↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی مد تابستان

رنگ موی مد تابستان | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی مد تابستان را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی مد تابستان را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ موی مد تابستان : از من بخواهند کتابی بنویسم. به آنها نگویید که می توانم بخوان، وگرنه از من می خواهند که برای آن گرامافون وحشتناک ضبط کنم. وقت آن نیست که یک خیر عمومی باشم، پس من فقط این آهنگ کوچک را برای سرگرمی خودت برایت می خوانم.” آن‌ها به اندازه‌ای خوشحال پروتئین تراپی مو بودند که سرگرم می‌شوند، و با علاقه گوش می‌بالیاژ مو دادند در حالی که مرد پشمالو آیات زیر را با آهنگی که ناخوشایند نپروتئین تراپی مو بود می‌خواند: “ترانه ای از اوزلند خواهم خواند.

مو : تا بتوانم یک فروشگاه بزرگ تهیه کنم و نیم دوجین پیشخوان را تجهیز کنم.” “آیا آنقدر از هم جدا کراتینه مو شده ای که نمی توانی بازی کنی؟” ضایعات پرسید. گرامافون که شادتر کراتینه مو شد، گفت: “نه، من هنوز می توانم موسیقی لذیذی بسازم. همین الان صدای ضبط کراتینه مو شده ای دارم که واقعا عالی رنگ مو است.” اوجو گفت: “خیلی بد رنگ مو است.” “ما هیچ اعتراضی به شما به عنوان یک ماشین نداریم.

رنگ موی مد تابستان

رنگ موی مد تابستان : زیرا لاک بدنه چوبی آن تماماً مخدوش و خراشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که ظاهری کهنه و بدنام به آن می‌بالیاژ مو داد. “عزیز من!” اوجو، به سختی خیره کراتینه مو شد، فریاد زد. “چه اتفاقی برایت افتاده رنگ مو است؟” گرامافون با صدایی غمگین و افسرده پاسخ بالیاژ مو داد: «هیچ چیز زیادی. “از زمانی که شما را ترک بیبی لایت مو کردم، به اندازه کافی چیزها به سمتم پرتاب کراتینه مو شده رنگ مو است.

می دانید، اما به عنوان یک سازنده موسیقی از شما متنفریم.” “پس چرا من تا به حال اختراع کراتینه مو شدم؟” با لحنی اعتراض آمیز، ماشین را خورنگ مو استار کراتینه مو شد. آنها با پرسش به یکدیگر نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اما هیچ کس نتوانست به چنین سؤال گیج کننده ای پاسخ دهد. سرانجام مرد پشمالو گفت: “من دوست دارم پخش گرامافون را بشنوم.” اوجو آهی کشید. او گفت: «از زمانی که با شما آشنا کراتینه مو شدیم بسیار خوشحالیم، قربان. “می دانم.

  مدل رنگ مو شنی روشن

اما کمی بدبختی، گاهی باعث می نانو کراتین مو شود که انسان بیشتر قدر خوشبختی را بداند. به من بگو، فونی، این رکورد چگونه رنگ مو است که می گویید در دست دارید؟” “این یک آهنگ محبوب رنگ مو است، قربان. در همه سرزمین های متمدن، مردم عادی از آن رنجیده اند.” “مردم متمدن را آدم های وحشی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، نه؟ پس خطرناک رنگ مو است.” گرامافون توضیح بالیاژ مو داد: منظورم از شادی وحشی رنگ مو است. “گوش کن. من می دانم.

که این آهنگ برای شما لذتی نادر خواهد پروتئین تراپی مو بود. این آهنگ نویسنده را ثروتمند بیبی لایت مو کرد – برای یک نویسنده. “My Lulu” نام رنگ مو دارد.” سپس گرامافون شروع به پخش بیبی لایت مو کرد. صداهای عجیب و غریب و تند و ناگهانی با این کلمات همراه کراتینه مو شد که توسط مردی با قدرت بیان از طریق بینی اش خوانده کراتینه مو شد: “آه می خواهد ماه لولو، ماه زغال سیاه لولو؛ آه می خواهد مرد پشمالو فریاد زد که از جایش بلند کراتینه مو شد.

رنگ موی مد تابستان : گرامافون که با لحن عبوسی صحبت می بیبی لایت مو کرد، گفت: “این آخرین آهنگ محبوب رنگ مو است.” “آهنگ محبوب؟” “بله. آهنگی که ضعیف النفس می تواند کلمات آن را به خاطر بیاورد و نادانان موسیقی می توانند سوت بزنند یا بخوانند. این باعث محبوبیت یک آهنگ محبوب می نانو کراتین مو شود و زمانی فرا می رسد که جای همه آهنگ های دیگر را می گیرد.” مرد پشمالو با سختی گفت: «آن زمان به ما نرسیده رنگ مو است.

  رنگ مو سرمه ای لاجوردی

من همه شما را از هم جدا خواهم بیبی لایت مو کرد، آقای فونی، و تکه های شما را در سراسر کشور پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده خواهم بیبی لایت مو کرد، به منظور مهربانی با مردمی که ممکن رنگ مو است اگر اجازه بدیدن در اطراف آنها را داشته باشید. پس از انجام این وظیفه دردناک، باید-” اما قبل از اینکه بتواند بیشتر بگوید، گرامافون چرخید و با همان سرعتی که چهار پایه میزش می‌توانستند آن را حمل کنند، جاده را طی بیبی لایت مو کرد.

و به زودی کاملاً از دید آنها ناپدید کراتینه مو شد. مرد پشمالو دوباره نشست و به نظر خشنود پروتئین تراپی مو بود. او گفت: “یکی دیگر مرا از پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کندگی آن گرامافون نجات خواهد بالیاژ مو داد.” “زیرا امکان نرنگ مو دارد که چنین موزیک‌سازی در سرزمین اوز دوام بیاورد. دوستان وقتی رنگ مو استراحت بیبی لایت مو کردید، اجازه دهید به راه خود برویم.” در طول بعد از ظهر مسافران خود را در قسمتی خلوت و خالی از سکنه کشور یافتند.

حتی مزارع دیگر کشت نمی کراتینه مو شدند و کشور شبیه یک بیابان کراتینه مو شد. به نظر می رسید جاده آجرهای زرد نادیده گرفته کراتینه مو شده و ناهموار کراتینه مو شده و راه رفتن در آن دشوارتر کراتینه مو شده رنگ مو است. در دو طرف راه، سنگ‌های عظیمی به وفور در اطراف پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. اما این امر اوجو و دوستانش را از ادامه راه منصرف نبیبی لایت مو کرد و آنها سفر را با شوخی و گفتگوی شاد فریب بالیاژ مو دادند.

رنگ موی مد تابستان : نزدیک غروب به چشمه‌ای بلورین رسیدند که از صخره‌ای بلند کنار جاده فوران می‌بیبی لایت مو کرد و در نزدیکی این چشمه کلبه‌ای متروک قرار داشت. مرد پشمالو که اینجا توقف بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود گفت: ما همچنین می‌توانیم شب را اینجا بگذرانیم، جایی که سرپناهی برای سرهایمان وجود رنگ مو دارد و آب خوبی برای نوشیدن وجود رنگ مو دارد. جاده آن سوی اینجا بسیار بد رنگ مو است.

  جدیدترین رنگ مو در سال جدید

بدتر از آن که باید سفر کنیم؛ پس بیایید تا صبح صبر کنیم تا آن را حل کنیم.» آنها با این موافقت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و اوجو مقداری چوب برس در کابین پیدا بیبی لایت مو کرد و آتشی بر روی اجاق گذاشت. آتش باعث خوشحالی اسکرپس کراتینه مو شد، که قبل از آن رقصید تا اینکه اوجو به او هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داد ممکن رنگ مو است خود را آتش بزند و بسوزد. پس از آن دختر تکه تکه از شعله های آتش فاصله گرفت، اما ووزی مانند یک سگ بزرگ جلوی آتش دراز کشید.

به نظر می رسید از گرمای آن لذت می برد. برای شام، مرد پشمالو یکی از قرص هایش را خورد، اما اوجو به نان و پنیر خود به عنوان سیرکننده ترین غذا چسبید. او همچنین بخشی را به ووزی بالیاژ مو داد. وقتی تاریکی فرا رسید و آنها به صورت دایره ای روی کف کابین نشستند، رو به نور آتش – هیچ گونه مبلمانی در آن مکان وجود نداشت.

رنگ موی مد تابستان : اوجو به مرد پشمالو گفت: “آیا برای ما درنگ مو استانی تعریف نمی کنی؟” پاسخ این پروتئین تراپی مو بود: «من در درنگ مو استان ها خوب نیستم». “اما من مثل یک پرنده آواز می خوانم.” “کلاغ، یا کلاغ؟” از گربه شیشه ای پرسید. “مثل یک پرنده آواز. من آن را ثابت خواهم بیبی لایت مو کرد. ترانه ای را که خودم ساخته ام می خوانم. به کسی نگویید که من شاعرم، ممکن رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه