↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو مش زیتونی

انواع رنگ مو مش زیتونی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو مش زیتونی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو مش زیتونی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو مش زیتونی : فرار از این واقعیت غیرممکن پروتئین تراپی مو بود که اینجا مسابقه ای رنگ مو است که وفاداری به کشور و شرافت شخصی را بالاتر از زندگی قرار می دهد و این احساس منحصر به طبقات تحصیل بیبی لایت مو کرده و ثروتمند نپروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : به این درنگ مو استان‌هایی را اضافه کنید که توسط گردشگران و ماجراجویان به دفتر روزنامه آورده کراتینه مو شده‌اند، و شما تجهیزاتی دارید که گاهی به نظر می‌رسد که صرفاً در حال تجدیدنظر در برداشت‌های حاصل از سفر قبلی لایت و هایلایت مو هستم. وقتی با مردی صحبت می کنید که ده یا بیست سال را در ژاپن یا چین یا سکونتگاه های تنگه گذرانده رنگ مو است، نمی توانید چیزی از رنگ زندگی در آن سرزمین های عجیب را دریافت نکنید.

انواع رنگ مو مش زیتونی

انواع رنگ مو مش زیتونی : در مورد مردم و مکان های این کمربند بزرگ در سراسر جهان به کار رفت. بسیاری از مزایای سفرهای خارجی بستگی به خواندنی رنگ مو دارد که فرد انجام بالیاژ مو داده رنگ مو است. کنجکاوی مشتاقانه من در مورد مکان‌ها، سال‌ها مرا به خواندن همه چیزهایی که درباره شرق و دریاهای جنوب چاپ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، سوق بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود.

به خصوص اگر آموزش روزنامه داشته باشید.[ایکس]که شما را وادار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که سؤال بپرسید و هر چیزی را که مورد علاقه انسان رنگ مو است را که خواننده به دانستن آن علاقه رنگ مو دارد از خبرچین خود بیرون بکشید. این غریزه روزنامه، که با آموزش ایجاد می‌نانو کراتین مو شود، اما قبل از موفقیت در روزنامه‌نگاری باید آن را تا حد زیادی در اختیار داشته باکراتینه مو شد.

  مدل رنگ مو مش و رنگ

همه چیز را مورد رنگ مو استفاده قرار می‌دهد و آن را به «کپی» برای چاپگر تبدیل می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این سفر را بدون قرار بالیاژ مو دادن هر روز در مورد برداشت‌هایم از مکان‌ها و مردم تجربه‌ای خسته‌کننده پروتئین تراپی مو بود. چیزی که برای دیگرانی که آموزش خاص من را ندیده پروتئین تراپی مو بودند به نظر می رسید مانند نفس در سوراخ های بینی من. حتی در گرمای طاقت فرسا نواحی رنگ مو استوایی، همیشه یک سرگرمی پروتئین تراپی مو بود.

نه یک کار، به زبان آوردن ایده‌هایم درباره مکان‌های تاریخی که از سال‌ها مطالعه آن‌ها را به خوبی می‌شناختم و به تازگی دیده پروتئین تراپی مو بودم. و هر چه پیشینه تاریخ غنی تر باکراتینه مو شد، لذت من از نقاشی با کلمات پر رنگ تصویری از برداشت هایم بیشتر می نانو کراتین مو شود، به نفع کسانی رنگ مو است که نمی توانند لذت من را از دیدن واقعی این مکان های معروف دور به اشتراک بگذارند.

انواع رنگ مو مش زیتونی : شرق از میان انبوه نامه های روزنامه نوشته کراتینه مو شده در حالی که هر برداشتی تیز و واضح پروتئین تراپی مو بود، آنچه را که به نظرم مهم ترین و گویاتر به نظر می رسید انتخاب بیبی لایت مو کردم. تنها زمانی که مسافر به گذشته نگاه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، چشم انداز واقعی را به دست می آورد. تنها در این صورت رنگ مو است که او می تواند آنچه را که مورد علاقه عمومی و دائمی رنگ مو است ببیند.

بیشتر دلخوری‌های سفر را از بین برده‌ام، زیرا وقتی به دیروز می‌روند، قدرت خود را از دست می‌دهند. آنچه باقی می ماند زیبایی مناظر، عظمت معماری، کیفیت معنوی نقاشی ها و مجسمه های معروف، ویژگی های جذاب مردمان مختلف رنگ مو است. بهترین نتایج سفر در مشرق زمین [xiii] بهترین نتایج سفر در مشرق زمین این جلد شامل برداشت های نیمه اول سفر به دور دنیا می باکراتینه مو شد.

  رنگ مو گردویی دودی

باقیمانده سفر یک جلد همراه را پر خواهد بیبی لایت مو کرد که شامل دو فصل رنگ مو است که به نیویورک و تأثیری که پس از دیدن شهرهای بزرگ جهان روی من ایجاد بیبی لایت مو کرد اختصاص رنگ مو دارد. همانطور که در مقدمه گفته‌ام، اینها لزوماً اولین برداشت‌ها لایت و هایلایت مو هستند که وقتی تازه و واضح لایت و هایلایت مو هستند، یادداشت می‌شوند. اما تردید وجود رنگ مو دارد که آیا یک ماه گذراندن در هر یک از این مکان‌ها می‌تواند باعث تجدیدنظر در این اولین نگاه‌ها نانو کراتین مو شود.

که در کنجکاوی و اشتیاق قرار رنگ مو دارد. هنگامی که ذهن از ادبیات یک مکان اشباع می نانو کراتین مو شود، به سرعت به آنچه برای تخیل جذاب رنگ مو است، دست می یابد، و این جذابیت همان جذابیتی رنگ مو است که در هر موردی که پیشینه تاریخی یا افسانه ای وجود رنگ مو دارد برای تسکین برجسته باید مورد توجه قرار گیرد. کاخ یا معبد، مجسمه یا نقاشی. بدون این پیشینه، اصیل ترین کار کسل کننده و بی روح به نظر می رسد.

انواع رنگ مو مش زیتونی : با آن، کاخ بر تخیل تأثیر می گذارد، معبد احساسات را تحریک می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، مجسمه صحبت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، نقاشی یک پیام معنوی مستقیم رنگ مو دارد. بخش‌های خاصی از مشرق زمین از این مواد تخیلی که برای علاقه‌مندان به تاریخ یا هنر جذاب رنگ مو است، غنی نیستند. اما این نقص با زیبایی فوق العاده زندگی و تجملات شگفت انگیز طبیعت جبران می نانو کراتین مو شود.

  انواع رنگ مو کرم کاهی

سفر شرقی نیز تقاضای کمتری برای مطالعه رنگ مو دارد تا حتی یک سفر عجولانه در اروپا. عکس ها کم رنگ مو است، مجسمه های کمی وجود رنگ مو دارد. فقط هند و[xiv]مصر به حس تاریخی متوسل می نانو کراتین مو شود، ژاپن تنها ایستاده رنگ مو است، با همه شیوه های زندگی و اندیشه ما بیگانه رنگ مو است، اما آنقدر هنرمندانه رنگ مو است، چنان از روح روشنفکری اشباع کراتینه مو شده رنگ مو است.

که به نظر می رسد متعلق به دنیای دیگری غیر از این وجود مادی و تجاری رنگ مو است که نشان می دهد. تمام زندگی اروپایی و آمریکایی چین جدید زمینه تحصیلی جذابی را فراهم می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما متأسفانه زمانی که من از این کشور بازدید بیبی لایت مو کردم، در بحران انقلاب پروتئین تراپی مو بود و سفر به هر نقطه خارج از بنادر بزرگ معاهده خطرناک پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو مش زیتونی : یکی از بهترین نتایج سفرهای خارجی این رنگ مو است که فرد را وادار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا در برآورد خود از نژادهای بیگانه تجدید نظر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. زمانی که من شروع به کار بیبی لایت مو کردم، با تعصب کراتینه مو شدیدی نسبت به ژاپنی ها پروتئین تراپی مو بود، احتمالاً به دلیل مشاهده نمونه های نسبتاً دوست داشتنی ای که در سانفرانسیسکو با آنها روبرو کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم. اقامت کوتاهی در ژاپن باعث کراتینه مو شد که دیدگاه جدیدی در مورد مردم و کشور میکادو به من بدهد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه