نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی یخی رو پایه ۸

رنگ موی یخی رو پایه ۸ | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی یخی رو پایه ۸ را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی یخی رو پایه ۸ را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی یخی رو پایه ۸ : در مورد مدیریت کارکنان خانه. او هر روز بیشتر بازنشسته می‌کراتینه مو شد، و اغلب رفتارش آنقدر عجیب و غریب پروتئین تراپی مو بود که هم برای سر جان و هم برای همه کسانی که او کنترل فوری داشت، هکراتینه مو شدار می‌بالیاژ مو داد. 61 در واقع، سه ماه از زندگی زناشویی به ندرت سپری کراتینه مو شد تا اینکه نور ناامیدی در سینه اش جاری کراتینه مو شد که اغلب با تقوا و عشق واقعی برای او موج می زد.

مو : زیرا او نتوانسته رنگ مو است مراسم بازگشت ما به خانه را به مشعل شادی تبدیل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. تام که در بیست سال گذشته در خدمت سر جان پروتئین تراپی مو بود، در شرف شهادت بالیاژ مو دادن به صحت سخنان او پروتئین تراپی مو بود که سایر اعضای خانواده به او پیوستند. 56که با همراهی عروس زیبایش که همه از او بسیار شنیده پروتئین تراپی مو بودند، بار دیگر به رنگ مو استقبال ارباب محبوبشان شتافتند. سر جان دید که تأخیر خطرناک رنگ مو است.

رنگ موی یخی رو پایه ۸

رنگ موی یخی رو پایه ۸ : خروج ارباب و معشوقه آینده اش از زوایای آسایش و راحتی پرهزینه اش. سر جان با عذاب کراتینه مو شدید فریاد زد: «تام، با مهربانی چند دقیقه منتظر بمانید، زیرا تنها مدت کوتاهی پیش با ظاهر خالی در قلعه دیلوورث و اطراف آن به طرز وحشتناکی غلبه بیبی لایت مو کرد. او می ترسد که حتماً در غیاب لیدی دیلوورث اتفاق وحشتناکی رخ بالیاژ مو داده باکراتینه مو شد.

و با کمک به برداشتن عزیزش ایرن از صندلی که ناخودآگاه روی آن تکیه بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، موفق کراتینه مو شد او را روی یک کاناپه پایین در همان اتاق قرار دهد که اغلب بی‌صدا برای حضور او دعا می‌بیبی لایت مو کرد. سر جان با حمام بیبی لایت مو کردن شقیقه‌های بسیار داغ خود با مایع خنک‌کننده‌ای که در فلاسک خود پنهان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، دکتر دهکده را احضار بیبی لایت مو کرد و پزشک در بدو ورود اعلام بیبی لایت مو کرد که لیدی دانفرن کمی بهپروتئین تراپی مو بود یافته رنگ مو است.

  رنگ مو فانتزی شیک

دستورات لازم را از اتاق خارج بیبی لایت مو کرد. دو ساعت قبل از اینکه او تا حدودی از غم وحشتناک خود خلاص کراتینه مو شد، گذشت تا خود را مورد توجه بسیاری از تماشاگران خانواده ای قرار دهد که اکنون معشوقه آینده آن پروتئین تراپی مو بود. در چشمان شوهرش که از غم و اندوه ناگهانی همسرش در اثر غم و اندوه پیش بینی کراتینه مو شده کاملاً غمگین کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، رنگ پریده و مرگ وار ظاهر کراتینه مو شد.

رنگ موی یخی رو پایه ۸ : و زمانی که در تحقیقات متوجه کراتینه مو شد که حذف لرد و لیدی دیلوورث از پناهگاه اوج خود در سوسیالیسم قدیم، دیر یا زود باید برای او آشکار نانو کراتین مو شود، غمگین تر پروتئین تراپی مو بود. 57او که هنوز تا حدودی طعم تلخ آمیزش و معاشرت جدا کراتینه مو شده را چشیده پروتئین تراپی مو بود. سؤالات بسیار بسیار زیادی پروتئین تراپی مو بود که لیدی دانفرن در رابطه با لیدی دیلوورث از بانو دیلوورث پرسید.

وقتی دکتر کوربت صبح روز بعد آمد و اعلام بیبی لایت مو کرد که او تقریباً بهپروتئین تراپی مو بود یافته رنگ مو است، و عجیب و غریب و در عین حال واقعی رنگ مو است، که احتمالاً هیچ کس نمی توانست او را به گونه ای شوخی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که تضمین کننده بهپروتئین تراپی مو بودی باکراتینه مو شد. دکتر دهکده، تا زمانی که احساس بیبی لایت مو کرد واقعاً آنقدر قوی رنگ مو است که بتواند با درنگ مو استان غم انگیز وای که سر جان باید به زودی او را بشناسد مبارزه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

پس از آموختن از زبان او، به محض اینکه توانایی او، وضعیت واقعی مهاجرانی را که اکنون مجبور به سرگردانی در مسیر مشکل پروتئین تراپی مو بودند، آشکار کراتینه مو شد، حقیقت را با هیبت و ناراحتی خفه بیبی لایت مو کرد. کره جدیدی که لیدی دانفرن می خورنگ مو است در آن حرکت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند به نظر او عجیب می آمد. وظیفه الزام‌آوری که او را محکم به شرافت و اطاعت می‌بست، به‌طور برجسته در دید مبهم قرار داشت.

  مدل رنگ موی شیک بدون دکلره

کارکنان خانه‌ها احتمالاً قوانین شوهرش را بیشتر مطابق با خورنگ مو استه‌های خود می‌دانستند تا قوانینی که او از قبل ترتیب می‌بالیاژ مو داد. او زندگی زناشویی خود را با دروغ آغاز بیبی لایت مو کرد 58و او کاملا مصمم پروتئین تراپی مو بود که این ویژگی را با گذشت هفته ها و ماه ها بیشتر و بیشتر ثابت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او اکنون از سرزنش کسی که شاید دیگر هرگز چهره‌اش را نبیند نمی‌ترسید و تنها محرک فرو بردن او در اتحادیه‌ای پروتئین تراپی مو بود که در درون از آن متنفر پروتئین تراپی مو بود.

شاید، اگر هرگز تحت هدایت محبت آمیز اسکار اتول، معلم محترم او آموزش نمی دید، فقط مشتاق پروتئین تراپی مو بود که خلسه خود را در موقعیت فعلی اش با کراتینه مو شدت بیشتری اعلام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما تمام قیدهای قدرت آشکارا شکسته کراتینه مو شد و او آرزو داشت که متحد بماند و مادرش از تحرکات از پیش برنامه ریزی کراتینه مو شده آینده خود را رها الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با گذشت زمان، به نظر می رسید که سر جان و لیدی دانفرن هر روز از بسیاری جهات با هم تفاوت تمام دکلره مو دارند.

رنگ موی یخی رو پایه ۸ : که باعث تنفر در سینه های هر دو کراتینه مو شد و باعث کراتینه مو شد چهره زمانی خوش تیپ و شاد صاحب بسیار محترم دانفرن ظاهری جدی به خود بگیرد. این اختلافات عمدتاً به دلیل عدم تمایل زیاد او به شرکت در اجتماعات اجتماعی متعددی که پس از ازدواج در انتظار آنها پروتئین تراپی مو بود به وجود آمد. به نظر می‌رسد که سر جان، خیره کراتینه مو شدن به سوسیالیسم را تقریباً غیرممکن می‌دانست، به نظر می‌رسید که تمایل داشت به قانون قدیمی پایبند باکراتینه مو شد.

  رنگ مرواریدی چه رنگیه

لذت های خانگی، هرگز فراموش نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که به طور کامل گفتگوی شاد خود را با همسرش درمیان بگذارد، در صورت تمایل، که به ندرت، غم انگیز پروتئین تراپی مو بود. اکنون که لیدی دانفرن یک شاخه شناخته کراتینه مو شده از جامعه پروتئین تراپی مو بود، حضور زیبای او مورد توجه همه کسانی قرار می گرفت که اغلب با حمایت برجسته خود از لیدی دیلوورث حمایت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اما امیدهای اجتماعی او که در جوانی توسط شوهر بازنشسته اش از بین می رفت.

جرأت نمی بیبی لایت مو کرد از آن رنجیده نانو کراتین مو شود. و در نتیجه مصمم رنگ مو است که خود را در خانه اش مورد نفرت قرار دهد و افکار محبوس خود را تا زمان آزادی، برای خیر یا شر، گرامی برنگ مو دارد. تزیین 60 تزیین فصل هشتم. آاخطار هنگامی که با احترام از زبان افراد قابل ارزیابی صادر می نانو کراتین مو شود به نفع زیادی رنگ مو است. این امر در خدمت کاهش خطر در انتظار سکوت رنگ مو است و تا حدودی اعتمادی را که تاکنون بین طرفین ذینفع وجود داشته رنگ مو است، اثبات می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ موی یخی رو پایه ۸ : باز هم، یک توصیه عاقلانه، که به افراد لجوج و خودخواه تعمیم بالیاژ مو داده می نانو کراتین مو شود، بیهوده رنگ مو است، و باعث کینه توزی بیشتر و خشم آتشین بی توجه ها، بی پرواها و بی انصاف ها می نانو کراتین مو شود. لیدی دانفرن هم اکنون به رکراتینه مو شد متقابل و بی احتیاطی روی آورد و به نظر می رسید که چندان علاقه ای به خود نرنگ مو دارد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه