↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی پلاتینه مردانه

رنگ موی پلاتینه مردانه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی پلاتینه مردانه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی پلاتینه مردانه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی پلاتینه مردانه : اصلاً به این وصله‌ها اهمیت نمی‌بالیاژ مو داد. وقتی سرانجام به اتاق دوروتی رفت و از او برای نجات او تشکر بیبی لایت مو کرد، آنقدر خوشحال کراتینه مو شد که از شوق گریه بیبی لایت مو کرد و دوروتی مجبور کراتینه مو شد با پیش بندش تمام اشک هایش را با احتیاط پاک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا مفاصلش زنگ نزند. . در همان زمان اشک های خودش از شادی دیدار دوباره با دوست قدیمی اش غلیظ و سریع فرو ریخت و این اشک ها نیازی به پاک بیبی لایت مو کردن نداشتند.

رنگ مو : او یک میله آهنی را در وسط کف آشپزخانه گذاشت و سپس با هنرهای جادویی خود آهن را برای چشم انسان نامرئی بیبی لایت مو کرد. به طوری که وقتی دوروتی از روی زمین راه می‌رفت، در حالی که نمی‌توانست آن را ببیند، از روی میله تصادف بیبی لایت مو کرد و در تمام طول زمین افتاد. او آسیب زیادی ندید، اما در سقوط یکی از کفش‌های نقره‌ای در آمد.

رنگ موی پلاتینه مردانه

رنگ موی پلاتینه مردانه : و قبل از اینکه به آن برسد، جادوگر آن را رپروتئین تراپی مو بوده پروتئین تراپی مو بود و روی پای لاغر خودش گذاشته پروتئین تراپی مو بود. زن شریر از موفقیت ترفند خود بسیار خرسند پروتئین تراپی مو بود، زیرا تا زمانی که یکی از کفش‌ها را داشت نصف قدرت جذابیت آن‌ها را داشت و دوروتی نمی‌توانست از آن علیه او رنگ مو استفاده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. حتی اگر می‌دانست چگونه این کار را انجام دهد.

دختر کوچولو که دید یکی از کفش های زیبایش را گم بیبی لایت مو کرده رنگ مو است عصبانی کراتینه مو شد و به جادوگر گفت: “کفشم را به من پس بده!” جادوگر پاسخ بالیاژ مو داد: «نخواهم بیبی لایت مو کرد، زیرا اکنون کفش من رنگ مو است و نه مال تو.» “تو موجود بدی لایت و هایلایت مو هستی!” دوروتی گریه بیبی لایت مو کرد. تو حق نداری کفشم را از من بگیری. جادوگر در حالی که به او خندید گفت: “من آن را حفظ خواهم بیبی لایت مو کرد، همین طور” و روزی یکی دیگر را نیز از تو خواهم گرفت.

  آموزش رنگ مو معمولی

این موضوع دوروتی را آنقدر عصبانی بیبی لایت مو کرد که سطل آبی را که نزدیک پروتئین تراپی مو بود برداشت و روی جادوگر پرتاب بیبی لایت مو کرد و او را از سر تا پا خیس بیبی لایت مو کرد. زن شریر فورا فریاد بلندی از ترس سر بالیاژ مو داد، و سپس، در حالی که دوروتی با تعجب به او نگاه بیبی لایت مو کرد، جادوگر شروع به کوچک کراتینه مو شدن بیبی لایت مو کرد و دور افتاد. “ببین چیکار بیبی لایت مو کردی!” او جیغ زد. “در یک دقیقه من ذوب خواهم کراتینه مو شد.” دوروتی که از دیدن جادوگر در حال ذوب کراتینه مو شدن مانند شکر قهوه ای در مقابل چشمانش واقعاً ترسیده پروتئین تراپی مو بود.

گفت: “در واقع بسیار متاسفم.” “آیا نمی دانستی که آب پایان من خواهد پروتئین تراپی مو بود؟” جادوگر با صدای ناله و ناامیدی پرسید. دوروتی پاسخ بالیاژ مو داد: «البته که نه. “چطور باید؟” “خب، تا چند دقیقه دیگر من ذوب می شوم، و تو قلعه را برای خودت خواهی داشت. من در روزگارم ستمکار پروتئین تراپی مو بوده‌ام، اما هرگز فکر نمی‌بیبی لایت مو کردم دختر کوچکی مثل تو بتواند مرا ذوب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به اعمال بد من پایان دهد.

مواظب باش – من می روم!» با این کلمات جادوگر در توده ای قهوه ای، ذوب کراتینه مو شده و بی شکل افتاد و شروع به پخش کراتینه مو شدن روی تخته های تمیز کف آشپزخانه بیبی لایت مو کرد. دوروتی که دید واقعاً ذوب کراتینه مو شده رنگ مو است، یک سطل آب دیگر کشید و آن را روی آشغال انداخت. سپس همه را از در بیرون کشید. پس از برداشتن کفش نقره ای که از پیرزن باقی مانده پروتئین تراپی مو بود.

، آن را با پارچه ای تمیز و خشک بیبی لایت مو کرد و دوباره روی پایش گذاشت. سپس در حالی که بالاخره آزاد پروتئین تراپی مو بود هر کاری که می خورنگ مو است انجام دهد، به حیاط دوید تا به شیر بگوید که جادوگر شریر غرب به پایان رسیده رنگ مو است و آنها دیگر در سرزمین غریبی زندانی نیستند. فصل سیزدهم نجات شیر ترسو از شنیدن اینکه جادوگر شریر با یک سطل آب ذوب کراتینه مو شده رنگ مو است.

  رنگ مو مش مردانه

رنگ موی پلاتینه مردانه : بسیار خوشحال کراتینه مو شد و دوروتی بلافاصله قفل دروازه زندانش را باز بیبی لایت مو کرد و او را آزاد بیبی لایت مو کرد. آنها با هم به قلعه رفتند، جایی که اولین اقدام دوروتی این پروتئین تراپی مو بود که همه وینکی ها را دور هم جمع بیبی لایت مو کرد و به آنها گفت که دیگر برده نیستند. شادی زیادی در میان وینکی‌های زرد وجود داشت، زیرا آنها مجبور کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند در طول سالیان متمادی برای جادوگر شریر سخت کار کنند.

که همیشه با آنها با ظلم بسیار رفتار می‌بیبی لایت مو کرد. آنها این روز را به عنوان تعطیلات، پس از آن و همیشه پس از آن برگزار می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و وقت خود را به ضیافت و رقص سپری می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. شیر گفت: “اگر دوستان ما، مترسک و مرد چوب حلبی، فقط با ما پروتئین تراپی مو بودند، من باید کاملاً خوشحال باشم.” “فکر نمی کنی بتوانیم آنها را نجات دهیم؟” دختر با نگرانی پرسید.

شیر پاسخ بالیاژ مو داد: ما می توانیم تلاش کنیم. بنابراین آنها وینکی‌های زرد را صدا زدند و از آنها پرسیدند که آیا برای نجات دوستانشان کمک می‌کنند، و وینکی‌ها گفتند که از انجام تمام توان خود برای دوروتی، که آنها را از اسارت رها بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، خوشحال می‌شوند. بنابراین او تعبالیاژ مو دادی از وینکی‌ها را انتخاب بیبی لایت مو کرد که به نظر می‌رسیدند بیشتر از همه می‌دانند.

و همه شروع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنها آن روز و بخشی از روز بعد را طی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا اینکه به دشت صخره‌ای رسیدند که مرد چوب‌دار حلبی در آن خوابیده پروتئین تراپی مو بود، همه کتک خورده و خمیده پروتئین تراپی مو بودند. تبرش نزدیکش پروتئین تراپی مو بود، اما تیغش زنگ زده پروتئین تراپی مو بود و دسته اش کوتاه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. وینکی‌ها او را با مهربانی در آغوش خود بلند آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و دوباره به قلعه زرد بردند.

  جدیدترین رنگ مو دکلره

دوروتی از وضعیت غم‌انگیز دوست قدیمی‌اش چند قطره اشک می‌ریخت و شیر هوشیار و متاسف به نظر می‌رسید. وقتی به قلعه رسیدند دوروتی به وینکی ها گفت: «آیا هیچ یک از افراد شما حلبی‌ساز لایت و هایلایت مو هستند؟» “آه بله. برخی از ما حلبی‌سازهای بسیار خوبی بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. او گفت: “پس آنها را نزد من بیاور.” و هنگامی که حلبی‌سازها آمدند و همه ابزارهای خود را در سبدها آوردند.

او پرسید: “آیا می‌توانی آن فرورفتگی‌های چوب‌دار حلبی را صاف کنی و او را دوباره به شکلی درآوری و در جایی که شکسته رنگ مو است، لحیم کنی؟” حلبی سازها با دقت به مرد چوبی نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و سپس پاسخ بالیاژ مو دادند که فکر می کنند می توانند او را اصلاح کنند تا مثل همیشه خوب باکراتینه مو شد.

رنگ موی پلاتینه مردانه : پس در یکی از اتاق‌های بزرگ زرد قلعه دست به کار کراتینه مو شدند و سه روز و چهار شب با چکش و پیچ و خم و لحیم کاری و صیقل بالیاژ مو دادن و کوبیدن به پاها و بدن و سر چوب‌دار حلبی کار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا سرانجام او به شکل قدیمی خود صاف کراتینه مو شد و مفاصلش مثل همیشه خوب کار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. مطمئناً چندین وصله روی او وجود داشت، اما قلع‌سازها کارشان را به خوبی انجام بالیاژ مو دادند و چون چوب‌دار مردی بی‌هدف نپروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه