↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ دودی مرواریدی با دکلره

رنگ دودی مرواریدی با دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ دودی مرواریدی با دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ دودی مرواریدی با دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ دودی مرواریدی با دکلره : راه گسترش فولاد پروتئین تراپی مو بود، و فکر می کنم این توضیح می دهد که چگونه جزیره بالا و پایین می نانو کراتین مو شود. من در زیرزمین متوجه فولاد بزرگی کراتینه مو شدم. ستونی که از کف می گذشت و به سمت بالا امتبالیاژ مو داد می یافت، شاید انتهای آن در همین اتاق پنهان باکراتینه مو شد.

رنگ مو : جادوگر اکنون متوجه کراتینه مو شد که طناب به اندازه‌ای بلند رنگ مو است که از بالای گنبد به زمین می‌رسد، بنابراین او یک صندلی را به یک سر طناب بست و گلیندا را صدا بیبی لایت مو کرد تا روی صندلی بنشیند در حالی که او و برخی از افراد دیگر اسکیزر او را به سنگفرش پایین آورد. به این ترتیب جادوگر به راحتی به زمین رسید و سه آدپت و ارویک به زودی او را دنبال آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ دودی مرواریدی با دکلره

رنگ دودی مرواریدی با دکلره : به طوری که وقتی طناب پایین می آمد، انتهای آن درست جلوی در ورودی کاخ می آمد. چندین اسکیزر به انتهای طناب محکم چسبیدند تا آن را ثابت کنند و جادوگر با خیال راحت به زمین رسید. او ابتدا اوزما و سپس دوروتی را در آغوش گرفت، در حالی که همه اسکیزرها با صدای بلندی که می توانستند تشویق می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

به ​​سرعت سه در را که قبل از اینکه ملکه شریرشان به آنها خیانت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند احترام به آنها را یاد گرفته پروتئین تراپی مو بودند، شناختند و از آنها به عنوان دوستان رنگ مو استقبال آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. همه اهالی روستا از زندانی کراتینه مو شدن در زیر آب به کراتینه مو شدت ترسیده پروتئین تراپی مو بودند، اما اکنون متوجه کراتینه مو شدند که قرار رنگ مو است تلاشی برای نجات آنها انجام نانو کراتین مو شود. گلیندا، جادوگر و آدپت ها به دنبال اوزما و دوروتی وارد قصر کراتینه مو شدند و از لیدی اورکس و ارویک خورنگ مو استند که به آنها بپیوندند.

بعد از اینکه اوزما گفته پروتئین تراپی مو بود ماجراجویی های او در تلاش برای جلوگیری از جنگ بین فلت هدها و اسکیزرها، و گلیندا همه چیز را در مورد اکسپدیشن نجات و بازسازی سه آدپت به کمک ارویک گفته پروتئین تراپی مو بود، یک مشورت جدی در مورد چگونگی ساخت جزیره انجام کراتینه مو شد. بالا آمدن. اوزما گفت: “من هر راهی را که در توانم پروتئین تراپی مو بود امتحان بیبی لایت مو کرده‌ام.

  رنگ موی قهوه ای با واریاسیون بنفش

از جادوی بسیار غیرعادی رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرد که من آن را درک نمی‌کنم. به نظر می‌رسد او جادوگری خود را به گونه‌ای آماده بیبی لایت مو کرده رنگ مو است که یک کلمه گفتاری برای انجام طرح های او ضروری رنگ مو است و این کلمات گفته کراتینه مو شده فقط برای خودش شناخته کراتینه مو شده رنگ مو است.” آئورا آدپت گفت: “این روشی رنگ مو است که ما به او آموختیم.” اوزما ادامه بالیاژ مو داد: “من نمی توانم بیشتر از این بکنم، گلیندا.” گلیندا گفت: «اول، پس اجازه دهید از زیرزمین جزیره بازدید کنیم.

جایی که به من گفته کراتینه مو شده زیر دهکده رنگ مو است.» پله‌های مرمری از یکی از اتاق‌های شخصی به زیرزمین منتهی می‌کراتینه مو شد، اما وقتی مهمانی رسید، همه از آنچه دیدند متحیر کراتینه مو شدند. در مرکز یک اتاق عریض و کم ارتفاع، توده‌ای از چرخ‌دنده‌های بزرگ، زنجیر و قرقره‌ها قرار داشت که همه در هم قفل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و به نظر می رسد که یک ماشین بزرگ را تشکیل می دهد.

اما هیچ موتور یا نیروی محرک دیگری برای چرخاندن چرخ ها وجود نداشت. اوزما گفت: “فکر می کنم این وسیله ای رنگ مو است که به وسیله آن جزیره پایین می آید یا بالا می رود، اما کلمه جادویی که برای حرکت ماشین آلات لازم رنگ مو است برای ما ناشناخته رنگ مو است.” سه آدپت با دقت توده چرخ ها را بررسی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به زودی آن مرد مو طلایی گفت: این چرخ‌ها به هیچ وجه جزیره را کنترل نمی‌کنند.

رنگ دودی مرواریدی با دکلره : برعکس، یک مجموعه از آنها برای باز بیبی لایت مو کردن درها رنگ مو استفاده می‌نانو کراتین مو شود. از اتاق‌های کوچکی که زیردریایی‌ها در آن نگهداری می‌شوند، همانطور که از زنجیر و قرقره‌های رنگ مو استفاده کراتینه مو شده مشخص رنگ مو است. هر قایق در یک اتاق کوچک با دو در نگهداری می نانو کراتین مو شود، یکی به اتاق زیرزمینی که اکنون در آن بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم و دیگری به داخل دریاچه راه می یابد. “وقتی کو ای اوه از قایق رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو مش زیتونی روی مو مشکی

که در آن به فلت هدها حمله بیبی لایت مو کرد، ابتدا دستور بالیاژ مو داد در زیرزمین باز نانو کراتین مو شود و با پیروانش وارد قایق کراتینه مو شد و قسمت بالایی را روی آنها بسته کراتینه مو شد. سپس درب زیرزمین بسته کراتینه مو شد، در بیرونی به آرامی باز کراتینه مو شد و اجازه بالیاژ مو داد آب اتاق را پر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا قایق شناور نانو کراتین مو شود و سپس جزیره را ترک بیبی لایت مو کرد و در زیر آب ماند. “اما او چگونه می تواند انتظار داشته باکراتینه مو شد.

که دوباره برگردد؟” جادوگر پرسید. “چرا قایق پر از آب وارد اتاق می کراتینه مو شد و پس از بسته کراتینه مو شدن در بیرونی، یک کلمه دستوری پمپی را راه اندازی می بیبی لایت مو کرد که تمام آب را از اتاق پمپ می بیبی لایت مو کرد. سپس قایق باز می کراتینه مو شد و Coo-ee-oh می توانست وارد زیرزمین نانو کراتین مو شود. ” جادوگر گفت: می بینم. “این یک تدبیر هوشمندانه رنگ مو است.

اما کار نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند مگر اینکه کلمات جادویی را بداند.” آدپت مو سفید توضیح بالیاژ مو داد: “بخش دیگری از این ماشین آلات برای گسترش پل از جزیره به سرزمین اصلی رنگ مو استفاده می نانو کراتین مو شود. پل فولادی در اتاقی که تقریباً شبیه اتاقی رنگ مو است که قایق ها در آن نگهداری می شوند و به دستور کو-ای-اوه، مفصل به یکدیگر دست دراز می بیبی لایت مو کرد.

تا جایی که انتهای آن به ساحل دریاچه می رسید. همین دستور جادویی باعث می نانو کراتین مو شود که پل به موقعیت قبلی خود بازگردد. البته پل قابل رنگ مو استفاده نپروتئین تراپی مو بود مگر اینکه جزیره روی سطح آب باکراتینه مو شد.» “اما شما فکر می کنید چگونه Coo-ee-oh توانست جزیره را غرق الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و دوباره آن را بالا ببرد؟” از گلیندا پرسید. این را هنوز نتوانستند توضیح دهند.

  مدل رنگ مو فقط جلو

به عنوان هیچ از زیرزمین چیزهای بیشتری می‌توان آموخت، آنها دوباره پله‌های سوئیت خصوصی ملکه را سوار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و اوزما آنها را به اتاق ویژه‌ای نشان بالیاژ مو داد که در آن کو-ای-او ابزار جادویی خود را نگه می‌داشت و تمام هنرهای جادوگری خود را اجرا می‌بیبی لایت مو کرد. فصل 23 کلمات جادویی چیزهای جالب زیادی در اتاق سحر و جادو دیده می کراتینه مو شد.

رنگ دودی مرواریدی با دکلره : از جمله چیزهای زیادی که از آدپت ها هنگام تبدیل کراتینه مو شدن به ماهی به سرقت رفته پروتئین تراپی مو بود، اما آنها مجبور پروتئین تراپی مو بودند اعتراف کنید که یک نابغه نادر در مکانیک داشت و از دانش خود در اختراع دستگاه های مکانیکی زیادی رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که جادوگران، جادوگران و جادوگران معمولی قادر به درک آن نپروتئین تراپی مو بودند. همه آنها با دقت این اتاق را بررسی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و مراقب پروتئین تراپی مو بودند که هر مقاله ای را که به آن برخورد می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند بررسی کنند.

گلیندا متفکرانه گفت: “جزیره بر روی پایه ای از سنگ مرمر قرار گرفته رنگ مو است. هنگامی که در زیر آب قرار می گیرد، همانطور که اکنون رنگ مو است، پایه جزیره در کف دریاچه قرار رنگ مو دارد. چیزی که من را متحیر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند این رنگ مو است که چگونه چنین وزن بزرگی وجود رنگ مو دارد. می توان آن را بلند بیبی لایت مو کرد و در آب معلق بیبی لایت مو کرد، حتی با جادو. آژا گفت: “الان به یاد دارم که یکی از هنرهایی که کو-ای-اوه آموزش بالیاژ مو دادیم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه