↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی بیول بلوند بژ تیره

رنگ موی بیول بلوند بژ تیره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی بیول بلوند بژ تیره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی بیول بلوند بژ تیره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی بیول بلوند بژ تیره : حیوان با گریه وحشیانه از وحشت به داخل گودال افتاد و کالسکه و سرنشینانش را به دنبال خود کشاند. دوروتی باگ بالا را محکم گرفت و پسر هم همین کار را بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : او به سمت آن رفت و اسب را یافت که به درختی بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و بی حرکت ایستاده پروتئین تراپی مو بود و سرش تقریباً به زمین آویزان پروتئین تراپی مو بود. اسبی بزرگ، بلند و رنگ مو استخوانی، با پاهای دراز و زانوها و پاهای بزرگ پروتئین تراپی مو بود. او می‌توانست دنده‌های او را به راحتی بشمارد، جایی که از روی پوست بدنش نمایان می‌کراتینه مو شد، و سرش دراز پروتئین تراپی مو بود و برای او خیلی بزرگ به نظر می‌رسید.

رنگ موی بیول بلوند بژ تیره

رنگ موی بیول بلوند بژ تیره : انگار که مناسب نیست. دمش کوتاه و نازک پروتئین تراپی مو بود و بندش از خیلی جاها شکسته و دوباره با طناب و تکه های سیم به هم بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. کالسکه تقریباً جدید به نظر می رسید، زیرا رویه و پرده های کناری آن براق پروتئین تراپی مو بود. دختر که جلوتر رفت تا داخلش را نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، پسری را دید که روی صندلی جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و به خواب عمیقی می خوابید. قفس پرنده را گذاشت و چترش را به پسر بچه زد.

در حال حاضر او از خواب بیدار کراتینه مو شد، به حالت نشسته برخرنگ مو است و چشمانش را تند مالید. “سلام!” او با دیدن او گفت: “تو دوروتی گیل لایت و هایلایت مو هستی؟” او در حالی که به موهای ژولیده و چشمان خاکستری پلک زدن او نگاه می بیبی لایت مو کرد، پاسخ بالیاژ مو داد: “بله.” “آمدی مرا به مزرعه ی هاگسون ببری؟” او پاسخ بالیاژ مو داد: البته. “قطار در؟” او گفت: «اگر نپروتئین تراپی مو بود نمی‌توانستم اینجا باشم.

او به آن خندید و خنده اش شاد و صریح پروتئین تراپی مو بود. با پریدن از کالسکه، کیف کت و شلوار دوروتی را زیر صندلی و قفس پرنده او را روی زمین گذاشت. “قناری پرندگان؟” او درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد. “اوه نه، این فقط اورکا رنگ مو است، بچه گربه من. فکر می بیبی لایت مو کردم این بهترین راه برای حمل اوست.” پسر سر تکان بالیاژ مو داد. او خاطرنشان بیبی لایت مو کرد: «اوریکا یک نام خنده دار برای گربه رنگ مو است.

  مدل رنگ مو از نصف

او توضیح بالیاژ مو داد: «من این نام را برای بچه گربه‌ام گذاشتم چون آن را پیدا بیبی لایت مو کردم. “عمو هنری می گوید “اوریکا” به معنای “من آن را پیدا بیبی لایت مو کردم” رنگ مو است. “خیلی خب، وارد شو.” او به داخل کالسکه رفت و او به دنبال او رفت. سپس پسر افسار را برداشت، تکان بالیاژ مو داد و گفت: “گید دپ!” اسب تکان نخورد. دوروتی فکر می‌بیبی لایت مو کرد که فقط یکی از گوش‌های افتاده‌اش را تکان می‌دهد.

رنگ موی بیول بلوند بژ تیره : اما این تمام پروتئین تراپی مو بود. “گید دپ!” دوباره پسر را صدا بیبی لایت مو کرد اسب ایستاد. دوروتی گفت: “شاید اگر بند او را باز می بیبی لایت مو کردی، می رفت.” پسر با خوشحالی خندید و بیرون پرید. او در حالی که گره اسب را باز بیبی لایت مو کرد، گفت: “حدس بزن من هنوز نیمه خوابم.” “اما جیم کار خود را خوب می داند – نه، جیم؟” دست زدن به بینی بلند حیوان سپس دوباره سوار کالسکه کراتینه مو شد و افسار را گرفت و اسب فوراً از درخت عقب نشینی بیبی لایت مو کرد.

به آرامی به اطراف چرخید و در جاده شنی که فقط در نور کم قابل مشاهده پروتئین تراپی مو بود شروع به یورتمه زدن بیبی لایت مو کرد. پسر مشاهده بیبی لایت مو کرد: “فکر می بیبی لایت مو کردم آن قطار هرگز نخواهد آمد.” “من پنج ساعت در آن ایستگاه منتظر پروتئین تراپی مو بودم.” دوروتی گفت: ما زلزله های زیادی داشتیم. “حس نبیبی لایت مو کردی زمین لرزید؟” او پاسخ بالیاژ مو داد: “بله، اما ما در کالیفرنیا به چنین چیزهایی عادت بیبی لایت مو کرده ایم.” آنها ما را زیاد نمی ترسانند.

  مدل رنگ مو جدید بدون دکلره

هادی گفت که این بدترین زمین لرزه ای پروتئین تراپی مو بوده که تا به حال دیده رنگ مو است. متفکرانه گفت: “آیا؟ پس باید در حالی که من خواب پروتئین تراپی مو بودم این اتفاق افتاده باکراتینه مو شد.” “دایی هنری چطوره؟” پس از مکثی که اسب با گام های بلند و منظم به یورتمه زدن ادامه بالیاژ مو داد، پرسید. “او خیلی خوب رنگ مو است. او و عمو هاگسون ملاقات خوبی داشتند.” “آقای هاگسون عموی شمرنگ مو است؟” او پرسید.

پسر با لحنی مفرح گفت: “بله. عمو بیل هاگسون با خواهر زن عمو هنری شما ازدواج بیبی لایت مو کرد، پس ما باید پسر عموی دوم باشیم.” من برای عمو بیل در مزرعه اش کار می کنم و او ماهیانه شش دلار به من و هیئت مدیره ام می دهد. “آیا این یک معامله بزرگ نیست؟” او با تردید پرسید. او با خنده افزود: “چرا، این برای عمو هاگسون خیلی خوب رنگ مو است، اما برای من نه.

من یک کارگر باشکوه لایت و هایلایت مو هستم. به همان اندازه که می خوابم کار می کنم.” “اسم شما چیست؟” دوروتی گفت که فکر می‌بیبی لایت مو کرد از رفتار و لحن شاد پسر خوشش می‌آید. او که گویی کمی شرمنده پروتئین تراپی مو بود پاسخ بالیاژ مو داد: «خیلی زیبا نیست. “نام کامل من زبدیا رنگ مو است، اما مردم فقط من را “زب” صدا می کنند. تو رنگ مو استرالیا پروتئین تراپی مو بودی، نه؟” او پاسخ بالیاژ مو داد: “بله، با عمو هنری.” یک هفته پیش به سانفرانسیسکو رسیدیم.

عمو هنری برای بازدید به مزرعه ی هاگسون رفت، در حالی که من چند روزی در شهر با دوستانی که ملاقات بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودیم. ماندم. “تا کی با ما خواهی پروتئین تراپی مو بود؟” او درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد. “فقط یک روز. فردا من و عمو هنری باید به کانزاس برگردیم. می دانید که مدت زیادی رنگ مو است که دور پروتئین تراپی مو بوده ایم، و بنابراین مشتاقیم دوباره به خانه برگردیم.” پسر با شلاق به اسب بزرگ رنگ مو استخوانی تکان بالیاژ مو داد و متفکر به نظر می رسید.

  انواع رنگ موی قهوه ای کاپوچینویی

رنگ موی بیول بلوند بژ تیره : سپس شروع به گفتن چیزی به همراه کوچکش بیبی لایت مو کرد، اما قبل از اینکه بتواند صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، کالسکه به طرز خطرناکی از این طرف به آن طرف می چرخد ​​و به نظر می رسید زمین در برابر آنها بالا آمده رنگ مو است. دقیقه بعد صدای غرش و تصادف کراتینه مو شدیدی شنیده کراتینه مو شد و دوروتی در کنارش دید که زمین در شکاف وسیعی باز کراتینه مو شد و دوباره به هم رسید. “خوبی!” او گریه بیبی لایت مو کرد.

ریل آهنی صندلی را گرفت. “آن چه پروتئین تراپی مو بود؟” زیب با چهره ای سفید پاسخ بالیاژ مو داد: «این یک زلزله هولناک بزرگ پروتئین تراپی مو بود. دوروتی تقریباً به آن زمان رسیدیم. اسب کوتاه ایستاده پروتئین تراپی مو بود و مثل سنگ محکم ایستاده پروتئین تراپی مو بود. زیب افسار را تکان بالیاژ مو داد و از او خورنگ مو است که برود، اما جیم لجباز پروتئین تراپی مو بود. سپس پسر شلاق خود را شکست و پهلوهای حیوان را با آن لمس بیبی لایت مو کرد.

پس از ناله ای اعتراض آمیز، جیم به آرامی در امتبالیاژ مو داد جاده قدم گذاشت. نه پسر و نه دختر برای چند دقیقه دیگر صحبت نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. نفسی از خطر در هوا پروتئین تراپی مو بود و هر چند لحظه زمین به کراتینه مو شدت می لرزید. گوش های جیم روی سرش ایستاده پروتئین تراپی مو بود و تمام عضلات بدن بزرگش در حالی که به سمت خانه می رفت، منقبض کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

او خیلی سریع نمی رفت، اما روی پهلوهایش لکه های کف ظاهر می کراتینه مو شد و گاهی مثل یک برگ می لرزید. آسمان دوباره تاریک تر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و باد در حالی که دره را فرا می گرفت صداهای هق هق عجیبی در می آورد. ناگهان صدای پارگی و پارگی شنیده کراتینه مو شد و زمین به شکاف بزرگ دیگری درست در زیر نقطه ای که اسب ایستاده پروتئین تراپی مو بود شکافت.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه