↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مرواریدی رو پایه ۸

رنگ مرواریدی رو پایه ۸ | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مرواریدی رو پایه ۸ را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مرواریدی رو پایه ۸ را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مرواریدی رو پایه ۸ : سپس به یاد حلقه ای افتاد که به دوروتی هنگام خروج از قصر برای شروع سرمایه گذاری خود بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. گلیندا در بالیاژ مو دادن حلقه به دختر کوچک هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که از قدرت جادویی آن رنگ مو استفاده نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند مگر اینکه او و اوزما در خطر واقعی قرار داشته باشند.

رنگ مو : اما تا زمانی که خودمان از این گنبد فرار نکنیم، نمی‌توانیم قو را بگیریم، و اگر می‌توانستیم فرار کنیم، دیگر چیزی نخواهیم داشت. برای جادوی رنگ مو استفاده کنید.” دوروتی اعتراف بیبی لایت مو کرد: «این یک واقعیت رنگ مو است. “اما – بگو اوزما، این یک ایده خوب رنگ مو است! آیا نمی‌توانستیم سه ماهی را بگیریم – ماهی‌های طلایی، نقره‌ای و برنزی، و نمی‌توانی آنها را به ماهی‌های خودشان تبدیل کنیم.

رنگ مرواریدی رو پایه ۸

رنگ مرواریدی رو پایه ۸ : بدون شک چیزهای شیطانی بسیاری را اختراع بیبی لایت مو کرد که برای آدپت های خوب که اکنون ماهی لایت و هایلایت مو هستند ناشناخته رنگ مو است.” برای ما مایه تاسف رنگ مو است که ملکه اسرار خود را به دقت حفظ بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، زیرا هیچ کس جز خودش نمی تواند از این چیزهای عجیب و غریب که در این اتاق جمع کراتینه مو شده رنگ مو است رنگ مو استفاده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “آیا نمی توانستیم قو الماس را دستگیر کنیم و او را مجبور کنیم اسرار را بگوید؟” دوروتی پرسید. “نه، حتی اگر می‌توانستیم او را بگیریم، کو-ای-اوه اکنون تمام جادوهایی را که می‌دانست فراموش بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

شکل می‌دهد، و بعد نمی‌توانستند سه آدپت ما را از اینجا بیرون کنند؟» “تو خیلی اهل عمل نیستی، دوروتی عزیز. گرفتن سه ماهی، از بین همه ماهی های دیگر در دریاچه، برای ما سخت رنگ مو است که گرفتن قو.” دخترک اصرار بیبی لایت مو کرد: “اما اگر می توانستیم، کمک بیشتری به ما می بیبی لایت مو کرد.” اوزما با لبخند زدن به اشتیاق دوستش پاسخ بالیاژ مو داد: “این درست رنگ مو است.” “شما راهی برای صید ماهی ها پیدا می کنید.

  بهترین رنگ مو دکلره

و من قول می دهم زمانی که ماهی ها گرفتار کراتینه مو شدند آنها را به شکل درست خود بازگردانم.” دوروتی پاسخ بالیاژ مو داد: «می‌دانم که فکر می‌کنی من نمی‌توانم این کار را انجام دهم، اما من سعی خواهم بیبی لایت مو کرد.» او کاخ را ترک بیبی لایت مو کرد و به جایی رفت که می‌توانست از طریق شیشه شفاف گنبد شیشه‌ای به آب اطراف نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بلافاصله او به مناظر عجیب و غریبی که نظر او را برآورده می بیبی لایت مو کرد علاقه مند کراتینه مو شد.

در دریاچه اسکیزرز ماهی‌هایی با انواع مختلف و اندازه‌های مختلف زندگی می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آب آنقدر شفاف پروتئین تراپی مو بود که دختر تا مسافت زیادی می دید و ماهی ها آنقدر به شیشه گنبد نزدیک می کراتینه مو شدند که گاهی اوقات واقعاً آن را لمس می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. روی شن‌های سفید کف دریاچه ستاره‌ماهی‌ها، خرچنگ‌ها، خرچنگ‌ها و صدف‌های زیادی به شکل‌های عجیب و غریب و با پوسته هایی از رنگ های زیبا شاخ و برگ آب رنگ های درخشانی داشت و برای دوروتی شبیه باغی باشکوه پروتئین تراپی مو بود.

اما ماهی ها از همه جالب تر پروتئین تراپی مو بودند. برخی بزرگ و تنبل پروتئین تراپی مو بودند، به آرامی در امتبالیاژ مو داد شناور پروتئین تراپی مو بودند یا در حال رنگ مو استراحت در حالی که باله هایشان تکان می خورد. بسیاری با چشم‌های گرد درشت، در حالی که دختر را تماشا می‌بیبی لایت مو کرد، کاملاً به دختر نگاه می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و دوروتی متعجب پروتئین تراپی مو بود که اگر با آنها صحبت می‌بیبی لایت مو کرد، می‌توانستند او را از پشت شیشه بشنوند.

رنگ مرواریدی رو پایه ۸ : در اوز، جایی که همه حیوانات و پرندگان می توانند صحبت کنند، بسیاری از ماهی ها نیز می توانند صحبت کنند، اما معمولاً آنها از پرندگان و حیوانات احمق تر لایت و هایلایت مو هستند زیرا آلایت و هایلایت مو هسته فکر می کنند و چیز زیادی برای صحبت بیبی لایت مو کردن نتمام دکلره مو دارند. در دریاچه اسکیزرز، ماهی‌های کوچک‌تر از ماهی‌های بزرگ فعال‌تر پروتئین تراپی مو بودند و به سرعت در میان علف‌های هرز تاب می‌خوردند.

  رنگ مو ترکیبی قهوه ای دودی

انگار که کار مهمی داشتند و عجله داشتند. این یکی از گونه های کوچکتر پروتئین تراپی مو بود که دوروتی امیدوار پروتئین تراپی مو بود از ماهی های طلایی و نقره ای و برنزی جاسوسی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او فکر می بیبی لایت مو کرد که این سه با هم حفظ شوند، و اکنون به شکل طبیعی خود با هم همراه باشند، اما آنقدر از ماهی ها دائماً می گذرند، صحنه هر لحظه تغییر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، که مطمئن نپروتئین تراپی مو بود حتی اگر در آن ظاهر شوند متوجه آنها خواهد کراتینه مو شد.

چشم انداز. چشمانش نمی توانست به همه جهات نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و ماهی هایی را که می جست ممکن رنگ مو است در طرف دیگر گنبد، یا دورتر در دریاچه باکراتینه مو شد. او تأمل بیبی لایت مو کرد: «پراپ، چون از کو-ای-اوه می‌ترسیدند، خودشان را در جایی پنهان بیبی لایت مو کرده‌اند و نمی‌دانند دشمنشان دگرگون کراتینه مو شده رنگ مو است». او برای مدت طولانی ماهی ها را تماشا بیبی لایت مو کرد تا اینکه گرسنه کراتینه مو شد و برای ناهار به قصر بازگشت.

اما او ناامید نکراتینه مو شد. “چیزی جدید، اوزما؟” او پرسید. “نه عزیز. سه ماهی را کشف بیبی لایت مو کردی؟” “هنوز نه. اما هیچ کاری بهتر از این برای من وجود نرنگ مو دارد، اوزما، پس حدس می‌زنم برگردم و دوباره تماشا کنم.” فصل 13 زنگ هکراتینه مو شدار گلیندا، نیکو، در قصرش در کشور چهارتایی، چیزهای زیادی ذهنش را مشغول می بیبی لایت مو کرد، زیرا او نه تنها مراقب بافتن و گلدوزی دوشیزه کنیزانش پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو بلوند زیتونی تیره

و به همه کسانی که برای درخورنگ مو است کمک نزد او می‌آمدند – جانوران و پرندگان و همچنین مردم – کمک می‌بیبی لایت مو کرد، اما او دانش‌آموز نزدیک هنر جادوگری پروتئین تراپی مو بود و زمان زیادی را در آزمایشگاه جادویی خود سپری بیبی لایت مو کرد، جایی که تلاش می‌بیبی لایت مو کرد تا برای هر بیماری چاره‌ای بیابد. شیطان و مهارت خود را در جادو کامل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با این وجود، او فراموش نبیبی لایت مو کرد.

رنگ مرواریدی رو پایه ۸ : که هر روز به کتاب رکوردهای بزرگ نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا ببیند آیا اشاره ای به دیدار اوزما و دوروتی از کوه افسون کراتینه مو شده ی فلت هدها و جزیره جادویی اسکیزرها کراتینه مو شده رنگ مو است یا خیر. رکوردها به او گفتند که اوزما به کوه رسیده رنگ مو است، او با همراهش فرار بیبی لایت مو کرده و به جزیره اسکیزرز رفته رنگ مو است، و ملکه کو-ای اوه جزیره را زیر آب فرو برده رنگ مو است به طوری که کاملاً زیر آب رنگ مو است.

سپس این بیانیه آمد که برای مسموم بیبی لایت مو کردن ماهی ها به دریاچه آمده پروتئین تراپی مو بودند و اینکه دیکتاتور عالی آنها ملکه را به یک قو تبدیل بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. هیچ جزئیات دیگری در کتاب بزرگ ذکر نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و بنابراین گلیندا نمی دانست که از آنجایی که کو-ای-اوه جادوی خود را فراموش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، هیچ یک از اسکیزرها نمی دانستند چگونه جزیره را دوباره به سطح آب برسانند.

بنابراین گلیندا نگران اوزما و دوروتی نپروتئین تراپی مو بود تا اینکه یک روز صبح، در حالی که با خدمتکارانش نشسته پروتئین تراپی مو بود، ناگهان زنگ خطر بزرگ به صدا درآمد. این خیلی غیرعادی پروتئین تراپی مو بود که هر خدمتکار شروعی می‌بیبی لایت مو کرد و حتی جادوگر هم برای لحظه‌ای نمی‌توانست فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که زنگ خطر چیست.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه