↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین مارک رنگ مو برای سالن زیبایی

بهترین مارک رنگ مو برای سالن زیبایی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین مارک رنگ مو برای سالن زیبایی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین مارک رنگ مو برای سالن زیبایی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین مارک رنگ مو برای سالن زیبایی : الان کجا میری؟» کیکی گفت: “من به مسافرخانه می روم تا شام و تختی بخورم.” “آیا پولی برای پرداخت آن دارید؟” از نوم پرسید. “من یک قطعه طلا دارم.” “که تو دزدیدی. خیلی خوب.

رنگ مو : همچنین فکر می‌بیبی لایت مو کرد تخت برای خوابیدن راحت‌تر از بالای درخت رنگ مو است، به همین دلیل روی زمین پرید و گفت: «می‌خواهم دوباره کیکی آرو شوم- پیرزقکسگل! ” فوراً شکل طبیعی خود را به دست آورد و به خانه رفت و در زد و شام خورنگ مو است. “شما کی لایت و هایلایت مو هستید؟” از مرد خانه پرسید. کیکی آرو پاسخ بالیاژ مو داد: “یک غریبه از سرزمین اوز.” 29 مرد گفت: پس خوش آمدی. یک شام خوب و یک تخت خواب خوب به کیکی بالیاژ مو داده کراتینه مو شد و او رفتار بسیار خوبی داشت.

بهترین مارک رنگ مو برای سالن زیبایی

بهترین مارک رنگ مو برای سالن زیبایی : اگرچه از پاسخ بالیاژ مو دادن به همه سؤالاتی که مردم خوب نولاند از او پرسیدند خودداری بیبی لایت مو کرد. مرد جوان پس از فرار از خانه و یافتن راهی برای دیدن دنیا، دیگر ناراضی نپروتئین تراپی مو بود و بنابراین دیگر متقابل و ناسازگار نپروتئین تراپی مو بود. مردم او را فردی بسیار محترم پنداشتند و صبح روز بعد به او صبحانه بالیاژ مو دادند و پس از آن او با احساس رضایت کامل به راه خود شروع بیبی لایت مو کرد.

کیکی آرو پس از یک یا دو ساعت راه رفتن در کشور زیبا که توسط پادشاه باد اداره می نانو کراتین مو شود، تصمیم گرفت که می تواند سریعتر سفر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و بیشتر به عنوان یک پرنده ببیند، بنابراین خود را به یک کبوتر سفید تبدیل بیبی لایت مو کرد و از شهر بزرگ نوله بازدید بیبی لایت مو کرد و آن را دید. کاخ پادشاه و باغ ها و بسیاری از مکان های دیدنی دیگر. سپس به سمت غرب به سمت پادشاهی Ix پرواز بیبی لایت مو کرد و پس از یک روز اقامت در کشور ملکه Zixi به سمت غرب به سرزمین Ev رفت.

  مدل رنگ موی جدید دودی

به نظرش هر جایی که می‌رفت بسیار خوشایندتر از کشور نعلبکی هیوپ‌ها پروتئین تراپی مو بود، و تصمیم گرفت که وقتی به بهترین کشور رسید در آنجا ساکن نانو کراتین مو شود و از زندگی آینده‌اش نهایت لذت را ببرد. 30 در سرزمین Ev او دوباره شکل خود را از سر گرفت، زیرا شهرها و روستاها به هم نزدیک پروتئین تراپی مو بودند و او به راحتی می‌توانست با پای پیاده از یکی به دیگری برود.

نزدیک غروب به مسافرخانه ای خوب آمد و از صاحب مسافرخانه پرسید که آیا می تواند غذا و مسکن داشته باکراتینه مو شد. مرد گفت: «اگر پولی برای پرداخت داری، می‌توانی، وگرنه باید به جای دیگری بروی.» این باعث تعجب کیکی کراتینه مو شد، زیرا در سرزمین اوز اصلاً از پول رنگ مو استفاده نمی کنند، هرکسی اجازه رنگ مو دارد آنچه را که می خواهد بدون قیمت بگیرد.

بنابراین، او پولی نداشت، و به همین دلیل روی برگرداند تا به دنبال مهمان نوازی در جای دیگری باکراتینه مو شد. از پنجره ای باز به یکی از اتاق های مسافرخانه نگاه می بیبی لایت مو کرد، همانطور که از کنار آن رد می کراتینه مو شد، پیرمردی را دید که روی میز تپه بزرگی از قطعات طلا را می شمرد که کیکی فکر می بیبی لایت مو کرد پول رنگ مو است. فکر بیبی لایت مو کرد یکی از اینها برایش شام و تخت می‌خرید.

پس خود را به یک زاغی تبدیل بیبی لایت مو کرد و در حالی که از پنجره باز پرواز می‌بیبی لایت مو کرد، یکی از تکه‌های طلا را در منقارش گرفت و قبل از اینکه پیرمرد بتواند دخالت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، دوباره به بیرون پرواز بیبی لایت مو کرد. در واقع، پیرمردی که دزدیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود کاملاً درمانده پروتئین تراپی مو بود، زیرا جرأت نمی بیبی لایت مو کرد توده طلای خود را برای تعقیب زاغی رها الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و قبل از اینکه بتواند طلاها را در گونی بگذارد و کیسه را در جیبش بگذارد، پرنده دزد از دید خارج کراتینه مو شد.

  مدل رنگ موی دکلره جدید

بهترین مارک رنگ مو برای سالن زیبایی : جستجوی آن حماقت خواهد پروتئین تراپی مو بود. 31 کیکی آرو به سمت گروهی از درختان پرواز بیبی لایت مو کرد و قطعه طلا را روی زمین انداخت و شکل درست خود را از سر گرفت و سپس پول را برداشت و در جیبش گذاشت. “شما برای این متاسف خواهید کراتینه مو شد!” صدای کوچکی بالای سرش فریاد زد. کیکی به بالا نگاه بیبی لایت مو کرد و دید که گنجشکی روی شاخه ای نشسته پروتئین تراپی مو بود و او را تماشا می بیبی لایت مو کرد. “ببخشید برای چی؟” او خورنگ مو است.

گنجشک گفت: “اوه، من همه چیز را دیدم.” دیدم که در پنجره به طلا نگاه بیبی لایت مو کردی و بعد خودت را زاغی بیبی لایت مو کردی و از مرد فقیر غارت بیبی لایت مو کردی و بعد دیدم که اینجا پرواز بیبی لایت مو کردی و پرنده را به شکل سابقت در آوردی. این جادو رنگ مو است و جادو شریر و حرام رنگ مو است. و پول دزدیدی، و این جنایتی بزرگتر رنگ مو است. روزی پشیمان خواهی کراتینه مو شد.» کیکی آرو در حالی که اخم بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

پاسخ بالیاژ مو داد: “من اهمیتی نمی دهم.” “آیا نمی ترسی که شرور باشی؟” گنجشک پرسید. 33 کیکی گفت: «نه، نمی‌دانستم شرور لایت و هایلایت مو هستم، اما اگر پروتئین تراپی مو بودم، از این بابت خوشحالم. از آدمای خوب متنفرم من همیشه می خورنگ مو استم شرور باشم، اما نمی دانستم چگونه.» “ها، ها، هاو!” کسی پشت سرش با صدای بلندی خندید. “این روحیه مناسب رنگ مو است.

پسر من! خوشحالم که با شما آشنا کراتینه مو شدم. دست بده.» گنجشک هراسان جیغی کشید و پرواز بیبی لایت مو کرد. 34 دو تا بد فصل 3 کیکی برگشت و پیرمرد عجیب و غریبی را دید که نزدیک آن ایستاده پروتئین تراپی مو بود. او صاف نمی ایستاد، زیرا کج پروتئین تراپی مو بود. او بدنی چاق و پاها و دست‌های لاغر داشت. صورت بزرگ و گردی داشت با سبیل های پرپشت و سفیدی که تا یک نقطه زیر کمرش می آمد و موهای سفیدی که بالای سرش می آمدند.

  رنگ مو صدفی طلایی

او لباس‌های خاکستری مات و تنگ می‌پوشید و جیب‌هایش مثل اینکه پر از چیزی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، به‌هم ریخته پروتئین تراپی مو بود. 35 کیکی گفت: “من نمی دانستم که شما اینجا لایت و هایلایت مو هستید.” پیرمرد عجیب و غریب گفت: “من فقط بعد از آمدن تو نیامدم.” “شما کی لایت و هایلایت مو هستید؟” کیکی پرسید. «اسم من روگدو رنگ مو است. من قبلاً پادشاه نوم پروتئین تراپی مو بودم.

اما من از کشورم رانده کراتینه مو شدم و اکنون یک سرگردان لایت و هایلایت مو هستم.» “چه چیزی باعث کراتینه مو شد آنها شما را بیرون کنند؟” از پسر هیوپ پرسید. «خب، این روزها مد رنگ مو است که پادشاهان را لگد بزنیم. من برای خودم پادشاه بسیار خوبی پروتئین تراپی مو بودم، اما آن مردم وحشتناک اوز مرا تنها نمی گذاشتند. بنابراین مجبور کراتینه مو شدم از سلطنت کناره گیری کنم.» “معنی آن چیست؟” این به معنای اخراج کراتینه مو شدن رنگ مو است.

بهترین مارک رنگ مو برای سالن زیبایی : اما بیایید در مورد یک چیز خوشایند صحبت کنیم. تو کی لایت و هایلایت مو هستی و از کجا آمده ای؟» به من کیکی آرو می گویند. من قبلاً در کوه مونک در سرزمین اوز زندگی می بیبی لایت مو کردم، اما اکنون مانند شما یک سرگردان لایت و هایلایت مو هستم. شاه نوم نگاهی زیرکانه به او انداخت. من شنیدم که آن پرنده گفت که تو خودت را به یک زاغی تبدیل بیبی لایت مو کردی و دوباره برگشتی. آیا این درست رنگ مو است؟» 36 کیکی تردید بیبی لایت مو کرد.

اما دلیلی برای انکار آن ندید. او احساس می بیبی لایت مو کرد که او را مهم تر نشان می دهد. او گفت: “خب – بله.” “پس تو یک جادوگر لایت و هایلایت مو هستی؟” «نه؛ من فقط تحولات را درک می کنم. روگدو پیر گفت: “خب، به هر حال این جادوی بسیار خوبی رنگ مو است.” من قبلاً جادوهای بسیار خوبی داشتم، اما دشمنانم همه چیز را از من گرفتند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه