↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مرواریدی سون تایم

رنگ مرواریدی سون تایم | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مرواریدی سون تایم را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مرواریدی سون تایم را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مرواریدی سون تایم : او به خرچنگ گفت: “از آب بیا بیرون.” “من می خواهم با شما صحبت کنم.” خرچنگ با تنبلی به سطح بالا رفت و کمی سنگ را گرفت. در حالی که سرش بالای آب پروتئین تراپی مو بود. با صدای ضربدری گفت: “چه چیزی می خواهید؟” دوروتی پاسخ بالیاژ مو داد: «ما از شما می‌خواهیم تار عنکبوت‌های بنفش را با چنگال‌هایتان قطع کنید.

رنگ مو : بنابراین باید اسب اره و واگن را تا بازگشتمان اینجا بگذاریم». دوروتی پاسخ بالیاژ مو داد: “اشکال نرنگ مو دارد، به هر حال من از سوارکاری خسته کراتینه مو شده ام. فکر می کنی، اوزما، ما در نزدیکی کشور اسکیزر بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم؟” “نمی توانم بگویم، دوروتی عزیز، اما می دانم که ما در مسیر درستی حرکت بیبی لایت مو کرده ایم، بنابراین مطمئناً به موقع آن را پیدا خواهیم بیبی لایت مو کرد.” برس اسکرابی تقریباً شبیه بیشه درختان کوچک پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مرواریدی سون تایم

رنگ مرواریدی سون تایم : در چنین مواقعی از مزارع عبور می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و از دسته‌ای از درختان دوری می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و از جویبارها و جویبارها دور می‌زدند هر وقت به سراغشان آمدند. اما سرانجام به دامنه تپه ای وسیعی رسیدند که از نزدیک با برس پوشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و واگن نمی توانست از آن عبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اوزما گفت: «حتی برای من و تو هم سخت خواهد پروتئین تراپی مو بود که بدون پاره بیبی لایت مو کردن لباس‌هایمان عبور کنیم.

زیرا به بلندی سر دو دختر می رسید که هیچ یک از آنها قد بلندی نداشتند. آنها مجبور پروتئین تراپی مو بودند راه خود را به داخل و خارج کنند، تا زمانی که دوروتی ترسید گم شوند و در نهایت توسط یک چیز عجیب که مانع از پیشرفت بیشتر آنها کراتینه مو شد متوقف کراتینه مو شدند. تار بزرگی پروتئین تراپی مو بود – گویی توسط عنکبوت‌های غول‌پیکر بافته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود – و لایه‌ی ظریف توری به‌طور محکم به شاخه‌های بوته‌ها چسبانده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و به شکل نیم‌دایره به سمت ررنگ مو است و چپ ادامه می‌بالیاژ مو داد.

  رنگ مو شامپاینی دوماسی

رشته های این تار به رنگ ارغوانی درخشان و بافته کراتینه مو شده در نقش های هنری متعدد پروتئین تراپی مو بود، اما از زمین به شاخه های بالای سر دختران رسید و نوعی حصار تشکیل بالیاژ مو داد که آنها را به داخل پرچین می بیبی لایت مو کرد. دوروتی گفت: «اما خیلی قوی به نظر نمی رسد. “من تعجب می کنم که آیا ما نمی توانستیم از آن عبور کنیم.” او تلاش بیبی لایت مو کرد.

اما وب را قوی تر از آنچه به نظر می رسید یافت. تمام تلاش های او نتوانست یک رشته را قطع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اوزما تصمیم گرفت: «به نظر من باید به عقب برگردیم و سعی کنیم این وب عجیب را دور بزنیم. بنابراین آنها به سمت ررنگ مو است چرخیدند و با دنبال بیبی لایت مو کردن وب متوجه کراتینه مو شدند که به نظر می رسد در یک دایره منظم پخش کراتینه مو شده رنگ مو است.

رفتند و رفتند تا اینکه بالاخره اوزما گفت دقیقا به همان نقطه ای که از آنجا شروع بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند بازگشته اند. او به دوروتی گفت: «این یک دستمال رنگ مو است که وقتی قبلاً اینجا پروتئین تراپی مو بودیم، آن را انداخته‌ای. دختر کوچولو فریاد زد: “در این صورت، آنها باید وب را پشت سر ما ساخته باشند، پس از اینکه ما وارد تله کراتینه مو شدیم.” اوزما پذیرفت: «درست رنگ مو است.

رنگ مرواریدی سون تایم : دشمنی سعی بیبی لایت مو کرده ما را زندانی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» دوروتی گفت: “و آنها هم این کار را آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.” “من تعجب می کنم که آن کی پروتئین تراپی مو بود.” اوزما گفت: «این یک تار عنکبوت رنگ مو است، من کاملاً مطمئن لایت و هایلایت مو هستم، اما باید کار عنکبوت های عظیمی باکراتینه مو شد.» “کاملا درسته!” صدایی از پشت سرشان به گریه افتاد. پیچ به سرعت در اطراف، عنکبوت بنفش بزرگی را دیدند که در فاصله ای دو یاردی نشسته پروتئین تراپی مو بود و با چشمان کوچک و درخشانش به آنها نگاه می بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو مش با فویل

سپس ده ها عنکبوت بنفش بزرگ دیگر از میان بوته ها خزیدند که به اولین سلام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و گفتند: وب تمام کراتینه مو شد، ای پادشاه، و غریبه ها زندانی ما لایت و هایلایت مو هستند. دوروتی از قیافه این عنکبوت ها اصلا خوشش نمی آمد. آنها سرهای بزرگ، پنجه های تیز، چشمان کوچک و موهای مبهم در سراسر بدن بنفش خود داشتند.

او به اوزما زمزمه بیبی لایت مو کرد: “آنها بدجنس به نظر می رسند.” “چکار باید بکنیم؟” اوزما با چهره ای جدی به عنکبوت ها خیره کراتینه مو شد. هدف شما از این که ما را زندانی کنید چیست؟ او پرسید. پادشاه عنکبوتی پاسخ بالیاژ مو داد: “ما به کسی نیاز داریم که برای ما خانه نگه رنگ مو دارد.” جارو بیبی لایت مو کردن و غبارروبی و صیقل بالیاژ مو دادن و شستن ظروف باید انجام نانو کراتین مو شود، و این کاری رنگ مو است که مردم من از انجام آن بیزارند.

بنابراین تصمیم گرفتیم که اگر غریبه ای به سراغ ما آمد، آنها را دستگیر بیبی لایت مو کرده و خدمتگزار خود کنیم.» دختر با وقار گفت: “من شاهزاده اوزما لایت و هایلایت مو هستم، فرمانروای تمام اوز.” “خب، من پادشاه همه عنکبوت لایت و هایلایت مو هستم،” پاسخ پروتئین تراپی مو بود،”و این مرا ارباب تو می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با من به قصر من بیا تا تو را در کار تو آموزش دهم.” دوروتی با عصبانیت گفت: “نخواهم بیبی لایت مو کرد.” “ما کاری با شما نخواهیم داشت.” عنکبوت با لحنی کراتینه مو شدید.

پاسخ بالیاژ مو داد: «ما در مورد آن خواهیم دید،» و لحظه بعد او مستقیماً به سمت دوروتی شیرجه زد و پنجه های پاهایش را باز بیبی لایت مو کرد که انگار می خواهد او را با نوک های تیز بگیرد و نیشگون بگیرد. اما دخترک کمربند جادویی خود را بسته پروتئین تراپی مو بود و نپروتئین تراپی مو بود آسیب دیده رنگ مو است. پادشاه عنکبوتی حتی نتوانست او را لمس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او به سرعت چرخید و به اوزما حمله بیبی لایت مو کرد.

اما او عصای جادویی خود را بالای سر او گرفت و هیولا طوری عقب رفت که گویی به او زده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. دوروتی به او توصیه بیبی لایت مو کرد: «بهتر رنگ مو است ما را رها کنید، زیرا می بینید که نمی توانید به ما صدمه بزنید.» پادشاه عنکبوتی با عصبانیت گفت: “پس می بینم.” “جادوی تو بزرگتر از من رنگ مو است. اما من به تو کمک نمی کنم که فرار کنی.

  بهترین رنگ مو چه رنگی است

رنگ مرواریدی سون تایم : اگر بتوانی تار جادویی را که مردم من بافته اند بشکنی، ممکن رنگ مو است بروی، وگرنه باید اینجا بمانی و از گرسنگی بمیری.” با آن پادشاه عنکبوتی سوت عجیبی زد و همه عنکبوت ها ناپدید کراتینه مو شدند. اوزمای زیبا با آهی پشیمان گفت: «در سرزمین پریان من جادو بیشتر از آن چیزی رنگ مو است که من آرزو داشتم. “به نظر می رسد که قوانین من رعایت نکراتینه مو شده رنگ مو است.

زیرا حتی این عنکبوت های هیولا با رنگ مو استفاده از جادو از من سرپیچی می کنند.” دوروتی گفت: «حالا به این موضوع اهمیتی نده. بیایید ببینیم برای رهایی از این تله چه کاری می توانیم انجام دهیم. آنها اکنون وب را با دقت زیادی بررسی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و از قدرت آن شگفت زده کراتینه مو شدند. اگرچه از بهترین موهای ابریشمی ظریف تر پروتئین تراپی مو بود.

اما در برابر تمام تلاش های آنها برای کار بیبی لایت مو کردن مقاومت بیبی لایت مو کرد، حتی اگر هر دو دختر تمام وزن خود را روی آن انداختند. “ما باید ابزاری پیدا کنیم که باعث قطع کراتینه مو شدن آن نانو کراتین مو شود اوزما در نهایت گفت: “بگذارید به دنبال چنین ابزاری باشیم.” پس در میان بوته ها سرگردان کراتینه مو شدند و سرانجام به حوض کم عمقی از آب رسیدند که توسط یک چشمه کوچک جوشان تشکیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مرواریدی سون تایم : دوروتی خم کراتینه مو شد تا نوشیدنی بخورد و در آب یک خرچنگ سبز رنگ به اندازه دست او کشف بیبی لایت مو کرد. خرچنگ دو چنگال بزرگ و تیز داشت و به محض اینکه دوروتی آنها را دید به این فکر افتاد که آن پنجه ها می توانند آنها را نجات دهند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه