↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو تنباکویی مرواریدی

رنگ مو تنباکویی مرواریدی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو تنباکویی مرواریدی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو تنباکویی مرواریدی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو تنباکویی مرواریدی : یک دختر کارگر خارجی فقیر چه شانسی رنگ مو دارد که تجارت بانکداری را درک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، زیرا در این سرزمین دیوانه وار مالی انجام می نانو کراتین مو شود؟ بنابراین ماریجا دائماً در ترس و وحشت زندگی می بیبی لایت مو کرد که مبادا اتفاقی برای بانکش بیفتد و صبح ها از سر راه خود می رفت تا مطمئن نانو کراتین مو شود که هنوز آنجرنگ مو است. فکر اصلی او آتش پروتئین تراپی مو بود، زیرا او پول خود را در اسکناس سپرده پروتئین تراپی مو بود و می ترسید که اگر آنها را بسوزانند، بانک هیچ چیز دیگری به او ندهد.

رنگ مو : این فقط به معنای سردرد و درد در پشت، و افسردگی و دل تنگی، و نورالژی زمانی که او مجبور به رفتن به سر کار زیر باران پروتئین تراپی مو بود. اکثریت زنانی که در پکینگ‌تاون کار می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، به همین شکل و از یک علت رنج می‌بردند، بنابراین به نظر نمی‌رسید که به پزشک مراجعه کنید. در عوض داروهای ثبت اختراع را یکی پس از دیگری امتحان می بیبی لایت مو کرد، همانطور که دوستانش در مورد آنها به او گفتند.

رنگ مو تنباکویی مرواریدی

رنگ مو تنباکویی مرواریدی : به خود مبتلا بیبی لایت مو کرد و تا زمانی که زنده پروتئین تراپی مو بود، دیگر هرگز فرد خوبی نپروتئین تراپی مو بود. به سختی می توان تمام معنای این را به اونا با کلمات منتقل بیبی لایت مو کرد. به نظر آنقدر جرم خفیف پروتئین تراپی مو بود، و مجازات آنقدر نامتناسب پروتئین تراپی مو بود که نه او و نه هیچ کس دیگری هرگز این دو را به هم مرتبط نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. “مشکلات رحم” برای Ona به معنای تشخیص متخصص، و یک دوره درمان، و شاید یک یا دو عمل نیست.

از آنجایی که همه آنها حاوی الکل یا محرک دیگری پروتئین تراپی مو بودند، او متوجه کراتینه مو شد که همه آنها در حالی که آنها را مصرف می بیبی لایت مو کرد به او کمک می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. و بنابراین او همیشه در تعقیب شبح سلامتی پروتئین تراپی مو بود و آن را از دست می بالیاژ مو داد، زیرا فقیرتر از آن پروتئین تراپی مو بود که ادامه دهد. فصل یازدهم در طول تابستان، بسته بندی خانه ها دوباره در فعالیت کامل پروتئین تراپی مو بودند، و پول بیشتری به دست آورد.

  مدل رنگ مو زنانه شرابی

با این حال، او به اندازه تابستان گذشته سود زیادی به دست نیاورد، زیرا بسته‌برها دست بیشتری به دست گرفتند. به نظر می‌رسید که هر هفته مردان جدیدی پیدا می‌کراتینه مو شد – این یک سیستم معمولی پروتئین تراپی مو بود. و این تعبالیاژ مو داد را برای فصل سست بعدی نگه می تمام دکلره مو دارند، به طوری که هر کدام کمتر از همیشه داشته باشند. دیر یا زود، با این طرح، آنها تمام نیروی کار شناور شیکاگو را برای انجام کار خود آموزش دیده اند.

و این چقدر حیله گر پروتئین تراپی مو بود! مردان قرار پروتئین تراپی مو بود دستان جدیدی را آموزش دهند که روزی بیایند و اعتصاب خود را بشکنند. و در ضمن آنقدر فقیر نگه داشته می کراتینه مو شدند که نمی توانستند برای محاکمه آماده شوند! اما هیچ کس تصور نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که این مازاد کارمندان به معنای کار آسان‌تر برای کسی رنگ مو است! برعکس، به نظر می‌رسید که افزایش سرعت در هر زمان وحشیانه‌تر می‌کراتینه مو شد.

رنگ مو تنباکویی مرواریدی : آنها مدام در حال اختراع وسایل جدید برای شلوغ بیبی لایت مو کردن کار پروتئین تراپی مو بودند – این برای همه جهان مانند پیچ ​​انگشت شست اتاق شکنجه قرون وسطی پروتئین تراپی مو بود. آنها ضربان سازهای جدید دریافت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به آنها پول بیشتری می بالیاژ مو دادند. آنها مردان را با ماشین آلات جدید می راندند – می گفتند در اتاق های گرازکش سرعت حرکت گرازها با ساعت تعیین می کراتینه مو شد و هر روز اندکی بر آن افزوده می کراتینه مو شد.

در کار تکه‌ای، زمان را کاهش می‌دهند، همان کار را در زمان کوتاه‌تری نیاز می‌کنند و دستمزد یکسانی را می‌پردازند. و بعد از اینکه کارگران به این سرعت جدید عادت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، نرخ پرداخت را کاهش بالیاژ مو دادند تا با کاهش زمان مطابقت داشته باکراتینه مو شد! آنها آنقدر این کار را در کارخانه های کنسرو انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند که دختران نسبتاً ناامید پروتئین تراپی مو بودند.

  رنگ مو فانتزی یک روزه

دستمزد آنها در دو سال گذشته یک سوم کامل کاهش یافته پروتئین تراپی مو بود و طوفانی از نارضایتی در راه پروتئین تراپی مو بود که هر روز ممکن پروتئین تراپی مو بود شکسته نانو کراتین مو شود. تنها یک ماه پس از اینکه ماریجا یک ماشین اصلاح گوشت گاو کراتینه مو شد، کارخانه کنسروسازی که او ترک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، کاهشی را منتشر بیبی لایت مو کرد که درآمد دختران را تقریباً به نصف تقسیم می بیبی لایت مو کرد.

و خشم از این امر به قدری زیاد پروتئین تراپی مو بود که آنها حتی بدون بحث و گفتگو بیرون رفتند و در خیابان بیرون سازماندهی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. یکی از دخترها در جایی خوانده پروتئین تراپی مو بود که پرچم قرمز نماد مناسب کارگران مظلوم رنگ مو است و به همین دلیل آنها سوار کراتینه مو شدند و در اطراف حیاط ها رژه رفتند و از خشم فریاد زدند. یک اتحادیه جدید نتیجه این طغیان پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو تنباکویی مرواریدی : اما اعتصاب بداهه در سه روز به دلیل هجوم نیروی کار جدید شکست خورد. در پایان، دختری که پرچم قرمز را حمل بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، به مرکز شهر رفت و با حقوق دو و نیم دلار در یک فروشگاه بزرگ، موقعیتی به دست آورد. و شنیده این درنگ مو استان ها با وحشت، برای گفتن زمانی که زمان خود را ممکن رنگ مو است بیاید وجود رنگ مو دارد.

یکی دو بار شایعاتی به گوش می رسید که یکی از خانه های بزرگ قرار رنگ مو است مردان غیر ماهر خود را به پانزده سنت در ساعت کاهش دهد و جورجیس می دانست که اگر این کار انجام نانو کراتین مو شود، به زودی نوبت او خواهد رسید. او در این زمان فهمیده پروتئین تراپی مو بود که واقعاً تعبالیاژ مو داد زیادی شرکت نیست، بلکه یک شرکت بزرگ به نام رنگ مو است.

  رنگ موی قرمز فانتزی دخترانه

و هر هفته مدیران آن دور هم جمع می‌کراتینه مو شدند و یادداشت‌هایی را با هم مقایسه می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و برای همه کارگران در حیاط یک مقیاس و یک معیار کارایی وجود داشت. به جورجیس گفته کراتینه مو شد که آنها همچنین قیمتی را که برای گوشت گاو روی سم می پردازند و قیمت تمام گوشت های خشک کراتینه مو شده در کشور را تعیین آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

اما این چیزی پروتئین تراپی مو بود که او نمی فهمید یا به آن اهمیت نمی بالیاژ مو داد. تنها کسی که از بریدگی نمی ترسید ماریجا پروتئین تراپی مو بود که تا حدودی ساده لوحانه به خودش تبریک گفت که مدت کوتاهی قبل از آمدن او یکی جای او پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. ماریجا در حال تبدیل کراتینه مو شدن به یک گوشت‌بر ماهری پروتئین تراپی مو بود و دوباره به ارتفاعات می‌رفت. در طول تابستان و پاییز و موفق کراتینه مو شدند آخرین پنی را که به او بدهکار پروتئین تراپی مو بودند پس دهند و بنابراین او شروع به داشتن یک حساب بانکی بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو تنباکویی مرواریدی : تاموسیوس یک حساب بانکی نیز داشت، و آنها مسابقه بالیاژ مو دادند و دوباره شروع به محاسبه مخارج خانه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. همانطور که ماریجا بیچاره متوجه کراتینه مو شد، داشتن ثروت هنگفت مستلزم مراقبت و مسئولیت رنگ مو است. او به توصیه یکی از دوستانش توجه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و پس انداز خود را در بانکی در خیابان اشلند سرمایه گذاری بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. البته او هیچ چیز در مورد آن نمی دانست، به جز اینکه بزرگ و با ابهت پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه