↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

ترکیب رنگ مو شامپاینی مرواریدی

ترکیب رنگ مو شامپاینی مرواریدی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت ترکیب رنگ مو شامپاینی مرواریدی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با ترکیب رنگ مو شامپاینی مرواریدی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

ترکیب رنگ مو شامپاینی مرواریدی : در هجدهم سه قایق نهنگ با حمل آذوقه های سه هفته ای آغاز کراتینه مو شدند. و حزب متشکل از بیست و پنج روح پروتئین تراپی مو بود – نیرویی که برای مبارزه با تعبالیاژ مو دادی از سرخپوستان کافی پروتئین تراپی مو بود. با یک جزر و مد کراتینه مو شدید و یک روز خوب، ما دویدن خوبی انجام بالیاژ مو دادیم، به زودی مقداری از آب شیرین را نوشیدیم، و در شب تقریباً بالاتر از نفوذ جزر و مد پروتئین تراپی مو بودیم.

رنگ مو : با این وجود، اگر موضوع را از دیدگاه دیگری در نظر بگیریم، کمتر گیج کننده به نظر می رسد. ما به طور پیوسته به خاطر نمی آوریم که چقدر از شرایط وجودی هر حیوانی بی اطلاع بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. ما همیشه به یاد نمی آوریم که برخی از بررسی ها دائماً از افزایش بیش از حد سریع هر موجود سازمان یافته ای که در یک وضعیت طبیعی رها می نانو کراتین مو شود جلوگیری می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

ترکیب رنگ مو شامپاینی مرواریدی

ترکیب رنگ مو شامپاینی مرواریدی : عرضه غذا به طور متوسط ​​ثابت رنگ مو است، با این حال تمایل هر حیوانی به افزایش از طریق تکثیر هندسی رنگ مو است. و اثرات شگفت‌انگیز آن در هیچ کجا به اندازه حیوانات اروپایی که در چند قرن اخیر در آمریکا وحشی کراتینه مو شده‌اند، به طرز شگفت‌آوری نشان بالیاژ مو داده نکراتینه مو شده رنگ مو است. هر حیوانی در یک وضعیت طبیعی به طور منظم تولید مثل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

می تواند هر فرد از هر گونه از پاتاگونیای جنوبی تا تنگه برینگ را ناپروتئین تراپی مو بود الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در مورد انقراض اسب چه بگوییم؟ آیا آن دشت‌ها از مرتع محروم کراتینه مو شده‌اند که از آن به بعد توسط هزاران و صدها هزار نفر از نوادگان سهام معرفی‌کراتینه مو شده توسط اسپانیایی‌ها تسخیر کراتینه مو شده‌اند؟ آیا گونه های معرفی کراتینه مو شده بعدی غذای نژادهای بزرگ پیشین را مصرف بیبی لایت مو کرده اند؟ آیا می توانیم باور کنیم موجود از نمونه های اولیه غول پیکر متعدد آنها را گرفته رنگ مو است؟ مطمئناً هیچ واقعیتی در تاریخ طولانی جهان به اندازه کشتار گسترده و مکرر ساکنان آن شگفت‌آور نیست.

  رنگ مو مش قشنگ

با این حال، در گونه‌ای که مدت‌هرنگ مو است تأسیس کراتینه مو شده رنگ مو است، هر گونه افزایش زیاد در تعبالیاژ مو داد بدیهی رنگ مو است غیرممکن رنگ مو است و باید با روش‌هایی بررسی نانو کراتین مو شود. با این حال، ما به ندرت قادریم با قطعیت در مورد چیزی بگوییم گونه ها، در چه دوره ای از زندگی، یا در چه دوره ای از سال، یا فقط در فواصل زمانی طولانی، چک سقوط می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

یا باز هم ماهیت دقیق چک چیست. از این رو احتمالاً این رنگ مو است که ما از اینکه یکی از دو گونه که در عادات نزدیک لایت و هایلایت مو هستند، کمیاب رنگ مو است و دیگری در همان منطقه فراوان رنگ مو است، چندان تعجب نمی کنیم. یا باز هم باید گفت که یکی در یک ناحیه فراوان باکراتینه مو شد و دیگری که همان جایگاه را در اقتصاد طبیعت پر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، باید در ناحیه همسایه فراوان باکراتینه مو شد که در شرایط آن تفاوت بسیار کمی رنگ مو دارد.

اگر از او بپرسند که چگونه رنگ مو است، بلافاصله پاسخ می دهد که با تفاوت جزئی در آب و هوا، غذا یا تعبالیاژ مو داد دشمنان مشخص می نانو کراتین مو شود: با این حال چقدر به ندرت می توانیم به علت دقیق و نحوه عمل چک اشاره کنیم! بنابراین، ما به این نتیجه می‌رسیم که دلایلی که معمولاً برای ما کاملاً غیرقابل درک رنگ مو است، تعیین می‌کنیم که آیا یک گونه خاص از نظر تعبالیاژ مو داد فراوان یا کم رنگ مو است.

  رنگ مو مرواریدی شماره ۸

در مواردی که می‌توانیم انقراض یک گونه را از طریق انسان، به طور کامل یا در یک منطقه محدود ردیابی کنیم، می‌دانیم که نادرتر و نادرتر می‌نانو کراتین مو شود و سپس گم می‌نانو کراتین مو شود: اشاره به تمایز عادلانه دشوار خواهد پروتئین تراپی مو بود [13] بین گونه ای که توسط انسان یا افزایش دشمنان طبیعی آن ناپروتئین تراپی مو بود کراتینه مو شده رنگ مو است. شواهد نادر پروتئین تراپی مو بودن قبل از انقراض در طبقات سوم متوالی قابل توجه تر رنگ مو است.

همانطور که توسط چندین ناظر توانا ذکر کراتینه مو شده رنگ مو است. اغلب مشخص کراتینه مو شده رنگ مو است که یک پوسته بسیار رایج در یک لایه سوم اکنون نادر رنگ مو است و حتی مدتها تصور می کراتینه مو شد که منقرض کراتینه مو شده رنگ مو است. اگر آن‌طور که به نظر می‌رسد، گونه‌ها ابتدا کمیاب می‌شوند و سپس منقرض می‌شوند – اگر افزایش بسیار سریع هر گونه، حتی مورد علاقه‌ترین گونه‌ها، به طور پیوسته بررسی نانو کراتین مو شود.

همانطور که باید اعتراف کنیم، هر چند که چگونه و چه زمانی گفتنش سخت رنگ مو است – و اینکه آیا بدون کوچکترین تعجب می‌بینیم، اگرچه نمی‌توانیم دلیل دقیقی را تعیین کنیم، یک گونه فراوان و گونه‌ای دیگر که نزدیک به هم پیوند تمام دکلره مو دارند در همان منطقه نادر رنگ مو است – چرا باید از این نادر پروتئین تراپی مو بودن که یک قدم جلوتر به سوی انقراض کشیده می‌نانو کراتین مو شود.

ترکیب رنگ مو شامپاینی مرواریدی : چنین شگفت‌زده شویم؟ اقدامی که در هر طرف ما در جریان رنگ مو است، و در عین حال به سختی قابل درک رنگ مو است، مطمئناً ممکن رنگ مو است کمی دورتر انجام نانو کراتین مو شود بدون اینکه مشاهده ما هیجان انگیز باکراتینه مو شد. چه کسی با شنیدن این که قبلاً در مقایسه با کمیاب پروتئین تراپی مو بود یا اینکه یکی از میمون‌های فسیلی در مقایسه با یکی از میمون‌های کنونی تعبالیاژ مو داد کمی داشت تعجب بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو عروسکی دخترانه

میمون های زنده؟ و با این حال، در این نادر پروتئین تراپی مو بودن نسبی، ما باید واضح ترین شواهدی از شرایط کمتر مساعد برای وجود آنها داشته باشیم. اعتراف به این که گونه‌ها معمولاً قبل از انقراض نادر می‌شوند – از کمیاب پروتئین تراپی مو بودن نسبی یک گونه با گونه‌های دیگر غافلگیر نمی‌شوند، و در عین حال از یک عامل خارق‌العاده رنگ مو استفاده می‌کنند و وقتی یک گونه وجود خود را از دست می‌دهند بسیار شگفت زده می‌شوند.

به نظر من بسیار همان طور که اعتراف کنیم که بیماری در فرد مقدمه مرگ رنگ مو است – برای اینکه از بیماری غافلگیر نشویم – اما وقتی که بیمار از تعجب می میرد و باور می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که از طریق خشونت مرده رنگ مو است. [13] به اظهارات عالی آقای لیل در این زمینه در اصول زمین شناسی مراجعه کنید.

ترکیب رنگ مو شامپاینی مرواریدی : این رودخانه در حدود شصت مایلی جنوب بندر سنت جولیان واقع کراتینه مو شده رنگ مو است. در طول آخرین سفر، کاپیتان رنگ مو استوکس سی مایل از آن بالا رفت، اما پس از آن، به دلیل کمپروتئین تراپی مو بود آذوقه، موظف به بازگشت کراتینه مو شد. به جز آنچه در آن زمان کشف کراتینه مو شد، به ندرت چیزی در مورد این رودخانه بزرگ شناخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. کاپیتان فیتز روی اکنون مصمم رنگ مو است که مسیر خود را تا جایی که زمان اجازه می دهد دنبال الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه