↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی مشکی با مش دودی

رنگ موی مشکی با مش دودی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی مشکی با مش دودی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی مشکی با مش دودی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ موی مشکی با مش دودی : این تنها شانس خواهد پروتئین تراپی مو بود. “چه الگویی که او در ذهن خود رنگ مو دارد قیچی او را راهنمایی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟” خوب، زنبور برگ برنده حتی از خود ما هم وضع بهتری نرنگ مو دارد. او هیچ تصویر ذهنی از گلدان خود نرنگ مو دارد، زیرا هرگز آن را ندیده رنگ مو است. او قادر نیست انتخاب و انتخاب در انبوه فروشنده ظروف، که در مقایسه به عنوان چیزی مانند راهنمای حافظه ما عمل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو : همانطور که دیدیم اینها از قطعات گرد و بیضی شکل ساخته کراتینه مو شده اند. بیضی برای پهلوها، گرد برای درب. دو اندازه بیضی وجود رنگ مو دارد، اندازه بزرگتر برای بیرون و پایین کیف. کوچکترها برای داخل، تا دیوارها ضخیم تر شوند و شکاف ها پر شوند. بنابراین برگ برش می تواند از قیچی خود مطابق با وظیفه ای که پیش روی خود رنگ مو دارد رنگ مو استفاده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او قطعات بزرگ یا کوچک را در صورت نیاز می سازد.

رنگ موی مشکی با مش دودی

رنگ موی مشکی با مش دودی : تا با سد محکمی از تکه های برگ، چند ده قطعه که به صورت پیچ در آمده و به یکدیگر متصل کراتینه مو شده اند، گذرگاه را مسدود الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. می بینید که حشره این تکه ها را با بی دقتی و عجله و با الگوی متفاوت از تکه هایی که قرار رنگ مو است لانه درست کنند، بریده رنگ مو است. بعد از نوار برگ ها، ردیف سلول ها می آید که معمولاً پنج یا شش عدد رنگ مو است.

او به ویژه مراقب قسمت پایین کیف رنگ مو است. مانند منحنی طبیعی قطعات بزرگتر برای ایجاد یک فنجان بدون ترک کافی نیست، زنبور با دو یا سه بیضی کوچک که روی سوراخ ها اعمال می نانو کراتین مو شود کار را بهپروتئین تراپی مو بود می بخکراتینه مو شد. روکش گلدان فقط از تکه های گرد تشکیل کراتینه مو شده رنگ مو است و آن ها را زنبور دقیق چنان برش می دهد که لبه های جلد روی لبه کیسه عسل قرار می گیرد.

  مدل رنگ موی روشن جدید

هیچ کس نمی تواند با کمک قطب نما بهتر عمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پوشش گلدان فقط از قطعات گرد تشکیل کراتینه مو شده رنگ مو است وقتی ردیف سلول ها تمام کراتینه مو شد، ورودی گالری باید با درپوش ایمنی مسدود نانو کراتین مو شود. سپس زنبور به رنگ مو استفاده آزاد و آسان از آرواره های قیچی خود بازمی گردد که ما در ابتدا متوجه کراتینه مو شدیم که او در حال حصار کشیدن از قسمت پشتی لانه بسیار عمیق کرم خاکی پروتئین تراپی مو بود.

او از شاخ و برگ تکه های نامنظم با اشکال و اندازه های مختلف برش می دهد. و با تمام این قطعات، که تعبالیاژ مو داد بسیار کمی از آنها اصلا مناسب لایت و هایلایت مو هستند از نزدیک دریچه ای که باید مسدود نانو کراتین مو شود، او موفق می نانو کراتین مو شود دری را بسازد که به لطف تعبالیاژ مو داد زیاد لایه ها به زور باز نمی نانو کراتین مو شود. اجازه دهید لیف کاتر را بگذاریم تا تخم گذاری را تمام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و برای لحظه ای مهارت او را به عنوان یک کاتر در نظر بگیریم.

رنگ موی مشکی با مش دودی : او از چه مدلی برای بریدن بیضی های منظم خود از برگ های ظریف روبینیا رنگ مو استفاده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که برای سلول های خود رنگ مو استفاده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ چه الگویی که او در ذهن خود حمل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند قیچی او را راهنمایی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ کدام سیستم اندازه گیری اندازه صحیح را به او می گوید؟ کسی دوست رنگ مو دارد حشره را به عنوان یک جفت قطب نما زنده تصور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که می تواند با تکان بالیاژ مو دادن بدنش منحنی ها را ردیابی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  جدیدترین مدل رنگ مو ترکیبی

حتی همانطور که بازوی ما با تاب خوردن از شانه، دایره ای را ترسیم می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اگر او فقط یک اندازه بیضی بسازد، این توضیح ممکن رنگ مو است انجام نانو کراتین مو شود. اما او دو می سازد، بزرگ و کوچک. یک جفت قطب نما که شعاع خود را به دلخواه تغییر می دهد و منحنی را مطابق نقشه تغییر می دهد، قبل از اینکه به نظر من ابزاری باکراتینه مو شد که باورش مشکل رنگ مو است. علاوه بر این، زنبور قطعات گرد را نیز برش می دهد.

این گردها، در بیشتر موارد، تقریباً دقیقاً با دهانه کوزه او مطابقت تمام دکلره مو دارند. وقتی سلول تمام کراتینه مو شد، زنبور صدها یارد دورتر پرواز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا درپوش را بسازد. او به برگی می رسد که قرار رنگ مو است قطعات گرد از آن بریده نانو کراتین مو شود. چه تصویری، چه خاطره ای از گلدانی که باید پوشانده نانو کراتین مو شود؟ چرا، اصلاً او هرگز آن را ندیده رنگ مو است. او کار خود را در زیر زمین، در تاریکی مطلق انجام می دهد!

در نهایت، او فقط می تواند احساسش را به خاطر بیاورد. و با این حال، قطعه دایره‌ای که قرار رنگ مو است بریده نانو کراتین مو شود باید اندازه خاصی داشته باکراتینه مو شد: اگر خیلی بزرگ پروتئین تراپی مو بود، نمی‌کراتینه مو شد برو داخل اگر خیلی کوچک پروتئین تراپی مو بود، بدجوری بسته می کراتینه مو شد، روی عسل می لغزد و تخم مرغ را خفه می بیبی لایت مو کرد. زنبور یک لحظه درنگ نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او دایره خود را به همان سرعتی که هر قطعه بی شکلی را می برید، قطع می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو مجلسی جدید

رنگ موی مشکی با مش دودی : و آن دایره، بدون اندازه گیری بیشتر، به اندازه مناسب قابلمه رنگ مو است. چه کسی می تواند این هندسه را توضیح دهد؟ یک غروب زمستانی که دور آتشی نشسته پروتئین تراپی مو بودیم که شعله شادی آن زبانمان را باز بیبی لایت مو کرد، مشکل برگ برنده را برای خانواده ام مطرح بیبی لایت مو کردم: گفتم: «از میان ظروف آشپزخانه ات، یک قابلمه در رنگ مو استفاده روزانه داری. اما درب خود را گم بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

که توسط گربه در حال بازی در قفسه ها شکسته کراتینه مو شده و شکسته کراتینه مو شده رنگ مو است. فردا روز بازار رنگ مو است و یکی از شما برای خرید آذوقه هفته به نارنجی می رود. آیا او بدون هیچ گونه معیاری، تنها با کمک حافظه، که به او اجازه می‌دهیم قبل از شروع با بررسی دقیق جسم، آن را تازه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، انجام می‌دهد تا دقیقاً همان چیزی را که گلدان می‌خواهد.

یک درب نه خیلی بزرگ و نه زیاد، بازگرداند. خیلی کوچک، به طور خلاصه، به اندازه بالرنگ مو است؟» با یک توافق پذیرفته کراتینه مو شد که هیچ کس چنین کمیسیونی را بدون اینکه با او تدابیری اتخاذ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، یا حداقل مقداری ریسمان عرض را بپذیرد، نمی پذیرد. حافظه ما برای اندازه ها به اندازه کافی دقیق نیست. او با چیزی که «ممکن رنگ مو است انجام دهد» از شهر برمی گشت. و اگر این اندازه درست باکراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه