↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مش کوتاه

رنگ مو مش کوتاه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مش کوتاه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مش کوتاه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ مو مش کوتاه : زیرا ابتدا باید خط رفتار خود را برنامه ریزی کنیم. اوگو البته می‌داند که ما دنبال او بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم، زیرا او رویبیبی لایت مو کرد ما را در تصویر جادویی دیده رنگ مو است، و تمام کارهایی که ما تا به امروز انجام بالیاژ مو داده‌ایم.

مو : اگر اینطور باکراتینه مو شد، ثابت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که اوگو کفاش اوزما را دزدیده رنگ مو است و همراه با او تمام جادوهای شهر زمرد را دزدیده رنگ مو است.” کیک گفت: «و ظرف من. و جادوگر افزود: “این همچنین ثابت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که او ماجراهای ما را در کتاب رکوردها دنبال می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و بنابراین می داند که ما به دنبال او بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم و مصمم بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم که او را پیدا کنیم. در هر خطری به اوزما برسیم.” ووزی افزود: «اگر بتوانیم،» اما همه به او اخم آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ مو مش کوتاه

رنگ مو مش کوتاه : این خرس صورتی پروتئین تراپی مو بود که به ما گفت که اوگو کفاش ظرف آشپز کوکی را دزدیده رنگ مو است. کیک افزود: «و جادوی پادشاه به همان اندازه شگفت‌انگیز رنگ مو است، زیرا به ما خود جادوگر را نشان بالیاژ مو داد.» “او چه شکلی پروتئین تراپی مو بود؟” از دوروتی پرسید. “او وحشتناک پروتئین تراپی مو بود!” پادشاه گفت: “او پشت میز نشسته پروتئین تراپی مو بود و کتابی عظیم را بررسی می بیبی لایت مو کرد که سه گیره طلایی داشت.” “چرا، این باید کتاب رکوردهای بزرگ گلیندا پروتئین تراپی مو بوده باکراتینه مو شد!” دوروتی فریاد زد.

اظهارات جادوگر به قدری درست پروتئین تراپی مو بود که چهره های اطراف او بسیار جدی پروتئین تراپی مو بودند تا اینکه دختر تکه تکه ای از خنده بلند کراتینه مو شد. “آیا اگر او ما را هم زندانی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، شوخی پرمحتوا نیست؟” او گفت. باتن-برایت غرغر بیبی لایت مو کرد: «هیچ کس جز یک دختر وصله‌کاری دیوانه آن را یک شوخی نمی‌داند. و سپس پادشاه خرس اسطوخودوس پرسید: “دوست داری این کفاش جادویی را ببینی؟” “آیا او آن را نمی دانست؟” دوروتی پرسید.

  رنگ مو قهوه ای روشن مردانه

سپس پادشاه عصای فلزی خود را تکان بالیاژ مو داد و در مقابل آنها اتاقی در قلعه حصیری اوگو ظاهر کراتینه مو شد. روی دیوار اتاق عکس جادوی اوزما آویزان پروتئین تراپی مو بود و قبل از آن جادوگر نشسته پروتئین تراپی مو بود. آن‌ها می‌توانستند تصویر را به همان خوبی که او می‌توانست ببینند، زیرا روبه‌روی آن‌ها پروتئین تراپی مو بود، و در تصویر، دامنه تپه‌ای پروتئین تراپی مو بود که اکنون در آن نشسته پروتئین تراپی مو بودند، و تمام اشکال آن‌ها به صورت مینیاتوری بازتولید می‌کراتینه مو شد.

و به اندازه کافی عجیب، در صحنه تصویر صحنه ای پروتئین تراپی مو بود که آنها اکنون مشاهده می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، بنابراین آنها می دانستند که شعبده باز در این لحظه آنها را در تصویر تماشا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و همچنین می بیند که خودش و اتاقی که در آن پروتئین تراپی مو بود برای مردم قابل مشاهده رنگ مو است. مردم در دامنه تپه بنابراین او به خوبی می دانست که آنها او را تماشا می کنند در حالی که او آنها را تماشا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

برای اثبات این امر، اوگو از روی صندلی خود بلند کراتینه مو شد و چهره ای اخم بیبی لایت مو کرده را به سمت آنها برگرداند. اما اکنون نمی توانست مسافرانی را که در جستجوی او پروتئین تراپی مو بودند ببیند، اگرچه آنها هنوز می توانستند او را ببینند. اعمال او به قدری متمایز پروتئین تراپی مو بود، در واقع، که به نظر می رسید او در واقع قبل از آنها پروتئین تراپی مو بود. پادشاه خرس گفت: “این فقط یک روح رنگ مو است.” این به هیچ وجه واقعی نیست.

  مدل رنگ موی تیره و روشن

رنگ مو مش کوتاه : به جز اینکه اوگو را همانطور که به نظر می‌رسد به ما نشان می‌دهد و به ما می‌گوید واقعاً چه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» توتو گویی با خودش گفت: «هرچند من چیزی از غرغر گمکراتینه مو شده‌ام نمی‌بینم». سپس دید محو کراتینه مو شد و آنها چیزی جز علف ها و درختان و بوته های اطراف خود را نمی دیدند. فصل 18 کنفرانس جادوگر گفت: «حالا، اجازه دهید این موضوع را با هم صحبت کنیم و تصمیم بگیریم که وقتی به قلعه حصیری اوگو رسیدیم.

چه کنیم. شکی نیست که کفاش یک جادوگر قدرتمند رنگ مو است و قدرت او صد برابر کراتینه مو شده رنگ مو است از زمانی که او کتاب رکوردهای بزرگ، تصویر جادویی، همه دستور العمل های گلیندا برای جادوگری و کیف سیاه خودم را که پر پروتئین تراپی مو بود به دست آورد. از ابزار جادوگری مردی که می‌تواند آن چیزها را از ما و مردی که با تمام قدرت‌هایش تحت فرمانش رنگ مو است رپروتئین تراپی مو بوده باکراتینه مو شد، کسی رنگ مو است که تسخیر او تا حدودی دشوار رنگ مو است.

بنابراین ما باید قبل از اینکه خیلی به قلعه او نزدیک شویم، اقدامات خود را به خوبی برنامه‌ریزی کنیم.» تروت گفت: “من اوزما را در تصویر جادویی ندیدم.” “فکر می کنی اوگو با او چه بیبی لایت مو کرده رنگ مو است؟” “آیا خرس صورتی کوچولو نمی توانست به ما بگوید با اوزما چه بیبی لایت مو کرد؟” از دکمه برایت پرسید. پادشاه اسطوخودوس پاسخ بالیاژ مو داد: “مطمئن باشید.” “من از او می پرسم.” بنابراین میل لنگ را در پهلوی خرس صورتی کوچولو چرخاند و پرسید.

آیا اوگو کفاش اوزمای اوز را دزدید؟” خرس صورتی کوچولو پاسخ بالیاژ مو داد: بله. “پس با او چه بیبی لایت مو کرد؟” از پادشاه پرسید. خرس صورتی کوچولو پاسخ بالیاژ مو داد: “او را در یک مکان تاریک ببندید.” “اوه، این باید یک سلول سیاهچال باکراتینه مو شد!” دوروتی وحشت زده فریاد زد. “چقدر وحشتناک!” جادوگر گفت: “خب، ما باید او را از آن خارج کنیم.” ما برای همین آمدیم و البته باید اوزما را نجات دهیم.

  انواع رنگ موی بلوند

رنگ مو مش کوتاه : اما چگونه؟» هر کدام برای پاسخ به یکی دیگر نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و همه سرشان را به طرزی افتضاح و بد تکان بالیاژ مو دادند. همه به جز اسکرپس که با خوشحالی دور آنها می رقصیدند. دختر تکه‌کاری گفت: «می‌ترسید، زیرا چیزهای زیادی می‌تواند به بدن گوشتی شما آسیب برساند. چرا آن را رها نمی کنید و به خانه نمی روید؟ چطور می‌توانی با یک جادوگر بزرگ بجنگی، در حالی که چیزی برای جنگیدن با او نداریم.

دوروتی با تأمل به او نگاه بیبی لایت مو کرد. او گفت: «تکه‌ها، می‌دانی که اوگو هر کاری بیبی لایت مو کرد نمی‌توانست به شما صدمه بزند، و نمی‌توانست به من صدمه بزند، زیرا من کمربند جادویی گنوم کینگ را می‌بندم. فرض کنید ما دو نفر با هم ادامه می دهیم و بقیه را اینجا رها می کنیم تا منتظر ما باشند.» “نه نه!” جادوگر مثبت گفت. “این به هیچ وجه انجام نمی نانو کراتین مو شود. اوزما از هر یک از شما قدرتمندتر رنگ مو است.

رنگ مو مش کوتاه : اما نتوانست اوگوی شرور را که او را در سیاهچال محبوس بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، شکست دهد. ما باید با یک گروه قدرتمند به کفاش برویم، زیرا تنها در اتحاد رنگ مو است که قدرت وجود رنگ مو دارد.» خرس اسطوخودوس با تایید گفت: “این توصیه عالی رنگ مو است.” “اما وقتی به اوگو رسیدیم چه کنیم؟” با نگرانی از کوکی کوک پرسید. جادوگر پاسخ بالیاژ مو داد: «منتظر پاسخ فوری به این سؤال مهم نباشید.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه