↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بلوند شکلاتی عسلی پلاتینه

بلوند شکلاتی عسلی پلاتینه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بلوند شکلاتی عسلی پلاتینه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بلوند شکلاتی عسلی پلاتینه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بلوند شکلاتی عسلی پلاتینه : سوس! داخل آب. بدين ترتيب گناهانشان از آخرين موهاي بدنشان شسته مي کراتینه مو شد و اگر از آب مقدّس به يكي از آن بيماري ها مبتلا مي کراتینه مو شدند كه جزاي گناهان رنگ مو است، حتي در ميان صليبي هاي نظامي، خوب، تنها كاري كه مي كردند اين پروتئین تراپی مو بود كه دوباره برگردند. و خود را توسط پیامبر وحی سوم «شفا» کنند.

رنگ مو : پدر در مورد این رویبالیاژ مو داد بحث بیبی لایت مو کرد و نظر خود را در مورد “بلشویکی های خیانتکار” تکرار بیبی لایت مو کرد. آنگاه پولس گفت که چگونه به نظر او آمد. بانی دید که حتی در اینجا، با تمام کارهایی که باید انجام می‌بالیاژ مو داد، پل زمان برای خواندن و فکر بیبی لایت مو کردن به افکار خود پیدا بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. او گفت: «بانی، آیا اعتصاب نفتی ما و آنچه در روزنامه ها در مورد آن می خوانیم را به خاطر دارید.

بلوند شکلاتی عسلی پلاتینه

بلوند شکلاتی عسلی پلاتینه : فرض کنید هرگز به بهشت ​​نرفته پروتئین تراپی مو بودید و مهاجمان را نمی شناختید، اما تمام برداشت های خود را از روزنامه های شهر فرشته گرفته پروتئین تراپی مو بودید! خوب، در مورد روسیه به نظر من این طور رنگ مو است. این بزرگترین اعتصاب تاریخ رنگ مو است و اعتصاب کنندگان پیروز کراتینه مو شده اند و چاه های نفت را تصرف بیبی لایت مو کرده اند. شاید روزی ما بدانیم که آنها چه می‌کنند.

اما این از درنگ مو استان‌های روزنامه‌ای ساخته کراتینه مو شده توسط دیپلمات‌های متحد و دوک‌های بزرگ تبعیدی نخواهد پروتئین تراپی مو بود.» این باعث می کراتینه مو شد پدر نسبتاً گرم باکراتینه مو شد، زیرا او سه یا چهار ماه پروتئین تراپی مو بود که این خبر را می خواند و هر کلمه آن را باور می بیبی لایت مو کرد. او می خورنگ مو است بداند که آیا پل باور نمی بیبی لایت مو کرد که هیچ گونه قتل طبقات ثروتمند در روسیه صورت گرفته باکراتینه مو شد.

پل گفت که شک نرنگ مو دارد که برخی از آنها وجود داشته رنگ مو است، زیرا او در مورد انقلاب فرانسه خوانده رنگ مو است. آنچه باید به خاطر بسپارید این پروتئین تراپی مو بود که طبقات حاکم با مردم روسیه رفتار می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و نوع حکومتی که آنها به آن عادت داشتند. شما باید انقلاب آنها را بر اساس معیارهای آنها قضاوت می بیبی لایت مو کردید نه با معیارهای ما. پل لبخندی زد و افزود که این اشتباه پروتئین تراپی مو بود برای یک کارفرمای آمریکایی که سعی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

  دودی پلاتینه روشن

به مردانش یک معامله معقول بدهد و خود را با اربابانی در روسیه معرفی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که مردان خود را با گره زده پروتئین تراپی مو بودند و در صورت تلاش آنها را به قزاق ها تحویل بالیاژ مو دادند. هر اعتراضی این کمی پدر را آرام بیبی لایت مو کرد، اما او گفت آنطور که به نظرش می رسید، این بلشویکی ها خیلی از عوامل آلمانی پروتئین تراپی مو بودند. او درباره قطاری گفت که لنین را به آلمان رسانده پروتئین تراپی مو بود.

بلوند شکلاتی عسلی پلاتینه : پدر او را لی ناین صدا می بیبی لایت مو کرد. اما پولس پرسید که آیا اخباری را که از مذاکرات صلح آمده پروتئین تراپی مو بود تماشا بیبی لایت مو کرده رنگ مو است یا خیر. آلمانی ها ظاهراً به اندازه ما از روس ها می ترسیدند. این بلشویک‌ها با طبقات حاکم هر دو طرف می‌جنگیدند، و آلمانی‌ها ممکن پروتئین تراپی مو بود صلحی را که برایشان ایجاد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند خطرناک‌تر از جنگ ببینند. تبلیغات انقلابی ممکن رنگ مو است.

در ارتش آنها و حتی در جبهه غرب گسترش یابد. هیچ فایده ای نداشت از پدر انتظار دیدن چیز پیچیده ای به این اندازه. او اعلام بیبی لایت مو کرد که اگر روس ها واقعاً می خورنگ مو استند به صلح و عدالت کمک کنند، باید تا زمانی که قیصر از کار بیفتد، در کنار متحدان می ایستادند. سپس پل پرسید که آیا آقای راس قراربالیاژ مو دادهای محرمانه متحدان را خوانده رنگ مو است.

یا خیر، و پدر موظف پروتئین تراپی مو بود اعتراف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که حتی هرگز در مورد آنها نشنیده رنگ مو است. پولس توضیح بالیاژ مو داد که چگونه شوروی پس از درخورنگ مو است از متحدان برای اعلام اهداف جنگی خود و عدم توجه به این درخورنگ مو است، تمام توافقات مخفیانه ای را که متحدان با تزار برای تقسیم سرزمین ها بسته پروتئین تراپی مو بودند، به جهانیان فاش آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنها قصد داشتند از آلمان ها و اتریشی ها و ترک ها بگیرند.

  رنگ موی بلوند پلاتینه اکسترا

پل اعلام بیبی لایت مو کرد که متن این معاهده ها، مهمترین اخبار روز، توسط روزنامه های آمریکایی سرکوب کراتینه مو شده رنگ مو است. اگر ما با چشم بسته وارد این جنگ می کراتینه مو شدیم تا به بریتانیای کبیر و فرانسه و ایتالیا و ژاپن در اهداف امپریالیستی کمک کنیم، مردم ما فریب می خوردند و روزی بیداری تلخی خواهند داشت. پاسخ پدر به آن ساده پروتئین تراپی مو بود: پل ممکن رنگ مو است مطمئن باکراتینه مو شد.

آن معاهده های مخفی تبدیل به جعلیات بلشویکی می نانو کراتین مو شود. آیا دولت ما قبلاً اسناد زیادی را که در روسیه به دست آورده پروتئین تراپی مو بود، ارائه نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که رهبران بلشویک را مأمور آلمانی می دانستند؟ اینها اسناد واقعی پروتئین تراپی مو بودند، و پل روزی به آن پی می برد و از اینکه به متحدان ما شک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود خجالت می کشید. چگونه می‌توانست تصور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

بلوند شکلاتی عسلی پلاتینه : که رئیس‌جمهور ویلسون اجازه می‌دهد ما را شوخی کنند؟ بانی نشسته پروتئین تراپی مو بود و تمام کلمات این بحث را به کار می برد. گیج کننده پروتئین تراپی مو بود و مطمئن کراتینه مو شدن در موردش سخت پروتئین تراپی مو بود، اما به نظرش می رسید که بابا درست می گوید، یک آمریکایی خوب در چنین زمان جنگ چه کاری می تواند بالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند اما به دولتش اعتماد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ بانی از شنیدن مردی که یونیفورم ارتش در آنجا نشسته پروتئین تراپی مو بود و نسبت به مافوق خود ابراز تردید می بیبی لایت مو کرد.

کمی شوکه کراتینه مو شد و وظیفه خود دانست که پل را خودش پیاده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و برخی از چیزهایی را که آن مرد چهار دقیقه ای گفته پروتئین تراپی مو بودند به او بگوید. در مدرسه و سعی کنید میهن پرستی کراتینه مو شدیدتری را به او القا کنید. اما پل فقط خندید و دستی به پشت بانی زد و گفت که آنها در اینجا در کمپ آموزشی هر مقداری تبلیغات داشتند. II یک روز عصر همه به شنیدن الی رفتند.

  رنگ مو قهوه ای طلایی بدون دکلره

در چادر بزرگی مانند یک سیرک سه حلقه ای، با هزاران ماشین پارک کراتینه مو شده در مزارع اطراف، و خاک اره پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده در راهروها، و صدها نیمکت چوبی، مملو از پسران سرباز و دامداران و همسران و فرزندانشان. سکویی پروتئین تراپی مو بود با بشارت، که جامه‌ای سفید با ستاره‌ای طلایی بر روی سینه‌اش بر تن بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، برای همه جهان مانند یک مجوس ایرانی. و «نقره‌ای» با شیپورها و باس‌تیوب‌ها می‌درخشید تا چشمانت را بیرون می‌زدند.

هنگامی که آن جارچی های بزرگ سرود جلال را شروع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و حضار شروع به تکان بالیاژ مو دادن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و فریاد زدند: “سپاس خداوند!” بالای آن چادر برآمده می کراتینه مو شد! الی علیه هون ها موعظه بیبی لایت مو کرد و گفت که چگونه روح القدس به او وحی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که دشمن قبل از پایان سال شکسته خواهد کراتینه مو شد و به همه کسانی که در این راه خداوند جان باختند وعده نجات ابدی بالیاژ مو داد.

بلوند شکلاتی عسلی پلاتینه : البته به شرطی که آنها شانس خود را برای نجات توسط الی رد نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. در وسط صحنه یک تانک ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که پله‌هایی از آن پایین می‌آمدند، و نوکیشان در ردیف‌هایی روی سکو نشسته پروتئین تراپی مو بودند و شب‌های شب سفید را پوشیده پروتئین تراپی مو بودند. وقتی آن مرحله از مراسم فرا رسید، الی خودش در آب فرود آمد و قربانیانش را یکی یکی از پشت گردنشان گرفت و به نام پدر و پسر و روح القدس آنها را به جلو تاب بالیاژ مو داد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه