↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ موی عروسکی جدید

مدل رنگ موی عروسکی جدید | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ موی عروسکی جدید را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ موی عروسکی جدید را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

مدل رنگ موی عروسکی جدید : یک پسر لباس خارق‌العاده مونچکین را پوشیده پروتئین تراپی مو بود – یک ژاکت آبی و کفش‌های چرمی آبی و یک کلاه آبی با قله‌ای بلند و زنگ‌های نقره‌ای ریز که از لبه‌اش آویزان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود – و این اوجو خوش شانس پروتئین تراپی مو بود که زمانی از مانچکین آمده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : و هر جا که رفته، عکس جادویی اش را با خود برده رنگ مو است.” او با بتسی و تروت در حیاط قصر ایستاده پروتئین تراپی مو بود، در حالی که اسکرپس، دختر تکه‌کاری، در حالی که موهایش در باد می‌پرید، دور گروه می‌رقصید. اسکراپس که هنوز در حال رقصیدن پروتئین تراپی مو بود گفت: “پراپس، یکی اوزما را دزدیده رنگ مو است.” “اوه، آنها هرگز جرات انجام این کار را نتمام دکلره مو دارند!” تروت کوچک فریاد زد.

مدل رنگ موی عروسکی جدید

مدل رنگ موی عروسکی جدید : دوباره تا زمانی که ظرف جادویی به او بازگردانده نانو کراتین مو شود.” قورباغه با آهی گفت: “در این صورت، فکر می کنم باید آن را پیدا کنیم.” تصویر در دسترس نیست دوستان اوزما گیج کراتینه مو شده اند فصل 5 فصل 5 دوروتی با قیافه ای جدی گفت: «واقعاً ، این بسیار غافلگیرکننده رنگ مو است. حتی سایه ای از اوزما را در هیچ کجای شهر امرالد نمی توان یافت.

دختر تکه تکه اضافه بیبی لایت مو کرد: “و تصویر جادویی را نیز دزدید، بنابراین چیزی نمی تواند تشخیص دهد که کجرنگ مو است.” دوروتی گفت: این مزخرف رنگ مو است. “چرا، همه اوزما را دوست تمام دکلره مو دارند. کسی در سرزمین اوز نیست که حتی یک چیز را که او رنگ مو دارد بدزدد.” “متعجب!” دختر تکه تکه جواب بالیاژ مو داد. “شما هر کسی را در سرزمین اوز نمی شناسید.” “چرا من نمی کنم؟” اسکرپس گفت: «این کشور بزرگی رنگ مو است.

  مدل رنگ موی زیتونی بدون دکلره

ترک ها و گوشه هایی در آن وجود رنگ مو دارد که حتی اوزما هم از آن بی خبر رنگ مو است. بتسی اعلام بیبی لایت مو کرد: «دختر تکه تکه‌کاری نازک رنگ مو است». دوروتی متفکرانه پاسخ بالیاژ مو داد: “نه، حق با اوست.” “مردم عجیب و غریب زیادی در این سرزمین پریان وجود تمام دکلره مو دارند که هرگز به اوزما یا شهر امرالد نزدیک نمی شوند. من خودم برخی از آنها را دیده ام، دختران، اما البته همه را ندیده ام، و ممکن رنگ مو است تعبالیاژ مو دادی هم باشند.

افراد شرور در اوز رفتند، اما من فکر می کنم که جادوگران شریر همه ناپروتئین تراپی مو بود کراتینه مو شده اند.” درست در آن هنگام اسب اره چوبی در حالی که جادوگر شهر اوز بر پشتش پروتئین تراپی مو بود وارد حیاط کراتینه مو شد. “آیا اوزما را پیدا بیبی لایت مو کردی؟” وقتی اسب اره در کنار آنها ایستاد، جادوگر فریاد زد. دوروتی گفت: هنوز نه. “آیا گلیندا نمی داند کجرنگ مو است؟” “نه. کتاب رکوردهای گلیندا و همه ابزار جادویی او از بین رفته اند.

مدل رنگ موی عروسکی جدید : یک نفر باید آنها را دزدیده باکراتینه مو شد.” “خدایا!” دوروتی با نگرانی فریاد زد. “این بزرگترین سرقتی رنگ مو است که تا به حال نامش را شنیده ام. فکر می کنید چه کسی این کار را انجام بالیاژ مو داده رنگ مو است، جادوگر؟” او پاسخ بالیاژ مو داد: “من هیچ نظری ندارم.” “اما من آمده ام تا کیف ابزار جادویی خود را بگیرم و آنها را به گلیندا ببرم. او بسیار قدرتمندتر از من رنگ مو است که ممکن رنگ مو است.

بتواند با جادوی من حقیقت را سریعتر و بهتر از خودم کشف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ” دوروتی گفت: پس عجله کن، زیرا همه ما به کراتینه مو شدت نگران بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. جادوگر با عجله به اتاق هایش رفت، اما در حال حاضر با چهره ای دراز و غمگین برگشت. “آن رفته!” او گفت. “چی رفته؟” ضایعات پرسید. “کیف سیاه ابزار جادوی من. حتما کسی آن را دزدیده رنگ مو است!” آنها با تعجب به یکدیگر نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  رنگ مو مش دودی روشن

تصویر در دسترس نیست جادوگر ادامه بالیاژ مو داد: «این چیز در حال ناامید کراتینه مو شدن رنگ مو است. تمام جادویی که متعلق به اوزما یا گلیندا یا من رنگ مو است دزدیده کراتینه مو شده رنگ مو است. “فکر می‌کنی اوزما می‌توانست خودش آنها را برای هدفی گرفته باکراتینه مو شد؟” بتسی پرسید. جادوگر گفت: “نه، در واقع.” “من گمان می کنم که دشمنی اوزما را دزدیده رنگ مو است و از ترس اینکه ما او را تعقیب کنیم و دوباره دستگیر کنیم.

همه جادوی ما را از ما گرفته رنگ مو است.” “چقدر وحشتناک!” دوروتی گریه بیبی لایت مو کرد. “این فکر که کسی بخواهد اوزمای عزیز ما را زخمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند! آیا ما نمی توانیم کاری انجام دهیم تا او را پیدا کنیم، جادوگر؟” “من از گلیندا می پرسم. باید مستقیم به او برگردم و به او بگویم که ابزار جادویی من نیز ناپدید کراتینه مو شده اند. می دانم که جادوگر خوب به کراتینه مو شدت شوکه خواهد کراتینه مو شد.” با این کار او دوباره به پشت اسب اره پرید و اسب عجیب و غریب که هرگز خسته نمی کراتینه مو شد.

با تمام سرعت فرار بیبی لایت مو کرد. این سه دختر در ذهن بسیار آشفته پروتئین تراپی مو بودند. حتی دختر تکه تکه‌کاری ساکت‌تر از همیشه پروتئین تراپی مو بود و به نظر می‌رسید که متوجه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود یک بلای بزرگ همه آنها را فرا گرفته رنگ مو است. اوزما پری با قدرت قابل توجهی پروتئین تراپی مو بود و تمام موجودات اوز و همچنین سه دختر فانی از دنیای بیرون به او به عنوان محافظ و دوست خود نگاه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  مدل رنگ مو برای عروسی

مدل رنگ موی عروسکی جدید : تصور اینکه دختر زیبای آنها حاکم توسط دشمن غلبه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و یک اسیر را از قصر باشکوه خود بیرون بککراتینه مو شد، در ابتدا برای آنها حیرت آور پروتئین تراپی مو بود. اما چه توضیح دیگری از این راز می تواند وجود داشته باکراتینه مو شد؟ دوروتی اظهار داشت: «اُزما با میل و رغبت از بین نمی‌رود، بدون اینکه به ما اطلاع دهد. و او کتاب رکوردهای بزرگ گلیندا یا جادوی جادوگر را نمی‌دزدد.

زیرا می‌توانست آن‌ها را هر زمان که بخواهد به دست بیاورد، فقط با درخورنگ مو است آنها. “کسی در سرزمین اوز؟” از تروت پرسید. “البته. می دانید، هیچ کس نمی توانست از صحرای مرگبار عبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و هیچ کس جز یک فرد اوز نمی توانست از تصویر جادویی و کتاب رکوردها و جادوی جادوگر، یا جایی که آنها نگهداری می کراتینه مو شدند.

بداند و بنابراین بتواند قبل از اینکه بتوانیم جلوی آنها را بگیریم، کل لباس را بدزدیم. باید کسی باکراتینه مو شد که در سرزمین اوز زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” “اما چه کسی – چه کسی – چه کسی؟” ضایعات پرسید. “این سوال رنگ مو است. چه کسی؟” دوروتی با جدیت پاسخ بالیاژ مو داد: “اگر می دانستیم، اینجا نمی ایستادیم و هیچ کاری نمی بیبی لایت مو کردیم.” درست در همین لحظه دو پسر وارد حیاط کراتینه مو شدند و به گروه دختران نزدیک کراتینه مو شدند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه