نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو قهوه ای مایل به قرمز

رنگ مو قهوه ای مایل به قرمز | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو قهوه ای مایل به قرمز را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو قهوه ای مایل به قرمز را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو قهوه ای مایل به قرمز : که تلاش‌ها برای سازماندهی آشکار بسیار ناامیدکننده پروتئین تراپی مو بود. هیچ فرصتی جز تبلیغات مخفیانه وجود نداشت، تا زمانی که هر اردوگاه لایت و هایلایت مو هسته یک سازمان را پیدا بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : با یک کیف پول چرمی قهوه‌ای صاف پر از اسکناس‌های ده و بیست دلاری، که بدون شمارش آن‌ها را جدا می‌بیبی لایت مو کرد، دقیقاً انگار پول روی درختان رکراتینه مو شد می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، یا انگار زغال سنگ از زمین بیرون می‌آید و به کوره‌ها می‌رفت تا صدای کمانچه و فلوت! ادوارد البته هیچ تصوری از این فرآیندهای غیرعادی در ذهن برادرش نداشت. اسکناس ها را در دست داشت.

رنگ مو قهوه ای مایل به قرمز

رنگ مو قهوه ای مایل به قرمز : او نه تنها آگاهی طبقاتی کارگر را به دست آورده پروتئین تراپی مو بود، بلکه آگاهی پولی را نیز به دست آورده پروتئین تراپی مو بود. او در واقع نگران دلارهایی پروتئین تراپی مو بود که شرکت به او بدهکار پروتئین تراپی مو بود! او آن دلارها را با زحمتی دلخراش به دست آورده پروتئین تراپی مو بود. این مبلغ برای زنده نگه داشتن کل خانواده رافرتی برای یک یا دو هفته کافی پروتئین تراپی مو بود. و اینجا ادوارد پروتئین تراپی مو بود.

او گفت: «چند چیزهای شایسته برای خودت تهیه کن. “امیدوارم مجبور نباشید کثیف بمانید تا احساس دموکراتیک کنید؟” هال پاسخ بالیاژ مو داد: “نه.” و سپس، “چطور می رویم؟” “من یک ماشین منتظر لایت و هایلایت مو هستم، پشت دفتر.” “پس همه چیز را آماده بیبی لایت مو کردی!” اما ادوارد جوابی نبالیاژ مو داد. ترس از راه انداختن دوباره آتشفشان بخش 18. آنها از درب عقب دفتر بیرون رفتند و سوار ماشین کراتینه مو شدند و با سرعت از روستا خارج کراتینه مو شدند و جمعیت آنها را دید. و در تمام مسیر پایین دره، ادوارد از هال التماس بیبی لایت مو کرد که بحث را کنار بگذارد و فوراً به خانه بیاید.

او دوباره سوال غم انگیز پدر را مطرح بیبی لایت مو کرد. وقتی فایده ای نداشت، شروع به تهدید بیبی لایت مو کرد. فرض کنید قرار پروتئین تراپی مو بود منابع پولی هال قطع نانو کراتین مو شود، فرض کنید او خود را از وصیت پدرش کنار گذاشته پروتئین تراپی مو بود – آن وقت او چه می بیبی لایت مو کرد؟ هال بدون لبخند پاسخ بالیاژ مو داد: “من همیشه می توانم به عنوان سازمان دهنده برای کارگران معدن متحد کار پیدا کنم.” بنابراین ادوارد از آن خط حمله دست کشید.

  ترکیب رنگ مو شرابی یاقوتی

رنگ مو قهوه ای مایل به قرمز : او گفت: “اگر نمی آیی، من تا زمانی که تو بیایی کنارت می مانم!” هال گفت: بسیار خوب. او نتوانست با این تهدید وحشتناک لبخند نزند. اما اگر شما را همراهی کنم و به دوستانم معرفی کنم، باید موافقت کنید که آنچه می شنوید محرمانه باکراتینه مو شد. دیگری چهره ای از تنفر درآورد. “من برای چه شیطان می خواهم در مورد دوستان شما صحبت کنم؟” هال گفت: “من نمی دانم چه اتفاقی ممکن رنگ مو است بیفتد.” “شما قرار رنگ مو است.

با پیتر هریگان ملاقات کنید و طرف او را سامبره مو بگیرید، و من نمی توانم بگویم که شما ممکن رنگ مو است وظیفه خود را انجام دهید.” دیگری با اشتیاق ناگهانی فریاد زد: «همین الان بهت میگم! اگر بخواهی به آن اردوگاه زغال سنگ برگردی، به خدا قسم به بالیاژ مو دادگاه مراجعه خواهم بیبی لایت مو کرد و تو را در آسایشگاه ببندم. فکر نمی‌کنم برای متقاعد بیبی لایت مو کردن قاضی مبنی بر اینکه شما دیوانه لایت و هایلایت مو هستید، مشکل چندانی نداشته باشم.

هال با خنده گفت: “نه – نه یک قاضی در این بخش از جهان!” سپس، پس از مدتی بررسی چهره برادرش، به ذهنش خطور بیبی لایت مو کرد که شاید بهتر باکراتینه مو شد اجازه ندهد چنین عقیده ای در ذهن ادوارد بی چون و چرا بماند. او گفت: «صبر کن، تا دوست من بیلی کیتینگ، از روزنامه گازت را ملاقات کنی و بشنوی که او با چنین درنگ مو استانی چه خواهد بیبی لایت مو کرد! بیلی دیوانه رنگ مو است.

که من او را رها کنم تا دعوای من با پیتر پیر را «بازی» کنم!» مکالمه دورتر از این پیش نرفت – اما هال مطمئن پروتئین تراپی مو بود که ادوارد “آن را در پیپش می گذارد و دود می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” آنها به خانه مک کلار در پدرو آمدند و ادوارد در ماشین منتظر ماند تا هال داخل نانو کراتین مو شود. پیرمرد اسکاتلندی به گرمی از او رنگ مو استقبال بیبی لایت مو کرد و به او گفت که چه خبری رنگ مو دارد. جری مینتی آن روز صبح آنجا پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو چتری

و مک‌کلار به درخورنگ مو است او با دفتر اتحادیه در شریدان تماس گرفت و مطمئن کراتینه مو شد که جک دیوید در مورد اعتصاب عصر گذشته خبر بالیاژ مو داده رنگ مو است. همه طرف‌ها مراقب پروتئین تراپی مو بودند نامی ذکر ننانو کراتین مو شود، زیرا «نشت‌های» تلفن بدنام پروتئین تراپی مو بود، اما مشخص پروتئین تراپی مو بود که پیام‌رسان کی پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. در نتیجه این پیام، یوهان هارتمن، رئیس اتحادیه محلی معدنچیان، به همراه جیمز مویلان، دبیر سازمان منطقه، اکنون در هتل آمریکایی در پدرو حضور داشتند.

رنگ مو قهوه ای مایل به قرمز : به عنوان ادوارد تمرین کنید این همه رضایت بخش پروتئین تراپی مو بود. اما مک‌کلار مقداری از اطلاعات مهم را اضافه بیبی لایت مو کرد – افسران اتحادیه اعلام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که در حال حاضر نمی‌توانند از اعتصاب حمایت کنند! زودرس پروتئین تراپی مو بود، نمی توانست به چیزی جز شکست و دلسردی برای جنبش بزرگتری که آنها برنامه ریزی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند منجر نانو کراتین مو شود. چنین احتمالی خود هال در همان ابتدا متوجه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. اما او شاهد تولد تازه آزادی در دره شمالی پروتئین تراپی مو بود.

او چهره‌های گرسنه و خسته مردانی را دیده پروتئین تراپی مو بود که به او نگاه می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا از او حمایت کنند. او تحت تأثیر آن قرار گرفته پروتئین تراپی مو بود و احساس می بیبی لایت مو کرد که مسئولان اتحادیه باید به همین ترتیب حرکت کنند. “آنها به سادگی باید از آن حمایت کنند!” او فریاد زد. «آن مردان نباید ناامید شوند! آنها تمام امید خود را از دست خواهند بالیاژ مو داد، در ناامیدی مطلق فرو خواهند رفت! کارگران باید بدانند که – من باید آنها را بسازم!

پیرمرد اسکاتلندی پاسخ بالیاژ مو داد که مینتی نیز همین احساس را داشته رنگ مو است. او احتیاط را به باد انداخته پروتئین تراپی مو بود و برای دیدن هارتمن و مویلان به هتل شتافت. هال تصمیم گرفت دنبالش برود و به سمت ماشین رفت. او مسائل را برای برادرش توضیح بالیاژ مو داد که البته نظر او این پروتئین تراپی مو بود! این همان چیزی پروتئین تراپی مو بود که او پیش بینی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. معدنچیان فقیر و اشتباه هدایت کراتینه مو شده.

  رنگ مو نسکافه ای صدفی

به کار خود باز می گردند و رهبر احتمالی آنها باید به حماقت مسیر خود اعتراف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. چند ساعت دیگر قطاری برای شهر وسترن وجود داشت. اگر هال ترتیبی دهد که آن را بگیرد، لطف بزرگی خواهد پروتئین تراپی مو بود. هال بلافاصله پاسخ بالیاژ مو داد که به هتل آمریکایی می رود. اگر بخواهد ممکن رنگ مو است برادرش او را به آنجا ببرد. بنابراین ادوارد به راننده ماشین دستور بالیاژ مو داد. اتفاقاً، ادوارد شروع به پرسیدن در مورد فروشگاه های لباس در پدرو بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو قهوه ای مایل به قرمز : در حالی که هال در هتل پروتئین تراپی مو بود و برای زندگی اتحادیه کارگری تازه متولد کراتینه مو شده اش دعا می بیبی لایت مو کرد، ادوارد به دنبال لباسی می گشت که در آن «احساس یک انسان پروتئین تراپی مو بودن» داشته باکراتینه مو شد. بخش 19. هال جری مینتی را با این دو مقام در اتاق هتلشان پیدا بیبی لایت مو کرد: جیم مویلان، منشی منطقه، پسری بلند قامت ایرلندی، چشمان سیاه و مو مشکی، سریع و حساس، از آن دسته افرادی که در ابتدا مورد اعتماد و دوست پروتئین تراپی مو بودند.

و یوهان هارتمن، رئیس‌جمهور محلی، معدنچی با موهای خاکستری الاصل آلمانی، محتاط و آلایت و هایلایت مو هسته صحبت می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، ظاهراً مردی قوی، هم جسمی و هم اخلاقی. او به آن نیاز داشت. هال ابتدا از رپروتئین تراپی مو بوده کراتینه مو شدن کمیته خبر بالیاژ مو داد. او دریافت که این باعث تعجب مقامات نکراتینه مو شد. این همان کاری پروتئین تراپی مو بود که شرکت ها به طور مرتب در زمان خطر شورش در اردوگاه ها انجام می بالیاژ مو دادند. به همین دلیل پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه