↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ بلوند نقره ای پلاتینه

رنگ بلوند نقره ای پلاتینه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ بلوند نقره ای پلاتینه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ بلوند نقره ای پلاتینه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ بلوند نقره ای پلاتینه : چهار دست و پا، به طرف راه عقب نشینی می خزیدند: «سوار، آلز، سوار شو!» اما پرونده طولانی بی حرکت ماند و شکایت های دیوانه کننده بیهوده پروتئین تراپی مو بود. آن‌هایی که در انتهای آن پایین پروتئین تراپی مو بودند، تکان نمی‌خوردند، و بی‌تحرکی آن‌ها بقیه را بی‌حرکت می‌بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : ، زودتر خواهی رفت.” ما کف زدن پارسا را ​​می شناسیم. در تاریخچه هنگ ثبت نکراتینه مو شده رنگ مو است که یک مهمانی خسته کننده سنگر یک بار قبل از لحظه ای که اگر قرار نپروتئین تراپی مو بود آنها را ببینند، علامت گذاری کنند و همراه با کار دستانشان از بین نبرند ترک محله کاملاً ضروری کراتینه مو شد، فرار بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد. . ما زمزمه می کنیم، “بله، بله، خوب، ارزش گفتن نرنگ مو دارد. راحت برو.” اما همه با شجاعت خود را به این کار اختصاص می دهند، به جز برخی از افراد در خواب شکست ناپذیر که چرت زدن آنها بعداً آنها را درگیر تلاش های مافوق بشری می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ بلوند نقره ای پلاتینه

رنگ بلوند نقره ای پلاتینه : ما به اولین لایه از خط جدید حمله می کنیم – تپه های کوچکی از خاک، رشته ای با علف. آسانی و سرعتی که کار با آن شروع می نانو کراتین مو شود – مانند همه کارهای سنگرگیر در خاک آزاد – این توهم را ایجاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که به زودی تمام می نانو کراتین مو شود، ما می توانیم در حفره هایی بخوابیم که در آن فرو بیبی لایت مو کرده ایم: و به این ترتیب اشتیاق خاصی زنده می نانو کراتین مو شود.

اما چه به دلیل سر و صدای بیل ها، چه به دلیل اینکه برخی از مردان با وجود سرزنش ها تقریباً با صدای بلند صحبت می کنند، فعالیت ما موشکی را بیدار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که خط عمودی شعله ور آن ناگهان در سمت ررنگ مو است ما به صدا در می آید. “دراز کشیدن!” هر مردی خود را صاف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و موشک رنگ پریدگی عظیم خود را متعادل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و بر روی نوعی مزرعه مردگان رژه می رود.

  مدل رنگ مو با دکلره جدید

به محض بیرون آمدن صدای مردها، در جاهایی و سپس در تمام مدت، خود را از سکون پنهانی خود جدا می کنند، بلند می شوند و با احتیاط بیشتری کار را از سر می گیرند. به زودی یک پوسته ستاره ای دیگر از ساقه طلایی بلند خود پرتاب می نانو کراتین مو شود و باز هم خط صاف و بی حرکت سنگرسازان را به روشنی روشن تر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سپس دیگری و دیگری.

گلوله ها هوای اطرافمان را می شکافند و صدای فریاد “یکی زخمی” می شنویم. او با حمایت رفقا می گذرد. ما فقط می توانیم گروهی از مردان را ببینیم که در حال رفتن لایت و هایلایت مو هستند و یکی از آنها را می کشند. مکان ناسالم می نانو کراتین مو شود. ما خم می‌شویم و خم می‌شویم و عده‌ای روی زانو به زمین می‌خارند. دیگران تمام طول کار می کنند.

زحمت می کشند، می چرخند، و دوباره برمی گردند، مانند مردانی که در کابوس لایت و هایلایت مو هستند. زمین که اولین لایه آن سبک پروتئین تراپی مو بود، گل آلود و چسبناک می نانو کراتین مو شود. دست زدن به آن سخت رنگ مو است و مانند چسب به ابزار می چسبد. بعد از هر بیل، تیغه باید خراشیده نانو کراتین مو شود. در حال حاضر تپه نازکی از خاک در حال پیچیدن رنگ مو است.

رنگ بلوند نقره ای پلاتینه : و هر مرد این ایده را رنگ مو دارد که سینه اولیه را با کیسه و کت بلند کراتینه مو شده‌اش تقویت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و وقتی رگبار می‌آید، خود را در پشت توده‌ای از سایه‌های باریک می‌پوشاند. در حین کار عرق می کنیم و به محض اینکه کار را متوقف می کنیم، سرما ما را درگیر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. به نظر می رسد طلسمی بر سر ما زده کراتینه مو شده و بازوهایمان را فلج می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  بهترین رنگ مو شرابی

موشک ها ما را عذاب می دهند و تعقیب می کنند و به ما اجازه حرکت جزئی می دهند. بعد از هر یک از آنها که با نور خود ما را متحجر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، باید با یک کار سخت تر مبارزه کنیم. سوراخ تنها با تأخیر دردناک و ناامید کننده در تاریکی عمیق می نانو کراتین مو شود. زمین نرم تر می نانو کراتین مو شود. هر بیل چکه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و جاری می نانو کراتین مو شود و با صدای شل و ول از تیغه پخش می نانو کراتین مو شود.

بالاخره یکی فریاد می زند: “آب!” فریاد مکرر تمام ردیف حفارها را می پیماید – “آب – تمام کراتینه مو شد!” “تیم ملوسون عمیق تر حفر کراتینه مو شده اند، و آب وجود رنگ مو دارد. آنها به باتلاق برخورد بیبی لایت مو کرده اند.” ما در سردرگمی متوقف می شویم. در آغوش شب صدای بیل ها و کلنگ هایی را می شنویم که مثل سلاح های خالی به پایین پرتاب می شوند. غیر کام.

برای دریافت دستورالعمل به دنبال افسر بروید. اینجا و آنجا، بدون هیچ آرزوی بهتری، برخی از مردان زیر نوازش باران، زیر موشک های تابناک، به طرز لذیذی می خوابند. تا آنجا که من به یاد دارم تقریباً در همین لحظه پروتئین تراپی مو بود که بمباران دوباره شروع کراتینه مو شد. اولین گلوله با شکاف وحشتناک هوا سقوط بیبی لایت مو کرد، که به نظر می رسید خود را به دو نیم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  ترکیب رنگ موی کرم زیتونی

و سوت‌های دیگر از قبل به سوی ما می‌آمدند که انفجار آن، زمین را در سر دسته در قلب بزرگی شب و باران بالا برد، و حرکاتی را بر روی یک صفحه قرمز ناگهانی آشکار بیبی لایت مو کرد. بدون شک آنها ما را به لطف موشک ها دیده پروتئین تراپی مو بودند و آتش خود را روی ما آموزش بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند. مردها پرتاب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و خود را به سمت خندق پرآب کوچکی که حفر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند.

گوه زدند، دفن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و در آن غوطه ور آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، غلتیدند و تیغه های بیل ها را روی سرشان گذاشتند. به ررنگ مو است، به چپ، از جلو و عقب، صدف‌ها چنان نزدیک می‌ترکید که هر کدام ما را در بستر خاکی‌مان تکان می‌بالیاژ مو دادند. و به زودی یک لرزش مداوم کراتینه مو شد.

که ناودان بدبخت را گرفت، که مملو از مردان پروتئین تراپی مو بود و با بیل های پوسته پوسته، زیر لایه های دود و آتش در حال سقوط. ترکش ها و آوارها با شبکه ای از سر و صدا از همه طرف در میدان خیره کننده عبور آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. لحظه ای نگذشت اما همه ما فکر بیبی لایت مو کردیم که برخی با صورتشان در زمین لکنت زبان زدند: “این بار تمام کراتینه مو شد!” کمی جلوتر از جایی که من لایت و هایلایت مو هستم.

رنگ بلوند نقره ای پلاتینه : شکلی برخرنگ مو استه و فریاد می زند بیا بریم! اجساد مستعد نیمی از کفن گلی که دم و پارچه های مایع از اندامشان می چکید بیرون آمدند، و این مظاهر مرگبار نیز فریاد زدند: “بیا برویم!” زانو زده پروتئین تراپی مو بودند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه