نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی مرواریدی و خاکستری

رنگ موی مرواریدی و خاکستری | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی مرواریدی و خاکستری را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی مرواریدی و خاکستری را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی مرواریدی و خاکستری : زانوهایش نزدیک پروتئین تراپی مو بود از زیر او جا بیفتند که سرکارگر، پس از نگاه بیبی لایت مو کردن به او و بازجویی از او، به او گفت که می تواند روزنه ای برای او پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. چقدر این تصادف برای معنی داشت، او فقط با مراحل متوجه کراتینه مو شد. زیرا او دریافت که کارهای دروگر همان مکانی رنگ مو است.

رنگ مو : من نمی توانم از شما رنگ مو استفاده کنم.» جورجیس مات و مبهوت خیره کراتینه مو شد. “موضوع چیه؟” او نفس نفس زد. مرد گفت: “هیچی، فقط من نمیتونم ازت رنگ مو استفاده کنم.” همان نگاه سرد و خصمانه ای پروتئین تراپی مو بود که از رئیس کارخانه کود داشت. فهمید که حرف زدن فایده ای نرنگ مو دارد و برگشت و رفت. در سالن ها مردان می توانستند همه چیز را در مورد معنای آن به او بگویند.

رنگ موی مرواریدی و خاکستری

رنگ موی مرواریدی و خاکستری : آنها با چشمان ترحم آمیز به او خیره کراتینه مو شدند – شیطان بیچاره ، او در لیست سیاه قرار گرفت! او چه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود؟ آنها پرسیدند – رئیسش را زمین زد؟ بهشت بخیر، پس شاید می دانست! چرا، او به اندازه انتخاب شهردار شیکاگو شانس یافتن شغل در پکینگ تاون را داشت. چرا وقتش را برای شکار تلف بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود؟ آنها او را در یک لیست مخفی در هر دفتر، کوچک و بزرگ، در آن مکان داشتند.

نام او در این زمان در سنت لوئیس و نیویورک، در اوماها و بوستون، در کانزاس سیتی و سنت جوزف پروتئین تراپی مو بود. او بدون محاکمه و بدون تجدید نظر محکوم و محکوم کراتینه مو شد. او هرگز نمی‌توانست دیگر برای کوله‌برها کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – او حتی نمی‌توانست آغل‌های گاو را تمیز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند یا در هر مکانی که آنها کنترل می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند با کامیون رانندگی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او ممکن رنگ مو است آن را امتحان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ موی مرواریدی والنسی

اگر می خورنگ مو است، همانطور که صدها نفر آن را امتحان بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند و خودشان متوجه کراتینه مو شدند. هرگز چیزی در مورد آن به او گفته نمی نانو کراتین مو شود. او هرگز رضایتی بیشتر از آنچه در حال حاضر بدست آورده پروتئین تراپی مو بود، نخواهد داشت. اما همیشه وقتی زمانش فرا می رسید متوجه می کراتینه مو شد که به او نیازی نیست. نام دیگری هم برای او نمی‌گذارد – آنها «نگاه‌کنندگان» شرکتی را برای همین منظور داشتند و او سه روز در پکینگ‌تاون کار نمی‌بیبی لایت مو کرد.

برای کوله‌برها ارزش داشت تا لیست سیاه خود را به عنوان هکراتینه مو شداری برای مردان و وسیله‌ای برای پایین نگه‌داشتن آشوب‌های اتحادیه و نارضایتی سیاسی مؤثر نگه تمام دکلره مو دارند. جورگیس به خانه رفت و این خبرهای جدید را به شورای خانواده رساند. این بی رحمانه ترین چیز پروتئین تراپی مو بود. اینجا در این محله خانه او پروتئین تراپی مو بود، همان طور که پروتئین تراپی مو بود، محل عادت و دوستانی که می شناخت.

و حالا همه امکان رنگ مو استخدام در آن برایش بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. در چیزی جز بسته بندی خانه ها وجود نداشت. و بنابراین این همان چیزی پروتئین تراپی مو بود که او را از خانه اش بیرون آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. او و دو زن تمام روز و نیمی از شب را صرف بحث در مورد آن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. در مرکز شهر، به محل کار کودکان راحت خواهد پروتئین تراپی مو بود. اما پس از آن ماریجا در راه بهپروتئین تراپی مو بودی پروتئین تراپی مو بود و امیدوار پروتئین تراپی مو بود در حیاط ها شغلی پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

و با اینکه معشوقه قدیم خود را ماهی یک بار نمی دید، به دلیل بدبختی وضعیت آنها، اما نمی توانست تصمیم خود را بگیرد که برود و او را برای همیشه رها الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سپس، الزبیتا نیز چیزی در مورد فرصتی برای تمیز بیبی لایت مو کردن کف دفاتر دورهام شنیده پروتئین تراپی مو بود و هر روز منتظر خبر پروتئین تراپی مو بود. در پایان تصمیم گرفته کراتینه مو شد کهباید به مرکز شهر برود تا برای خودش اعتصاب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و آنها پس از اینکه شغلی به دست آورد تصمیم بگیرند.

  اموزش ترکیب رنگ موی قهوه ای روشن بدون دکلره

رنگ موی مرواریدی و خاکستری : چون کسی نپروتئین تراپی مو بود که بتواند از او قرض بگیرد و از ترس دستگیری جرأت نمی بیبی لایت مو کرد گدایی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، قرار کراتینه مو شد هر روز با یکی از بچه ها ملاقات الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و پانزده سنت از درآمد آنها را به او بدهند و به او بدهند. رفتن سپس تمام روز او قرار پروتئین تراپی مو بود با صدها و هزاران بدبخت دیگر بی خانمان در خیابان ها قدم بزند که از فروشگاه ها، انبارها و کارخانه ها برای یک فرصت پرس و جو می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

و شب باید به داخل در یا زیر یک کامیون می خزد و تا نیمه شب آنجا پنهان می کراتینه مو شد، تا اینکه ممکن پروتئین تراپی مو بود وارد یکی از خانه های ایستگاه نانو کراتین مو شود و روزنامه ای را روی زمین پهن الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و در میان انبوهی از مردم دراز بککراتینه مو شد. «مردان» و گدایان، بوی الکل و تنباکو، و کثیف از حیوانات موذی و بیماری. بنابراین برای دو هفته بیشتر با شیطان ناامیدی مبارزه بیبی لایت مو کرد. یک بار نصف روز فرصت بارگیری کامیون را پیدا بیبی لایت مو کرد و بار دیگر فلکه یک پیرزن را حمل بیبی لایت مو کرد و یک ربع به او بالیاژ مو دادند.

این باعث کراتینه مو شد چند شبی که ممکن پروتئین تراپی مو بود یخ زده باکراتینه مو شد، به خانه ای برود. و همچنین این فرصت را به او می بالیاژ مو داد که هر از گاهی صبح ها روزنامه بخرد و در حالی که رقبای او تماشا می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و منتظر دور انداختن یک کاغذ پروتئین تراپی مو بودند، شغل پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با این حال، این واقعاً مزیتی نپروتئین تراپی مو بود که به نظر می رسید، زیرا آگهی های روزنامه باعث از دست رفتن زمان گرانبها و بسیاری از سفرهای خسته کننده می کراتینه مو شد.

  چانک لایت مو

نیمی از آنها «جعلی» پروتئین تراپی مو بودند که توسط مجموعه‌های بی‌پایان موسساتی که جهل درمانده بیکاران را طعمه می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، ایجاد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. اگر Jurgis فقط زمان خود را از دست بالیاژ مو داد، به این دلیل پروتئین تراپی مو بود که او چیز دیگری برای از دست بالیاژ مو دادن نداشت. هر زمان که یک مامور خوش زبان از موقعیت های فوق العاده ای که در دست داشت به او می گفت، او فقط می توانست با ناراحتی سرش را تکان دهد و بگوید که دلار لازم برای سپرده گذاری نرنگ مو دارد.

وقتی برای او توضیح بالیاژ مو داده کراتینه مو شد که او و همه خانواده‌اش چه «پول کلانی» می‌توانند از طریق عکس‌های رنگی به دست بیاورند، او فقط می‌توانست قول دهد که دوباره زمانی که دو دلار برای سرمایه‌گذاری روی لباس داشته باکراتینه مو شد، بیاید. در پایان از طریق ملاقات تصادفی با یک آشنای قدیمی از روزهای اتحادیه خود فرصتی بدست آورد. او با این مرد در راه کار در کارخانه های غول پیکر تررنگ مو است هاروستر ملاقات بیبی لایت مو کرد.

رنگ موی مرواریدی و خاکستری : و دوستش به او گفت که بیا و او یک کلمه خوب برای او با رئیسش که او را خوب می شناسد صحبت خواهد بیبی لایت مو کرد. بنابراین چهار یا پنج مایل، و از طریق انبوه انتظار از بیکاران در دروازه تحت اسکورت دوست خود گذشت.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه