↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مرواریدی شماره ۹

رنگ مرواریدی شماره ۹ | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مرواریدی شماره ۹ را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مرواریدی شماره ۹ را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مرواریدی شماره ۹ : کاملاً لیاقت همسر عزیزم را داشت، اما ملکه اسکیزر – بانوی جوانی به نام کو-ای او – در ساحل دریاچه پنهان کراتینه مو شد و رورا را غافلگیر بیبی لایت مو کرد و او را به یک خوک طلایی تبدیل بیبی لایت مو کرد. سم روی زمین ریخته کراتینه مو شد و ملکه شریر کو-ای-اوه، که به دگرگونی بی رحمانه او راضی نپروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : او دستور بالیاژ مو داد. “به وظیفه خود برگرد و از راه پله مراقبت کن. من از این غریبه ها مراقبت خواهم بیبی لایت مو کرد.” مرد تعظیم بیبی لایت مو کرد و رفت و دوروتی با تعجب پرسید: آیا او هم یک دیکتاتور رنگ مو است؟ “البته” پاسخ پروتئین تراپی مو بود. همه اینجا دیکتاتور چیزی یا چیز دیگری لایت و هایلایت مو هستند. همه آنها صاحب منصب لایت و هایلایت مو هستند. این چیزی رنگ مو است که آنها را راضی نگه می رنگ مو دارد. اما من راضی لایت و هایلایت مو هستم.

رنگ مرواریدی شماره ۹

رنگ مرواریدی شماره ۹ : دیکتاتور عالی همه، و من سالی یک بار انتخاب می شوم. این یک دموکراسی رنگ مو است، می دانید که در آن مردم اجازه تمام دکلره مو دارند به حاکمان خود رای دهند. خیلی های دیگر دوست تمام دکلره مو دارند دیکتاتور عالی باشند، اما همانطور که من قانونی وضع بیبی لایت مو کردم که همیشه باید خودم آرا را بشمارم، همیشه انتخاب می شوم.» “اسم شما چیست؟” ازما پرسید. “من را Su-dic می نامند که مخفف عالی دیکتاتور رنگ مو است.

من آن مرد را فرستادم چون لحظه ای که از اوزمای اوز و شهر زمردی نام بردید، می دانستم شما کی لایت و هایلایت مو هستید. گمان می کنم من تنها جمجمه ای لایت و هایلایت مو هستم که تا به حال نام شما را شنیده‌ام، اما این به این دلیل رنگ مو است که مغز من از بقیه بیشتر رنگ مو است.” دوروتی به کراتینه مو شدت به سودیک خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. او متذکر کراتینه مو شد: «من نمی‌دانم اصلاً چطور می‌توانید مغز داشته باشید.

  مدل مو عروس رنگ و مش

زیرا بخشی از سر شما که در آن مغزها نگهداری می‌نانو کراتین مو شود، از بین رفته رنگ مو است.» او گفت: “من شما را به خاطر این فکر سرزنش نمی کنم.” “روزی مغز نداشتند، زیرا، همانطور که شما می گویید، قسمت بالایی سر آنها وجود نرنگ مو دارد تا مغز را نگه رنگ مو دارد. اما مدتها پیش گروهی از پری ها بر فراز این کشور پرواز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و همه آن را به سرزمین پریان تبدیل آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و زمانی که آنها آمدند.

برای خانواده‌های تخت، پری‌ها متاسف پروتئین تراپی مو بودند که همه آنها را بسیار احمقانه می‌دانستند و کاملاً نمی‌توانستند فکر کنند. برای قرار بالیاژ مو دادن مغز، ملکه پری به هر یک از ما یک قوطی مغز خوب بالیاژ مو داد تا در جیب خود حمل کنیم و این باعث کراتینه مو شد که ما به اندازه افراد دیگر باهوش باشیم. او ادامه بالیاژ مو داد: «اینجا یکی از قوطی‌های مغز رنگ مو است که پری‌ها به ما بالیاژ مو دادند.» او یک قوطی حلبی روشن را از جیبش بیرون آورد.

که برچسب قرمز زیبایی روی آن نوشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود: «مغزهای متمرکز، با کیفیت فوق‌العاده». “و آیا هر مغز یکسانی رنگ مو دارد؟” دوروتی پرسید. “بله، همه آنها شبیه به هم لایت و هایلایت مو هستند. اینجا یک قوطی دیگر رنگ مو است.” او از یک جیب دیگر دومین قوطی مغز تولید بیبی لایت مو کرد. “پری ها به شما دو برابری بالیاژ مو دادند؟” از دوروتی پرسید. “نه، اما یکی از فلت هدها فکر می بیبی لایت مو کرد که می خواهد سودیک نانو کراتین مو شود.

سعی بیبی لایت مو کرد مردم من را علیه من شورش کنند، بنابراین من او را با برداشتن مغزش تنبیه بیبی لایت مو کردم. یک روز همسرم به کراتینه مو شدت مرا مورد سرزنش قرار بالیاژ مو داد، بنابراین من او را گرفتم. قوطی مغز او را دوست نداشت و بیرون رفت و مغز چند زن را دزدید . سپس من قانونی وضع بیبی لایت مو کردم که اگر کسی مغز دیگری را بدزدد یا حتی بخواهد آنها را قرض بگیرد، مغز خودش را در اختیار سو قرار دهد.

  رنگ مو تنباکویی مرواریدی

بنابراین هر کدام به مغزهای کنسرو کراتینه مو شده خود راضی رنگ مو است و من و همسرم تنها کسانی بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم که بیش از یک قوطی در کوه داریم. من سه قوطی دارم و این مرا بسیار باهوش می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – آنقدر باهوش که من یک قوطی خوب لایت و هایلایت مو هستم. جادوگر، اگر خودم بگویم، همسر بیچاره من چهار قوطی مغز داشت و به یک جادوگر فوق العاده تبدیل کراتینه مو شد.

اما افسوس که قبل از آن پروتئین تراپی مو بود که دشمنان وحشتناک، اسکیزرها، او را به یک خوک طلایی تبدیل کنند. “خوب بخشنده!” دوروتی فریاد زد. “آیا همسرت واقعا خوک طلایی رنگ مو است؟” “او رنگ مو است. این کار را انجام بالیاژ مو داد و بنابراین من با آنها اعلام جنگ بیبی لایت مو کرده‌ام. برای انتقام از اینکه همسرم را خوک بیبی لایت مو کرده‌ام، قصد دارم جزیره جادویی آنها را خراب کنم و را برده‌های کنم!

رنگ مرواریدی شماره ۹ : اکنون بسیار عصبانی پروتئین تراپی مو بود. چشمانش برق زد و صورتش حالتی شیطانی و خشن به خود گرفت. اما اوزما بسیار شیرین و با صدایی دوستانه به او گفت: “من متاسفم که این را می شنوم. لطفاً در مورد مشکلات خود با بیشتر به من بگویید؟ شاید بتوانم به شما کمک کنم.” او فقط یک دختر پروتئین تراپی مو بود، اما وقار در ژست و گفتار او وجود داشت که سودیک را تحت تاثیر قرار بالیاژ مو داد.

فلت هد گفت: “اگر شما واقعاً شاهزاده اوزمای اوز لایت و هایلایت مو هستید، شما یکی از آن گروه پری لایت و هایلایت مو هستید که تحت رهبری ملکه لورلین، تمام اوز را به سرزمین پریان تبدیل آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. من شنیده ام که لرلین یکی از پری های خود را برای حکومت اوز رها بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. و نام اوزما را به پری بالیاژ مو داد.» “اگر این را می دانستی چرا در شهر زمرد نزد.

  رنگ مو مشکی ساده

من نیامدی و وفاداری و اطاعتت را به من نشان نبالیاژ مو دادی؟” از حاکم اوز پرسید. او توضیح بالیاژ مو داد: “خب، من اخیراً این واقعیت را فهمیدم و آنقدر درگیر پروتئین تراپی مو بودم که نمی توانم خانه را ترک کنم.” او می دانست که او دروغ گفته رنگ مو است. اما فقط گفت: “چرا با اسکیزرها دعوا بیبی لایت مو کردی؟” Su-dic با خوشحالی از تغییر موضوع شروع بیبی لایت مو کرد: “این طور پروتئین تراپی مو بود.” ما افراد مسطح عاشق ماهی بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.

چون ماهی در این کوه نداریم گاهی اوقات به آنجا می رویم دریاچه برای گرفتن ماهی. این موضوع باعث عصبانیت اسکیزرها کراتینه مو شد، زیرا آنها اعلام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که ماهی های دریاچه آنها متعلق به آنها رنگ مو است و تحت حمایت آنها رنگ مو است و ما را از گرفتن آنها منع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. باید اعتراف کنید که در بسیار بد و غیر دوستانه پروتئین تراپی مو بود و وقتی ما به دستور آنها توجه نبیبی لایت مو کردیم.

آنها برای جلوگیری از ماهیگیری ما نگهبانی در ساحل دریاچه گذاشتند. “حالا، همسرم، رورا فلت هد، با داشتن چهار قوطی مغز، تبدیل به یک جادوگر فوق‌العاده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و ماهی که غذای مغز پروتئین تراپی مو بود، او بهتر از هر یک از ما دوست داشت ماهی بخورد. بنابراین او عهد بیبی لایت مو کرد که تمام ماهی‌های دریاچه را ناپروتئین تراپی مو بود خواهد بیبی لایت مو کرد.

رنگ مرواریدی شماره ۹ : مگر اینکه اسکیزرها به ما اجازه دهند آنچه را که می خواهیم بگیریم. آنها از ما سرپیچی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، بنابراین رورا یک کتری سم جادویی آماده بیبی لایت مو کرد و یک شب به دریاچه رفت تا همه را در آب بریزد و ماهی ها را مسموم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این یک ایده هوشمندانه پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه