↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

ترکیب رنگ موی یخی سفید

ترکیب رنگ موی یخی سفید | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت ترکیب رنگ موی یخی سفید را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با ترکیب رنگ موی یخی سفید را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

ترکیب رنگ موی یخی سفید : تجارت خود را از او پرسید و چون شنید فوک گیر رنگ مو است فوراً تعبالیاژ مو داد زیادی پوست فوک سفارش بالیاژ مو داد. فوک گیر خوشحال کراتینه مو شد، زیرا چنین دستوری برای او مبلغ زیادی پول پروتئین تراپی مو بود. اما زمانی که سوارکار اضافه بیبی لایت مو کرد که لازم رنگ مو است.

مو : اما با من بیا، جنتلمن شجاع من، و خواهی دید که رد-اتین چه بدبختی و بدبختی را برای بسیاری خانه به بار آورده رنگ مو است.” او دسته عظیمی از کلیدها را برداشت و او را از پله‌های طولانی بالا برد که به گذرگاهی ختم می‌کراتینه مو شد که درهای زیادی در هر طرف آن وجود داشت. او با کلیدهایش قفل این درها را باز بیبی لایت مو کرد، و همانطور که آنها را باز بیبی لایت مو کرد، سرش را داخل هر اتاق بیبی لایت مو کرد.

ترکیب رنگ موی یخی سفید

ترکیب رنگ موی یخی سفید : مرد جوان به محض اینکه دید دشمنش واقعاً مرده رنگ مو است، از پیرزن پرسید که آیا آنچه که چوپان و دامدار خوک و بز به او گفته پروتئین تراپی مو بودند درست رنگ مو است و آیا دختر ملکم واقعاً در قلعه زندانی رنگ مو است؟ پیرزن سری تکان بالیاژ مو داد. او گفت: «حتی وقتی هیولا مرده زیر پای من خوابیده رنگ مو است، من تقریباً می ترسم در مورد آن صحبت کنم.

گفت: “حالا ترسی ندارید، خانم، نجات دهنده از پیش تعیین کراتینه مو شده آمده رنگ مو است و رد-اتین مرده رنگ مو است.” [55] رد بیبی لایت مو کردن و این پایان Red-Etin پروتئین تراپی مو بود [56] و اینک، با فریاد شادی، از هر اتاق یک خانم زیبا بیرون آمد که از خانه اش دزدیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و در آنجا توسط Red-Etin بسته کراتینه مو شد. در میان آنها یکی پروتئین تراپی مو بود که از بقیه زیباتر و باشکوهتر پروتئین تراپی مو بود و بقیه به او تعظیم آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و با چنان احترامی با او رفتار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  تاثیر رنگ مو بر مغز

که معلوم پروتئین تراپی مو بود شاهزاده خانم سلطنتی دختر ملکم رنگ مو است. و هنگامی که آن جوان جلو آمد و به او نیز احترام گذاشت، چنان شیرین با او صحبت بیبی لایت مو کرد و با خوشحالی به او سلام بیبی لایت مو کرد و با صدایی آلایت و هایلایت مو هسته و واضح او را نجات دهنده خود خواند که قلبش به یکباره اسیر کراتینه مو شد. اما با همه اینها دوستانش را فراموش نبیبی لایت مو کرد. از پیرزن پرسید کجا لایت و هایلایت مو هستند، و او را به اتاقی در انتهای گذرگاه برد.

اتاقی که آنقدر تاریک پروتئین تراپی مو بود که به سختی می‌توان آن را دید و آنقدر پایین پروتئین تراپی مو بود که به سختی می‌توانست ررنگ مو است بایستد. در این اتاق غم انگیز دو بلوک سنگ قرار داشت. پیرزن در حالی که پیشاپیش سرش را تکان می‌بالیاژ مو داد، گفت: «می‌توان قفل درها را باز بیبی لایت مو کرد، رنگ مو استاد جوان، اما تلاش سختی رنگ مو است که لکه‌ها را به گوشت و خون تبدیل کنیم.» جوان گفت: “با این وجود، من این کار را انجام خواهم بالیاژ مو داد.” به نظر می رسید.

که فوراً سنگ سخت نرم کراتینه مو شد و ذوب کراتینه مو شد و دو برادر دوباره شروع به زندگی و شکل گیری آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. قدردانی آنها از آنها[57] دوستی که برای نجات آنها بسیار ریسک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، هیچ حد و مرزی نمی دانست، در حالی که از طرف خود، از اینکه فکر می بیبی لایت مو کرد تلاش هایش موفق پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، خوشحال پروتئین تراپی مو بود. کار بعدی این پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ موی مشکی روشن

ترکیب رنگ موی یخی سفید : که شاهزاده خانم و دیگر خانم ها (که همگی دختران نجیب زادگان پروتئین تراپی مو بودند) را به دربار پادشاه برگردانند و این کار را روز بعد انجام بالیاژ مو دادند. پادشاه مالکوم از دیدن دختر عزیزش که او را به خاطر مردن، سالم و سلامت رها بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، چنان خوشحال کراتینه مو شد و از نجات دهنده اش آنقدر سپاسگزار پروتئین تراپی مو بود که گفت باید دامادش نانو کراتین مو شود و با شاهزاده خانم ازدواج الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

بیا و با آنها در بالیاژ مو دادگاه زندگی کن. که همگی در زمان مقرر به وقوع پیوست. در حالی که دو مرد جوان دیگر با دختران نجیب زاده ازدواج آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و دو مادر پیر در کنار پسرانشان زندگی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و همه تا آنجا که ممکن پروتئین تراپی مو بود خوشحال پروتئین تراپی مو بودند. [58] مهر و موم و مرد دریایی روزی روزگاری مردی پروتئین تراپی مو بود که نه چندان دور از خانه جان او گروات زندگی می بیبی لایت مو کرد که همانطور که همه می دانند در شمال اسکاتلند رنگ مو است.

او در کلبه ای کوچک در کنار دریا زندگی می بیبی لایت مو کرد و با صید فوک ها و فروش خز آنها که بسیار ارزشمند رنگ مو است، امرار معاش می بیبی لایت مو کرد. او از این راه پول خوبی به دست می آورد، زیرا این موجودات به تعبالیاژ مو داد زیاد از دریا بیرون می آمدند و روی صخره های نزدیک خانه اش دراز می کشیدند و در آفتاب غرق می کراتینه مو شدند، به طوری که خزیدن پشت سر آنها دشوار نپروتئین تراپی مو بود. آن ها را بکش.

  مدل رنگ مو فقط جلو سر

ترکیب رنگ موی یخی سفید : برخی از آن مهرها بزرگتر از بقیه پروتئین تراپی مو بودند، و مردم روستا آنها را “روئن” می نامیدند و زمزمه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که آنها اصلاً فوک نیستند، بلکه و لایت و هایلایت مو هستند که از کشور خودشان، در زیر اقیانوس آمده اند. که این رنگ مو استتار عجیب را به خود گرفتند تا از آب بگذرند و بالا بیایند تا هوای این زمین ما را تنفس کنند. اما فوک گیر فقط به آنها خندید و گفت که این فوک ها ارزش کشتن بیشتری تمام دکلره مو دارند.

زیرا پوست آنها به قدری بزرگ پروتئین تراپی مو بود. که او برای آنها قیمت اضافی دریافت بیبی لایت مو کرد. [59] حالا اتفاقاً یک روز، هنگامی که او به دنبال درخورنگ مو است خود پروتئین تراپی مو بود، با چاقوی شکاری خود به یک فوک ضربه زد، و نمی توانم بگویم که آیا سکته به اندازه کافی مطمئن نپروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است یا نه، اما با فریاد درد کراتینه مو شدید موجود لیز خورد. از صخره به داخل دریا رفت و در زیر آب ناپدید کراتینه مو شد و چاقو را با خود حمل بیبی لایت مو کرد.

ترکیب رنگ موی یخی سفید : فوک گیر که از دست و پا چلفتی او و همچنین از دست بالیاژ مو دادن چاقویش بسیار آزرده خاطر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، با روحیه ای بسیار ضعیف برای شام به خانه رفت. در راه با سوارکاری برخورد بیبی لایت مو کرد که آنقدر قد بلند و ظاهر عجیبی داشت و بر اسبی چنان غول پیکر سوار پروتئین تراپی مو بود که ایستاد و با تعجب به او نگاه بیبی لایت مو کرد و از خود پرسید که او کیست و از کدام کشور آمده رنگ مو است. مرد غریبه نیز توقف بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه