نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

نمونه رنگ مو دودی زیتونی

نمونه رنگ مو دودی زیتونی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت نمونه رنگ مو دودی زیتونی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با نمونه رنگ مو دودی زیتونی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

نمونه رنگ مو دودی زیتونی : اما از آنجایی که هیچ نسخه‌ای از روند پیش رویم نداشتم و واقعاً نمی‌توانستم باور کنم که سناتور رابینسون می‌تواند در نسبت بالیاژ مو دادن چنین دروغ آشکاری به فرماندار ایالت درست باکراتینه مو شد، به آقای راوسی اجازه بالیاژ مو دادم از من حمایت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و تلفن را قطع بیبی لایت مو کردم. گیرنده احساس می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که من خودم را احمق بیبی لایت مو کرده ام.

رنگ مو : که سرنوشت من با آن روبرو کراتینه مو شده رنگ مو است. او از من التماس بیبی لایت مو کرد که او یک دامدار، یک کارگر رنگ مو است، که او در مورد مسائلی مانند معدن بی اطلاع رنگ مو است. وقتی به او اشاره بیبی لایت مو کردم که بر اساس آمارهای دولتی، دوازده برابر بیشتر از جاهای دیگر، معدنچیان بر اثر تصادفات در مزارع جنوب کلرادو کشته و مجروح کراتینه مو شده اند، تنها پاسخ او این پروتئین تراپی مو بود که اظهارات مبهمی شنیده رنگ مو است.

نمونه رنگ مو دودی زیتونی

نمونه رنگ مو دودی زیتونی : ابتدا اجازه دهید این فرماندار را همانطور که در “دنور اکسپرس” درباره او نوشتم توصیف کنم: دیروز بعدازظهر رفتم تا فرماندار شما را ببینم. من می خواهم بسیار مراقب صحبت هایم در مورد او باشم. او ظاهراً مرد مهربانی رنگ مو است. در کالیبر فکری مناسب برای وظایف یک ناظر مدرسه یکشنبه در یک روستای کوچک. او یکی از رقت انگیزترین چهره هایی رنگ مو است.

مبنی بر این که شرایط در جاهای دیگر متفاوت رنگ مو است او با گریه التماس بیبی لایت مو کرد که نفرت همه را بر سر خود آورده رنگ مو است، او اعتراف بیبی لایت مو کرد که کاملاً گیج کراتینه مو شده رنگ مو است و نمی داند در این بحران چه باید بالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. تک تک کلمات او ناآگاهی کامل او را از نیروهای اقتصادی که این وضعیت وحشتناک را ایجاد بیبی لایت مو کرده اند آشکار می بیبی لایت مو کرد. او فریاد زد تا راه حلی پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

با این حال، هر بار که می‌خورنگ مو استم راه‌حلی را پیشنهاد کنم و او را به یک «بله» یا «نه» ثابت کنم، او کنترل خود را از دست بالیاژ مو داد و فریاد زد که می‌خواهم او را وادار کنم. اظهار نظر کنید.» او، فرماندار ایالت، کاری نداشت که در مورد چنین اختلاف نظری داشته باکراتینه مو شد! البته تصادفی نیست که مردی از این نوع فرماندار ایالتی مانند کلرادو نانو کراتین مو شود.

  رنگ مو بلوند گردویی تیره

شرکت‌ها عمداً چنین مردانی را انتخاب می‌کنند، زیرا می‌خواهند به حال خود رها شوند، و مردانی را ترجیح می‌دهند که آنقدر ضعیف لایت و هایلایت مو هستند که نتوانند در کارشان دخالت کنند، حتی اگر بخواهند مداخله کنند. بنابراین اکنون در ساعت یازده صبح شنبه، این فرماندار رقت‌انگیز، مشاوران خود را می‌فرستد – رهبران اکثریت ماشینی دست‌چین کراتینه مو شده در مجلس قانونگذاری ایالتی.

چه چیز باید انجام نانو کراتین مو شود؟ در صورت ارسال تلگراف رئیس جمهور به قوه مقننه، می تواند از تعویق امتناع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و بر رسیدگی به تقاضای رئیس جمهور اصرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بنابراین، در هر خطری، تلگرام باید سرکوب نانو کراتین مو شود. همچنین باید برای زغال‌سازان شهر ارسال نانو کراتین مو شود تا مشورت کنند و به فرماندار بگویند که چه پاسخی به رئیس جمهور بدهد.

همه روزنامه نگاران در دنور نام دو مردی را که پیام را به اپراتورها رساندند، می دانستند. سه یا چهار ساعت توسط اپراتورها مورد بررسی قرار گرفت و پاسخی تهیه و ارسال کراتینه مو شد. و در همین حین تلاش های مذبوحانه ای توسط رهبران ماشین برای به تعویق انداختن مجلس قانونگذاری انجام کراتینه مو شد. پاسخی که توسط اپراتورها تهیه و توسط فرماندار ارسال کراتینه مو شد به شرح زیر رنگ مو است.

محترم وودرو ویلسون، رئیس جمهور ایالات متحده، واشنگتن: بسیار متاسفم که به شما اطلاعات غلط بالیاژ مو داده اند. قانونگذار به تازگی قانونی را تصویب بیبی لایت مو کرده رنگ مو است که من آن را تصویب بیبی لایت مو کرده ام، مبنی بر صدور اوراق قرضه یک میلیون دلاری به منظور پرداخت بدهی هایی که ایجاد کراتینه مو شده و ممکن رنگ مو است در سرکوب قیام و دفاع از دولت باکراتینه مو شد.

  مدل رنگ مو قهوه ای زنانه

نمونه رنگ مو دودی زیتونی : به محض انتشار این اوراق، این وجوه در دسترس خواهد پروتئین تراپی مو بود و این دولت می تواند و می تواند اوضاع را کنترل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این تنها روش قانون اساسی برای جمع آوری سرمایه در آینده نزدیک رنگ مو است. علاوه بر این قانون، قانونگذار قانونی را وضع بیبی لایت مو کرده رنگ مو است که به رنگ مو استاندار اجازه می‌دهد در زمان بی نظمی از سالن‌ها رنگ مو استفاده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

همچنین قانون ممنوعیت حمل و حمل سلاح گرم در زمان بی نظمی را نیز وضع بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. همچنین کمیته ای برای میانجیگری در مورد اعتصاب حاضر ایجاد و تعیین کراتینه مو شده رنگ مو است. اکنون قلب درنگ مو استان ما همین آخرین جمله در تلگرام رنگ مو استاندار رنگ مو است: این «کمیته میانجیگری در اعتصاب کنونی». اگر چنین کمیته ای منصوب می کراتینه مو شد.

قانونگذار عادلانه ادعا می بیبی لایت مو کرد که تمام تلاش خود را برای حل و فصل اختلافات انجام بالیاژ مو داده رنگ مو است. اما آیا چنین کمیته ای تعیین کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود ؟ نداشت .​ زغال‌سنگ‌ها که از اقدام ناگهانی رئیس‌جمهور گیج کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، باعث کراتینه مو شدند فرماندار بیچاره‌شان به رئیس جمهور دروغ بگوید. و اکنون همه نهادهای سرکوب آنها برای حفظ حقیقت، نه فقط از رئیس جمهور، بلکه از کل کشور، به کار گرفته کراتینه مو شدند.

اول از همه، باید از خود قانونگذار ایالتی دور بماند! یک سناتور سعی بیبی لایت مو کرد تلگراف رئیس جمهور و پاسخ رنگ مو استاندار را در مجلس سنا قرائت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما با شعبده بازی مجلس از این امر جلوگیری کراتینه مو شد. همه بحث ها ممنوع پروتئین تراپی مو بود. اما یک سناتور زن دموکرات، هلن رینگ رابینسون، موفق کراتینه مو شد در بهانه «توضیح» رأی خود، چند کلمه اعتراض الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

سناتور رابینسون آخرین جمله از پاسخ فرماندار را خواند: «به‌علاوه کمیته میانجی‌گری در مورد اعتصاب کنونی ایجاد و تعیین کراتینه مو شده رنگ مو است». سناتور رابینسون گفت: من چنین کمیته ای را نمی شناسم که توسط این مجمع منصوب کراتینه مو شده باکراتینه مو شد. ستوان فرماندار فیتزگارالد پاسخ بالیاژ مو داد که قطعنامه ارائه کراتینه مو شده برای “کمیته بررسی اعتصاب” برای میانجیگری فراهم کراتینه مو شده رنگ مو است.

  نانو پلاستیا مو چیست

نمونه رنگ مو دودی زیتونی : سناتور رابینسون اعتراض بیبی لایت مو کرد: «اما من نمی‌توانم جمله‌ای در آن قطعنامه بیابم که به «میانجیگری» اشاره الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. من نمی توانم کلمه ای در مورد «وساطت» در قطعنامه ها ببینم.» «بنابراین» (من به نقل از گزارش «اخبار راکی ​​مانتین» در 17 می، «سناتور محافظه‌کار جمهوری‌خواه، اعتراض بیبی لایت مو کرد که این پیشنهاد قابل بحث نیست. 158بحث بیشتر بسته کراتینه مو شد.

پیشنهاد خواندن تلگراف رئیس جمهور روی میز گذاشته کراتینه مو شد و مجلس سنا به تعویق افتاد. حالا در آن عصر حساس شنبه اتفاق افتاد که من مهمان خانه قاضی فقید رنگ مو استیل کلرادو پروتئین تراپی مو بودم و در آنجا با سناتور رابینسون ملاقات بیبی لایت مو کردم. او از من پرسید که آیا نمی توانم کاری انجام دهم تا این موضوع برای کشور روشن نانو کراتین مو شود.

برای مثال، آیا می‌توانم بفهمم که آیا آسوشیتدپرس موضوع را مستقیماً بیان بیبی لایت مو کرده رنگ مو است؟ در حالی که سناتور در کنار من نشسته پروتئین تراپی مو بود، از طریق تلفن با آسوشیتدپرس تماس گرفتم و با آقای سردبیر شب آن در دنور صحبت بیبی لایت مو کردم. من به آقای روسی گفتم که با یک سناتور مخالف در حال مشورت لایت و هایلایت مو هستم و توجه من به این نکته جلب کراتینه مو شده رنگ مو است.

نمونه رنگ مو دودی زیتونی : که سعی بیبی لایت مو کردم توضیح دهم. آقای روسی با خوشرویی به تلاش من برای روشن بیبی لایت مو کردن موسسه بزرگش خندید. او به من اطلاع بالیاژ مو داد که آنها مردانی را در ساختمان کنگره آموزش بالیاژ مو داده اند تا هر نقطه از روند را تماشا کنند و درنگ مو استان را کاملاً درست دریافت بیبی لایت مو کرده اند. من سعی بیبی لایت مو کردم در مورد عبارت «وساطت» نکته دقیقی را بیان کنم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه