نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو صدفي مرواريدي

رنگ مو صدفي مرواريدي | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو صدفي مرواريدي را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو صدفي مرواريدي را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو صدفي مرواريدي : باید راه می رفتم و نمی دانستم کجرنگ مو است – من هم نمی دانم چگونه برگردم. فقط مادر گفت من باید بیایم، چون می‌خواهی بدانی و شاید وقتی تو را به زندان انداختند، کسی به خانواده‌ات کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا نتوانی کار کنی. و من تمام روز را پیاده روی بیبی لایت مو کردم تا به اینجا برسم – و فقط یک تکه نان برای صبحانه داشتم، جورگیس. مادر هم کاری نرنگ مو دارد.

رنگ مو : ده روز از سی Jurgis خود را صرف این گونه، بدون شنیدن کلمه ای از خانواده خود. سپس یک روز نگهبانی آمد و به او خبر بالیاژ مو داد که ملاقات کننده ای برای دیدن او وجود رنگ مو دارد. Jurgis تبدیل به سفید کراتینه مو شد، و در زانو ضعیف رنگ مو است که او به سختی می تواند سلول خود را ترک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مرد او را به پایین راهرو و چند پله به سمت اتاق ملاقات کنندگان که مانند یک سلول بسته پروتئین تراپی مو بود، هدایت بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو صدفي مرواريدي

رنگ مو صدفي مرواريدي : او جای خود را به ملوان نروژی بالیاژ مو داد، که نیمی از گوشش را در نزاع مستی از دست بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، و ثابت بیبی لایت مو کرد که نزاع می‌بیبی لایت مو کرد و به یورگیس لعنت می‌فرستاد، زیرا او در تختخواب خود حرکت بیبی لایت مو کرد و باعث کراتینه مو شد سوسک‌ها روی گوش پایینی بیفتند. ماندن در یک سلول با این جانور وحشی کاملاً غیرقابل تحمل پروتئین تراپی مو بود، اما برای این واقعیت که زندانیان در تمام طول روز مشغول کار سنگ شکستن پروتئین تراپی مو بودند.

از طریق توری Jurgis می تواند کسی را ببیند که روی صندلی نشسته رنگ مو است. و وقتی وارد اتاق کراتینه مو شد، آن شخص بلند کراتینه مو شد و دید که رنگ مو استانیسلواس کوچک رنگ مو است. با دیدن یک نفر از خانه، آن شخص بزرگ تقریباً تکه تکه کراتینه مو شد – مجبور کراتینه مو شد خود را روی صندلی ثابت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و دست دیگرش را روی پیشانی اش گذاشت، انگار که می خواهد مه را از بین ببرد. “خوب؟” گفت ضعیف رنگ مو استانیسلواس کوچولو نیز می‌لرزید و از حرف زدن می‌ترسید.

  رنگ مو مشکی به پوست سبزه میاد

با آب دهان گفت: «آنها – مرا فرستادند تا به تو بگویم -». “خوب؟” جورجیس تکرار بیبی لایت مو کرد. او نگاه پسر را به جایی که نگهبان ایستاده پروتئین تراپی مو بود و آنها را تماشا می بیبی لایت مو کرد دنبال بیبی لایت مو کرد. Jurgis به طرز وحشیانه ای فریاد زد: “هرگز توجهی به این موضوع نداشته باشید.” “آنها چطور لایت و هایلایت مو هستند؟” رنگ مو استانیسلواس گفت: “اونا بسیار بیمار رنگ مو است.” و ما تقریباً از گرسنگی می میریم.

رنگ مو صدفي مرواريدي : ما نمی توانیم کنار بیاییم؛ ما فکر بیبی لایت مو کردیم که شما ممکن رنگ مو است بتوانید به ما کمک کنید.” Jurgis صندلی را محکم تر گرفت. دانه های عرق روی پیشانی اش پروتئین تراپی مو بود و دستش می لرزید. او گفت: “من نمی توانم به شما کمک کنم.” پسر با نفس نفس زدن ادامه بالیاژ مو داد: «اونا تمام روز در اتاقش دراز کشیده رنگ مو است. او هیچ چیز نمی خورد و همیشه گریه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

او نمی گوید قضیه چیست و اصلاً سر کار نمی رود. بعد خیلی وقت پیش مرد برای اجاره آمد. او بسیار متقابل پروتئین تراپی مو بود. هفته پیش دوباره اومد. گفت ما را از خانه بیرون می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و سپس ماریا -” هق هق رنگ مو استانیسلواس را خفه بیبی لایت مو کرد و او ایستاد. “مورد ماریجا چیه؟” گریه Jurgis. “او دستش را بریده رنگ مو است!” گفت پسر او این بار بدتر از قبل کراتینه مو شده رنگ مو است.

او نمی تواند کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و همه چیز سبز کراتینه مو شده رنگ مو است، و دکتر شرکت می گوید ممکن رنگ مو است – ممکن رنگ مو است مجبور نانو کراتین مو شود آن را قطع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و ماریجا مدام گریه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند—تقریباً پول او نیز تمام کراتینه مو شده رنگ مو است، و ما نمی‌توانیم کرایه و سود خانه را بپردازیم. و ما نه زغال سنگ داریم و نه چیز دیگری برای خوردن، و مرد در مغازه می گوید: هموطن کوچولو دوباره ایستاد و شروع به ناله بیبی لایت مو کردن بیبی لایت مو کرد. “ادامه بالیاژ مو دادن!” دیگری با دیوانگی نفس نفس می زد: «برو!» رنگ مو استانیسلوواس هق هق گفت: “من – خواهم بیبی لایت مو کرد.” همیشه خیلی سرد رنگ مو است.

  رنگ کرم مرواریدی

و یکشنبه گذشته دوباره برف بارید – یک برف عمیق و عمیق – و من نتوانستم – نتوانستم سر کار بروم. “خداوند!” Jurgis نیمه فریاد زد، و او در زمان یک قدم به سمت کودک. یک نفرت قدیمی بین آنها به دلیل برف وجود داشت – از آن روز صبح وحشتناک که پسر انگشتانش یخ زده پروتئین تراپی مو بود و جورجیس مجبور پروتئین تراپی مو بود او را کتک بزند تا او را به محل کار بفرستد.

حالا دستانش را فشرد، طوری به نظر می رسید که انگار می خواهد از توری عبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او فریاد زد: “ای شرور کوچک، تو تلاش نبیبی لایت مو کردی!” “بیبی لایت مو کردم – بیبی لایت مو کردم!” رنگ مو استانیسلواس با وحشت از او دور کراتینه مو شد. من تمام روز را امتحان بیبی لایت مو کردم – دو روز. الزبیتا با من پروتئین تراپی مو بود و او هم نمی توانست. اصلا نمیتونستیم راه بریم خیلی عمیق پروتئین تراپی مو بود. و ما چیزی برای خوردن نداشتیم و اوه، خیلی سرد پروتئین تراپی مو بود!

رنگ مو صدفي مرواريدي : سعی بیبی لایت مو کردم و روز سوم اونا با من رفت… “سپس!” “آره. او هم سعی بیبی لایت مو کرد سر کار برود. او مجبور پروتئین تراپی مو بود. ما همه گرسنه پروتئین تراپی مو بودیم. اما او جای خود را گم بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود – Jurgis reeled، و بالیاژ مو داد نفس نفس. “او به آن مکان بازگشت؟” او فریاد زد. رنگ مو استانیسلواس که با تعجب به او خیره کراتینه مو شد، گفت: «او سعی بیبی لایت مو کرد. “چرا نه، جورجیس؟” مرد سه چهار بار نفس سختی کشید.

  رنگ مو فانتزی گلبهی

او در نهایت نفس نفس زد: «برو.» رنگ مو استانیسلواس گفت: “من با او رفتم، اما خانم هندرسون او را پس نگرفت. و کانر او را دید و نفرینش بیبی لایت مو کرد. او هنوز پانسمان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود – چرا او را زدی، جورجیس؟ (معمای جالبی در این مورد وجود داشت، هموطن کوچک می دانست، اما او نمی توانست رضایتی به دست آورد.) Jurgis نمی توانست صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

او فقط می توانست خیره نانو کراتین مو شود، چشمانش از بیرون شروع می کراتینه مو شد. پسر ادامه بالیاژ مو داد: «او سعی بیبی لایت مو کرده کار دیگری پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما او آنقدر ضعیف رنگ مو است که نمی تواند ادامه دهد. و رئیسم مرا پس نمی‌گیرد. اونا می‌گوید که کانر را می‌شناسد، و دلیلش هم همین رنگ مو است. همه آنها اکنون از ما کینه تمام دکلره مو دارند.

رنگ مو صدفي مرواريدي : بنابراین من باید به مرکز شهر بروم و با بقیه پسرها و کوترینا کاغذ بفروشم.» “کوترینا!” «بله، او هم کاغذ می فروخت. او بهترین کار را می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، زیرا او یک دختر رنگ مو است.

فقط سرما خیلی بد رنگ مو است – شب هنگام برگشتن به خانه وحشتناک رنگ مو است، جورجیس. گاهی اوقات آنها اصلاً نمی توانند به خانه بیایند – من سعی می کنم امشب آنها را پیدا کنم و همان جا بخوابم، خیلی دیر کراتینه مو شده رنگ مو است و راه طولانی برای خانه رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه