↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

ترکیب رنگ مو بلوند سوئدی

ترکیب رنگ مو بلوند سوئدی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت ترکیب رنگ مو بلوند سوئدی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با ترکیب رنگ مو بلوند سوئدی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

ترکیب رنگ مو بلوند سوئدی : شکار گل جادویی شکار گل جادویی “مزخرف!” لاک پشت با ناراحتی گفت. “من می دانم که دارم چه کار می کنم، و اگر از من اطاعت کنی.

مو : در عرض یک دقیقه از بین رفت. اما خوشبختانه زیاد طول نکشید. پس از چند لحظه باد متوقف کراتینه مو شد و او متوجه کراتینه مو شد که می تواند دوباره نفس بککراتینه مو شد. سپس به اطراف خود نگاه بیبی لایت مو کرد و یک نفس طولانی دیگر کشید، زیرا به جای اینکه در حیاط خانه باکراتینه مو شد، در کنار کوهی زیبا ایستاده پروتئین تراپی مو بود و در مقابل او زیباترین دره های سبزی پروتئین تراپی مو بود که تا به حال دیده پروتئین تراپی مو بود.

ترکیب رنگ مو بلوند سوئدی

ترکیب رنگ مو بلوند سوئدی : بنابراین شما باید بعد از من این کلمات را تکرار کنید: گفت: چشمک زدن. دقیقه بعد به نظر می رسید که وزش باد به او برخورد بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. آنقدر به چشمانش دمید که نمی توانست ببیند. پس صورتش را با یک بازو پوشاند و با دست دیگرش را محکم به لاک پشت گرفت. دامن‌هایش چنان بال می‌زد که به نظر می‌رسید از بدنش جدا می‌شوند و کلاه آفتابی او که به درستی بسته نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

لاک پشت با صدایی که انگار خیلی خوشحال پروتئین تراپی مو بود گفت: “خب، ما اینجا بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.” “فکر می بیبی لایت مو کردم عقل پری خود را فراموش نبیبی لایت مو کرده ام.” “ما کجا بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم؟” از کودک پرسید. پاسخ این پروتئین تراپی مو بود: «البته در کوه های سیاه». “ما راه خوبی را طی بیبی لایت مو کردیم، اما خیلی طول نکشید که رسیدیم، درست رنگ مو است؟” او پاسخ بالیاژ مو داد: “نه، در واقع،” او همچنان به سمت پایین کوه به زمین علفزار پر از گل دره ها خیره می نانو کراتین مو شود.

  رنگ مو متوسط شیک

لاک پشت در حالی که سر کوچکش را تا جایی که می توانست از غلاف بیرون آورد گفت: “این قلمرو پریان رنگ مو است، جایی که من در آن زندگی می بیبی لایت مو کردم. در آن کاخ های زیبایی که آن طرف می بینید ملکه فلاترلایت و من در آن زندگی می کنند. مردم، و آن قلعه تیره و تار در سمت چپ شما، که در کنار کوه ایستاده، جایی رنگ مو است که غول راه راه زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” “پلک های خود را با آن بمالید” “پلک های خود را با آن مالش دهید” “من چیزی نمی بینم!” چشمک زد.

یعنی چیزی جز دره ها و گل ها و علف ها نیست.» “درست رنگ مو است، فراموش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم که این چیزها برای چشمان فانی تو نامرئی لایت و هایلایت مو هستند. اما لازم رنگ مو است که اگر می خواهی مرا از این شکل وحشتناک نجات دهی و به شکل طبیعی ام برگردانی، همه را به وضوح ببینی. روی زمین، زیرا من باید به دنبال گیاه خاصی بگردم که برگ آن دارای فضیلت جادویی باکراتینه مو شد.

ترکیب رنگ مو بلوند سوئدی : بنابراین توینکل او را زمین گذاشت و لاک پشت کوچولو شروع به دویدن به این طرف و آن طرف بیبی لایت مو کرد و با دقت به گیاهان مختلفی که در میان علف های کنار کوه روییده پروتئین تراپی مو بودند نگاه بیبی لایت مو کرد. اما پاهایش آنقدر کوتاه و بدن پوشیده از صدف آنقدر سنگین پروتئین تراپی مو بود که نمی توانست خیلی سریع حرکت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بنابراین در حال حاضر از او خورنگ مو است تا او را دوباره بلند الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و در حالی که در میان گیاهان راه می‌رفت.

او را نزدیک زمین نگه رنگ مو دارد. او این کار را بیبی لایت مو کرد و پس از جستجوی طولانی لاک پشت ناگهان فریاد زد: “ایست! اینجرنگ مو است! این گیاهی رنگ مو است که من می خواهم.” “کدام – این؟” دختر با دست زدن به برگ سبز پهنی پرسید. “بله. برگ را از ساقه بردارید و پلک های خود را با آن بمالید.” او اطاعت بیبی لایت مو کرد و پلک هایش را به خوبی با برگ مالید، دوباره چشمانش را باز بیبی لایت مو کرد و سرزمین پریان واقعی را دید.

  ترکیب رنگ مو استخوانی دودی

فصل پنجم قول می دهد که شجاع باکراتینه مو شد در مرکز دره مجموعه بزرگی از قصرها وجود داشت که به نظر می‌رسید از بلور و نقره و مروارید و الیاف طلایی ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. این خانه های پریان آنقدر شیک و زیبا پروتئین تراپی مو بودند که توینکل برای یک لحظه شک نداشت اما به سرزمین پریان خیره کراتینه مو شد. او تقریباً می‌توانست از کوه دوردستی که روی آن ایستاده پروتئین تراپی مو بود، شکل‌های هوادار و بال‌های گازی پری‌ها را ببیند.

که به آرامی در میان کاخ‌های زیبای خود شناور پروتئین تراپی مو بودند و به زیبایی در امتبالیاژ مو داد خیابان‌های جواهری حرکت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. “آن حصار مسحور رنگ مو است” “آن حصار مسحور کراتینه مو شده رنگ مو است” اما منظره دیگری اکنون توجه او را به خود جلب بیبی لایت مو کرد – یک قلعه بزرگ، خاکستری و زشت که در سمت چپ او در سمت کوه اخم بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. به شهر دوست داشتنی قصرها مانند ابری تیره در لبه آسمان آبی مشرف پروتئین تراپی مو بود.

ترکیب رنگ مو بلوند سوئدی : دختر با دیدن آن نمی توانست لرزه ای به خود نگیرد. دور تا دور قلعه حصاری بلند از میخ های آهنی پروتئین تراپی مو بود. لاک پشت، انگار که می دانست رنگ مو دارد به آن نگاه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، گفت: “آن حصار مسحور کراتینه مو شده رنگ مو است.” “و هیچ پری نمی تواند از آن بگذرد، زیرا قدرت جلوگیری از آن به غول بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است. اما هیچ فانی از عبور از حصار منع نکراتینه مو شده رنگ مو است، زیرا هیچ کس هرگز تصور نمی بیبی لایت مو کرد که یک فانی به اینجا بیاید یا بتواند آن را ببیند.

  بهترین رنگ مروارید

این دلیلی رنگ مو است که تو را به این مکان آورده‌ام، و دلیل این رنگ مو است که تو به تنهایی می‌توانی به من کمک کنی.» “مهربان!” توینکل گریه بیبی لایت مو کرد. “آیا باید غول گازدار را ملاقات کنم؟” لاک پشت گفت: “او راه راه رنگ مو است.” او فریاد زد: “می دانم که او چیز وحشتناکی رنگ مو است، زیرا تلفظ او بسیار سخت رنگ مو است.” لاک پشت گفت: “حتما باید او را ملاقات کنید.” “اما نترس، من تو را از هر آسیبی محافظت می کنم.

دختر با تردید گفت: “خب، غول مرکب آدم بزرگی رنگ مو است.” لاک پشت گفت: “این غیرممکن رنگ مو است.” “تو خیلی دور از خانه لایت و هایلایت مو هستی که نمی‌توانی بدون کمک من برگردی، بنابراین ممکن رنگ مو است خوب و مطیع باشی.” “من چه کار کنم؟” او پرسید. “ما صبر می کنیم تا نزدیک ظهر نانو کراتین مو شود، زمانی که غول دیگ خود را روی آتش می گذارد تا شام خود را بجوشاند. ما می توانیم.

ترکیب رنگ مو بلوند سوئدی : زمان مناسب را با تماشای خروج دود از دودکش تشخیص دهیم. سپس شما باید مستقیماً به سمت قلعه حرکت کنید. و به آشپزخانه ای که غول در آن کار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و من را به سرعت داخل کتری در حال جوش بیندازید. این تنها کاری رنگ مو است که از شما خورنگ مو استه می نانو کراتین مو شود. “من هرگز نتوانستم این کار را انجام دهم!” توینکل اعلام بیبی لایت مو کرد. “چرا که نه؟” “تو داغون میشی و بعد من قاتل میشم!


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه