↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بلوند بژ پلاتینه دنی وان

بلوند بژ پلاتینه دنی وان | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بلوند بژ پلاتینه دنی وان را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بلوند بژ پلاتینه دنی وان را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بلوند بژ پلاتینه دنی وان : دیگری که مثل فواره خون می‌آید، فریاد می‌زند: “هی، به من نگاه کن!” جوانی با چشمان سوزان مانند روحی در جهنم فریاد. می زند: «آتش گرفته ام! و او مانند کوره غرش می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و می دمد. یوسف باندپیچی کراتینه مو شده رنگ مو است.

رنگ مو : ما به خط اول قدیمی خود رسیدیم، خطی که از آنجا برای حمله به راه افتادیم. ما روی یک پله آتش می نشینیم و پشت به سوراخ هایی رنگ مو است که برای خروج ما در آخرین لحظه توسط سنگ شکن ها بریده کراتینه مو شده رنگ مو است. اوترپ، دوچرخه‌سوار، عبور می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به ما روز خوش می‌دهد. سپس به سمت خود برمی گردد و از کاف آستین کتش پاکتی می ککراتینه مو شد که لبه بیرون زده اش نوار سفیدی به او بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود.

بلوند بژ پلاتینه دنی وان

بلوند بژ پلاتینه دنی وان : او به من می‌گوید: «این تو لایت و هایلایت مو هستی، نه، این نامه‌های بیکه را می‌گیرد که مرده رنگ مو است؟» – «بله.» – «اینم یک نامه برگشتی؛ آدرس آن را پر بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.» پاکت بدون شک در معرض باران بالای یک بسته قرار گرفت و آدرس دیگر در میان خال های بنفش روی کاغذ خشک کراتینه مو شده و فرسوده خوانا نیست. تنها در گوشه ای آدرس فرستنده باقی می ماند.

نامه را به آرامی بیرون می آورم – “مادر عزیزم” – آه، یادم می آید! بیکت که اکنون در هوای آزاد در همان سنگر دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود، آن نامه را چندی پیش در محله ما در در یک بعد از ظهر درخشان و باشکوه، در پاسخ به نامه ای از مادرش نوشت. چون او بی‌اساس پروتئین تراپی مو بود و او را به خنده انداخته پروتئین تراپی مو بود – “فکر می‌کنی من در سرما و باران و خطر لایت و هایلایت مو هستم.

نه، برعکس، همه چیز تمام کراتینه مو شده رنگ مو است. هوا گرم رنگ مو است، عرق می‌کنیم و کاری نداریم. فقط برای قدم زدن در آفتاب انجام دهید. از خواندن نامه شما خندیدم -” به پاکت ضعیف و آسیب‌دیده برمی‌گردم، نامه‌ای را که اگر شانس از این طنز جدید جلوگیری نمی‌بیبی لایت مو کرد، پیرزن دهقان در لحظه‌ای که جسد پسرش در سرما و طوفان خیس رنگ مو است.

  مدل رنگ مو آبی جدید

می‌خواند. چیزی که مانند چشمه ای تیره بر دیوار سنگر می چکد و جاری می نانو کراتین مو شود. یوسف سرش را به عقب خم بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. چشمانش برای لحظه ای بسته می نانو کراتین مو شود، دهانش نیمه باز می نانو کراتین مو شود و نفس هایش بی قرار می نانو کراتین مو شود. “شجاعت!” به او می گویم و او دوباره چشمانش را باز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “آه!” او پاسخ می دهد، “این به من مربوط نیست که باید این را بگویی. به آن بچه ها نگاه کن، آنها به آنجا برمی گردند.

و تو هم، تو داری برمی گردی. همه چیز باید برای شما دیگران ادامه پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آه. برای ادامه بالیاژ مو دادن، برای ادامه بالیاژ مو دادن باید واقعاً قوی باکراتینه مو شد!» XXI پناهگاه از این نقطه به بعد ما در معرض دید پست های دیدبانی دشمن بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم و دیگر نباید سنگرهای ارتباطی را ترک کنیم. ابتدا جاده پیلونز را دنبال می کنیم. سنگر در کنار جاده بریده می نانو کراتین مو شود و خود جاده نیز از بین می رود.

درختانش هم همینطور نیمی از آن، در تمام طول مسیر، جویده کراتینه مو شده و توسط سنگر بلعیده کراتینه مو شده رنگ مو است. و آنچه از آن باقی مانده رنگ مو است مورد هجوم زمین و علف قرار گرفته و در کمال زمان با مزارع آمیخته کراتینه مو شده رنگ مو است. در برخی از نقاط سنگر – جایی که کیسه شن ترکیده رنگ مو است و تنها سلولی گل آلود باقی مانده رنگ مو است – ممکن رنگ مو است دوباره در سطح چشمان خود بالرنگ مو است سنگی جاده سابق را ببینید.

  رنگ موی مشکی با مش دودی

که به سرعت بریده کراتینه مو شده رنگ مو است یا حتی ریشه های آن. درختان مرزی که برای تجسم در دیوار سنگر قطع کراتینه مو شده اند. این دومی چنان بریده و ناهموار رنگ مو است که گویی موجی از خاک و زباله و تفاله های تیره رنگ مو است که دشت بیکران تف بیبی لایت مو کرده و به لبه سنگر فشار بالیاژ مو داده رنگ مو است. به تلاقی سنگرها می رسیم، و بر بالای تپه بدرفتاری که بر روی خاکستری ابری مشخص کراتینه مو شده رنگ مو است.

بلوند بژ پلاتینه دنی وان : تابلوی سوگواری به صورت کج در باد ایستاده رنگ مو است. سیستم سنگر همچنان تنگ‌تر و نزدیک‌تر می‌نانو کراتین مو شود و مردانی که از تمام نقاط بخش به سمت ایستگاه پاکسازی می‌روند، زیاد می‌شوند و در راه‌های حفر کراتینه مو شده ازدحام می‌کنند. این کوچه‌های غم‌انگیز با اجساد پر کراتینه مو شده رنگ مو است. در فواصل ناهموار دیوارهای آنها با شکاف های کاملاً جدید شکسته می نانو کراتین مو شود.

که تا عمق کاملشان امتبالیاژ مو داد می یابد، توسط سوراخ های قیف خاک تازه که به زمین ناسالم آن طرف نفوذ می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، جایی که اجسام خاکی چمباتمه زده اند و چانه هایشان را روی زانوها گذاشته اند یا به طور مستقیم به دیوار تکیه بالیاژ مو داده اند. و ساکت مانند تفنگ هایی که در کنارشان ایستاده اند. برخی از این مرده های ایستاده، چهره های خون آلود خود را به سوی بازماندگان می چرخانند. دیگران نگاه هایشان را با پوچی آسمان عوض می کنند.

یوسف نفس نمی ککراتینه مو شد. من مثل یک کودک به او می گویم: “نزدیک رسیدیم، تقریباً رسیدیم.” باروهای شوم این راه ویرانی باز هم بیشتر می نانو کراتین مو شود. احساس خفگی، کابوس سقوطی که ظلم می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و خفه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، القا می‌کنند: و در این اعماق که به نظر می‌رسد دیوارها نزدیک‌تر و نزدیک‌تر می‌شوند، مجبور می‌شوی توقف کنی، مسیری را برای خود بچرخانی، مضطرب و مزاحم شوی.

  مدل رنگ مو برای پوست های سبزه

مردگانی که با بی نظمی بی پایان پرونده هایی که در امتبالیاژ مو داد این سنگرهای مخفی جریان تمام دکلره مو دارند به اطراف هل بالیاژ مو داده می شوند، پرونده هایی که از پیام آوران، از افراد معلول، از مردانی که ناله می کنند و با صدای بلند گریه می کنند، که دیوانه وار می شتابند، سرخ کراتینه مو شده از تب یا رنگ پریده و به وضوح از درد تکان خورده رنگ مو است این همه ازدحام بالاخره بالا می‌آیند و جمع می‌شوند.

در چهارراهی که سوراخ‌های پناهگاه باز می‌شوند، ناله می‌کنند. یک پزشک با فریاد و حرکات سعی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند فضای کمی را از جزر و مد بالا که بر آستانه پناهگاه می زند، دور نگه رنگ مو دارد، جایی که او بانداژهای خلاصه را در هوای آزاد می زند. آنها می گویند که او و یارانش در تمام شب و تمام روز از انجام این کار دست برنداشته اند که او در حال انجام یک کار فوق بشری رنگ مو است.

وقتی دستان او را ترک می کنند، تعبالیاژ مو دادی از مجروحان توسط سیاه چاله پناهگاه بلعیده می شوند. دیگران به ایستگاه پاکسازی بزرگتر ساخته کراتینه مو شده در سنگر در جاده بتون بازگردانده می شوند. در این حفره محصور که از عبور خندق ها به وجود آمده پروتئین تراپی مو بود، در ته یک لانه دزدان، دو ساعت منتظر ماندیم، بوفه زده، فشرده، خفه و کور، مثل گاو از روی هم بالا می رفتیم.

بلوند بژ پلاتینه دنی وان : در بوی خون و قصابی. . چهره هایی لایت و هایلایت مو هستند که دقیقه به دقیقه بیشتر دچار اعوجاج و لاغری می شوند. یکی از بیماران دیگر نمی تواند جلوی اشک هایش را بگیرد. آنها در سیل می آیند، و در حالی که سرش را تکان می دهد، همسایه هایش را می پاکراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه