↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ موی فانتزی تکه ای

مدل رنگ موی فانتزی تکه ای | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ موی فانتزی تکه ای را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ موی فانتزی تکه ای را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ موی فانتزی تکه ای : هرگز به یک آدمک اعتماد نکنید،» سر توصیه بیبی لایت مو کرد و برگشت تا روی شانه های پیرمرد بنشیند. «آه! اینجا او می آید!» “چه کسی مرا لگد زد؟” روگدو خورنگ مو است، با خشم کامل به اطراف خیره کراتینه مو شد.

رنگ مو : اینها را بکارید.” راگدو این دستورالعمل ها را با اخم های متحیرانه خواند، سپس با تکان بالیاژ مو دادن انگشتانش با هیجان شروع به پریدن بیبی لایت مو کرد. “چرا آنها را نمی کارید؟” او با بی حوصلگی جیغ کشید. “آنها را بکار، ژنرال! آنها را بکار!» پیتر به اندازه کافی معقول اعتراض بیبی لایت مو کرد: “اما ما در خطر کراتینه مو شدید نیستیم.” “نپروتئین تراپی مو بود!” راگدو فریاد زد و ریشش را کشید. «چرا، پسر، تو نمی‌دانی خطر کراتینه مو شدید چیست.

مدل رنگ موی فانتزی تکه ای

مدل رنگ موی فانتزی تکه ای : پادشاه گنوم پس از تلاش ناموفق برای رمزگشایی نشانه‌های روی سنگ جادو، توصیه بیبی لایت مو کرد: «به آن دستور دهید تا ما را از صحرا عبور دهد. پس پطرس چشمان خود را بست و به زمرد دستور بالیاژ مو داد تا آنها را از صحرا ببرد. آنها چند دقیقه منتظر ماندند، سپس وقتی هیچ اتفاقی نیفتاد، پیتر جعبه عاج را باز بیبی لایت مو کرد و دو لامپ جادویی را به روگدو نشان بالیاژ مو داد. “در صورت خطر کراتینه مو شدید.

ما باید از آن بیابان عبور کنیم، نه؟ خوب، فقط یک پای خود را روی آن شن قرار دهید تا مثل یک پف دود بالا بروید. آیا شما آن را خطر کراتینه مو شدید نمی‌دانید؟»[ص 124] پیتر مدتی دیگر بحث بیبی لایت مو کرد، سپس، همانطور که روگدو اصرار داشت و واقعاً به نظر نمی رسید کاری انجام دهد، دو سوراخ در زمین زیر پایش باز بیبی لایت مو کرد، در ریشه های جادویی افتاد و آنها را با گل و شن پوشاند.

  رنگ مو متناسب با پوست روشن

چند قدم به عقب رفتند و مشتاقانه منتظر پروتئین تراپی مو بودند تا چه اتفاقی بیفتد. اول یک انفجار کراتینه مو شدید آمد. سپس دو گیاه سبز بزرگ از سطح زمین می شکافند. آنها تقریباً سه برابر اندازه پیتر پروتئین تراپی مو بودند و همانطور که او نگاه می بیبی لایت مو کرد، برگ های بیرونی به سمت پایین باز کراتینه مو شدند و گرد را نشان بالیاژ مو دادند.

صندلی های مخمل خواب دار داخل پیتر با پرسشگری به روگدو نگاه بیبی لایت مو کرد، اما گنوم که در جادو از پیتر باتجربه تر پروتئین تراپی مو بود، به داخل یک گیاه پریده پروتئین تراپی مو بود و خود را روی کوسن مخمل خواب دار نشسته پروتئین تراپی مو بود. پیتر با کمی شک به سمت دیگری پرید. پیتر فکر بیبی لایت مو کرد: «درست مثل یک آسانسور»، در حالی که لامپ به سرعت به سمت بالا رکراتینه مو شد می‌بیبی لایت مو کرد و به ساقه بلند و انعطاف‌پذیرش شلیک می‌بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ موی فانتزی تکه ای : او زمزمه بیبی لایت مو کرد: «اما نمی‌دانم بزرگ کراتینه مو شدن چه سودی به همراه خواهد داشت. خواه دید یا[ص 126] نه، ساقه لامپ به رکراتینه مو شد خود ادامه بالیاژ مو داد. ابرها با سرعتی خیره کننده از کنارشان می گذشتند. پیتر همه آماده پروتئین تراپی مو بود تا سرش را به سقف آسمان بکوبد که ساقه بلند شروع به خم کراتینه مو شدن به سمت پایین بیبی لایت مو کرد. فرض کنید شکسته کراتینه مو شد و او را روی شن های سوزان کویر مرگبار انداخت!

پیتر با لرزی کراتینه مو شدید چشمانش را بست و همان طور که این کار را انجام بالیاژ مو داد، ساقه با یک جهش نهایی آسانسور عجیب و غریبی که پیتر در آن سوار پروتئین تراپی مو بود را کاملاً وارونه بیبی لایت مو کرد و پسر کوچک با پاشنه روی ابروها به بیرون افتاد. راگدو به همان شیوه سرو کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، اما، بدتر از این که غلت خوردنشان نپروتئین تراپی مو بود، خودشان را برداشتند و شروع به نگاه بیبی لایت مو کردن به اطراف آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنها در یک باغ هلو آفتابی افتاده پروتئین تراپی مو بودند.

  بهترین رنگ مو سالنی

در دوردست می‌توانستند شن‌های درخشان صحرای خطرناک را ببینند، در حالی که در فاصله‌ای نه چندان دور کلبه‌ای کوچک به رنگ زرد و گنبدی شکل ایستاده پروتئین تراپی مو بود. روگدو با احتیاط بیشتری شنل جادویی را زیر بغلش گفت: «ما به آنجا خواهیم رفت. ژنرال، ما به آنجا می رویم و راه پادشاهی پچ را جویا می شویم. اما به یاد داشته باشید که در مورد برنامه هایی که برای گرفتن کمربند من وجود رنگ مو دارد چیزی نگویید.

ما الان در کشور دشمن بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم!» پیتر همچنان مبهوت از راه غافلگیر کننده ای که آنها از صحرا عبور بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، به اطراف خود نگاه بیبی لایت مو کرد[ص 127] لذت بسیار. برای پیتر شبیه کشور دشمن نپروتئین تراپی مو بود و با برداشتن یک هلوی بزرگ و خوش طعم، تصمیم گرفت که سرزمین شگفت انگیز اوز را دوست داشته باکراتینه مو شد. پیتر فکر بیبی لایت مو کرد.

که حتی خود جادوگر شهر اوز نیز به گیاهان فوق العاده آسانسور علاقه مند خواهد پروتئین تراپی مو بود و تصمیم گرفت وقتی به شهر زمرد رسید همه چیز را در مورد آنها به او بگوید. [ص 128] [ص 129] فصل هشتم پیتر با مهمانی کوما ملاقات می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند در حالی که از مسیر سنگریزه‌ای منظم به سمت خانه کوچک زرد بالا می‌رفتند.

پیتر سعی بیبی لایت مو کرد همه چیزهایی را که درباره اوز و ساکنان کنجکاو آن خوانده پروتئین تراپی مو بود به خاطر بیاورد. اما هیچ چیز او را برای اتفاق بعدی آماده نبیبی لایت مو کرد. در پاسخ به ضربه آنها، در به سادگی باز کراتینه مو شد و یک دست و پای بدون هیچ بدنی بیرون آمد. دست پیتر را گرفت و به گرمی تکان بالیاژ مو داد و او را به داخل خانه کشاند. پا چنان لگدی به روگدو زد، او به داخل بوته انگور فرنگی پرواز بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو متولدین هر ماه

مدل رنگ موی فانتزی تکه ای : پیتر با دست به اتاق نشیمن دنج کشیده کراتینه مو شد و از ناراحتی می لرزید. روی یک صندلی راحت، در حالی که پیپ می کشید، صاحب کلبه، همچنین صاحب دست و پا، نشسته پروتئین تراپی مو بود، و پیتر در حالی که بلافاصله به مکان مناسب خود برگشتند نفس نفس زد. غریبه به آرامی گفت: «ناراحت نباش[ص 130] صدایش را گرفت و در حالی که پیپ را از دهانش بیرون آورد.

با مهربانی به پسر بچه لبخند زد. پیتر نگران نکراتینه مو شد – او کاملاً متحجر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و در حالی که سر پیرمرد از بدنش خارج کراتینه مو شد و از پنجره به بیرون نگاه بیبی لایت مو کرد، روی صندلی افتاد و با کلاه خود شروع به فن بیبی لایت مو کردن بیبی لایت مو کرد. سر با تأسف آهی کشید: «فکر بیبی لایت مو کردم او برود، اما او به خانه می‌آید. چرا با چنین موجود کوچک بدی سفر می‌کنید؟» پیتر کمی توضیح بالیاژ مو داد: “چون من گم کراتینه مو شده ام.”[صفحه 131] صدای لرزان، چرخش به اطراف خود را خطاب به سر. “خب، ممکن رنگ مو است خود را در انبوهی از مشکلات بیابید و با یک آدمک سفر کنید.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه