↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی شکلاتی نسکافه ای دودی

رنگ موی شکلاتی نسکافه ای دودی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی شکلاتی نسکافه ای دودی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی شکلاتی نسکافه ای دودی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ موی شکلاتی نسکافه ای دودی : این به این دلیل رنگ مو است که شما در سرزمین اوز لایت و هایلایت مو هستید.” “همه حیوانات در این کشور مورد علاقه صحبت می کنند.

مو : و من می خواهم زندگی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. برای هنک در اصطبلی که اسب اره در آن زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند یک غرفه طلایی بسازید. سپس ما قاطر را با شیر ترسو و ببر گرسنه معرفی می کنیم و مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که آنها به زودی دوستانی محکم خواهند کراتینه مو شد. اما من نمی توانم به خوبی بتسی و را بپذیرم. هنک به اوز بروید مگر اینکه برادر شگی را هم قبول کنم.” جادوگر گفت: «و اگر برادر شگی را قبول نکنی، شگی بیچاره را که همه ما خیلی دوستش داریم.

رنگ موی شکلاتی نسکافه ای دودی

رنگ موی شکلاتی نسکافه ای دودی : میدونی که چقدر دوستت دارم اوزما!” او گریست. “اما تو آنقدر مشغول حکومت بر این سرزمین اوز لایت و هایلایت مو هستی که ما نمی توانیم همیشه با هم باشیم.” “می دانم عزیزم. اولین وظیفه من در قبال سوژه هایم رنگ مو است، و فکر می کنم برای همه ما لذت بخش رنگ مو است که بتسی را با خود داشته باشیم. مجموعه ای از اتاق های زیبا درست روبروی اتاق شما وجود رنگ مو دارد که او می تواند در آن زندگی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

دور نگه می‌داری.» “خب، چرا او را نمی پذیریم؟” تیک توک را خورنگ مو استار کراتینه مو شد. اوزما توضیح بالیاژ مو داد: «سرزمین اوز پناهگاهی برای همه فانیانی که در مضیقه لایت و هایلایت مو هستند نیست. من نمی‌خواهم نسبت به مرد شگی بی مهری باشم، اما برادرش هیچ ادعایی نسبت به من نرنگ مو دارد.» دوروتی پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: “سرزمین اوز شلوغ نیست.” “پس تو به من توصیه می کنی که برادر شگی را بپذیرم؟” از اوزما پرسید.

  مدل انواع رنگ مو و هایلایت

خب، ما نمی توانیم مرد پشمالو خود را از دست بدهیم، می توانیم؟” “نه، در واقع!” اوزما را برگرداند. “چی میگی جادوگر؟” “من جادوی خود را آماده می کنم تا همه آنها را حمل کنم.” “و تو، تیک توک؟” “برادر شگگی همکار خوبی رنگ مو است و ما نمی توانیم شگگی را دریغ نکنیم.” اوزما تصمیم گرفت: “پس، پس این سوال حل کراتینه مو شده رنگ مو است.” “جادوی خود را انجام بده، جادوگر!” او این کار را انجام بالیاژ مو داد.

یک بشقاب نقره ای را روی یک رنگ مو استانرنگ مو دارد کوچک گذاشت و مقدار کمی پودر صورتی را که در یک شیشه بلوری پروتئین تراپی مو بود روی بشقاب ریخت. سپس افسون نسبتاً دشواری را که جادوگر گلیندا خوب به او آموخته پروتئین تراپی مو بود زمزمه بیبی لایت مو کرد و همه چیز به پف دود معطر از بشقاب نقره ختم کراتینه مو شد. این دود آنقدر تند پروتئین تراپی مو بود که هم اوزما و هم دوروتی را برای لحظه ای چشمانشان را مالید.

جادوگر گفت: “شما باید این دودهای ناخوشایند را ببخشید.” “من به شما اطمینان می دهم که دود بخشی بسیار ضروری از جادوگری من رنگ مو است.” “نگاه کن!” دوروتی با اشاره به تصویر جادویی فریاد زد. “آنها رفته اند! همه آنها رفته اند.” در واقع، تصویر اکنون همان منظره صخره ای قبلی را نشان می دهد، اما سه نفر و قاطر از آن ناپدید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. جادوگر در حالی که صفحه نقره ای را جلا بالیاژ مو داد و در پارچه ای ظریف پیچید.

گفت: “آنها رفته اند، زیرا آنها اینجا لایت و هایلایت مو هستند.” در همین لحظه جلیا جامب وارد اتاق کراتینه مو شد. او به اوزما گفت: اعلیحضرت، مرد شگی و مرد دیگری در اتاق انتظار لایت و هایلایت مو هستند و می خواهند به شما ادای احترام کنند. – فوراً آنها را به اینجا بفرست، جلیا! اوزما را فرمان بالیاژ مو داد. کنیز ادامه بالیاژ مو داد: “همچنین، یک دختر و یک قاطر کوچک به طور مرموزی آمده اند، اما آنها ظاهراً نمی دانند کجا لایت و هایلایت مو هستند و چگونه به اینجا آمده اند.

  طرز تهیه رنگ مو گیاهی قهوه ای تیره

آیا آنها را هم اینجا بفرستم؟” “وای نه!” دوروتی، مشتاقانه از روی صندلی بلند کراتینه مو شد، فریاد زد. “من خودم برای ملاقات بتسی خواهم رفت، زیرا او در این قصر بزرگ احساس عجیبی خواهد بیبی لایت مو کرد.” و او از پله ها دو در یک پایین دوید تا به دوست جدیدش، بتسی بابین سلام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. فصل بیست و پنجم سرزمین عشق “خب، آیا “هی هاو” تنها چیزی رنگ مو است.

رنگ موی شکلاتی نسکافه ای دودی : که می توانید بگویید؟ اسب اره در حالی که هنک را با چشمان گره دارش معاینه می بیبی لایت مو کرد و به آرامی شاخه ای را که برای دم در خدمت او پروتئین تراپی مو بود تکان می بالیاژ مو داد، پرسید. آنها در یک اصطبل زیبا در پشت قصر اوزما پروتئین تراپی مو بودند، جایی که اسب اره چوبی – بسیار زنده – در طویله ای با روکش طلا زندگی می بیبی لایت مو کرد، و در آنجا اتاق هایی برای شیر ترسو و ببر گرسنه وجود داشت که با بالشتک های نرم پر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

برای آنها دراز بکشند و آغارهای طلایی برای خوردن آنها. در کنار غرفه اسب اره، قاطر دیگری برای هنک قرار بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. این به اندازه دیگری زیبا نپروتئین تراپی مو بود، زیرا اسب اره اسب مورد علاقه اوزما پروتئین تراپی مو بود. اما هنک مقداری کوسن برای یک تخت داشت (که اسب اره به آن نیازی نداشت زیرا هرگز نخوابید) و این همه تجمل برای قاطر کوچولو آنقدر عجیب پروتئین تراپی مو بود که او فقط می توانست ثابت بایستد.

  رنگ مو شرابی تیره برای پوست سبزه

به اطراف خود و همراهان عجیب و غریب خود با تعجب نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. شگفتی شیر ترسو که بسیار موقر به نظر می رسید، روی کف مرمر اصطبل دراز کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و با نگاهی آرام و انتقادی به هنک نگاه می بیبی لایت مو کرد، در حالی که ببر بزرگ گرسنه که به نظر می رسید به همان اندازه به حیوان جدیدی که تازه وارد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، خمیده پروتئین تراپی مو بود، خمیده پروتئین تراپی مو بود. اسب اره که سفت جلوی هنک ایستاده پروتئین تراپی مو بود.

سوالش را تکرار بیبی لایت مو کرد: “آیا “هی هاو” تنها چیزی رنگ مو است که می توانید بگویید؟ هنک با شرمندگی گوش هایش را تکان بالیاژ مو داد. او پاسخ بالیاژ مو داد: «تا به حال هیچ چیز دیگری نگفته ام». و بعد از شنیدن صحبت های خودش از ترس شروع به لرزیدن بیبی لایت مو کرد. شیر در حالی که سر بزرگ خود را با حرکتی تاب دار تکان می بالیاژ مو داد، گفت: “من به خوبی می توانم این را درک کنم.” “چیزهای عجیبی در این سرزمین اوز اتفاق می افتد.

رنگ موی شکلاتی نسکافه ای دودی : همانطور که در هر جای دیگر اتفاق می افتد. من فکر می کنم شما از دنیای سرد، متمدن و خارج به اینجا آمده اید، نه؟” هنک پاسخ بالیاژ مو داد: “من انجام بالیاژ مو دادم.” “یک دقیقه من خارج از اوز پروتئین تراپی مو بودم – و دقیقه بعد در داخل پروتئین تراپی مو بودم! همان طور که ممکن رنگ مو است حدس بزنید، همین کافی پروتئین تراپی مو بود تا شوک عصبی به من وارد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؛ اما اینکه بتوانم مانند بتسی صحبت کنم، شگفتی رنگ مو است که من را متحیر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه