↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

دودی رنگ مو یخی استخوانی

دودی رنگ مو یخی استخوانی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت دودی رنگ مو یخی استخوانی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با دودی رنگ مو یخی استخوانی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

دودی رنگ مو یخی رنگ مو استخوانی : اما نه قبل از اینکه آخرین نگاهی به چشم درخشان و قیافه‌ی خشمگین او که آزار اربابی‌اش را بر او تحمیل بیبی لایت مو کرد، الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. شکل خمیده اقتدار سابق برای همیشه زمینه هایی را که او ممکن پروتئین تراپی مو بود در اختیار داشته باکراتینه مو شد بدون اینکه حتی یک کلمه توبه یا توضیحی برای پسرش ارائه دهد، باقی گذاشت. قدم زدن آرام در امتبالیاژ مو داد جاده‌ای که به قلعه دیلوورث می‌رسید.

مو : که چگونه تابش خیره کننده مرگ بر چشمان ناامید فرود آمد، زیرا پیاده به او از مرگش خبر بالیاژ مو داد! «خانم، اگر چشمانتان را از آنجا بیاندازید – [اینجا مرد پایمرد به قبرستان خانوادگی اشاره بیبی لایت مو کرد، که کاملاً در مجاورت آن خوابیده پروتئین تراپی مو بود، و بارها در آن جنجال‌ها رخنه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود] – می‌توانید به راحتی نماد مرگ را ببینید که جوان‌ها در حال ظهور رنگ مو است.

دودی رنگ مو یخی رنگ مو استخوانی

دودی رنگ مو یخی رنگ مو استخوانی : هجده سال گذشته، بیوه مهجور، که دلش از ناامیدی غرق کراتینه مو شد، در حالی که به آرامی از خیابان بزرگ و پر پیچ و خم که زمانی ادعا می بیبی لایت مو کرد بالا می رفت، به در بزرگی رسید که سال ها پیش مارجوری میسون ناخودآگاه از آن عبور بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. به آرامی زنگ را به صدا در آورد، در با چهره عجیبی حضور داشت. با احترام از او خورنگ مو استم تا با سر جان دانفرن مصاحبه ای داشته باشم.

نجیب، سر هیو دانفرن، با سخاوتمندانه و بی پروا یادش را به یادگار گذاشته رنگ مو است.» امیدهای له کراتینه مو شده از مصاحبه با مردی که او با سرش کپروتئین تراپی مو بود کراتینه مو شده و ضرب و شتم کراتینه مو شده، از نادرست های کوبنده و اعمال حیرت انگیز به گور تنهایی زودرس آورد، در یک لحظه بیشتر به اتم تبدیل کراتینه مو شد. آنها از احتباس رانده کراتینه مو شدند و دیگر هرگز با تخیلات تب دار پرورش بالیاژ مو داده نکراتینه مو شدند.

  رنگ مو مسی تنباکویی

بعد از 178خبر تاسف بار مرگ شوهر برحقش به پرسشگر حیله گر و بی شرم منتقل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، او با سر هیو دانفرن مصاحبه بیبی لایت مو کرد. این نیز به دلیل غیبت از خانه تکذیب کراتینه مو شد. زنی سرگردان که به کراتینه مو شدت مملو از لباس ناامیدی پروتئین تراپی مو بود، برای همیشه رد پای خود را از در باز بیبی لایت مو کرد و آرام در خیابان هنری مراقبت از فرش قدم زد، دیگر هرگز با اخم های شیاردار دوستان روبرو نکراتینه مو شد که در سال های گذشته، ستایش قدرت های شاعرانه را به او عطا بیبی لایت مو کرد.

تقریباً با فراموشی حرکات فعلی اش، سیگنال خطرناک بیوه کراتینه مو شدن در امتبالیاژ مو داد قبرستان خانوادگی دانفرن ها شناور پروتئین تراپی مو بود. از قبل پروتئین تراپی مو بودنآشنا بیبی لایت مو کردن با سنگ قبرهای متعدد و گران‌قیمتی که به‌صورت جداگانه برپا کراتینه مو شده‌اند، صرف‌نظر از قیمت، زن خسته و بیمار با آج‌های سالم سابق دیری نپایید که آخرین لوح با ارتفاع بلند را در انتهای شمال شرقی قطعه مقدس مشاهده بیبی لایت مو کرد. به نظر می رسید جریانی لمسی از حروف طلاکاری کراتینه مو شده.

دودی رنگ مو یخی رنگ مو استخوانی : با دقت بر روی صورت مرمرین آن و هنگام خواندن آنها بریده کراتینه مو شده رنگ مو است. 179با چشمان آبکی و حالت خمیده، آیا چیز قابل توجهی پروتئین تراپی مو بود که سیل اشک سبزه‌هایی را که بالای خاک می‌چرخید سرازیر نانو کراتین مو شود؟ خطوط این پروتئین تراپی مو بود: من. دست مرگ بار دیگر آورده رنگ مو است بدن بی جان اینجا برای دروغ گفتن، تا اینکه با صدای فرشتگان برانگیخته کراتینه مو شد کدامتماس می گیرد.

این مرد سالم و درستکار در زمانی که اینجا پروتئین تراپی مو بودم، تحمل مشکلات بزرگی داشتیم، که او را در شکوفه مردانگی قطع بیبی لایت مو کرد جایی که نه اخم رنگ مو است و نه اشک. III. زندگی او مملو از آثار خیر پروتئین تراپی مو بود برای همه کسانی که به دنبال کمک مرفه او پروتئین تراپی مو بودند. کارهای خیریه مادام العمر او مطمئن باشید که هرگز بدون دستمزد نمی گذرد. IV. سر جان دانفرن که نام نجیب اوست شنیده می نانو کراتین مو شود.

  رنگ مو استخوانی زرد

به پژواک، دور ووسیع، در خانه های شرافت، حقیقت و حق، که او در اینجا کنار هم دراز می ککراتینه مو شد. که در. بال های عشق و قدرت پایدار باید بالای تخت توخالی اش بچرخد. صداهای فرشته ای با شیرین ترین فشار تمام اشکی که ریخته را دور بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. 180 ما سپس، هنگامی که صبح باشکوه بیدار خواهد کراتینه مو شد.

هر عضوی در این غبار ما، برای بالیاژ مو دادن به هر یک از جمله مطمئن از قدرت شاهزاده ابدی – VII. او در به دست آوردن یک کرسی کوتاهی نخواهد بیبی لایت مو کرد روی نیمکت حق شکوهمند، بر سر گذاشتن تاج طلایی در حین شجاعت در مبارزه با طبیعت ایمن کراتینه مو شده رنگ مو است. پس از خواندن دقیق این سطور، شکل وای در حال ذوب مدت طولانی در سکوت نشست تا اینکه گامی از پشت بلند کراتینه مو شد.

که او را کمی نگران بیبی لایت مو کرد. به بالا نگاه بیبی لایت مو کرد، چهره جوانی را دید که قیافه‌اش بسیار غم‌انگیز پروتئین تراپی مو بود، و بعد از انجام مأموریتش سؤال بیبی لایت مو کرد، مطلع کراتینه مو شد که آخرین نگاهش را به یادگار شوهر داغدارش می‌اندازد. “بهشت قدرتمند!” سر هیو دانفرن فریاد زد: «آیا شما همان ولگردی لایت و هایلایت مو هستید که وجود کسی را که اکنون ادعا می‌کنید دوستش دارید را خراب بیبی لایت مو کردید.

دودی رنگ مو یخی رنگ مو استخوانی : تو ای بدبخت خیانت بد و عمدی و سابقاً همسر او که در برابر رنگ مو استخوان هایش به دروغ زانو زده ای! آیا تو خائن تایید کراتینه مو شده امانتی لایت و هایلایت مو هستی که مرحوم مرثیه سرای من به تو سپرده رنگ مو است، عزیزترین، 181و بزرگ ترین پدران؟ آیا می دانی که ریاکاری که زمانی بروز بالیاژ مو دادی، به عنوان میراثی از دارایی آلوده به من سپرده کراتینه مو شده و در این سینه ام.

  رنگ مو زیتونی تیره با مش یخی

لکه ای پاک نکراتینه مو شدنی برای زندگی، یا شاید بتوانم بگویم، در زمان وجود شناخته کراتینه مو شده و منفور تو ذخیره کراتینه مو شده رنگ مو است. «زن دروغگو! همسر بدجنس! مادر منفور! بیوه سست! «چقدر جرأت داری پا به جایی بگذاری که عفتت باید از آن محافظت می بیبی لایت مو کرد و ایمن می بیبی لایت مو کرد! کدام باد لمس شفاف باید جسارت‌ترین رشادت‌هایش را در اطراف فرد مسموم تو وزیده باکراتینه مو شد.

تو را تا کیلومترها دورتر از عمارتی که من با افتخار دارم هدایت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ «چه روحی جز روح شیطانی از نفوذ خود بر تو رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرد تا جرأت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند قدم های تو را به سمت دری که زمانی ناشناخته از آن دزدیده پروتئین تراپی مو بودند خم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ آه ای زن گناهکار و همدم ولگرد معلمی، برخیز، از تو می خواهم، و هر چه سریعتر بر آن مرکز علف زار بزن، و دیگر هرگز چهره منفور خود را در این دیوارهای عظیم نمایان نکن.

دودی رنگ مو یخی رنگ مو استخوانی : من هرگز نمی توانم مالک تو باشم؛ من هرگز نمی توانم تو را مادر صدا کنم. من نمی توانم بی سر و صدا به لباس فقیر و فقیر شما کمک کنم 182درخورنگ مو است ها؛ و هرگز نمی توانم تو را در این سوی قبری ببینم که در برابر آن زانو زده ای!» مادر بی‌حرم و بی‌حوصله، برای همیشه از حضور پسرش دزدی بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه