↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل مو کوتاه با رنگ فانتزی

مدل مو کوتاه با رنگ فانتزی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل مو کوتاه با رنگ فانتزی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل مو کوتاه با رنگ فانتزی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل مو کوتاه با رنگ فانتزی : پیتر با گذاشتن اشیای کوچکتر روی زمین، بسته خاکستری را باز بیبی لایت مو کرد. ثابت کراتینه مو شد که شنل بلند و مه آلودی رنگ مو است و روی یقه آن یک برچسب کوچک به رنگ سبز دوخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. برچسب “شنل پرنده نامرئی” اعلام کراتینه مو شد. پوشنده را نامرئی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و او را به هر کجا که می خواهد می برد. پیتر با یک تعجب تند از خوشحالی از جایش برخرنگ مو است و می خورنگ مو است شنل جادویی را دور خود پرت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که به سختی از پشت رپروتئین تراپی مو بوده کراتینه مو شد.

رنگ مو : او با خوشحالی برای خودش زمزمه می بیبی لایت مو کرد و انگشتانش را از میان جواهرات درخشانی که سینه را تا بالای آن پر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود می برد. “خوب!” پیتر در حالی که هر دو دستش را روی باسنش مکث بیبی لایت مو کرد، فریاد زد: “این یک یافته رنگ مو است!” «اول پیداش بیبی لایت مو کردم! اول پیداش بیبی لایت مو کردم!» راگدو غرغر بیبی لایت مو کرد “آنها مال من لایت و هایلایت مو هستند، پیتر، همه مال من لایت و هایلایت مو هستند! ممکن رنگ مو است قطعات طلا را داشته باشی.» با حسادت تمام بیبی لایت مو کرد.

مدل مو کوتاه با رنگ فانتزی

مدل مو کوتاه با رنگ فانتزی : اما، با این وجود، پیتر می‌توانست ببیند که دیوارها با شمشیرها و مشک‌های زنگ‌زده آویزان کراتینه مو شده‌اند، در حالی که همه طرف‌ها صندوق‌های دریایی آهنی و قدیمی ایستاده پروتئین تراپی مو بودند. جعبه ها و گونی های پوسیده[صفحه 98] بیرون ریختن محتویات درخشانشان از سکه های طلا و نقره. پیش از بزرگترین صندوق دریایی، پادشاه گنوم پیر خمیده پروتئین تراپی مو بود.

پیتر که از کوتوله پیر حریص منزجر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، شانه هایش را بالا انداخت. قطعات طلا به هر نحوی مطلوب تر به نظر می رسید. او بدون توجه بیشتر به روگدو، در مقابل یکی از گونی های برآمده غرق کراتینه مو شد و شروع به برنامه ریزی بیبی لایت مو کرد که با گنج خود چه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اول یک کلوپ باشکوه برای تیم می ساخت، با دوش آب سرد و گرم و بعد برای خودش و گروه موتور سیکلت، پونی و کانو می خرید!

  انواع رنگ مو هایلایت

پدربزرگ او باید یک خودروی جدید و بیست و پنج جفت مشخصات داشته باکراتینه مو شد، بنابراین او همیشه یک جفت دستی داشته باکراتینه مو شد. بعد از آن- پیتر زانوهایش را بست و چشمانش را رویایی به سقف تیره‌ای دوخت، چنان در حال شادی‌هایی افتاد که تقریباً ساعت 10 پروتئین تراپی مو بود که به فکر صبحانه پروتئین تراپی مو بود. سپس او ناگهان[صفحه 99] متوجه کراتینه مو شد که به کراتینه مو شدت تشنه رنگ مو است و با عجله از نردبان به دنبال آب و آذوقه رفت.

پیتر با نگرانی زمزمه بیبی لایت مو کرد: «امیدوارم مقداری باقی مانده باکراتینه مو شد، چیزی در قوطی‌ها یا بطری‌هایی که آب نمک داخل آن نکراتینه مو شده باکراتینه مو شد.» کابین انبوهی از خرابه پروتئین تراپی مو بود، اما از آن یک انبار کوچک باریک باز می‌کراتینه مو شد که ظاهراً گالی کشتی پروتئین تراپی مو بود. قفسه ها پوسیده و روی زمین افتاده پروتئین تراپی مو بودند. شن و صدف ها با حرکت قایق به این طرف و آن طرف الک می کراتینه مو شدند.

مدل مو کوتاه با رنگ فانتزی : اما در تاریک ترین گوشه، پیتر انبوهی از چلیک و قوطی پیدا بیبی لایت مو کرد. پیتر با گرفتن یکی از جعبه‌های مربعی شکل و یک چلیک، روی عرشه دوید و پس از مدتی مشکل توانست ظروف با شکل عجیب را باز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آه! اب! درخشان، سرد و شفاف! پیتر تقریباً چلیک را خالی بیبی لایت مو کرد، سپس، با کوبیدن جعبه ای که در آن یک قطعه خرابه وجود داشت، آن را پر از بیسکویت های سخت و نمکی کشتی پیدا بیبی لایت مو کرد.

پیتر با لبخند زدن به این فکر بیبی لایت مو کرد که چقدر این صبحانه منتظرش پروتئین تراپی مو بود، پیتر با تهوع خورد، زیرا وقتی گرسنه لایت و هایلایت مو هستید، حتی یک بیسکویت کهنه هم طعم خوبی رنگ مو دارد. بالاخره راضی، بیسکویت ها و چلیک را پایین آورد. روگدو بدون حتی یک «متشکرم»، آب را قورت بالیاژ مو داد و بیسکویت‌ها را که به اندازه‌ای سخت پروتئین تراپی مو بود که حتی برای او هم مناسب پروتئین تراپی مو بود، خورد.

  بهترین رنگ مو برای پوست روشن

دهانش روی آستین پاره پاره اش، دوباره به جواهرات دزد دریایی دست زد و به همان اندازه عاشقانه روی سینه دریا خم کراتینه مو شد که مادری روی گهواره خم می نانو کراتین مو شود. پس از چندین تلاش ناموفق برای کشاندن روگدو به مکالمه، پیتر تسلیم کراتینه مو شد و به دور تاریک فضای داخلی بزرگ گشت تا ببیند چه چیز دیگری می تواند پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. تکه‌هایی که زمانی کت دزدان دریایی پروتئین تراپی مو بود.

به میخ‌های دیوار چسبیده پروتئین تراپی مو بود و پیتر کتاب کوچکی با جلد فلزی در زیر یکی از این میخ‌ها برداشت. آب تمام صفحات اول را تار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، اما پیتر، آن را تا نور بالا برد، صفحه آخر را کاملاً خوانا یافت. این دفترچه خاطرات رئیس دزدان دریایی پروتئین تراپی مو بود و پیتر در حالی که تا آخرین حد خود هیجان زده پروتئین تراپی مو بود، به آخرین ورود دزد دریایی پرداخت.

مدل مو کوتاه با رنگ فانتزی : نوشته نازک و زاویه دار گفت: «من پولاکی غارتگر، این روز جزیره عشق آباد را گرفتم و از جزیره نشینان ده صندوق طلا، سه کیسه نقره، تاج و جواهرات دولتی و تابوت جادویی سوب، جادوگر. گنج را تقسیم خواهم بیبی لایت مو کرد، اما وسایل جادویی در صورت شورش یا دستگیری برای خودم نگه می‌تمام دکلره مو دارند.» پیتر در حین خواندن، تقریباً می‌توانست رئیس دزدان دریایی پیر و مردانش را ببیند که بر فراز جزیره کوچک و بی‌دفاع عجیب و غریبی ازدحام بیبی لایت مو کرده‌اند.

در مورد بادها و[صفحه 101] جزر و مد، اما چیزی که پیتر را مورد توجه قرار بالیاژ مو داد، تابوت جادویی پروتئین تراپی مو بود. “من تعجب می کنم که او با آن چه بیبی لایت مو کرد؟” پسر کوچولو فکر بیبی لایت مو کرد شاید جادویی در آن باکراتینه مو شد که مرا به فیلادلفیا بازگرداند.» پیتر که تصمیم گرفت چیزی از کشف خود به راگدو نگوید، به پایین رفت و شروع به جستجوی سیستماتیک بیبی لایت مو کرد.

  رنگ موی قهوه ای خیلی روشن با حنا

پشت سینه‌ها و کیسه‌های بزرگ را زیر و رو بیبی لایت مو کرد و برای یافتن کمدهای مخفی یا تخته‌های توخالی به دیوارهای تاریک ضربه زد. او بدون هیچ موفقیتی دور اتاق گنج را دور زده پروتئین تراپی مو بود و در جایی که دفترچه خاطرات را برداشته پروتئین تراپی مو بود، قبل از اینکه پیشرفتی داشته باکراتینه مو شد، ایستاده پروتئین تراپی مو بود.[صفحه 102] همه. سپس با نگاه بیبی لایت مو کردن به پایین، متوجه کراتینه مو شد که تخته زیر پایش بالاتر از سایرین بلند کراتینه مو شده رنگ مو است.

ممکن پروتئین تراپی مو بود به راحتی در اثر حرکت آب از جای خود متورم کراتینه مو شده باکراتینه مو شد، اما پیتر در حالی که به پایین خم کراتینه مو شد شروع به فک بیبی لایت مو کردن روی تخته بیبی لایت مو کرد. در یدک کش دوم به طور کلی بالا آمد و یک محفظه مربع مانند جعبه را نشان بالیاژ مو داد. در محوطه یک تابوت کوچک حکاکی کراتینه مو شده از یشم، یک کلید یاقوت در بالای آن قرار داشت. پیتر که ضرورت احتیاط را فراموش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

مدل مو کوتاه با رنگ فانتزی : فریادی از هیجان زد و در حالی که قبل از باز کراتینه مو شدن روی زانو افتاد، مشتاقانه به سمت جعبه جادو رفت. قرار بالیاژ مو دادن کلید در قفل و باز بیبی لایت مو کردن تابوت فقط یک لحظه کار پروتئین تراپی مو بود. او از پیدا بیبی لایت مو کردن چیزی که شبیه یک بسته گاز خاکستری، یک زمرد کوچک تراش نخورده و یک جعبه عاج با چند جهت روی درب پروتئین تراپی مو بود، کمی ناامید کراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه