↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو استخوانی

انواع رنگ مو استخوانی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو استخوانی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو استخوانی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو رنگ مو استخوانی : گوش های من حساسیت خود را از دست بدهند قبل از اینکه دوباره توسط یک فریاد بسیار وحشتناک مورد حمله قرار گیرند! نه تنها درک من توسط صدا تضعیف کراتینه مو شد. مثل لبه ای از فولاد روی اعصابم عمل بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : در اینجا ناامیدی دومی پروتئین تراپی مو بود که توسط همان افراد متحمل کراتینه مو شد و از شکست او ناشی کراتینه مو شد. ممکن رنگ مو است به همان علت منشا نداشته باکراتینه مو شد؟ آیا او طراحی نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که آن روز صبح از رودخانه عبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا برخی از خریدهای ضروری را در نیوجرسی انجام دهد؟ او از قبل هماهنگ بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که برای شام به خانه خود بازگردد، اما شاید بلایی سرش آمده پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو رنگ مو استخوانی

انواع رنگ مو رنگ مو استخوانی : چه بسیار حوادثی ممکن رنگ مو است رخ دهد که مانعی غیرقابل جبران بر سر راه او ایجاد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند! زمانی که من کودک پروتئین تراپی مو بودم، برنامه‌ای از لذت، که در آن او و خواهرش مهمانی پروتئین تراپی مو بودند، به همین ترتیب از نپروتئین تراپی مو بود او ناامید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. اما غیبت او، در آن نمونه، به دلیل افتادن او از قایق به داخل رودخانه پروتئین تراپی مو بود، که در نتیجه او بیشترین خطر غرق کراتینه مو شدن را داشت.

تجربه ناامنی قایق رانی را به من آموخته پروتئین تراپی مو بود، و این تنها نوع قایق پروتئین تراپی مو بود که پلیل از آن رنگ مو استفاده می بیبی لایت مو کرد. به همین ترتیب، ترس ارثی از آب باعث تحریک من کراتینه مو شد. این شرایط با هم ترکیب کراتینه مو شدند تا این حدس را قابل قبول باشند. اما حیرت و حیرت من با این فکر فروکش بیبی لایت مو کرد که اگر این فاجعه اتفاق می افتاد، برادرم سریع ترین اطلاعات را دریافت می بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو زرد طلایی پسرانه

تسلی ای که این ایده به من بالیاژ مو داد، با فکری جدید از من تسخیر کراتینه مو شد. این فاجعه ممکن رنگ مو است اتفاق افتاده باکراتینه مو شد و خانواده او از آن مطلع نباشند. اولین اطلاعات از سرنوشت او ممکن رنگ مو است توسط جسد مهیبی که جزر و مد ممکن رنگ مو است روزها پس از آن بر ساحل افالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده نانو کراتین مو شود، منتقل نانو کراتین مو شود. بنابراین من از حدس های مخالف مضطرب کراتینه مو شدم.

بنابراین من توسط شبح های خلقت خودم عذاب کراتینه مو شدم. همیشه اینطور نپروتئین تراپی مو بود. من می توانم تاریخی را مشخص کنم که ذهنم قربانی این حماقت کراتینه مو شد. شاید با هجوم یک اشتیاق کشنده همزاد پروتئین تراپی مو بود، اشتیاقی که هرگز مرا در شمار مداحانش قرار نمی دهد. این به تنهایی برای از بین بردن صلح من کافی پروتئین تراپی مو بود. این خود مصیبت فراوانی پروتئین تراپی مو بود و نیازی به همفکری بدی‌های دیگر نداشت تا جاذبه‌های لایت و هایلایت مو هستی را از بین ببرد و برای من قبری نابهنگام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

انواع رنگ مو رنگ مو استخوانی : وضعیت ذهنی من به طور طبیعی مجموعه ای از تفکرات را در مورد خطرات و نگرانی هایی که به ناچار یک انسان را درگیر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند معرفی بیبی لایت مو کرد. با هیچ انتقال خشونت آمیزی به فکر بیبی لایت مو کردن در مورد زندگی آشفته و پایان مرموز پدرم نیفتم. یاد و خاطره این مرد را با نهایت احترام گرامی داشتم و هر یادگاری که با سرنوشت او مرتبط پروتئین تراپی مو بود با دقیق ترین مراقبت حفظ کراتینه مو شد.

در این میان قرار پروتئین تراپی مو بود نسخه خطی حاوی خاطرات زندگی خود او شماره گذاری نانو کراتین مو شود. روایت به هیچ وجه با شیوایی آن توصیه نمی کراتینه مو شد; اما تمام ارزش آن از رابطه من با نویسنده سرچشمه نمی گیرد. سبک آن سادگی بی پیرایه و زیبایی داشت. تنوع زیاد و نمایش شرایط و رویبالیاژ مو دادها، همراه با اهمیت ذاتی آنها به عنوان توصیفی از آداب و احساسات انسانی، آن را به مفیدترین کتاب مجموعه من تبدیل بیبی لایت مو کرد.

  رنگ موی تنباکویی زیتونی بدون دکلره

دیر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود: اما از آنجایی که هیچ تمایلی به خوابیدن نداشتم، تصمیم گرفتم خودم را به مطالعه آن برسانم. برای انجام این کار، تهیه یک چراغ ضروری پروتئین تراپی مو بود. دختر مدتها پروتئین تراپی مو بود که به اتاق خود بازنشسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود: بنابراین شایسته پروتئین تراپی مو بود که منتظر خودم باشم. یک لامپ و وسایل روشنایی آن فقط در آشپزخانه یافت می کراتینه مو شد. در آنجا من تصمیم گرفتم فورا تعمیر کنم. اما نور صرفاً برای اینکه بتوانم کتاب را بخوانم مفید پروتئین تراپی مو بود.

من قفسه و نقطه ای که در آن ایستاده پروتئین تراپی مو بود را می دانستم. به نظر می‌رسید که من کتاب را پایین بیاورم یا در وهله اول لامپ را آماده بیبی لایت مو کرده باشم. دومی ترجیح بالیاژ مو داده کراتینه مو شد و با ترک صندلی به کمد نزدیک کراتینه مو شدم که همانطور که قبلاً ذکر بیبی لایت مو کردم کتابها و اوراق من در آن سپرده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. ناگهان یاد آنچه اخیراً در این کمد گذشته پروتئین تراپی مو بود رخ بالیاژ مو داد. نیمه شب نزدیک پروتئین تراپی مو بود یا گذشت، نمی دانستم. من مثل آن زمان تنها و بی دفاع پروتئین تراپی مو بودم.

انواع رنگ مو رنگ مو استخوانی : باد در آن جهت پروتئین تراپی مو بود که به کمک آرامش مرگبار طبیعت، زمزمه آبشار را برایم به ارمغان آورد. این با آن صدای موقر و دلربایی که نسیمی در میان برگهای کاج تولید می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند آمیخته پروتئین تراپی مو بود. کلمات آن گفتگوی اسرارآمیز، اهمیت ترسناک آنها، و افراط وحشیانه ای که با وحشت من به آن منتقل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم، دوباره تخیل من را پر بیبی لایت مو کرد. قدم‌هایم سست کراتینه مو شد و لحظه‌ای ایستادم تا خود را بهپروتئین تراپی مو بود بخشم.

  جدیدترین رنگ مو 1401 چه رنگی است

من برای حرکت به سمت کمد بر خودم غلبه بیبی لایت مو کردم. قفل را لمس بیبی لایت مو کردم، اما انگشتانم ناتوان پروتئین تراپی مو بودند. دوباره با دلهره های تسخیر ناپذیر دیدار کراتینه مو شدم. نوعی باور به ذهنم خطور بیبی لایت مو کرد که موجودی پنهان کراتینه مو شده رنگ مو است که هدفش شیطانی رنگ مو است. شروع بیبی لایت مو کردم به مبارزه با این ترس‌ها، وقتی به ذهنم رسید که می‌توانم، بدون نادرستی، پیش از این برای باز بیبی لایت مو کردن کمد به دنبال چراغی بروم.

چند قدم عقب رفتم. اما قبل از اینکه به در اتاقک برسم، افکارم مسیر جدیدی پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. به نظر می رسید که حرکت تأثیری مکانیکی بر من ایجاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. از ضعفم خجالت کشیدم. علاوه بر این، یک چراغ چه کمکی می تواند به من بدهد؟ ترس های من هیچ چیز دقیقی را برای خود به تصویر نمی کشیدند.

به سختی می توان ترکیبات و رنگ های آن شبحی را که مرا تسخیر بیبی لایت مو کرد با کلمات به تصویر کشید. دستی نامرئی و با قدرت ماقبل طبیعی، که توسط احساسات انسانی بلند کراتینه مو شده و زندگی ام را برای هدفش انتخاب بیبی لایت مو کردم، بخش هایی از این تصویر فوق العاده پروتئین تراپی مو بود. همه مکان ها به طور یکسان برای این دشمن قابل دسترسی پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو رنگ مو استخوانی : یا، اگر امپراتوری او با محدودیت‌های محلی محدود می‌کراتینه مو شد، این محدودیت‌ها برای من کاملاً غیرقابل درک پروتئین تراپی مو بود. اما آیا کسی که با این دشمن هم‌پیمان رنگ مو است به من نگفته پروتئین تراپی مو بود که هر جایی به جز تعطیلی بانک از خطر معاف رنگ مو است؟ به کمد برگشتم و یک بار دیگر دستم را روی قفل گذاشتم. اوه، ممکن رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه