↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو های ترکیبی

انواع رنگ مو های ترکیبی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو های ترکیبی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو های ترکیبی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو های ترکیبی : و این به ووت فرصت بالیاژ مو داد تا از دهانه بالا برود. به محض اینکه به سطح زمین رسید، سوراخ دوباره بسته کراتینه مو شد و میمون پسر با هیجانی از شادی متوجه کراتینه مو شد که آخرین خانواده خطرناک اژدها را دیده رنگ مو است. وقتی بوته‌های جلویش از هم جدا کراتینه مو شد و دشمن سابقش جگوار ظاهر کراتینه مو شد.

رنگ مو : البته او قبلاً هرگز اژدها را ندیده پروتئین تراپی مو بود، با این حال هیچ اشتباهی در آنها وجود نداشت، زیرا آنها شبیه هیچ موجود زنده دیگری نپروتئین تراپی مو بودند. ووت روی زمینی که افتاده پروتئین تراپی مو بود نشست و خیره کراتینه مو شد124به اطراف، و صاحبان چشمان درشت، بی صدا و بی حرکت نگاه او را برگرداندند. سرانجام یکی از اژدها که از او دورتر پروتئین تراپی مو بود با صدایی عمیق و عمیق پرسید: “آن چه پروتئین تراپی مو بود؟” و بزرگترین اژدها که درست جلوی میمون سبز پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو های ترکیبی

انواع رنگ مو های ترکیبی : ووت دید که موجودات دهان پهن و ردیفی از دندان های وحشتناک تمام دکلره مو دارند و طبق درنگ مو استان هایی که در مورد چنین موجوداتی شنیده پروتئین تراپی مو بود، می دانست که در غاری افتاده رنگ مو است که در آن اژدهایان بزرگی زندگی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که از سطح زمین رانده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و تنها پروتئین تراپی مو بودند. هر صد سال یک بار برای جستجوی غذا از خانه خارج نانو کراتین مو شود.

با صدایی عمیق تر جواب بالیاژ مو داد: “این یک حیوان احمق از بیرون رنگ مو است.” “آیا خوردن خوب رنگ مو است؟” از یک اژدهای کوچکتر در کنار اژدهای بزرگ پرسید. “من گرسنه لایت و هایلایت مو هستم.” “گرسنه!” همه اژدهاها با همخوانی سرزنش آمیز فریاد زدند. و سپس آن بزرگ با سرزنش گفت: “توت، پسرم! تو هیچ دلیلی برای گرسنگی در این زمان نداری.” “چرا که نه؟” اژدهای کوچولو پرسید. “یازده سال رنگ مو است که چیزی نخورده ام.” اژدهای دیگری که خواب آلود چشمانش را باز و بسته بیبی لایت مو کرد گفت: “یازده سال چیزی نیست.” ” من هشتاد و هفت سال رنگ مو است.

  رنگ مو قرمز توت فرنگی

که جشن نگرفته ام و تا ده ها سال دیگر جرأت گرسنه کراتینه مو شدن ندارم. کودکانی که بین وعده های غذایی غذا می خورند باید این عادت را ترک کنند.” جوان غرغر بیبی لایت مو کرد: “یازده سال پیش تنها چیزی که داشتم یک کرگدن پروتئین تراپی مو بود و این اصلا یک وعده غذایی کامل نیست.”125یکی و قبل از آن، من شصت و دو سال صبر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم تا سیر شوم؛ پس جای تعجب نیست.

که گرسنه باشم. “الان چند سالته؟” ووت پرسید و موقعیت خطرناک خود را در علاقه اش به گفتگو فراموش بیبی لایت مو کرد. “چرا، من – من – چند ساله لایت و هایلایت مو هستم، پدر؟” اژدهای کوچولو پرسید. “خدایا بخشنده! چه بچه ای برای سوال پرسیدن. آیا می خواهی من را همیشه در حال فکر بیبی لایت مو کردن نگه داری؟ آیا نمی دانی که فکر بیبی لایت مو کردن برای اژدها خیلی بد رنگ مو است؟” بزرگ را با بی حوصلگی برگرداند. “چند سالمه پدر؟” اژدهای کوچک اصرار بیبی لایت مو کرد. من معتقدم حدود ششصد و سی. از مادرت بپرس. “نه، نکن!” اژدهای پیری در پس زمینه گفت. “آیا من به اندازه کافی نگران نیستم.

انواع رنگ مو های ترکیبی : چه می نانو کراتین مو شود در میانه چرت از خواب بیدار شوم، بدون اینکه مجبور باشم سن فرزندانم را پیگیری کنم؟” اژدهای کودک گفت: “تو بیش از شصت سال رنگ مو است که به خواب عمیقی رفته ای، مادر.” “چه مدت می خواهید چرت بزنید؟” “من باید چهل سال بیشتر می خوابیدم. و این جانور سبز کوچک عجیب باید به خاطر افتادن در غار ما و ایجاد مزاحمت مجازات نانو کراتین مو شود.”126 ووت توضیح بالیاژ مو داد: “من نمی دانستم که شما اینجا لایت و هایلایت مو هستید، و نمی دانستم که قرار رنگ مو است در آن بیفتم.” اژدهای بزرگ گفت: “با این وجود، شما اینجا لایت و هایلایت مو هستید.

  رنگ مو شرابی ماهاگونی مسی

و شما با بی دقتی تمام قبیله ما را بیدار بیبی لایت مو کردید، بنابراین منطقی رنگ مو است که باید مجازات شوید.” “از چه طریقی؟” میمون سبز با کمی لرزش پرسید. “به من وقت بده تا راهی فکر کنم. تو عجله ای نداری، نه؟” اژدهای بزرگ پرسید. ووت فریاد زد: “نه، در واقع.” “زمان خود را نگیرید. من ترجیح می دهم همه شما دوباره بخوابید و وقتی صد سال دیگر از خواب بیدار کراتینه مو شدید مرا مجازات کنید.” “بذار بخورمش!” التماس بیبی لایت مو کرد کوچکترین اژدها. پدر گفت: او خیلی کوچک رنگ مو است. “خوردن این یک میمون سبز فقط باعث گرسنگی بیشتر شما می نانو کراتین مو شود و دیگر وجود نرنگ مو دارد .” اژدهای دیگری در حالی که خمیازه می‌کشید، اعتراض بیبی لایت مو کرد: «این حرف‌ها را رها کن و بگذار بخوابم.

در پرش خود به بینی اژدهایی که پشت سرش پروتئین تراپی مو بود برخورد بیبی لایت مو کرد که دهانش را به غر زدن باز بیبی لایت مو کرد و شعله دیگری به سمت او شلیک بیبی لایت مو کرد. شعله روشن پروتئین تراپی مو بود، اما نه خیلی داغ، با این حال ووت از وحشت فریاد زد و با یک بند بزرگ به جلو جهید. این بار او روی پنجه اژدهای ارکراتینه مو شد بزرگ فرود آمد که با عصبانیت پنجه جلوی دیگر خود را بالا برد و ضربه کراتینه مو شدیدی به میمون سبز وارد بیبی لایت مو کرد.

ووت از طریق هوا دریانوردی بیبی لایت مو کرد و در کف صخره ای بسیار فراتر از محلی که قبیله اژدها در آن گروه بندی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، افتاد. تمام جانوران بزرگ اکنون کاملاً بیدار و برانگیخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و میمون را به خاطر برهم زدن آرامش آنها سرزنش می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. کوچولوترین اژدها بعد از ووت و دیگران بدنهای ناخوشایند خود را به سمت او چرخاندند و به دنبال او رفتند.

  رنگ مو فانتزی جذاب

شعله هایی که از چشمان و دهان آنها چشمک می زند و تمام غار را روشن می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ووت تقریباً در آن لحظه خود را به خاطر گمراهی تسلیم بیبی لایت مو کرد، اما او به سختی از جایش بلند کراتینه مو شد و به دورترین انتهای غار رفت، اژدهاها با آرامش بیشتری دنبال می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، زیرا آن‌قدر دست و پا چلفتی پروتئین تراپی مو بودند که نمی‌توانستند سریع حرکت کنند. شاید آنها فکر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که نیازی به عجله نیست.

انواع رنگ مو های ترکیبی : زیرا میمون نمی تواند از غار فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما، در انتهای محل، کف غار مملو از سنگ‌های فرو ریخته پروتئین تراپی مو بود، بنابراین ووت، با چابکی ناشی از ترس، از صخره‌ای به صخره‌ای بالا رفت تا اینکه خود را در برابر سقف غار خمیده دید. در آنجا منتظر ماند، زیرا نمی‌توانست جلوتر برود، در حالی که روی سنگ‌های فروریخته به آرامی می‌خزید129اژدهاها – کوچکترین آنها اول می آید چون گرسنه و عصبانی پروتئین تراپی مو بود.

جانوران تقریباً به او رسیده پروتئین تراپی مو بودند که ووت، به یاد پیش بند توری خود – که اکنون متأسفانه پاره و خاکی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود – به هوش آمد و فریاد زد: “باز کن!” در فریاد، سوراخی در سقف غار، درست بالای سر او ظاهر کراتینه مو شد، و نور خورشید از طریق آن به طور کامل بر روی میمون سبز جاری کراتینه مو شد. اژدها مکث آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، از جادو و چشمک زدن در مقابل نور خورشید شگفت زده کراتینه مو شدند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه