نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو بلوند طلایی بژ پلاتینه

رنگ مو بلوند طلایی بژ پلاتینه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو بلوند طلایی بژ پلاتینه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو بلوند طلایی بژ پلاتینه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو بلوند طلایی بژ پلاتینه : زیرا با هشت بال خود می توانستند به همان سرعتی که می توانستند پیش بروند. تمام راه تا صخره بزرگ، مردم چوبی آنها را تعقیب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و زمانی که جیم سرانجام در دهانه غار پیاده کراتینه مو شد، تعقیب کنندگان هنوز کمی دورتر پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو : او پاسخ بالیاژ مو داد: “بله، راه خوبی رنگ مو است، اما من می توانم آن را ببینم.” “خب، در داخل آن صخره که تا ابرها می رسد، یک طاق نما رنگ مو است که بسیار شبیه همان چیزی رنگ مو است که وقتی از پلکان مارپیچ از دره وو بالا رفتیم، وارد کراتینه مو شدیم. من شیشه جاسوسی خود را می گیرم، و سپس می توانید ببینید واضح تر رنگ مو است.” او یک تلسکوپ کوچک اما قدرتمند را که در کیفش پروتئین تراپی مو بود، آورد و دخترک به کمک آن به وضوح دهانه را دید. “به کجا منتهی می نانو کراتین مو شود؟” او پرسید. جادوگر گفت: “من نمی توانم بگویم.” اما ما اکنون نمی‌توانیم خیلی زیر سطح زمین باشیم.

رنگ مو بلوند طلایی بژ پلاتینه

رنگ مو بلوند طلایی بژ پلاتینه : آن ورودی ممکن رنگ مو است به پلکانی دیگر منتهی نانو کراتین مو شود که ما را دوباره به بالای جهانمان می‌رساند، جایی که به آن تعلق داریم. ممکن رنگ مو است به سمت آن صخره پرواز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و نجات یابد.” زیب که متفکرانه به همه اینها گوش بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، گفت: «بال‌ها را برایت می‌گیرم». “یعنی اگر بچه گربه به من نشان دهد کجا لایت و هایلایت مو هستند.” “اما چگونه می توانید پایین بیایید؟” با تعجب از دختر پرسید.

برای پاسخ، زب شروع به بازبیبی لایت مو کردن بند به بند بند جیم بیبی لایت مو کرد و یک تکه را به قطعه دیگر سگک زد تا اینکه یک نوار چرمی بلند درست بیبی لایت مو کرد که به زمین می رسید. او گفت: “من می توانم از آن پایین بروم، بسیار خوب.” جیم با چشمان گرد کراتینه مو شده اش گفت: “نه نمی توانی.” “شما ممکن رنگ مو است پایین بروید، اما فقط می توانید بالا بروید.” پسر با خنده گفت: “خب، پس وقتی برگشتم بالا می روم.” “اکنون، اوریکا، تو باید راه رسیدن به آن بالها را به من نشان بدهی.” بچه گربه هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داد: “تو باید خیلی ساکت باشی.” “زیرا اگر کمترین سر و صدایی ایجاد کنید، گارگویل ها بیدار می شوند. آنها می توانند صدای ریزش سنجاق را بشنوند.” زیب گفت: من یک سنجاق را رها نمی کنم.

  رنگ مو زنانه بسیار زیبا

یک سر بند را به چرخی از کالسکه بسته پروتئین تراپی مو بود و حالا اجازه بالیاژ مو داد که خط از کناره خانه آویزان نانو کراتین مو شود. دوروتی با جدیت هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داد: “مراقب باش.” پسر گفت: «می‌خواهم،» و اجازه بالیاژ مو داد از لبه سر بخورد. دختر و جادوگر خم کراتینه مو شدند و زیب را تماشا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که با دقت به سمت پایین حرکت می بیبی لایت مو کرد، دست در دست هم تا زمانی که روی زمین ایستاد.

یورکا با چنگال هایش به سمت چوبی خانه چسبید و به راحتی خودش را پایین انداخت. سپس با هم دور کراتینه مو شدند تا وارد درگاه پایین یک خانه همسایه شوند. ناظران در تعلیق نفس گیر منتظر ماندند تا پسر دوباره ظاهر کراتینه مو شد، در حالی که بازوانش پر از بال های چوبی پروتئین تراپی مو بود. وقتی به جایی که بند آویزان پروتئین تراپی مو بود رسید، بال‌ها را به صورت دسته‌ای به انتهای خط بست و جادوگر آنها را کشید.

سپس خط دوباره پایین آمد تا زیب از آن بالا برود. یورکا به سرعت او را تعقیب بیبی لایت مو کرد و به زودی همه با هم روی سکو ایستادند و هشت بال چوبی بسیار ارزشمند در کنارشان قرار داشتند. پسر دیگر خواب آلود نپروتئین تراپی مو بود بلکه پر از انرژی و هیجان پروتئین تراپی مو بود. بند را دوباره کنار هم گذاشت و جیم را به کالسکه چسباند. سپس، با کمک جادوگر، سعی بیبی لایت مو کرد تعبالیاژ مو دادی از بال ها را به تاکسی-اسب قدیمی ببندد.

  رنگ مو مشکی کوتاه

این کار آسانی نپروتئین تراپی مو بود، زیرا نیمی از هر یک از لولاهای بال ها گم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، همچنان به بدن گارگویل که از آن رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، بسته پروتئین تراپی مو بود. با این حال، جادوگر یک بار دیگر به سمت کیف خود رفت – که به نظر می رسید حاوی انواع شگفت انگیزی از شانس ها و پایان ها پروتئین تراپی مو بود – و قرقره ای از سیم محکم بیرون آورد که به وسیله آن توانستند چهار بال را به مهار جیم ببندند.

رنگ مو بلوند طلایی بژ پلاتینه : دو بال نزدیک. سرش و دو تا نزدیک دمش. آنها کمی تند و تیز پروتئین تراپی مو بودند، اما به اندازه کافی ایمن پروتئین تراپی مو بودند، اگر مهار آن در کنار هم باکراتینه مو شد. سپس چهار بال دیگر، دو بال در هر طرف، به کالسکه بسته کراتینه مو شدند، زیرا کالسکه باید وزن بچه ها و جادوگر را در هنگام پرواز در هوا تحمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این آمادگی ها زمان زیادی را صرف نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، اما گارگویل های خوابیده شروع به بیدار کراتینه مو شدن و حرکت در اطراف خود آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

به زودی برخی از آنها به دنبال بال های گم کراتینه مو شده خود خواهند پروتئین تراپی مو بود. بنابراین زندانیان تصمیم گرفتند فورا زندان خود را ترک کنند. آنها سوار کالسکه کراتینه مو شدند، دوروتی اورکا را در آغوش خود نگه داشت. دختر در وسط صندلی نشست و زیب و جادوگر در هر طرف او قرار داشتند. وقتی همه چیز آماده کراتینه مو شد، پسر افسار را تکان بالیاژ مو داد.

گفت: “پرواز کن جیم!” “کدام بال را باید اول بزنم؟” با تردید از تاکسی اسب پرسید. جادوگر پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: «همه را با هم بریزید. اسب مخالفت بیبی لایت مو کرد: “بعضی از آنها کج لایت و هایلایت مو هستند.” زیب گفت: «هرگز مهم نیست؛ ما با بال‌های روی کالسکه هدایت می‌شویم. “فقط تو روشن کن و آن سنگ را بساز، جیم، و هیچ وقت را هم برای آن تلف نکن.” بنابراین اسب ناله ای کشید.

  رنگ مو قهوه ای سوخته تیره

چهار بال خود را با هم کوبید و از سکو پرواز بیبی لایت مو کرد. دوروتی کمی نگران موفقیت سفر آنها پروتئین تراپی مو بود، زیرا روشی که جیم گردن بلندش را قوس بالیاژ مو داد و پاهای رنگ مو استخوانی‌اش را در حالی که بال می‌زد و در هوا می‌چرخید، برای عصبی بیبی لایت مو کردن همه کافی پروتئین تراپی مو بود. او نیز گویی ترسیده پروتئین تراپی مو بود ناله بیبی لایت مو کرد و بالها به طرز وحشتناکی به هم خوردند زیرا جادوگر فراموش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود آنها را روغن کاری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

اما آنها زمان نسبتا خوبی را با بال های کالسکه نگه داشتند، به طوری که از همان ابتدا پیشرفت عالی داشتند. تنها چیزی که هر کسی می‌توانست با عدالت از آن شکایت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، این واقعیت پروتئین تراپی مو بود که آنها ابتدا به سمت بالا و سپس پایین می‌رفتند، گویی جاده به‌جای صاف و هموار پروتئین تراپی مو بودن هوا، سنگلاخ رنگ مو است. با این حال، نکته اصلی این پروتئین تراپی مو بود که آنها پرواز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ مو بلوند طلایی بژ پلاتینه : و به سرعت، اگر کمی ناهموار، به سمت صخره ای که به سمت آن حرکت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، پرواز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. برخی از گارگویل‌ها در حال حاضر آنها را دیدند و هیچ وقت برای جمع آوری گروهی برای تعقیب زندانیان فراری از دست نبالیاژ مو دادند. به طوری که وقتی دوروتی اتفاقی به عقب نگاه بیبی لایت مو کرد آنها را دید که در ابر بزرگی می آیند که تقریباً آسمان را تاریک می بیبی لایت مو کرد. 13. لانه اژدها دوستان ما شروع خوبی داشتند و توانستند آن را حفظ کنند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه