نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

نمونه سوالات آزمون رنگ موی زنانه

نمونه سوالات آزمون رنگ موی زنانه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت نمونه سوالات آزمون رنگ موی زنانه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با نمونه سوالات آزمون رنگ موی زنانه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

نمونه سوالات آزمون رنگ موی زنانه : او گفت: «تلگرام عالی رنگ مو است. این پرونده را پوشش می دهد.» گفتم: منتشرش می کنی؟ او پاسخ بالیاژ مو داد: «خواهم بیبی لایت مو کرد.» گفتم: “آیا آسوشیتدپرس آن را از اخبار دریافت خواهد بیبی لایت مو کرد؟” او پاسخ بالیاژ مو داد: “می نانو کراتین مو شود.” شاید بهتر باکراتینه مو شد این قسمت از موضوع را با بیان اینکه عصر روز بعد با آقای روسی، مسئول 161آسوشیتدپرس به شرح زیر رنگ مو است: “آیا تلگرام من را از “اخبار” دریافت بیبی لایت مو کردید؟ “ما انجام بالیاژ مو دادیم.” “به نظر من شما آن را نفرستادید؟” “ما انجام نبالیاژ مو دادیم.” «اخبار راکی ​​ماونتین نیوز» سال‌ها یک روزنامه شرکتی مخفی پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : که یک کمیته مشترک متشکل از شش عضو، سه نفر توسط مجلس سنا و سه نفر توسط مجلس، اعضای مذکور که توسط بدنه هر مجلس انتخاب می‌شوند، منصوب و هدایت شوند تا با فرماندار و سایر مقامات اجرایی مجلس مشورت و مشورت کنند. اعلام کنید که بخش مقننه می‌تواند تمام کمک‌هایی را که در اختیار رنگ مو دارد.

نمونه سوالات آزمون رنگ موی زنانه

نمونه سوالات آزمون رنگ موی زنانه : اما بعد از ظهر همان روز به دفتر «اخبار راکی ​​مانتین» رفتم، جایی که توانستم نسخه‌ای از گزارش رسمی پرونده را ببینم. صفحات 7 و 8 و 9 و در صفحه 47 اصلاحیه وجود داشت. لایحه و اصلاحیه را سطر به سطر خواندم و کلمه میانجیگری را در آن نیافتم. این اقدام به شرح زیر ارائه کراتینه مو شد: تصمیم گرفته کراتینه مو شد.

  مدل رنگ موی جدید بازیگران ایرانی

به بخش اجرایی در اجرای قانون و حفظ نظم بالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و راه‌ها و روش‌های بازگرداندن و حفظ صلح و نظم خوب در سراسر ایالت را در نظر بگیرد. و در جلسه آتی مجلس مقننه در موارد و موضوعات زیر رسیدگی و گزارش دهد: این لایحه سپس به تشریح یک سری مفصل از 159موضوعات قابل بررسی – آیا شرکت های زغال سنگ از قوانین پیروی بیبی لایت مو کرده اند.

یا خیر. چه دستمزدی پرداخته اند شرایط اجاره معدن؛ رنگ مو استخدام افراد مسلح؛ چه تلاش هایی برای حل و فصل اعتصاب و غیره صورت گرفته رنگ مو است. این اصلاحیه بررسی بیشتر در مورد نام رهبران اعتصاب، ملیت آنها و غیره و علل خشونت را پیش بینی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این موضوعات البته کافی پروتئین تراپی مو بود تا ماه ها کمیته ای را به خود مشغول الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

در هیچ جای لایحه چیزی در مورد حل و فصل اعتصاب حاضر وجود نداشت. برعکس، گفته کراتینه مو شد که وظیفه صریح کمیته «بررسی کلی تمام موضوعات مرتبط با اعتصاب مذکور رنگ مو است. این قانون اصلاحی ممکن رنگ مو است در مجمع عمومی بعدی وضع نانو کراتین مو شود که از تکرار قیام و بی نظمی عمومی جلوگیری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند .» حال، فکر نکنید که من در مورد معنای دقیق لایحه فوق الفاظ را فریب می دهم.

تمایز بین لایحه‌ای که در واقع تصویب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و لایحه‌ای که فرماندار به رئیس‌جمهور ویلسون گفت که تصویب کراتینه مو شده رنگ مو است، حیاتی و اساسی پروتئین تراپی مو بود. اینجا یک مبارزه ناامیدانه پروتئین تراپی مو بود، جنگ طبقاتی در حقیقت واقعی، که دو نیرو بزرگ در جامعه مدرن را درگیر می بیبی لایت مو کرد. کل دولت بر سر آن از هم پاشیده کراتینه مو شد، و اگر کسی قرار پروتئین تراپی مو بود آن را «واسطه» و «تسویه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند»، کل دولت می خورنگ مو است آن را بداند، و باید آن را می دانست.

  بلوند پلاتینه خیلی روشن بدون دکلره

نمونه سوالات آزمون رنگ موی زنانه : در آن زمان که این لایحه تحقیق و تفحص به تصویب رسید، لایحه تحقیق و تفحص پروتئین تراپی مو بود و نه چیز دیگر و این را همه کسانی که با آن ارتباط داشتند فهمیدند. این اقدام آنقدر کم اهمیت تلقی می کراتینه مو شد که «اخبار کوه راکی» روز پس از تصویب آن حتی به آن اشاره نبیبی لایت مو کرد. این یک «کمیته دیگر برای تحقیق» پروتئین تراپی مو بود، و دولت از چنین چیزی خسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

بر اساس شمارش واقعی، بیش از شصت کمیته از این دست قبلاً منصوب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند – یکی از آنها کمیته ای از کنگره پروتئین تراپی مو بود که ده جلد شهادت را پر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود! برای همه کاملاً درک کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که هدف این کمیته قانونگذاری جدید جمع آوری بسیاری از حقایق آسیب رسان به اعتصاب کنندگان پروتئین تراپی مو بود. اعضای آن همگی سیرنگ مو استمداران ماشینی از بدترین نوع پروتئین تراپی مو بودند.

ایده چنین کمیته ای که برای «میانجیگری» یا «تسویه حساب اعتصاب» تلاش می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، از سوی کل دولت به عنوان یک شوخی تلقی می کراتینه مو شد. اما هیچ کس چنین تصوری نداشت. تا زمانی که فرماندار آمونز و مشاورانش خود را «در سوراخی» یافتند، به طرحی دست زدند که آن را «کمیته میانجیگری» بنامند. 160همچنین، اجازه دهید هدف از این ترفند را روشن کنیم.

  جدیدترین رنگ مو و مش سال

هدف این پروتئین تراپی مو بود که رئیس جمهور ایالات متحده را از مداخله برای وادار بیبی لایت مو کردن مصالحه باز رنگ مو دارد، همانطور که او تهدید می بیبی لایت مو کرد. قرار پروتئین تراپی مو بود مجلس قانونگذاری به تعویق بیفتد و رئیس جمهور در موقعیتی قرار بگیرد که باید نیروهای فدرال را در میدان نگه رنگ مو دارد و کارهای سرکوبی را انجام دهد که شبه نظامیان ایالتی فاحشه کلرادو دیگر نمی توانستند انجام دهند. این طرح چنین پروتئین تراپی مو بود.

و می‌توانم اضافه کنم که کاملاً اجرا کراتینه مو شد. صبح روز بعد، با مشورت با دیگر اعضای مجلس قانونگذاری، و با چندین وکیل در دنور، من کاملاً از حقایق مطمئن کراتینه مو شدم. همچنین مطمئن کراتینه مو شدم که آسوشیتدپرس هیچ اشاره ای به این حقایق ارسال نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است. آسوشیتدپرس فقط تلگراف رئیس جمهور و پاسخ فرماندار را ارسال بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. بنابراین، احتمالاً رئیس جمهور دروغ فرماندار را قورت بالیاژ مو داده رنگ مو است.

نمونه سوالات آزمون رنگ موی زنانه : فراتر از سوال، کشور آن را بلعیده پروتئین تراپی مو بود. به نظرم آمد که اینجا فرصتی رنگ مو است تا یک مرد صادق صدایش را به گوش دیگران برساند. بنابراین من تلگرافی به رئیس جمهور ویلسون فرستادم، به شرح زیر: رئیس جمهور وودرو ویلسون، واشنگتن دی سی: من به عنوان فردی که می‌توانم از داخل وقایع این پایتخت را مشاهده کنم.

با احترام توجه شما را به عدم انصاف فرماندار آمونز در عدم انصراف تلگراف شما از قوه مقننه به مدت چهار ساعت در حالی که تلاش‌ها برای تعلیق انجام می‌کراتینه مو شد، جلب می‌کنم. همه روزنامه‌نگاران می‌دانند که در آن مدت تلگرام شما در دست تمام زغال‌سازان این شهر پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است و کسانی را که آن را به دستشان برده‌اند، می‌شناسند.

  رنگ مو شامپاینی چیست

علاوه بر این، آنها می دانند که تلگراف فرماندار آمونز به شما حاوی دروغ رنگ مو است. کلمه “میانجی گری” در اقدامی که به آن اشاره کراتینه مو شده رنگ مو است، وجود نرنگ مو دارد، زیرا فقط برای تحقیق در نظر گرفته کراتینه مو شده رنگ مو است. قبلاً یک تحقیق ده جلدی انجام کراتینه مو شده رنگ مو است. فرماندار آمونز شخصاً به من اعلام بیبی لایت مو کرد که قصد رنگ مو دارد شبه نظامیان را به میدان های حمله بازگرداند.

نمونه سوالات آزمون رنگ موی زنانه : بیست بازپرس مستقل، خبرنگار، وکلا، امبالیاژ مو دادگر به من اطمینان می دهند که نتیجه جنگ داخلی در مقیاسی خواهد پروتئین تراپی مو بود که قبلاً در مناقشات کاری آمریکا شناخته نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. هزاران معدنچی متعهد کراتینه مو شدند که به جای تسلیم کراتینه مو شدن در برابر دولت بیشتر توسط افراد مسلح، بمیرند. آپتون سینکلر من این تلگرام را عصر یکشنبه برای سردبیر «اخبار کوه راکی» بردم.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱