نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی پلاتینه شماره ۱۲

رنگ موی پلاتینه شماره ۱۲ | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی پلاتینه شماره ۱۲ را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی پلاتینه شماره ۱۲ را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی پلاتینه شماره ۱۲ : دختر گفت: «آه، بله، و او هم ترسو بزرگی رنگ مو است. او بیشتر از شما از او خواهد ترسید.» زن بعد از فکر بیبی لایت مو کردن و نگاهی دوباره به شیر گفت: «خب، اگر اینطور رنگ مو است.

رنگ مو : بسیار متحیر کراتینه مو شد. اما مترسک همه چیز را به او گفت و رو به موش کوچک باوقار بیبی لایت مو کرد و گفت: “اجازه بدهید اعلیحضرت ملکه را به شما معرفی کنم.” دوروتی سرش را به کراتینه مو شدت تکان بالیاژ مو داد و ملکه حرفی کوتاه زد و پس از آن او با دختر کوچک دوست کراتینه مو شد. مترسک و مرد چوبی اکنون با رنگ مو استفاده از ریسمانی که آورده پروتئین تراپی مو بودند، شروع به بستن موش ها به کامیون آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ موی پلاتینه شماره ۱۲

رنگ موی پلاتینه شماره ۱۲ : یک سر نخ به گردن هر موش و سر دیگر آن به کامیون بسته می کراتینه مو شد. البته کامیون هزار برابر بزرگتر از موش هایی پروتئین تراپی مو بود که قرار پروتئین تراپی مو بود آن را بکشند. اما وقتی همه موش ها مهار کراتینه مو شدند، توانستند به راحتی آن را بکشند. حتی مترسک و مرد چوب‌دار حلبی هم می‌توانستند روی آن بنشینند و اسب‌های کوچک عجیب و غریبشان به سرعت به جایی که شیر در آن خوابیده پروتئین تراپی مو بود کشیده کراتینه مو شدند.

آنها از هر طرف آمدند و هزاران نفر پروتئین تراپی مو بودند: موش بزرگ و موش کوچک و موش متوسط. و هر کدام یک تکه ریسمان در دهان خود آوردند. تقریباً در همین زمان پروتئین تراپی مو بود که دوروتی از خواب طولانی خود بیدار کراتینه مو شد و چشمانش را باز بیبی لایت مو کرد. او از اینکه خود را روی چمن ها دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود، با هزاران موش که در اطراف ایستاده پروتئین تراپی مو بودند و با ترس به او نگاه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  مدل رنگ مو هایلایت بدون دکلره

پس از تلاش فراوان، چون شیر سنگین پروتئین تراپی مو بود، موفق کراتینه مو شدند او را سوار کامیون کنند. سپس ملکه با عجله به مردم خود دستور بالیاژ مو داد که شروع کنند، زیرا می‌ترسید که اگر موش‌ها برای مدت طولانی در میان خشخاش‌ها بمانند، آنها نیز به خواب خواهند رفت. در ابتدا، موجودات کوچک، هرچند که بسیار پروتئین تراپی مو بودند، به سختی می توانستند کامیون پر بار را به هم بزنند.

اما مرد چوبی و مترسک هر دو از پشت هل بالیاژ مو دادند و بهتر با هم کنار آمدند. به زودی شیر را از تخت خشخاش بیرون آوردند و به مزارع سرسبز بردند، جایی که او می توانست دوباره به جای عطر سمی گل ها، هوای شیرین و تازه را رنگ مو استشمام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. دوروتی به ملاقات آنها آمد و به گرمی از موش های کوچک برای نجات همراهش از مرگ تشکر بیبی لایت مو کرد.

او آنقدر عاشق شیر بزرگ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که از نجات او خوشحال پروتئین تراپی مو بود. سپس موش‌ها را از کامیون خارج آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و از میان علف‌ها به خانه‌هایشان فرار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. ملکه موش ها آخرین نفری پروتئین تراپی مو بود که رفت. او گفت: «اگر دوباره به ما نیاز داشتی، به میدان بیا و صدا بزن، و ما صدایت را خواهیم شنید و به کمک تو خواهیم آمد. خداحافظ!” “خداحافظ!” همه پاسخ بالیاژ مو دادند و ملکه فرار بیبی لایت مو کرد.

  ترکیب رنگ مو قهوه ای عروسکی

در حالی که دوروتی توتو را محکم گرفته پروتئین تراپی مو بود مبادا دنبال او بدود و او را بترساند. پس از این، آنها در کنار شیر نشستند تا او بیدار نانو کراتین مو شود. و مترسک مقداری میوه از درختی نزدیک به دوروتی آورد که برای شام خورد. فصل X نگهبان دروازه مدتی پروتئین تراپی مو بود که شیر ترسو از خواب بیدار کراتینه مو شد، زیرا مدتی طولانی در میان خشخاش ها خوابیده پروتئین تراپی مو بود و عطر مرگبار آنها را رنگ مو استشمام می بیبی لایت مو کرد.

اما وقتی چشمانش را باز بیبی لایت مو کرد و از کامیون پایین آمد، بسیار خوشحال کراتینه مو شد که خود را هنوز زنده می بیند. او نشست و خمیازه کشید و گفت: «تا جایی که می‌توانستم سریع دویدم، اما گل‌ها برای من خیلی قوی پروتئین تراپی مو بودند. چطور مرا بیرون آوردی؟» سپس از موش‌های صحرایی به او گفتند که چگونه سخاوتمندانه او را از مرگ نجات بالیاژ مو داده‌اند.

و شیر ترسو خندید و گفت: من همیشه خودم را بسیار بزرگ و وحشتناک می‌دانستم. با این حال، چیزهای کوچکی مانند گل به کشتن من نزدیک کراتینه مو شد و حیوانات کوچکی مانند موش زندگی من را نجات بالیاژ مو دادند. چقدر همه چیز عجیب رنگ مو است! اما رفقا، حالا چه کنیم؟» دوروتی گفت: «ما باید سفر کنیم تا دوباره جاده آجری زرد را پیدا کنیم.

رنگ موی پلاتینه شماره ۱۲ : و سپس می‌توانیم به شهر زمرد ادامه دهیم.» بنابراین، شیر که کاملاً سرحال کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و دوباره احساس می‌بیبی لایت مو کرد کاملاً خودش رنگ مو است، همه آنها سفر را آغاز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و از پیاده‌روی در میان چمن‌های نرم و تازه بسیار لذت بردند. و طولی نکشید که به جاده آجری زرد رسیدند و دوباره به سمت شهر زمردی که اوز بزرگ در آن زندگی می بیبی لایت مو کرد چرخیدند.

  رنگ مو قهوه ای قارچی

اکنون جاده صاف و به خوبی آسفالت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و کشور اطراف زیبا پروتئین تراپی مو بود، به طوری که مسافران از پشت سر گذاشتن جنگل و خطرات بسیاری که در سایه های تاریک آن با آن مواجه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، خوشحال می کراتینه مو شدند. آنها یک بار دیگر نرده های ساخته کراتینه مو شده در کنار جاده را دیدند. اما اینها سبز رنگ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و وقتی به خانه کوچکی رسیدند.

که ظاهراً یک کشاورز در آن زندگی می بیبی لایت مو کرد، آن هم سبز رنگ کراتینه مو شد. بعد از ظهر از کنار چند تا از این خانه ها می گذشتند و گاهی مردم به درها می آمدند و طوری به آنها نگاه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که گویی می خواهند سؤال کنند. اما هیچ کس به آنها نزدیک نکراتینه مو شد و به دلیل شیر بزرگ که بسیار از آن می ترسیدند با آنها صحبت نبیبی لایت مو کرد.

مردم همه لباس‌هایی به رنگ سبز زمردی دوست‌داشتنی پوشیده پروتئین تراپی مو بودند و کلاه‌هایی مانند کلاه‌های مانچکینز بر سر داشتند. دوروتی گفت: «این باید سرزمین اوز باکراتینه مو شد، و ما مطمئناً به شهر زمرد نزدیک می‌شویم.» مترسک پاسخ بالیاژ مو داد: بله. اینجا همه چیز سبز رنگ مو است، در حالی که در کشور مونچکینز آبی رنگ مورد علاقه پروتئین تراپی مو بود.

اما به نظر می رسد که مردم به اندازه مانچکینز دوستانه نیستند، و من می ترسم که نتوانیم جایی برای گذراندن شب پیدا کنیم. دختر گفت: “من باید چیزی غیر از میوه بخورم، و مطمئنم که توتو تقریباً گرسنه رنگ مو است. بگذارید در خانه بعدی توقف کنیم و با مردم صحبت کنیم.» بنابراین، هنگامی که آنها به یک خانه مزرعه بزرگ رسیدند.

  رنگ مو فندقی دخترانه

رنگ موی پلاتینه شماره ۱۲ : دوروتی با جسارت به سمت در رفت و در زد. زنی آنقدر آن را باز بیبی لایت مو کرد که به بیرون نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و گفت: «چه می‌خواهی، بچه، و چرا آن شیر بزرگ با توست؟» دوروتی پاسخ بالیاژ مو داد: “ما می خواهیم شب را با شما بگذرانیم، اگر به ما اجازه دهید.” “و شیر دوست و رفیق من رنگ مو است و برای دنیا به تو آسیب نمی رساند.” “آیا او اهلی رنگ مو است؟” زن پرسید و در را کمی بازتر باز بیبی لایت مو کرد.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱