نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو کنفی دودی

مدل رنگ مو کنفی دودی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو کنفی دودی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو کنفی دودی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو کنفی دودی : افتخار و شکوه تاج و تخت من.» رستم پاسخ بالیاژ مو داد: «تو پادشاهی، سرچشمه فرمان، چشمه مقدس عزت ناب؛ و من در اینجا به فرمان تو عمل می‌کنم. همیشه مطیع، اراده تو بیان می‌نانو کراتین مو شود، و خدمات لازم رنگ مو است.

رنگ مو : اگر شجاعت رستم شکست می خورد، اگر دیو سپید در نبرد خشمگین می کراتینه مو شد، آیا اگر رستم روز را از دست می بالیاژ مو داد، زنده می ماندی؟» سپس خطاب به دوستانش گفت: «عاقل باش، و از سرنوشت خود بپرهیز، ویرانه گسترده ای را که دولت را غرق بیبی لایت مو کرده رنگ مو است پرواز کن. فاتح می آید – بلای بزرگ و کوچک، و کرکس ها که به سرعت ادامه می دهند.

مدل رنگ مو کنفی دودی

مدل رنگ مو کنفی دودی : از تو، ای شاه مغرور، ممکن رنگ مو است سقوط الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، من برای تو جنگیدم ، و من سزاوار همه اینها لایت و هایلایت مو هستم . وقتی کای کوباد و کوه البرز منحرف کراتینه مو شدند، من او را از آنجا کشیدم و به یک جنگجو کمک بیبی لایت مو کردم. تاج طولانی مدتی را روی ابروهایش گذاشت که پدرانش بر سرشان گذاشته پروتئین تراپی مو بودند، حق مقدس خودش. با قدرت، بازوان فاتح من پیروز کراتینه مو شدند.

بر همه خواهند خورد. ایران دیگر رئیس مجروحش را نخواهد دید.» – گفت و با قاطعیت از دربار عقب نشینی بیبی لایت مو کرد. جنگجویان اکنون با پیش‌گویی‌های غم‌انگیز، از امیدی که با غرور به آن چنگ زده‌اند، بریده‌اند، در گودرز آرام می‌گیرند تا با نوسانی آرام آرام کنند، شاه دیوانه و خشم رستم را فروکش می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با اندوهی تلخ از شوک بدبختی ناله می‌کنند.

حالا دیگر چوپانی نیست که از گله‌ی ترسناک محافظت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. گودرز در درازا، با دلتنگی‌های بی‌نظیر، خشم را در سینه سلطنتی آرام بیبی لایت مو کرد. بگو رستم چه بیبی لایت مو کرده که او را بر درخت خواری می زنند؟ اندیشه خوار و ناپسند در دل شاهانه، سر شاهانه. آیا فراموش بیبی لایت مو کرده ای که در نزدیکی موج خزر، شکست و تباهی مردم را به وحشت انداخته پروتئین تراپی مو بود.

  انواع رنگ مو گرم

شجاع وقتی که رستم توانا ضربه هولناکی را زد و تو را با نجابت از شر دشمن وحشی رهایی بالیاژ مو داد؟ آیا شیاطین بزرگ از آتش شعله ور او فرار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند؟ اندامهای متعفن آنها رشته لغزنده را فرو برد. آیا او به این دلیل نفس حیاتی خود را کنار می گذارد ؟ پاداش قهرمان مرگ رنگ مو است؟ اما چه کسی جرأت پیشروی تهدیدآمیز را رنگ مو دارد.

کدام قدرت زمینی می تواند نگاه پژمرده او را تحمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ اگر او به زابل آتش گرفته از اشتباهات بازگردد، سرزمین غارت کراتینه مو شده در غم و اندوه طولانی خواهد پروتئین تراپی مو بود! چرا که اکنون چه کسی می تواند با فولاد مهاجم مخالفت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؛ بنابراین قهرمان تو عاقلانه رنگ مو است که توهین کنی، دوست جنگجوی خود را تا این حد وادار کنی؟ به یاد داشته باش که شور همیشه کنترل را تحقیر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مدل رنگ مو کنفی دودی : و احکام ملایم خرد باید بر روح یک پادشاه حکومت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.»[24] کاوس در حال تسلیم کراتینه مو شدن، با گوش مضطرب شنیده کراتینه مو شد و خشم بی اساس جای شرم و ترس را بالیاژ مو داد. او فریاد زد: “پس برو،” کمک سخاوتمندانه او را التماس کن، و به پادشاه خود، رئیس توانا، بازگردانی! هنگامی که گودرز برخرنگ مو است و افسار کورس خود را به دست گرفت، انبوهی از قهرمانان قطار او را دنبال آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  رنگ موی ترکیبی مشکی و شرابی

به رستم، اکنون (ادای احترامی که انجام بالیاژ مو داد)، دعای ملکوتی را که او مضطرب بیبی لایت مو کرد، بدین ترتیب ابلاغ بیبی لایت مو کرد. «پادشاه که توبه بیبی لایت مو کرده، دوباره از تو کمک می‌خواهد، غمگین رنگ مو است که تو را به درد آورده رنگ مو است، اما گرچه خشم او ناعادلانه و قوی پروتئین تراپی مو بود، کشور تو همچنان از خطا بی‌گناه رنگ مو است، و پس چرا اینگونه از تو رها کراتینه مو شده رنگ مو است.

کمک تو را خود پادشاه از طریق من التماس می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» رستم دوباره گفت: “بی ارزش تظاهر، و تمسخر و توهین به تمام پاداش من؟ آیا باید از خلق و خوی دمدمی مزاج او غمگین شوم؟ من که هنوز رنگ مو استوارترین قهرمان او ایستاده ام؟ اما همه چیز گذشته رنگ مو است، به بهشت ​​تنها تسلیم کراتینه مو شده رنگ مو است، دیگر هیچ دغدغه ای برای انسان نیست.

اذیتم کن!” سپس گودرز بدین ترتیب (هنر تمام عیار بر زبان عاقل او الهام گرفت، با آن همه غیرتی که لازم پروتئین تراپی مو بود). «وقتی رستم از قدرت بی‌مقاوم سهراب می‌ترسد، شاید فرودست‌ها در ساعت تلاش به پرواز درآیند! سوء ظن کراتینه مو شدید اکنون همه ما را فرا می‌گیرد، بنابراین، ایران زیبا، بدون انتقام، سقوط خواهد بیبی لایت مو کرد!

با این حال، باز هم سخاوتمند، شرم پایدار را دفع کن، ای همچنان شکوه کشورت را حفظ کن. شهرت یا ناشنوا در برابر همه ترس‌های ما برانگیخته می‌شوی، دوستانت را رها می‌کنی و از جنگ معوقه دوری می‌کنی؟ و بدتر، ای غم، در روزهای زوال خود، افتخارات ستایش کشورت را از دست می‌دهی؟» این توهین هنرمندانه روح او را به آتش کشید.

مدل رنگ مو کنفی دودی : اما صلابت میهن پرستان خشم سوزان او را آرام بیبی لایت مو کرد. و به این ترتیب او گفت: “آیا رستم که در برابر زنگ خطر جنگ قرار گرفته پروتئین تراپی مو بود، از هیاهوی اسلحه دوری می‌بیبی لایت مو کرد؟ اگرچه اخم‌های کاوس را تحمل نمی‌کنم، کشور در معرض تهدید من مدعی مراقبت یک جنگجو رنگ مو است.” او متوقف کراتینه مو شد، و عاقل به انبوه در حال چرخش پیوست، و در خیر عمومی، اشتباه خصوصی را فراموش بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو مش هلویی

پادشاه سخاوتمند از دور می نگریست، و به آرامی برمی خیزد، به این ترتیب سخنان او ادامه می یابد: « از آنجایی که خلق و خوی گوناگون بر همه بشریت حاکم رنگ مو است، من، طبیعتی که از ذهنی بغض ساخته کراتینه مو شده ام؛ [25] و آنچه را که آسمان ها خود به خود می بخشند، به فضل خود کاشته کراتینه مو شده اند. تا ابد باید رکراتینه مو شد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، خشمی که در درونم منفجر کراتینه مو شد.

به زودی قلبم را مانند ماه نو نازک بیبی لایت مو کرد،[26] وگرنه اگر تو را همچنان فخر ارتشم، سرچشمه قدرت سلطنتی من، محبوب ترین، بی نظیر بدانم . هر روز با یاد تو، جام شراب را می ریزم، تو برای من لایت و هایلایت مو هستی، آرزو بیبی لایت مو کردم که آن بخش رفیع را انجام دهی، ادعای دلاوری تو، مورد تایید قلب من رنگ مو است؛ از این رو تأخیر تو افکار بهتر مرا سرکوب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و هوس های شورش را آشکار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

در سینه ام؛ اما وقتی تو را دیدم که در غضب بازنشسته کراتینه مو شده ای، توبه خشم سوزانم را فرونشاند. ای، بگذار اکنون پشیمانی کراتینه مو شدید خود را ثابت کنم، باز هم از همراهی و محبتت لذت ببر: و در حالی که سپاسگزاری من برای تو شناخته کراتینه مو شده رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه