↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو بلوند خاکستری پلاتینه

رنگ مو بلوند خاکستری پلاتینه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو بلوند خاکستری پلاتینه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو بلوند خاکستری پلاتینه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو بلوند خاکستری پلاتینه : او فقط روی چوب قوی پروتئین تراپی مو بود. آنها یک تشییع جنازه درست آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – برای او تابوتی از کف اتاق خواب درست آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و میخ های عکس را از دیوارها بیرون آوردند تا آنها را به هم بچسباند و از آجر برای راندن آنها رنگ مو استفاده آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ مو : با مردم در عقب، با غیرنظامیان، با بومیان، با شرک ها. بله، من جهنم بازی می بیبی لایت مو کردم؛ اما این در ابتدای جنگ پروتئین تراپی مو بود – من پروتئین تراپی مو بودم جوان. حالا، همه چیز را بهتر می‌بینم.” “فقط یک راه برای گرفتن آنها وجود رنگ مو دارد – همانطور که می آیند!” “البته! وگرنه دیوونه می کراتینه مو شدی. ما از قبل به اندازه کافی خال خال بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم، اوه، فیرمین؟” ولپات با تکان بالیاژ مو دادن سر با اعتقاد عمیق تایید می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو بلوند خاکستری پلاتینه

رنگ مو بلوند خاکستری پلاتینه : تف می اندازد و سپس با چشمی ثابت و نابینا به موشکش می اندیکراتینه مو شد. “شما داشتید می گفتید؟” بارکی اصرار رنگ مو دارد. “اینجا، مجبور نیستی خیلی جلوت را نگاه کنی. باید روز به روز و ساعت به ساعت زندگی کنی، تا می توانی.” “مطمئناً، چهره میمونی. ما باید کاری را انجام دهیم که آنها به ما می گویند، تا زمانی که آنها به ما بگویند.

که برویم.” مسنیل جوزف خمیازه می ککراتینه مو شد: «همین. سکوت به دنبال عقاید ثبت کراتینه مو شده ای رنگ مو است که از این چهره های خشک و برنزه، منبت کاری کراتینه مو شده با غبار بیرون می آید. ظاهراً این عقیده مردانی رنگ مو است که یک سال و نیم پیش تمام گوشه و کنار زمین را ترک آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا در مرز جمع شوند: از تلاش برای فهمیدن دست بردارید و از تلاش برای خود پروتئین تراپی مو بودن دست بردارید.

امیدوارم که نخواهید مرد و تا می توانید برای زندگی بجنگید. بارک در حالی که به آرامی گل و لای را به این طرف و آن طرف می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، می‌گوید: “کاری را که باید انجام دهی انجام بده، اوه، اما خودت از آشفتگی‌های خودت خلاص شو.” “چاره ای نیست” – تولاک از او حمایت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “اگر خودت از آنها بیرون نیایی، هیچ کس این کار را برایت انجام نخواهد بالیاژ مو داد.” “او هنوز کاملاً منقرض نکراتینه مو شده رنگ مو است، مردی که در مورد دیگر هموطنان آزار می دهد.” “هر کس برای خودش، در جنگ!” “اینطور رنگ مو است.

  رنگ مو نسکافه ای فندقی

همینطور رنگ مو است.” سکوت سپس از عمق فقرشان، این مردان سوغاتی های شیرینی را احضار می کنند – بارک ادامه می دهد: “همه اینها در مقایسه با روزهای خوبی که در Soissons داشتیم، ارزش زیادی نتمام دکلره مو دارند.” “آه، شیطان!” درخششی از بهشت ​​گمکراتینه مو شده چشمانشان را روشن می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و حتی چهره سردشان را سرخ می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “در مورد یک جشنواره صحبت کنید!” تیرلویر آهی می ککراتینه مو شد، در حالی که دست از خاراندن خود می ککراتینه مو شد و متفکرانه به دوردست ها بر فراز ترنچلند نگاه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “آه، نام دو دیو! تمام آن شهر، تقریباً متروکه، که قبلاً مال ما پروتئین تراپی مو بود! خانه ها و تخت ها -” “و کمدها!” “و زیرزمین ها!” چشمان لاموز خیس رنگ مو است.

صورتش شبیه بینی گی، قلبش پر رنگ مو است. “خیلی وقته اونجا پروتئین تراپی مو بودی؟” از کادیلهاک می پرسد که بعداً با پیش نویس هایی از اوورن به اینجا آمد. “چندین ماه.” مکالمه تقریباً به پایان رسیده پروتئین تراپی مو بود، اما در این چشم انداز از روزهای فراوانی دوباره به کراتینه مو شدت شعله ور می نانو کراتین مو شود. پارادیس با رویا گفت: «ما می‌دیدیم که در راه برگشت به کمپ، پولوس‌ها در کنار و پشت خانه‌ها می‌ریختند و پرندگان از وسط آنها آویزان پروتئین تراپی مو بودند و یک خرگوش زیر هر بازویی که از زن یا همکار خوبشان قرض گرفته پروتئین تراپی مو بودند.

  رنگ مو فانتزی پشت سر

رنگ مو بلوند خاکستری پلاتینه : دیدم و دیگر نخواهم دید.” ما در مورد طعم دور مرغ و خرگوش فکر می کنیم. “چیزهایی پروتئین تراپی مو بود که ما هم برای آنها پول پرداختیم. اسپوندولیک ها فقط درباره آنها می رقصیدند. ما در آن روزها همه آس ها را نگه داشتیم.” “صد هزار فرانک دور مغازه ها چرخید.” “میلیون ها، اوی. تمام روز، فقط یک اسراف که شما هیچ تصوری از آن ندارید.

یک نوع لذت شیطان.” بلر به کادیلهاک گفت: “باور کنید یا نه، اما در وسط همه چیز، کمترین چیزی که ما داشتیم آتش سوزی پروتئین تراپی مو بود، درست مثل اینجا و هر جای دیگری که می روید. باید آن را تعقیب می بیبی لایت مو کردید و پیدا می بیبی لایت مو کردید و به آن پایبند پروتئین تراپی مو بودید. آه، مون ویو، چقدر دنبال کیندلینگ ها دویدیم! “خب، ما در اردوگاه CHR پروتئین تراپی مو بودیم، آشپز آنجا مارتین سزار بزرگ پروتئین تراپی مو بود.

او مردی پروتئین تراپی مو بود برای یافتن چوب!” “آه، اوی، اوی! او خال ترامپ پروتئین تراپی مو بود! بدون اینکه خودش را بپیچاند به خورنگ مو استه اش رسید.” او گفت: “همیشه مقداری آتش در آشپزخانه اش رنگ مو است، هموطن جوان. آشپزهایی را دیدی که در خیابان ها از هر طرف تعقیب می کنند و غر می زنند، چون زغال یا چوب نداشتند، غر می زنند. اما او آتش گرفته پروتئین تراپی مو بود.

در حالی که نداشت، او گفت: ، “نگران نباش، من شما را تا پایان می بینم.” و او نیز مدت زیادی در مورد آن نپروتئین تراپی مو بود.” “او حتی یک مقدار زیاده روی بیبی لایت مو کرد. اولین باری که او را در آشپزخانه اش دیدم، هرگز نمی توانید حدس بزنید که خورش را با چه چیزی درست بیبی لایت مو کرده رنگ مو است! با ویولونی که در خانه پیدا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود!” مسنیل آندره می‌گوید: «فاسد، همین طور. “کسی به اندازه کافی می داند.

که یک ویولن در مورد کاربرد ارزش چندانی نرنگ مو دارد، اما با این حال -” زیزی فقط موفق کراتینه مو شد یکی را برای عصا بچسباند، اما بقیه را به آتش بککراتینه مو شد! سپس صندلی های بغل در اتاق پذیرایی چند درجه رفتند – ماهاگونی پروتئین تراپی مو بودند. او آنها را انجام بالیاژ مو داد. در و شب آنها را قطع کنید، اگر یک افسر در مورد آن چیزی برای گفتن داشت.» پپین گفت: «او راهش را می‌دانست.

  رنگ مو کرم نسکافه ای روشن

در مورد ما، ما مشغول یک مجموعه قدیمی از مبلمان کراتینه مو شدیم که دو هفته طول کشید.» “و برای چه باید باشیم؟ شما باید شام درست کنید، و چوب و زغال نیست. پس از سرو غذا، شما با آرواره‌های خالی، با انبوهی از گوشت در مقابل خود، و در آنجا لایت و هایلایت مو هستید. وسط رفیق های زیادی که تو را قلدر می کنند و اذیت می کنند!» “این کار دفتر جنگ رنگ مو است.

مال ما نیست.” “آیا افسران در مورد نیشگون گرفتن چیزهای زیادی برای گفتن نداشتند؟” “آنها خودشان این کار را به خوبی انجام بالیاژ مو دادند، من به شما قول می دهم! دسمازون، آیا ترفند ستوان ویروین را به خاطر دارید که در یک انبار را با تبر شکست؟ و وقتی یک پولو او را دید، در را برای هیزم به او بالیاژ مو داد.

رنگ مو بلوند خاکستری پلاتینه : که او آن را در مورد آن پخش نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” و بیچاره صلاح الدین، افسر حمل و نقل. او را پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که در غروب با دو بطری شراب سفید در هر بازوی خود از زیرزمین بیرون می آمد، ورزش مانند یک پرستار با دو جفت دوقلو. وقتی او را دیدند، آنها درست آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. او به انبار شراب برود و برای همه بطری سرو الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

اما سرجوخه برتراند، که مردی بدجنس رنگ مو است، هیچ بطری نرنگ مو دارد. “حالا اون آشپزی که همیشه چوب پیدا میبیبی لایت مو کرد کجرنگ مو است؟” از کادیلهاک می پرسد. او مرده رنگ مو است. بمبی در اجاق گازش افتاد. او آن را نگرفت، اما در عین حال مرده رنگ مو است – وقتی ماکارونی خود را با پاهایش در هوا دید از شوک مرد. تشنج قلب، بنابراین دکتر گفت. قلبش ضعیف پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه