↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو تکه ای

رنگ مو تکه ای | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو تکه ای را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو تکه ای را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

21 آوریل 2024

رنگ مو تکه ای : اما علاوه بر این، بالیاژ مو دادسون و فاگ باید انواع و اقسام تحقیقات را در مورد کارهای آقای پیکویک انجام بالیاژ مو داده باشند. شاید خود خانم باردل هم چیزی شنیده باکراتینه مو شد.

مو : آنها به روشی معمولی برای طرفداران افراد باتجربه این حرفه لایت و هایلایت مو هستند، که البته کمی اغراق طنزآمیز را مجاز می دانند. او همچنین خاطرنشان خواهد بیبی لایت مو کرد که بوز به وضوح نشان می دهد که نتیجه فرآیندها چقدر موثر پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. در اینجا چند دستور العمل مفید آورده کراتینه مو شده رنگ مو است. چگونه می توان شاهد را طوری جلوه بالیاژ مو داد که گویی می خواهد حقیقت را پنهان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو تکه ای

رنگ مو تکه ای : پس از اینکه شاهد به این وسیله تا حد لازم از سردرگمی عصبی کرنگ مو استه کراتینه مو شد، معاینه به پایان رسید. این چقدر عالیه چه کسی این روند را نشنیده رنگ مو است که بارها و بارها از مشاور جوان نوپا گرفته تا KC قدیمی «سخت‌گیر» و با تجربه تکرار نانو کراتین مو شود؟ یک تایروی حقوقی جوان ممکن رنگ مو است با مطالعه دقیق روش‌های ماهرانه آقای اسکیپین در معاینه متقابل، سود و سرگرمی هم پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

چگونه با یک سوال آغازین یک شاهد را بسیار بی اعتبار کنیم . نحوه القای عدم دقت چگونه می توان گفت که شاهد فرار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند . نحوه برخورد با بیانیه تعبالیاژ مو داد خاصی از نمونه ها چگونه از نگاه های شاهد رنگ مو استفاده کنیم چگونه می توان معنای منتسب دیگری را به گفته شاهد پیشنهاد بیبی لایت مو کرد و او را در پذیرش آن سردرگم بیبی لایت مو کرد . یکی دیگر از شکل های شاد و آشنا، بازجویی اسکیپین از وینکل در مورد “دوستان” خود رنگ مو است.

جدیت به نقطه ای که دوستانش در آنجا مستقر پروتئین تراپی مو بودند ، گفت: «بله، لایت و هایلایت مو هستند. همانطور که همه حاضران در بالیاژ مو دادگاه می دانند، این یک حرکت تقریباً شهودی در یک شاهد رنگ مو است. او فکر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که به نوعی او را تأیید می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما چقدر خوب و چقدر آماده رنگ مو است- با نگاهی رسا به هیئت منصفه، «به من دعا کن، آقای وینکل، و به دوستانت اهمیت نده . ” آنها باید درنگ مو استان خود را بدون هیچ مشورت قبلی با شما بگویند.

  رنگ مو دودی روشن با دکلره

رنگ مو تکه ای : اگر هنوز اتفاق نیفتاده رنگ مو است.” «حالا آقا، آنچه را دیدید بگویید» و غیره. « با آن بیا بیرون ، قربان ، دیر یا زود باید آن را داشته باشیم.» این فرض در اینجا مبنی بر اینکه شاهد آنچه را که می دانسته حفظ خواهد بیبی لایت مو کرد. ماهرانه و بسیار متقاعدکننده رنگ مو است. پ. 68یک مکاشفه اما اکنون به بخش بسیار مهمی در مورد آقای پیکویک می رسیم: موردی که واقعاً هر شانسی را که او داشت از بین می برد.

واقعاً موضوع را با هیئت منصفه حل و فصل بیبی لایت مو کرد. و از همه بدتر این پروتئین تراپی مو بود که این موضوع از طریق ناکارآمدی مشاوره خودش مطرح کراتینه مو شد. اما اجازه دهید اپیزود را بشنویم و ببینیم که فونکی احمق چگونه آن را به هم ریخت. آقای فونکی به این منظور برخرنگ مو است که از آقای وینکل در بازجویی متقابل چیز مهمی بدست آورد. این که آیا او چیز مهمی از او دریافت بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، بلافاصله ظاهر می نانو کراتین مو شود.

آقای فونکی آقای فونکی گفت: “من معتقدم، آقای وینکل، که آقای پیکویک مرد جوانی نیست؟” آقای وینکل پاسخ بالیاژ مو داد: «اوه نه، آنقدر بزرگ کراتینه مو شده که پدر من باکراتینه مو شد.» شما به دوست دانشمندم گفته اید که مدت زیادی رنگ مو است که آقای پیکویک را می شناسید. آیا تا به حال دلیلی داشتید که فکر کنید یا باور کنید که او در شرف ازدواج رنگ مو است؟ پ. 69’وای نه؛ قطعا نه؛’ آقای وینکل با آن قدر مشتاقانه پاسخ بالیاژ مو داد.

  رنگ مو مش قشنگ

رنگ مو تکه ای : که آقای فونکی باید با تمام اعزام ممکن او را از جعبه بیرون می آورد. وکلا معتقدند که دو نوع شاهد به خصوص بد وجود رنگ مو دارد، یک شاهد اکراه، و یک شاهد خیلی مشتاق. این سرنوشت آقای وینکل پروتئین تراپی مو بود که در هر دو شخصیت نقش آفرینی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آقای پونکی به آرامی و از خود راضی ترین حالت ادامه بالیاژ مو داد: “من حتی از این هم فراتر خواهم رفت، آقای وینکل”.

آیا تا به حال چیزی در رفتار و رفتار آقای پیکویک نسبت به جنس مخالف دیده‌اید که به شما این باور را القا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که او در هر صورت به ازدواج در اواخر سال‌های اخیر فکر بیبی لایت مو کرده رنگ مو است؟ ‘وای نه؛ مستر وینکل پاسخ بالیاژ مو داد قطعا نه. “آیا رفتار او، زمانی که زنان در این مورد پروتئین تراپی مو بوده اند، همیشه رفتار مردی پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، که پس از گذراندن دوره بسیار پیشرفته زندگی، راضی به مشاغل و سرگرمی های خود، با آنها فقط به عنوان یک پدر رفتار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو تکه ای : دخترانش؟” آقای وینکل در کمال دلش پاسخ بالیاژ مو داد: «نه کمترین شکی در آن وجود نرنگ مو دارد. “این رنگ مو است – بله – اوه بله – قطعا.” شما هرگز در رفتار او نسبت به خانم باردل، یا هر زن دیگری که حداقل مشکوک باکراتینه مو شد، چیزی نمی دانید؟ آقای فونکی گفت: در حال آماده کراتینه مو شدن برای نشستن پروتئین تراپی مو بود، زیرا سروان اسنابین به او چشمکی می زد. آقای وینکل پاسخ بالیاژ مو داد: “N-n-نه، به جز در یک موقعیت کوچک که، شک ندارم.

می توان به راحتی توضیح بالیاژ مو داد.” حال، اگر آقای فونکی بدبخت زمانی که سرژانت سنابین به او چشمکی می‌زند، می‌نشست، یا اگر سرژن بازفوز در همان ابتدا این بازجویی نامنظم را متوقف می‌بیبی لایت مو کرد (که بهتر از انجام آن می‌دانست، به خاطر مشاهده اضطراب آقای وینکل، و خوب با دانستن این امر به احتمال زیاد، به چیزی قابل رنگ مو استفاده برای او منجر می نانو کراتین مو شود)، این اعتراف ناگوار برانگیخته نمی کراتینه مو شد.

  رنگ موی قرمز برای پوست سبزه

لحظه ای که کلمات از لبان آقای وینکل افتاد، آقای.پ. 70فونکی نشست، و گروهبان اسنابین با عجله به او گفت که ممکن رنگ مو است جعبه را ترک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، کاری که آقای وینکل با آمادگی بسیار آماده انجام این کار پروتئین تراپی مو بود، زمانی که گروهبان بازفوز او را متوقف بیبی لایت مو کرد. گروهبان بوزفوز گفت: «بمانید، آقای وینکل، بمانید، آیا ارباب شما این لطف را خواهد داشت که از او بپرسد.

که این یک نمونه رفتار مشکوک نسبت به زنان از سوی این آقایان، که به اندازه کافی بزرگ لایت و هایلایت مو هستند که پدرش شوند، چیست؟ پروتئین تراپی مو بود؟’ قاضی مشاهده بیبی لایت مو کرد: “شما می شنوید که مشاور دانشمند چه می گوید، آقا.” “موقعیتی را که به آن اشاره می کنید، توصیف کنید.” آقای وینکل که از اضطراب می لرزید، گفت: “ارباب من، ترجیح می دهم نه.” و وینکل مجبور کراتینه مو شد.

رنگ مو تکه ای : کل ماجراجویی ایپسویچ اتاق دو تخته و بانوی اسپینستر را تعریف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. جای تعجب رنگ مو است که بالیاژ مو دادسون و فاگ درباره ماجراجویی آقای پیکویک در اسب بزرگ سفید صحبت نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. پیتر مگنوس در شهر زندگی می بیبی لایت مو کرد و حتماً در مورد پرونده آینده شنیده پروتئین تراپی مو بود. این چیزها به نحوی به بیرون درز می کنند ، و او با کمال میل این درنگ مو استان را داوطلب می بیبی لایت مو کرد، اگر فقط به خاطر دشمنی با مرد پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه