نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ موی زنانه شیک

مدل رنگ موی زنانه شیک | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ موی زنانه شیک را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ موی زنانه شیک را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ موی زنانه شیک : شما یک سنت هم از آنها دریافت نمی‌کنید. برای همیشه از شما رنگ مو استفاده می‌نانو کراتین مو شود ! من طاقت نمی‌آورم! فکر می‌بیبی لایت مو کردم ازدواج بیبی لایت مو کرده‌ام یک مرد – نه یک سامری حرفه ای که می خواهد برای دنیا بیاورد و حمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند!» وقتی که ژاکلین کینه توزانه اش را تمام بیبی لایت مو کرد، ناگهان پیچ خورد و روی صندلی فرو رفت – عصبی خسته. او با شکستگی ادامه بالیاژ مو داد: “در این زمان، من به تو نیاز دارم. من به قدرت و سلامتی تو و بازوهایت در اطرافم نیاز دارم.

رنگ مو : سپس چشمان پف بیبی لایت مو کرده و ناخوشایند پر از خانم جیمز ماتر را برگرداند و سرفه گیجی در صورت او بیبی لایت مو کرد. ژاکلین با یک تعجب خفه‌کننده از جایش بلند کراتینه مو شد، با خشونت تند زانوهای گوشتی را فشرد و به رنگ صورتی از عصبانیت به سمت عقب ماشین رفت. در آنجا او یک بند را گرفت و در حال حاضر شوهرش در حالت هکراتینه مو شدار قابل توجهی به او پیوست.

مدل رنگ موی زنانه شیک

مدل رنگ موی زنانه شیک : ژاکلین نظر شوهرش را جلب بیبی لایت مو کرد – او روی یک بند تاب می‌خورد – و در یک نگاه عصبانی تمام مخالفت خود را با این اقدام او به او منتقل بیبی لایت مو کرد. او با بی صدا عذرخواهی بیبی لایت مو کرد و به سرعت در ردیف کارت های ماشین غرق کراتینه مو شد. زن چاق یک بار دیگر علیه ژاکلین حرکت بیبی لایت مو کرد – او اکنون عملاً با او همپوشانی داشت.

  رنگ تنباکویی روشن 8.76

آنها هیچ حرفی رد و بدل نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اما ده دقیقه ساکت کنار هم ایستادند، در حالی که یک ردیف از مردانی که جلوی آنها نشسته پروتئین تراپی مو بودند، روزنامه هایشان را ترقه می زدند و چشمانشان را با فضیلت به کاریکاتورهای آن روز دوخته پروتئین تراپی مو بودند. وقتی آنها ماشین را ترک آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند در نهایت ژاکلین منفجر کراتینه مو شد. “ای احمق بزرگ !” او به کراتینه مو شدت گریه بیبی لایت مو کرد. “آیا آن زن وحشتناکی را که صندلی خود را به او واگذار بیبی لایت مو کردی دیدی؟ چرا گهگاهی به جای هر شست و شوی خودخواه چاقی که ملاقات می کنی.

مرا در نظر نمی گیری؟” “از کجا باید بدونم…” اما ژاکلین مثل همیشه از دست او عصبانی پروتئین تراپی مو بود – برای کسی غیرعادی پروتئین تراپی مو بود که از دست او عصبانی نانو کراتین مو شود. “تو هیچ یک از آن مردها را ندیدی که برای من بلند شوند، نه؟ جای تعجب نیست که دوشنبه شب گذشته آنقدر خسته پروتئین تراپی مو بودی که نتوانی بیرون بروی. احتمالاً صندلی خود را به بعضی ها می بالیاژ مو دادی – به یک زن شوینده وحشتناک للایت و هایلایت مو هستانی که قوی رنگ مو است.

مثل گاو و دوست رنگ مو دارد بایستد!» آن‌ها در امتبالیاژ مو داد خیابان لجن‌آلود قدم می‌زدند و به طرز وحشیانه‌ای به داخل رنگ مو استخرهای بزرگ آب قدم می‌زدند. ماتر گیج و مضطرب نه عذرخواهی بیبی لایت مو کرد و نه دفاع. ژاکلین قطع کراتینه مو شد و سپس با نوری کنجکاو در چشمانش به سمت او برگشت. کلماتی که در آن او خلاصه‌ای از وضعیت را بیان بیبی لایت مو کرد، احتمالاً ناخوشایندترین کلماتی پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو بلوطی متوسط

مدل رنگ موی زنانه شیک : که تا به حال در زندگی‌اش خطاب به او کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. “مشکل با تو، جیم، دلیل این که شما به این راحتی نمره می گیرید، این رنگ مو است که شما ایده های یک دانشجوی سال اول دانشگاه را دارید – شما یک همکار خوب حرفه ای لایت و هایلایت مو هستید.” II حادثه و ناخوشایند فراموش کراتینه مو شد. طبیعت خوب ماتر در عرض یک ساعت ناهمواری ها را صاف بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

ارجاعات به آن با آهنگی در حال مرگ در طی چند روز کاهش یافت – سپس متوقف کراتینه مو شد و در برزخ فراموشی فرو رفت. من می گویم “برزخ”، زیرا فراموشی، متأسفانه، هرگز کاملاً غافل نیست. این موضوع به دلیل این واقعیت که ژاکلین با روحیه و خونسردی مرسوم خود شروع به کار طولانی، طاقت فرسا و سربالایی فرزندآوری بیبی لایت مو کرد، غرق کراتینه مو شد.

صفات و تعصبات طبیعی او تکراتینه مو شدید کراتینه مو شد و او کمتر تمایل داشت که همه چیز را بگذراند. الان آوریل پروتئین تراپی مو بود و هنوز ماشین نخریده پروتئین تراپی مو بودند. ماتر متوجه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که عملاً هیچ چیز پس انداز نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و تا نیم سال دیگر خانواده ای در دستانش خواهد پروتئین تراپی مو بود. او را نگران بیبی لایت مو کرد. برای اولین بار چین و چروک – کوچک، آزمایشی، بدون مزاحمت – به عنوان سایه در اطراف چشمان صادق و دوستانه او ظاهر کراتینه مو شد.

  مدل رنگ موی روشن با دکلره

او اکنون تا غروب بهار کار می‌بیبی لایت مو کرد و مکرراً سرریز روز دفترش را با خود به خانه می‌آورد. ماشین جدید باید برای مدتی به تعویق بیفتد. بعدازظهر آوریل، و خرید تمام شهر در خیابان واشنگتن. ژاکلین به آرامی از کنار مغازه‌ها رد کراتینه مو شد و بدون ترس یا افسردگی از شکلی که اکنون زندگی‌اش خودسرانه به آن تحمیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود فکر می‌بیبی لایت مو کرد. گرد و غبار خشک تابستان در باد پروتئین تراپی مو بود.

مدل رنگ موی زنانه شیک : خورشید با شادی از شیشه‌های شیشه‌ای بیرون می‌آمد و رنگین‌کمان‌های تابشی بنزینی می‌ساخت که چکه‌های خودرو در آن حوضچه‌هایی در خیابان ایجاد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. ژاکلین ایستاد. در فاصله شش فوتی از او، یک رودستر جدید اسپورت روشن در حاشیه پارک کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. در کنار آن دو مرد مشغول گفتگو پروتئین تراپی مو بودند و در لحظه‌ای که یکی از آنها را برونسون جوان شناسایی بیبی لایت مو کرد.

شنید که او با لحنی معمولی به دیگری گفت: “نظرت در موردش چیه؟ همین امروز صبح گرفتم.” ژاکلین ناگهان برگشت و با قدم های سریع به سمت دفتر شوهرش رفت. با تکان سر کوتاه همیشگی اش به سمت تننوگراف، با قدم های بلند کنار او به سمت اتاق داخلی رفت. مادر با تعجب از ورود بی رحمانه او از روی میز به بالا نگاه بیبی لایت مو کرد.

او با نفس نفس زدن شروع بیبی لایت مو کرد: “جیم، آیا برونسون تا به حال این سیصد را به تو پرداخت بیبی لایت مو کرده رنگ مو است؟” او با تردید پاسخ بالیاژ مو داد: “چرا – نه، هنوز نه. او هفته گذشته اینجا پروتئین تراپی مو بود و توضیح بالیاژ مو داد که کمی سخت رنگ مو است.” چشمانش از پیروزی خشمگین می درخشید. “اوه، او انجام بالیاژ مو داد؟” او ضربه خورد “خب، او به تازگی یک رودستر اسپرت جدید خریده رنگ مو است.

  رنگ مو مش ایرانی

که به هر حال باید بیست و پانصد دلار قیمت داشته باکراتینه مو شد.” ناباورانه سرش را تکان بالیاژ مو داد. او اصرار بیبی لایت مو کرد: من آن را دیدم. شنیدم که می گفت تازه خریده رنگ مو است. مادر با درماندگی تکرار بیبی لایت مو کرد : “او به من گفت که سخت رنگ مو است.” ژاکلین با شنیدن صدایی عمیق، نوعی آه ناله، تسلیم کراتینه مو شد. “او پروتئین تراپی مو بود که تو را می خواندی! او می دانست که تو آسان لایت و هایلایت مو هستی و او برای تو پروتئین تراپی مو بود.

او به تلخی خندید. او احتمالاً پهلوهایش را بیرون می‌ککراتینه مو شد تا فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند چقدر راحت با شما کار بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.» ماتر با حالتی متعجب اعتراض بیبی لایت مو کرد: «اوه، نه، حتماً کسی را با او اشتباه گرفته‌ای…» او با هیجان حرفش را قطع بیبی لایت مو کرد: «ما راه می‌رویم و او روی پول ما سوار می‌نانو کراتین مو شود. “اوه، این ثروتمند رنگ مو است – ثروتمند رنگ مو است. اگر اینقدر دیوانه کننده نپروتئین تراپی مو بود، فقط پوچ پروتئین تراپی مو بود.

مدل رنگ موی زنانه شیک : اینجا را نگاه کنید -!” صدای او تندتر و محدودتر کراتینه مو شد – اکنون یک حس تحقیر در آن وجود داشت. “شما نیمی از وقت خود را صرف انجام کارهایی برای افرادی می کنید که هیچ چیزی برای شما یا آنچه که برای شما اتفاق می افتد نمی کنند. صندلی خود را در ماشین خیابان به گرازها واگذار می کنید و آنقدر خسته به خانه می آیید که حتی نمی توانید حرکت کنید .” در تمام انواع کمیته‌هایی که حداقل یک ساعت در روز از کار شما می‌گیرند.

  مدلهای جدید رنگ مو فانتزی

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱