↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی تیره شده را چگونه روشن کنیم

رنگ موی تیره شده را چگونه روشن کنیم | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی تیره شده را چگونه روشن کنیم را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی تیره شده را چگونه روشن کنیم را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی تیره کراتینه مو شده را چگونه روشن کنیم : اما مترسک دو قرص بیشتر از آنچه وعده بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود به او بالیاژ مو داد، که به نظر می رسید هموطن تنبل را دلداری می بالیاژ مو داد.

مو : آیا شما اینجا زندگی می کنید، مرد خوب من؟” مترسک پرسید. کوادلینگ با تعظیم پایین پاسخ بالیاژ مو داد: «فکر می‌کنم، جادوگر توانا». “اما چه بیدار باشم و چه خواب می بینم، نمی توانم مثبت باشم، بنابراین مطمئن نیستم کجا زندگی می کنم. اگر مهربانانه مرا نیشگون بگیری، همه چیز را در مورد آن خواهم فهمید!” دوروتی گفت: “تو بیدار کراتینه مو شدی، و این جادوگر نیست.

رنگ موی تیره کراتینه مو شده را چگونه روشن کنیم

رنگ موی تیره کراتینه مو شده را چگونه روشن کنیم : و همانطور که در کنار رودخانه پروتئین تراپی مو بود، با عجله به سمت آن رفتند. یک مرد کوچک چاق، با لباس قرمز، به رنگ مو استقبال آنها آمد و با او دو کودک، آن هم با لباس قرمز، حضور داشتند. وقتی مرد مترسک و دختر تکه‌کاری را بررسی می‌بیبی لایت مو کرد، چشم‌های مرد درشت و خیره پروتئین تراپی مو بود و بچه‌ها با خجالت پشت او پنهان کراتینه مو شدند و با ترس به توتو نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

بلکه فقط مترسک رنگ مو است.” مرد اعتراض بیبی لایت مو کرد: “اما او زنده رنگ مو است، و نباید باکراتینه مو شد، می دانید. و آن شخص وحشتناک دیگر – دختری که تماماً وصله رنگ مو است – به نظر می رسد که زنده رنگ مو است.” اسکراپس، گفت: “خیلی زیاد.” “اما این موضوع شما نیست، می دانید.” “من حق دارم تعجب کنم، نه؟” مرد متواضعانه پرسید. اسکراپس پاسخ بالیاژ مو داد: “مطمئن نیستم، اما به هر حال شما حق ندارید بگویید من وحشتناک لایت و هایلایت مو هستم.

مترسک، که نجیب زاده ای با خرد بزرگ رنگ مو است، فکر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند من زیبا لایت و هایلایت مو هستم.” دوروتی گفت: «هرگز به همه اینها اهمیت نده. “به ما بگو کوادلینگ خوب، چگونه می توانیم از رودخانه عبور کنیم.” کوادلینگ پاسخ بالیاژ مو داد: نمی دانم. “آیا هرگز از آن عبور نمی کنی؟” از دختر پرسید. “هرگز.” آیا مسافران از آن عبور نمی کنند؟ او گفت: “به اطلاع من نیست.” آنها از شنیدن این موضوع بسیار متعجب کراتینه مو شدند.

  زیباترین رنگ موی سر زنانه

رنگ موی تیره کراتینه مو شده را چگونه روشن کنیم : مرد افزود: “این رودخانه بسیار بزرگ رنگ مو است و جریان آن قوی رنگ مو است. من مردی را می شناسم که در کرانه مقابل زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، زیرا سال های زیادی او را آنجا دیده ام. ما هرگز صحبت نبیبی لایت مو کرده‌ایم زیرا هیچ کدام از ما هرگز از آنجا عبور نبیبی لایت مو کرده‌ایم.» مترسک گفت: “این عجیب رنگ مو است.” “آیا شما صاحب قایق نیستید؟” مرد سرش را تکان بالیاژ مو داد. “نه یک قایق؟” “این رودخانه به کجا می رود؟” دوروتی پرسید.

مرد با یک دستش پاسخ بالیاژ مو داد: «از این طریق، به کشور وینکی‌ها می‌رود، کشوری که توسط امپراتور قلع اداره می‌نانو کراتین مو شود، که باید یک جادوگر قدرتمند باکراتینه مو شد، زیرا همه از قلع ساخته کراتینه مو شده‌اند، و با این حال او زنده رنگ مو است. و به این ترتیب، با اشاره با دست دیگر، “رودخانه بین دو کوه می گذرد که در آن افراد خطرناک زندگی می کنند.” مترسک به آب جلوی آنها نگاه بیبی لایت مو کرد. او گفت: “جریان به سمت کشور وینکی جریان رنگ مو دارد.

و بنابراین، اگر ما یک قایق یا یک قایق داشتیم، رودخانه ما را سریعتر و راحتتر از راه رفتن ما در آنجا شناور می بیبی لایت مو کرد. دوروتی موافقت بیبی لایت مو کرد: «این درست رنگ مو است. و سپس همه آنها متفکر به نظر می رسیدند و متعجب پروتئین تراپی مو بودند که چه کاری می توان انجام بالیاژ مو داد. “چرا مرد نمی تواند ما را یک کلک بسازد؟” اوجو پرسید. “آیا شما؟” دوروتی، رو به کوادلینگ پرسید. مرد چاق سرش را تکان بالیاژ مو داد.

گفت: من خیلی تنبلم. “همسرم می‌گوید من تنبل‌ترین مرد در تمام اوز لایت و هایلایت مو هستم و او یک زن ررنگ مو استگو رنگ مو است. دختر قول بالیاژ مو داد: “حلقه ام را به تو می دهم.” “نه، من به زمرد اهمیتی نمی دهم. اگر یاقوت سرخ پروتئین تراپی مو بود، رنگی که من بیشتر دوست دارم، ممکن رنگ مو است کمی کار کنم.” مترسک گفت: “من چند عدد قرص غذای مربعی دارم.” هر کدام مانند یک غذای سوپ، یک ماهی سرخ کراتینه مو شده.

  رنگ مو فانتزی طوسی با دکلره

رنگ موی تیره کراتینه مو شده را چگونه روشن کنیم : یک پای قابلمه گوشت گوسفند، سالاد خرچنگ، شارلوت راس و ژله لیمو لایت و هایلایت مو هستند – همه به صورت یک قرص کوچک ساخته می شوند که می توانید بدون دردسر آن را قورت دهید. “بدون دردسر!” که بسیار علاقه مند پروتئین تراپی مو بود فریاد زد. “پس آن قرص ها برای یک مرد تنبل خوب رنگ مو است. جویدن هنگام غذا خوردن کار سختی رنگ مو است.” مترسک قول بالیاژ مو داد: “اگر به ما کمک کنی یک قایق بسازیم.

شش تا از آن لوح ها را به تو می دهم.” “آنها ترکیبی از غذاهایی لایت و هایلایت مو هستند که مردمی که می خورند بسیار به آن علاقه تمام دکلره مو دارند. من هرگز نمی خورم، می دانید که کاه لایت و هایلایت مو هستم؛ اما برخی از دوستان من به طور منظم غذا می خورند. به پیشنهاد من چه می گویید، کوادلینگ؟” مرد تصمیم گرفت: “من این کار را انجام می دهم.” “من کمک خواهم بیبی لایت مو کرد و شما می توانید بیشتر کارها را انجام دهید.

اما همسرم امروز برای ماهیگیری مارماهی قرمز رفته رنگ مو است، بنابراین برخی از شما باید به فکر بچه ها باشید.” اسکرپس قول بالیاژ مو داد که این کار را انجام دهد و بچه ها وقتی دختر تکه تکه به بازی با آنها نشست خیلی خجالتی نپروتئین تراپی مو بودند. آنها هم از توتو خوششان آمد و سگ کوچولو به آنها اجازه بالیاژ مو داد تا دستی بر سر او بزنند که به بچه های کوچک شادی زیادی بخشید.

تعبالیاژ مو دادی درخت افتاده در نزدیکی خانه وجود داشت و کوادلینگ تبر خود را گرفت و آنها را به الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده هایی به طول مساوی خرد بیبی لایت مو کرد. او بند رخت همسرش را گرفت تا این الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده‌ها را به هم ببندد تا یک کلک تشکیل نانو کراتین مو شود، و اوجو چند نوار چوب پیدا بیبی لایت مو کرد و آنها را در امتبالیاژ مو داد بالای الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده‌ها میخکوب بیبی لایت مو کرد تا محکم‌تر شوند. مترسک و دوروتی کمک آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده ها را به هم بغلتانند و نوارهای چوب را حمل کنند.

  انواع رنگ مو مرواریدی

رنگ موی تیره کراتینه مو شده را چگونه روشن کنیم : اما ساخت قایق آنقدر طول کشید که غروب درست به پایان رسید و با غروب، همسر کوادلینگ از ماهیگیری خود بازگشت. زن متقابل و بدخلق پروتئین تراپی مو بود، شاید به این دلیل که در طول روز فقط یک مارماهی قرمز صید بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. وقتی فهمید که شوهرش از بند رخت او و الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده‌هایی که برای هیزم می‌خورنگ مو است و تخته‌هایی که می‌خورنگ مو است با آن سوله را تعمیر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و میخ‌های طلای زیادی رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

بسیار عصبانی کراتینه مو شد. اسکراپس می خورنگ مو است زن را تکان دهد، تا او را وادار به رفتار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما دوروتی با لحنی ملایم با او صحبت بیبی لایت مو کرد و به همسر کوادلینگ گفت که او یک شاهزاده خانم اوز و دوست اوزما رنگ مو است و وقتی به شهر زمرد بازگردد، او را می فرستد. چیزهای زیادی را به آنها برای قایق پرداخت می کنند، از جمله یک بند رخت جدید.

این وعده باعث خوشحالی زن کراتینه مو شد و به زودی خوشایندتر کراتینه مو شد و گفت که می توانند شب را در خانه او بمانند و صبح روز بعد سفر خود را در رودخانه آغاز کنند. آنها این کار را انجام بالیاژ مو دادند و یک شب دلپذیر را با خانواده کوادلینگ گذراندند و با مهمان نوازی که مردم فقیر می توانستند از آنها پذیرایی کنند پذیرایی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. مرد بسیار ناله بیبی لایت مو کرد و گفت که با بریدن الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده ها بیش از حد کار بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه