↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

پلاتینه هالوژنی

پلاتینه هالوژنی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت پلاتینه هالوژنی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با پلاتینه هالوژنی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

پلاتینه هالوژنی : بیا.” خیلی آلایت و هایلایت مو هسته راه رفته پروتئین تراپی مو بودیم و هنوز پای تپه پروتئین تراپی مو بودیم. مه همانطور که برای حرکت آماده می کراتینه مو شد مانند نقره می کراتینه مو شد. آفتاب خیلی نزدیک پروتئین تراپی مو بود. پوترلو به بالا نگاه بیبی لایت مو کرد و گفت: «از جاده کارنسی دور می‌رویم و از عقب می‌رویم». ما با زاویه ای به زمین ها زدیم.

رنگ مو : او را برای خدمت فعال نامناسب اعلام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، به طور طبیعی. زمانی که من دورهم را می گذراندم، او قبلاً طفره می رفت – اما او از تمام گوشه های خیابان طفره می رفت تا شما را نیشگون بگیرد – شما یک روز دکمه باز کراتینه مو شده را به صدا درآوردید، و او اگر چیزی در مورد شما وجود داشت که کاملاً خوب نپروتئین تراپی مو بود آن را به شما بیشتر و بیشتر می‌بیبی لایت مو کرد.

پلاتینه هالوژنی

پلاتینه هالوژنی : همه ما وقتی بد به نظر می رسیدیم. از کنارش رفت یا وقتی دیدیم او را در اتاق افسران روی صندلی پهن بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که زیرش نمی دیدی، با شکم بزرگ و کلاه بزرگش، و با نوارهایی از بالا به پایین، مانند یک بشکه حلقه زده پروتئین تراپی مو بود. آنها او را لوب می نامیدند – یک بوچه، می بینید! “من او را می شناختم!” پارادیس فریاد زد. “وقتی جنگ شروع کراتینه مو شد.

و همه می‌خندیدند. او فکر می‌بیبی لایت مو کرد که به شما می‌خندند، و شما می‌دانید که آنها به او می‌خندند، اما بیهوده می‌دانستید ، تو تا سرت برای صدا زدن در آن پروتئین تراپی مو بودی.” تیرت ادامه می دهد: «او یک زن داشت، پیر…» پارادیس فریاد زد: “من هم او را به یاد دارم.” “تو از یه عوضی حرف میزنی!” “بعضی از آنها یک سگ پاگ کوچک را با آنها به اطراف می کشانند.

اما او، با باسن دسته جارویی و ظاهر شیطانی اش، آن زنک زرد را در همه جا دنبال بیبی لایت مو کرد. آنها من را بیرون آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. در پایان یک جعبه شپش به اندازه‌ای بزرگ پروتئین تراپی مو بود که بتوانم سرم را نگه دارم. من قبلاً چند چکمه بوشه دارم – آنهایی که مال کارون پروتئین تراپی مو بود. رفقای خوب بوشه، که به فرانسوی خیلی خوب به من گفتند -همانطور که من دارم صحبت می کنم.

  رنگ مو فانتزی زیبا

ناراحت نباشم. “هیچ آلارمی وجود نداشت، هیچ چیز. رسیدن به آنجا خیلی خوب پروتئین تراپی مو بود. همه چیز به قدری شیرین و ساده پیش رفت که تصور می بیبی لایت مو کردم باید یک بوچه پیش فرض باشم. شب به لنز رسیدیم. یادم می آید از مقابل لا پرش رد کراتینه مو شدیم و رفتیم. در خیابان دو کواتورزه-ژیله، برخی از مردم شهر را دیدم که در خیابان‌ها راه می‌رفتند، مانند محله‌های ما. نه آنها را به خاطر غروب می‌شناختم.

نه آنها را من، به خاطر غروب و همچنین به خاطر غروب. آنقدر تاریک پروتئین تراپی مو بود که وقتی به باغ مردمی رسیدم نمی توانستی انگشتت را در چشمت بگذاری. “قلبم به سرعت بالا می رفت. من از سر تا پا می لرزیدم، انگار که خودم فقط یک جور قلب لایت و هایلایت مو هستم. و مجبور پروتئین تراپی مو بودم خود را از ادامه بالیاژ مو دادن با صدای بلند بازدارم، و به زبان فرانسوی نیز، بسیار خوشحال و ناراحت پروتئین تراپی مو بودم.

کاماراد به من می‌گوید تو برو، یک بار رد شو، یک بار دیگر و به در و پنجره نگاه کن، انگار نگاه می‌کنی، مراقب باش. بنابراین من دوباره به خودم دست می گیرم و احساساتم را با یک قلع قورت می دهم. می‌دانید که در محل ما، مانند همه جا در پاس دو کاله، درهای بیرونی خانه‌ها به دو نیم کراتینه مو شده رنگ مو است. در پایین، نوعی مانع رنگ مو است.

تا نیمه‌ی بدن شما؛ و در بالا، ممکن رنگ مو است بنابراین می توانید نیمه پایینی را ببندید و یک دوم خصوصی باشید. «نیمه بالایی باز پروتئین تراپی مو بود، و اتاق، آن اتاق غذاخوری رنگ مو است، و البته آشپزخانه نیز روشن پروتئین تراپی مو بود و من صداهایی را شنیدم. “با گردنم به طرف پیچ خورده رفتم. سرهای مرد و زن با نوری گلگون رویشان پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو دخترانه قهوه ای دودی

دور میز گرد و چراغ. فکر می‌کنم دو دختر، غیرمعمول، با او صحبت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و او چه می‌بیبی لایت مو کرد؟ لامپ کمی ظاهر طلایی به آن بالیاژ مو داد. “او لبخند می زد. راضی پروتئین تراپی مو بود. به نظر می رسید که حالش خوب رنگ مو است، کنار افسر بوشه، و چراغ، و آتشی که گرمای ناآشنا را روی من فرو می برد. رد کراتینه مو شدم و بعد چرخیدم. و دوباره گذشت.دوباره دیدمش و همیشه خندان پروتئین تراپی مو بود.

نه یک لبخند اجباری، نه یک لبخند بدهکار، نه، یک لبخند واقعی که از او برخرنگ مو استه پروتئین تراپی مو بود، که بالیاژ مو داد. با دو حس، می‌توانستم کودکم را ببینم که دست‌هایش را به سمت یک بچه ساده راه راه دراز بیبی لایت مو کرده و سعی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند از روی زانویش بالا برود؛ و بعد، فکر می‌کنی من چه کسی را شناختم؟ نوزدهم، که در مین، در مونتون کشته کراتینه مو شد. او می‌دانست که او کشته کراتینه مو شده رنگ مو است، زیرا در ماتم پروتئین تراپی مو بود.

پلاتینه هالوژنی : درست همین جا!’ “آه، پسرم، من از آن خلاص کراتینه مو شدم، و به کامارادهایی که منتظر پروتئین تراپی مو بودند من را برگردانند، زدم. چگونه برگشتم، نمی توانستم به شما بگویم. ناک اوت کراتینه مو شدم. مثل یک مرد زیر لعنتی زمین خوردم. و اگر کسی همان موقع به من حرف نادرستی زده پروتئین تراپی مو بود – باید با صدای بلند فریاد می زدم، باید صف می کشیدم تا کشته شوم و این زندگی کثیف را تمام کنم! “میفهمی؟ او لبخند می زد.

  انواع رنگ مو های ترکیبی

همسرم، کلوتیلد من، در این زمان در جنگ! و چرا؟ آیا ما فقط باید برای مدتی دور باشیم تا دیگر حساب نکنیم؟ خانه برای رفتن به جنگ و به نظر می رسد همه چیز با آن تمام کراتینه مو شده رنگ مو است؛ و آنها برای مدتی نگران لایت و هایلایت مو هستند که تو نباشی، اما ذره ذره جوری می شوی که انگار وجود نداشتی، آنها می توانند بدون تو انجام دهند تا مثل خودشان خوشحال باشند.

قبلا پروتئین تراپی مو بودند و لبخند بزنم آه، مسیح! من در مورد زن دیگری صحبت نمی کنم که می خندید، بلکه کلوتیلد من، مال خودم، که در آن لحظه ی شانسی وقتی او را دیدم، هر چه می گویید، حالش خوب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. بدون من! و سپس، اگر او با دوستان یا دوستانش پروتئین تراپی مو بود، اما نه، در واقع با افسران بوشه! از مرغ پیر دیگر در ماتم؟ “بله، بله، به این فکر بیبی لایت مو کردم که این کار را انجام دهم.

خوب می دانم که داشتم خشونت می بیبی لایت مو کردم، از کنترل خارج می کراتینه مو شدم. “من را علامت گذاری کن. من نمی خواهم بیشتر از آنچه گفته ام در مورد آن بگویم. او دختر خوبی رنگ مو است، کلوتیلد. من او را می شناسم و به او اطمینان دارم. خیلی در اشتباه نیستم، می دانید. اگر من تمام اشک های بدنش را شروع می بیبی لایت مو کرد. او فکر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند من زنده لایت و هایلایت مو هستم، قبول دارم.

پلاتینه هالوژنی : اما این موضوع نیست. او نمی تواند جلوی خودش را بگیرد؛ خوب و راضی رنگ مو است. و خودش را رها الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، وقتی او یک آتش خوب، یک چراغ خوب و شرکت رنگ مو است، چه من آنجا باشم یا نه-” پوترلو را دور بیبی لایت مو کردم: “اغراق می‌کنی، پیرمرد، تو تصورات پوچ به ذهنت می‌رسد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه