↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مرواریدی شماره 10

رنگ مرواریدی شماره 10 | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مرواریدی شماره 10 را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مرواریدی شماره 10 را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مرواریدی شماره 10 : با آن‌ها آنقدر سریع به سمت تپه‌ای سبز روبه‌رو شناور کراتینه مو شدند که دختران از اینکه خود را در حالت ایستاده دیدند شگفت‌زده کراتینه مو شدند. روی چمن قبل از اینکه متوجه شوند کاملاً شروع بیبی لایت مو کرده اند. “متشکرم!” اوزما با سپاسگزاری گفت و دوروتی نیز از خدمات تشکر بیبی لایت مو کرد. خدمتکاران مه پاسخی نبالیاژ مو دادند، اما لبخند زدند و دستانشان را به نشانه خداحافظی تکان بالیاژ مو دادند و دوباره در مه شناور کراتینه مو شدند و از دید ناپدید کراتینه مو شدند.

رنگ مو : از خرچنگ های سفید می ترسند. سفید اگر من موافقت کنم که وب را برای شما قطع کنم؟” اوزما گفت: “بله، من می توانم این کار را به راحتی انجام دهم. و برای اینکه بدانی من حقیقت را می گویم، اکنون رنگ تو را تغییر خواهم بالیاژ مو داد.” او عصای نقره‌ای خود را روی رنگ مو استخر تکان بالیاژ مو داد و خرچنگ بلافاصله سفید برفی کراتینه مو شد – همه به جز چشمان او که سیاه ماندند.

رنگ مرواریدی شماره 10

رنگ مرواریدی شماره 10 : تا بتوانیم از آن عبور کنیم». “شما می توانید این کار را انجام دهید، نمی توانید؟” خرچنگ پاسخ بالیاژ مو داد: “فکر می کنم اینطور باکراتینه مو شد.” “اما اگر من انجام دهم چه چیزی به من می دهید؟” “چه آرزویی داری؟” اوزما پرسید. خرچنگ گفت: آرزو دارم به جای سبز، سفید باشم. خرچنگ های سبز بسیار رایج لایت و هایلایت مو هستند و خرچنگ های سفید کمیاب لایت و هایلایت مو هستند؛ علاوه بر عنکبوت های بنفش که این دامنه تپه را آلوده می کنند.

این موجود انعکاس خود را در آب دید و چنان خوشحال کراتینه مو شد که بلافاصله از رنگ مو استخر خارج کراتینه مو شد و با عقب نشینی از رنگ مو استخر به آرامی به سمت وب حرکت بیبی لایت مو کرد. او آنقدر آلایت و هایلایت مو هسته حرکت بیبی لایت مو کرد که دوروتی با بی حوصلگی فریاد زد: “عزیز من، این هرگز انجام نمی نانو کراتین مو شود!” با گرفتن خرچنگ در دستانش، با او به سمت وب دوید.

  رنگ موی پلاتینه شماره ۱۰

حتی در آن زمان هم مجبور پروتئین تراپی مو بود او را بالا نگه می داشت تا بتواند با چنگال هایش رشته به رشته تار بنفش رنگی را که می توانست با یک نیش آن را جدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، دراز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. هنگامی که به اندازه کافی از شبکه بریده کراتینه مو شد تا آنها بتوانند عبور کنند، دوروتی به سمت رنگ مو استخر دوید و خرچنگ سفید را در آب قرار بالیاژ مو داد و پس از آن دوباره به اوزما پیوست.

آنها دقیقاً به موقع فرار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، زیرا چندین عنکبوت ارغوانی اکنون ظاهر کراتینه مو شدند، که متوجه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند تار آنها بریده کراتینه مو شده رنگ مو است، و اگر دختران با عجله از سوراخ عبور نمی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، عنکبوت ها به سرعت بریدگی ها را ترمیم می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و دوباره آنها را زندانی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. . اوزما و دوروتی تا آنجا که می‌توانستند دویدند و با وجود اینکه عنکبوت‌های خشمگین تعبالیاژ مو دادی رشته تار را به دنبال آن‌ها پرتاب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

به این امید که آن‌ها را با کمند یا در کلاف‌ها گرفتار کنند، اما توانستند فرار کنند و به بالای تپه صعود کنند. فصل 3 دوشیزگان مه اوزما و دوروتی از بالای تپه به پایین دره آن طرف نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و با تعجب دیدند که پر از مه شناور رنگ مو است که به اندازه دود متراکم پروتئین تراپی مو بود. هیچ چی در دره به جز این امواج غلتان مه قابل مشاهده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مرواریدی شماره 10 : اما فراتر از آن، در سمت دیگر، تپه ای چمنزاری بلند کراتینه مو شد که بسیار زیبا به نظر می رسید. دوروتی گفت: “خوب، چه کار کنیم، اوزما؟ در آن مه غلیظ قدم بردارید، احتمالاً در آن گم شوید.

  رنگ مو دودی پلاتینه c12

یا صبر کنید تا پاک نانو کراتین مو شود؟” اوزما با تردید پاسخ بالیاژ مو داد: «مطمئن نیستم که از بین برود، هر چند که صبر کنیم. اگر می‌خواهیم سوار شویم، فکر می‌کنم باید به مه وارد شویم.» دوروتی اعتراض بیبی لایت مو کرد: «اما ما نمی‌توانیم ببینیم به کجا می‌رویم یا روی چه چیزی قدم می‌گذاریم». “ممکن رنگ مو است چیزهای وحشتناکی در آن مه قاطی کراتینه مو شده باکراتینه مو شد.

و من می ترسم فقط در آن فکر کنم.” حتی اوزما به نظر می رسید مردد رنگ مو است. او برای مدتی ساکت و متفکر پروتئین تراپی مو بود و به دریفت های چرخشی که بسیار خاکستری و ممنوعه پروتئین تراپی مو بودند نگاه می بیبی لایت مو کرد. بالاخره گفت: “من معتقدم که اینجا یک دره مه رنگ مو است، جایی که این ابرهای مرطوب همیشه در آن باقی می مانند، زیرا حتی آفتاب بالا آنها را نمی راند. بنابراین خدمتکاران مه باید در اینجا زندگی کنند.

و آنها پری لایت و هایلایت مو هستند و باید به تماس من پاسخ دهند.” او دو دستش را جلوی دهانش گرفت و با آنها یک گودال درست بیبی لایت مو کرد و فریادی واضح، هیجان انگیز و پرنده مانند بر زبان آورد. بر فراز امواج مه شناور پروتئین تراپی مو بود و در حال حاضر با صدای مشابه، به عنوان یک پژواک دور پاسخ بالیاژ مو داده کراتینه مو شد. دوروتی بسیار تحت تأثیر قرار گرفت. او از زمان آمدن به این کشور پری چیزهای عجیب و غریب زیادی دیده پروتئین تراپی مو بود.

اما اینجا یک تجربه جدید پروتئین تراپی مو بود. اوزما در زمان‌های معمولی مانند هر دختر کوچکی پروتئین تراپی مو بود که ممکن پروتئین تراپی مو بود ملاقات الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – ساده، شاد، دوست‌داشتنی تا آنجا که می‌توانست باکراتینه مو شد – اما با اندوخته‌ای خاصی که در شادترین حالات او به او وقار می‌بالیاژ مو داد. با این حال، مواقعی وجود داشت که بر تخت او می نشست و به رعایای خود فرمان می بالیاژ مو داد، یا زمانی که قدرت های پری او به کار گرفته می کراتینه مو شد.

  مدل رنگ مو فانتزی پایین مو

زمانی که دوروتی و همه اطرافیانش در هیبت از حاکم دختر دوست داشتنی خود ایستادند و به برتری او پی بردند. اوزما منتظر ماند. در حال حاضر، فرم‌های زیبایی برآمده‌اند، با لباس‌های پشمالو و دنباله‌دار خاکستری که به سختی می‌توان آن را از مه تشخیص بالیاژ مو داد. موهایشان هم مه رنگ پروتئین تراپی مو بود. فقط بازوهای درخشان و چهره های شیرین و رنگ پریده آنها ثابت می بیبی لایت مو کرد که آنها موجودات زنده و باهوشی لایت و هایلایت مو هستند.

که به ندای یک خواهر پری پاسخ می دهند. مانند پوره های دریایی روی آغوش ابرها تکیه بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند، چشمانشان پرسشگرانه به دو دختری که در ساحل ایستاده پروتئین تراپی مو بودند چرخید. یکی خیلی نزدیک کراتینه مو شد و اوزما به او گفت: “لطفا ما را به دامنه تپه مقابل می بری؟ ما می ترسیم وارد مه شویم. من پرنسس اوزمای اوز لایت و هایلایت مو هستم و این دوست من دوروتی، شاهزاده خانم اوز رنگ مو است.” خدمتکاران مه نزدیکتر آمدند و بازوهایشان را دراز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ مرواریدی شماره 10 : اوزما بدون تردید جلو رفت و به آنها اجازه بالیاژ مو داد او را در آغوش بگیرند و دوروتی شجاعت پیدا بیبی لایت مو کرد تا دنبالش برود. خدمتکاران مه بسیار آرام آنها را نگه داشتند. دوروتی فکر می‌بیبی لایت مو کرد که دست‌ها سرد و مه آلود لایت و هایلایت مو هستند – اصلاً واقعی به نظر نمی‌رسیدند – با این حال آنها دو دختر را بالای سطح بالوها حمایت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه