↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو موقت برای موهای مشکی

رنگ مو موقت برای موهای مشکی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو موقت برای موهای مشکی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو موقت برای موهای مشکی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ مو موقت برای موهای مشکی : بلکه در کناره هایش تکه هایی از علف سبز، چند بوته، چند درخت باریک و اینجا و آنجا انبوه سنگ های فرو ریخته پروتئین تراپی مو بود. کناره های شیب نسبتاً شیب دار به نظر می رسید.

رنگ مو : اورک گفت: “به نظر می رسد جزیره دیگری رنگ مو است.” “اما من می توانم در یک یا دو دقیقه بهتر قضاوت کنم.” تروت گفت: «من خیلی به جزایر اهمیت نمی‌دهم، چون از آن جزیره دیدن بیبی لایت مو کردیم. به زودی Ork اعلامیه دیگری بالیاژ مو داد. او گفت: “این مطمئنا یک جزیره رنگ مو است، و همچنین یک جزیره کوچک.” اما من متوقف نمی‌شوم، زیرا زمین بسیار بزرگ‌تری را در جلوی آن می‌بینم.» کاپن بیل تأیید بیبی لایت مو کرد: «درست رنگ مو است. “هر چه زمین بزرگتر باکراتینه مو شد، برای ما مناسب تر رنگ مو است.” اورک پس از سکوت کوتاهی که در طی آن از سرعت پرواز خود کم نبیبی لایت مو کرد.

رنگ مو موقت برای موهای مشکی

رنگ مو موقت برای موهای مشکی : با چشمانش افق اقیانوس را برای یافتن خشکی جستجو می‌بیبی لایت مو کرد. کپن بیل عمیقاً خوابیده پروتئین تراپی مو بود و خروپف می بیبی لایت مو کرد و تروت سرش را روی شانه او گذاشته پروتئین تراپی مو بود تا به آن تکیه دهد که ناگهان اورک فریاد زد: “آنجا! بالاخره یک نگاه اجمالی به زمین انداختم.» «84» در این اعلامیه آنها خود را برانگیختند. کاپن بیل بلند کراتینه مو شد و سعی بیبی لایت مو کرد به لبه ی آفتابگیر نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “چه شکلی رنگ مو است؟” او پرسید.

ادامه بالیاژ مو داد: “این تقریبا یک قاره رنگ مو است.” “من نمی دانم که آیا می تواند اورکلند باکراتینه مو شد، مکانی که من مدت هرنگ مو است به دنبال آن پروتئین تراپی مو بودم؟” تروت به کاپن بیل زمزمه بیبی لایت مو کرد: «امیدوارم نه» – آنقدر آرام که اورک نمی توانست حرف او را بشنوند – «چون من نباید دوست داشته باشم در کشوری باشم که فقط اورکز زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این اورک همراه بدی نیست، اما بسیاری از او چندان سرگرم کننده نیستند.» پس از چند دقیقه پرواز، اورک با صدای غمگینی صدا زد: «85» «نه! این کشور من نیست جایی رنگ مو است که قبلاً هرگز ندیده پروتئین تراپی مو بودم.

  بهترین رنگ مو مشکی

اگرچه دور و برم سرگردان پروتئین تراپی مو بوده ام. به نظر می رسد همه کوه ها و بیابان ها و دره های سرسبز و شهرهای عجیب و غریب و دریاچه ها و رودخانه ها به شکلی بسیار گیج کننده با هم مخلوط کراتینه مو شده اند.

آیا می‌خواهی فرود بیایی؟” “خیلی زود،” پاسخ پروتئین تراپی مو بود. یک قله کوه درست جلوتر از من وجود رنگ مو دارد. به فرود ما در آن چه می گویید؟» مرد ملوان پذیرفت: “خیلی خب،” زیرا هم او و هم تروت از سوار کراتینه مو شدن در آفتابگیر خسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و آرزو داشتند که دوباره پا بر روی زمین محکم بگذارند. بنابراین در عرض چند دقیقه اورک سرعت خود را کاهش بالیاژ مو داد و سپس به راحتی متوقف کراتینه مو شد که به ندرت در حرکت پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو موقت برای موهای مشکی : سپس این موجود چمباتمه زد تا اینکه کلاه آفتاب بر روی زمین قرار گرفت و شروع بیبی لایت مو کرد به تلاش برای باز بیبی لایت مو کردن رشته های گره خورده با پنجه هایش. این کار بسیار ناشیانه ای پروتئین تراپی مو بود، زیرا ریسمان ها در پشت گردن اورک، درست جایی که چنگال های او به راحتی نمی رسید، بسته پروتئین تراپی مو بودند. بعد از کش و قوس زیاد گفت: “می ترسم نتوانم تو را بیرون بیاورم و کسی نزدیک نیست که به من کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

این ابتدا دلسرد کننده پروتئین تراپی مو بود، اما پس از کمی فکر، کاپن بیل گفت: “اگر اشکالی نرنگ مو دارد، تروت، من می توانم با چاقوی خود شکافی را در بند آفتابگیرت بردارم.” او پاسخ بالیاژ مو داد: “انجام بده.” شکاف مهم نیست، زیرا می توانم بعد از آن، وقتی بزرگ کراتینه مو شدم دوباره آن را بدوزم.» بنابراین کپن بیل چاقوی خود را که به همان اندازه کوچک پروتئین تراپی مو بود، بیرون آورد و پس از مشکلات قابل توجهی توانست شکاف بلندی را در محافظ آفتاب گیر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ موی مسی ماهاگونی تیره

ابتدا خودش را از سوراخ عبور بالیاژ مو داد و سپس به تروت کمک بیبی لایت مو کرد تا بیرون بیاید. وقتی دوباره روی زمین محکم ایستادند اولین اقدامشان این پروتئین تراپی مو بود که شروع به خوردن توت های بنفش تیره ای آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که با خود آورده پروتئین تراپی مو بودند. دو نفر از این تروت در طول سفر طولانی با نگه داشتن آنها در دامان خود با دقت محافظت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، زیرا امنیت آنها برای افراد کوچک اهمیت زیادی داشت. دخترک در حالی که یک توت را به کاپن بیل می بالیاژ مو داد.

گفت: «من خیلی گرسنه نیستم، اما گرسنگی در این مورد به حساب نمی آید. مثل مصرف دارو برای بهپروتئین تراپی مو بودی شمرنگ مو است، پس باید به هر نحوی آنها را بخوریم.» اما طعم توت‌ها کاملاً خوشایند پروتئین تراپی مو بود و وقتی کپن بیل و تروت لبه‌هایشان را می‌خوردند، شکل‌های آن‌ها شروع به بزرگ‌تر کراتینه مو شدن بیبی لایت مو کرد – به آرامی اما پیوسته. را «87»هرچه بزرگتر می‌کراتینه مو شدند، خوردن توت‌ها برایشان آسان‌تر می‌کراتینه مو شد، که البته برایشان کوچک‌تر می‌کراتینه مو شد.

رنگ مو موقت برای موهای مشکی : و تا زمانی که میوه خورده کراتینه مو شد، دوستان ما اندازه طبیعی خود را به دست آورده پروتئین تراپی مو بودند. وقتی دختر کوچک خودش را به اندازه همیشه بزرگ دید، خیلی راحت کراتینه مو شد و کاپن بیل رضایت او را به اشتراک گذاشت. زیرا، اگرچه آنها تأثیر توت ها را روی ارک دیده پروتئین تراپی مو بودند، اما مطمئن نپروتئین تراپی مو بودند که میوه جادویی همان تأثیر را بر روی انسان ها داشته باکراتینه مو شد، یا اینکه جادو در هر کشور دیگری غیر از کشوری که توت ها در آن رکراتینه مو شد می کنند.

  رنگ مو طوسی یخی بدون دکلره

کار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “با چهار توت دیگر چه کنیم؟” از تروت پرسید، در حالی که کلاه آفتابی خود را برمی داشت، تعجب می بیبی لایت مو کرد که تا به حال آنقدر کوچک پروتئین تراپی مو بوده که بتواند در آن سوار نانو کراتین مو شود. “آنها اکنون برای ما خوب نیستند، آیا آنها، کپن؟” او پاسخ بالیاژ مو داد: «در این مورد مطمئن نیستم. “اگر آنها توسط کسی خورده می کراتینه مو شد که هرگز توت اسطوخودوس را نخورده پروتئین تراپی مو بود، ممکن پروتئین تراپی مو بود هیچ تاثیری نداشته باکراتینه مو شد. اما پس از آن، برعکس، آنها ممکن رنگ مو است.

یکی از آنها به کراتینه مو شدت گیر بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، بنابراین آن را دور می اندازم، اما سه تای دیگر را فکر می کنم با خودم حمل خواهم بیبی لایت مو کرد. آنها چیزهای جادویی لایت و هایلایت مو هستند، می دانید، و ممکن رنگ مو است مدتی برای ما مفید باشند.” او حالا در جیب های بزرگش جست و جو بیبی لایت مو کرد و جعبه چوبی کوچکی با روکشی کشویی بیرون کشید. ملوان مجموعه ای از میخ ها را در اندازه های مختلف نگه داشته پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو موقت برای موهای مشکی : اما آنهایی را که او حالا آزادانه در جیبش انداخت و سه توت بنفش صدا را در جعبه گذاشت. وقتی به این موضوع مهم رسیدگی کراتینه مو شد، وقت پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا در مورد آنها نگاه کنند و ببینند که ارک آنها را در چه مکانی فرود آورده رنگ مو است. «89» فصل 7 مرد پر از دست انداز کوهی که بر روی آن فرود آمده پروتئین تراپی مو بودند زباله بی ثمری نپروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه