↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بلوند زیتونی پلاتینه m10

بلوند زیتونی پلاتینه m10 | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بلوند زیتونی پلاتینه m10 را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بلوند زیتونی پلاتینه m10 را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بلوند زیتونی پلاتینه m10 : او به آنها نگاه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و سپس سرش را پایین انداخته و به چکمه های خودش نگاه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. یادم می‌آید که در حالی که این مقایسه را انجام می‌بالیاژ مو داد. پسر بزرگ – یک قهرمان سرنوشت‌ساز، یک بوهمیایی، یک راهب- یک بار دیگر با تمام وجود لبخند زد.

رنگ مو : با نهایت خستگی در اعتراض به این که اندام هایش بی حس کراتینه مو شده اند و کف پاها پاهای او دردناک پروتئین تراپی مو بود، و در واقع همه بقیه او. اما اکنون خانه ای که سقف معلق ما به آن وابسته پروتئین تراپی مو بود، خانه ای که درست روبروی ما قرار داشت، روشن کراتینه مو شد. هیچ چیز در یکنواختی خاکستری عصر به اندازه پنجره ای که ستاره یک چراغ را از آن می تابد.

بلوند زیتونی پلاتینه m10

بلوند زیتونی پلاتینه m10 : مزیتی که می توانستیم قدردانش باشیم. قبلاً یک گاری و یک گاوآهن را پناه می بالیاژ مو داد و ما خودمان را در کنار آنها مستقر بیبی لایت مو کردیم. پارادیس که در طول ساعتی که ما با ولگردی به این طرف و آن طرف گذرانده پروتئین تراپی مو بودیم، بی وقفه دود بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و شکایت می بیبی لایت مو کرد، کوله پشتی اش و سپس خودش را به زمین انداخت و مدتی آنجا ماند.

سرباز را جذب نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “آیا ما یک انحراف چشم؟” Volpatte پیشنهادی پارادیس گفت: همینطور باکراتینه مو شد. او به تدریج از جایش بلند می نانو کراتین مو شود و از خستگی، خود را به سمت پنجره طلایی که در تاریکی ظاهر کراتینه مو شده و سپس به سمت در هدایت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ولپات او را دنبال می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و من ولپات. وارد می شویم و از پیرمردی که ما را راه بالیاژ مو داده و سرش مثل کلاه کهنه نخ نما کراتینه مو شده رنگ مو است.

می پرسیم آیا شرابی برای فروش رنگ مو دارد؟ پیرمرد در حالی که سرش را تکان می دهد، پاسخ می دهد: «نه»، جایی که کمی کرک سفید در جاهایی بیرون می زند. “نه آبجو؟ نه قهوه؟ اصلا چیزی…” “نه، مسموم، هیچ چیز. ما به اینجا تعلق نداریم، ما پناهنده بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم، می دانید.” “پس با دیدن اینکه چیزی نیست، ما پیاده می شویم.” ما در مورد صورت حق داریم.

  رنگ موی طلایی تیره بدون دکلره

حداقل برای لحظه ای از گرمای خانه و تماشای چراغ لذت برده ایم. در حال حاضر ولپات آستانه را به دست آورده رنگ مو است و پشت او در تاریکی ناپدید می نانو کراتین مو شود. اما من جاسوسی از پیرزنی می کنم که در اعماق صندلی در گوشه دیگر آشپزخانه فرو رفته رنگ مو است، که به نظر می رسد شغل شلوغی رنگ مو دارد. بازوی پارادیس را نیشگون می گیرم. “اونجا زنگ خونه لایت و هایلایت مو هست.

آدرسمون رو بهش بپردازیم؟” پارادیس ژست بی تفاوتی اربابی را نشان می دهد. او علاقه خود را به زنان از دست بالیاژ مو داده رنگ مو است. و علاوه بر این، حتی زمانی که آنها دوست تمام دکلره مو دارند از او باشند، او به همان اندازه بی علاقه رنگ مو است. “جوان یا پیر – پو!” او شروع به خمیازه کشیدن به من می گوید. برای اینکه کاری بالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و ترک را طولانی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، نزد همسر خوب می رود.

بلوند زیتونی پلاتینه m10 : او زمزمه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: «عصر بخیر مادربزرگ» و خمیازه اش را تمام می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پیرزن می‌لرزید: «عصر بخیر، بچه‌ها». خیلی نزدیک، ما او را با جزئیات می بینیم. او چروکیده، خم کراتینه مو شده و در رنگ مو استخوان های پیرش خم کراتینه مو شده رنگ مو است و تمام صورتش مانند صفحه ساعت سفید رنگ مو است. و او چه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ او بین صندلی و لبه میز فرو رفته رنگ مو است و سعی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند چند چکمه را تمیز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  جدیدترین رنگ مو 1401 چه رنگی است

برای دستان کودکی او کار سنگینی رنگ مو است. حرکات آنها نامشخص رنگ مو است و ضربه های او با قلم مو گاهی اوقات به بیراهه می رود. چکمه ها نیز در واقع بسیار کثیف لایت و هایلایت مو هستند. با دیدن اینکه ما او را تماشا می کنیم، با ما زمزمه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که باید آنها را خوب جلا دهد، و امروز عصر نیز، زیرا آنها چکمه های دختر کوچک او لایت و هایلایت مو هستند که در شهر خیاطی لایت و هایلایت مو هستند و اول صبح می روند.

پارادیس خم کراتینه مو شده تا با دقت بیشتری به چکمه ها نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و ناگهان دستش را به سمت آنها دراز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ولش کن، مادربزرگ، من ظرف سه ثانيه قفسه‌هاي يقه‌زني دخترت را برايت درست مي‌کنم. پیرزن با تکان بالیاژ مو دادن سر و شانه هایش اعتراض می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما پارادیس با اقتدار چکمه ها را به دست می گیرد، در حالی که مادربزرگ که از ضعفش فلج کراتینه مو شده رنگ مو است.

این سوال را مطرح می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و با اعتراضی سایه با ما مخالفت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پارادیس در هر دست چکمه ای گرفته رنگ مو است. او آنها را با عجله نگه می رنگ مو دارد و لحظه ای به آنها نگاه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و حتی می گویید که آنها را کمی فشار می دهد. “کوچولو نیستن!” او با صدایی می گوید که آن چیزی نیست که به روش معمول می شنویم. او برس‌ها را نیز محکم بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

می‌خواهد با احتیاط غیرتمندانه از آنها رنگ مو استفاده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. متوجه می شوم که لبخند می زند و چشمانش به کارش خیره کراتینه مو شده رنگ مو است. بعد که گل از روی چکمه ها رفت، سر برس دو نوک را کمی پولیش می گیرد و با دقت نوازش می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آنها چکمه‌های شیک لایت و هایلایت مو هستند. ردیف دکمه های کوچک روی آنها می درخکراتینه مو شد. او با من زمزمه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: “حتی یک دکمه کم نیست” و غرور در لحنش وجود رنگ مو دارد.

  رنگ مو تیره مش روشن

او دیگر خواب آلود نیست. او دیگر خمیازه نمی ککراتینه مو شد. برعکس، لب هایش محکم بسته کراتینه مو شده رنگ مو است. درخشش جوانی و بهار چهره او را روشن می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و کسی که در آستانه خواب پروتئین تراپی مو بود به نظر می رسد که بیدار کراتینه مو شده رنگ مو است. و در جایی که جلای رنگ مشکی زیبایی بخشیده رنگ مو است، انگشتانش روی بدنه چکمه حرکت می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، که در قسمت بالایی کاملاً باز می‌نانو کراتین مو شود و انحنای پایینی پا را خیانت می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

بلوند زیتونی پلاتینه m10 : انگشتان او که در صیقل بالیاژ مو دادن ماهر رنگ مو است، به همان اندازه که چکمه ها را برمی گردانند و دوباره می چرخانند، در حالی که به آنها لبخند می زند و تامل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – عمیقاً و دور – در حالی که پیرزن دست هایش را در هوا بلند می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و من را صدا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، تقریباً بی دست و پا لایت و هایلایت مو هستند. شاهد “چه سرباز بسیار مهربانی!” او لایت و هایلایت مو هست. آن تمام کراتینه مو شده رنگ مو است. چکمه ها تمیز کراتینه مو شده و به سبک تمام کراتینه مو شده اند.

آنها مانند آینه لایت و هایلایت مو هستند کاری برای انجام بالیاژ مو دادن باقی نمانده رنگ مو است. او آنها را با دقت روی لبه میز می گذارد، انگار که یادگارهای مقدس لایت و هایلایت مو هستند. سپس دستانش آنها را رها آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اما چشمانش به یکباره آنها را رها نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه