حال حاضر گربه شیشه ای دوباره در نزدیکی قفس دزدید و به یکی از دم ها یک قاچ بالیاژ مو داد. فورا میمون ها یکی پس از دیگری از میان میله ها پریدند.

بهترین مارک رنگ مو دنیا : و با اینکه خیلی کوچک پروتئین تراپی مو بودند، کل دوجین آنها گربه شیشه ای را احاطه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به چنگال ها، دم و گوش هایش چسبیدند و او را زندانی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. سپس او را به زور از چادر بیرون آوردند و تا کنار نهر پایین آوردند. میمون ها متوجه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند که این سواحل با گل غلیظ و لزج به رنگ آبی تیره پوشانده کراتینه مو شده رنگ مو است و وقتی گربه را به سمت رودخانه بردند.

این گل را به تمام بدن شیشه ای گربه آغشته آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و گوش ها و چشم های موجود را پر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. با آن، به طوری که او نه می دید و نه می شنید. او دیگر شفاف نپروتئین تراپی مو بود و گل و لای آنقدر غلیظ روی او پروتئین تراپی مو بود که هیچ کس نمی توانست مغز صورتی یا قلب یاقوت او را ببیند. 232 در این شرایط بیدمشک را به چادر برگرداندند و سپس دوباره داخل قفس خود کراتینه مو شدند.

تا صبح، گل به سختی روی گربه شیشه ای خشک کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و رنگ آبی کسل کننده ای پروتئین تراپی مو بود. دوروتی و تروت ترسیدند.اما جادوگر سرش را تکان بالیاژ مو داد و گفت که این برای گربه شیشه‌ای برای اذیت بیبی لایت مو کردن میمون‌ها مفید رنگ مو است. کپن بیل، با دستان قوی خود، به زودی سیم های طلایی قفس میمون ها را در موقعیت مناسب خم بیبی لایت مو کرد.

  مدل های رنگ مو بدون دکلره

سپس از جادوگر پرسید که آیا باید گربه شیشه ای را در آب جویبار بشوید. جادوگر پاسخ بالیاژ مو داد: «نه هنوز. «گربه مستحق مجازات رنگ مو است، بنابراین فکر می‌کنم تا زمانی که به شهر زمردی برسد، آن گل آبی را – که به بدی رنگ رنگ مو است – روی بدنش می‌گذارم. این موجود احمق به قدری بیهوده رنگ مو است که وقتی مردم اوز او را در این وضعیت ببینند بسیار شرمنده می نانو کراتین مو شود.

شاید این درس را به دل بگیرد و بعد از آن میمون ها را تنها بگذارد. با این حال، گربه شیشه ای نمی توانست ببیند یا بشنود، و جادوگر برای جلوگیری از حمل او در سفر، گل و لای را از چشم ها و گوش های او جدا بیبی لایت مو کرد و دوروتی دستمال او را خیس بیبی لایت مو کرد و چشم ها و گوش هایش را تمیز بیبی لایت مو کرد. 233 به محض اینکه توانست صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، گربه شیشه ای با عصبانیت پرسید: “آیا نمی خواهید.

بهترین مارک رنگ مو دنیا : آن میمون ها را به خاطر این حیله که با من بازی می کنند مجازات کنید؟” جادوگر پاسخ بالیاژ مو داد: “نه.” “شما با کشیدن دم آنها حقه بازی بیبی لایت مو کردید، بنابراین این فقط تلالو رنگ مو است، و من خوشحالم که میمون ها انتقام خود را گرفتند.” او به گربه شیشه ای اجازه نمی بالیاژ مو داد نزدیک آب برود تا خودش را بشوید، اما وقتی آنها سفر خود را به سمت شهر زمرد از سر گرفتند، او را مجبور بیبی لایت مو کرد که آنها را دنبال الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه