نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی بلوند نقره ای پلاتینه پادینا

رنگ موی بلوند نقره ای پلاتینه پادینا | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی بلوند نقره ای پلاتینه پادینا را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی بلوند نقره ای پلاتینه پادینا را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی بلوند نقره ای پلاتینه پادینا : اکنون همه آنها آزاد کراتینه مو شده اند و از لطف شما سپاسگزارند.» “مونچکینز چه کسانی لایت و هایلایت مو هستند؟” از دوروتی پرسید. “آنها مردمی لایت و هایلایت مو هستند که در این سرزمین شرق که جادوگر شریر در آن حکومت می بیبی لایت مو کرد زندگی می کنند.” “آیا شما یک مونچکین لایت و هایلایت مو هستید؟” دوروتی پرسید. «نه، اما من دوست آنها لایت و هایلایت مو هستم، اگرچه در سرزمین شمال زندگی می کنم.

رنگ مو : اما به زودی یکی از گوش‌های او را دید که از سوراخ بالا می‌آید، زیرا فشار کراتینه مو شدید هوا او را بالا نگه می‌داشت تا نتواند بیفتد. او به سمت سوراخ خزید، گوش توتو را گرفت و دوباره او را به داخل اتاق کشید، سپس در تله را بست تا دیگر تصادفی رخ ندهد. ساعت به ساعت می گذشت و دوروتی به آرامی بر ترس او غلبه می بیبی لایت مو کرد. اما او کاملاً احساس تنهایی می بیبی لایت مو کرد و باد آنقدر در اطراف او فریاد می زد که تقریباً ناشنوا می کراتینه مو شد.

رنگ موی بلوند نقره ای پلاتینه پادینا

رنگ موی بلوند نقره ای پلاتینه پادینا : در ابتدا فکر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که آیا وقتی خانه دوباره سقوط بیبی لایت مو کرد، تکه تکه خواهد کراتینه مو شد. اما با گذشت ساعت ها و اتفاق وحشتناکی، او دیگر نگران نپروتئین تراپی مو بود و تصمیم گرفت با آرامش منتظر بماند و ببیند که آینده چه خواهد کراتینه مو شد. در نهایت او روی زمین تاب خورده به سمت تختش خزید و روی آن دراز کشید. و توتو هم به دنبالش آمد و کنارش دراز کشید. با وجود تاب خوردن خانه و زاری باد.

دوروتی به زودی چشمانش را بست و به خواب عمیقی فرو رفت. فصل دوم شورای با مانچکینز شوک ناگهانی و کراتینه مو شدیدی او را بیدار بیبی لایت مو کرد که اگر دوروتی روی تخت نرم دراز نمی کشید ممکن پروتئین تراپی مو بود صدمه ببیند. همان طور که پروتئین تراپی مو بود، کوزه باعث کراتینه مو شد او نفسی تازه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و تعجب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که چه اتفاقی افتاده رنگ مو است.

  مدل رنگ مو روشن هایلایت

و توتو دماغ كوچك سردش را به صورت او گذاشت و با ناراحتي ناله كرد. دوروتی نشست و متوجه کراتینه مو شد که خانه تکان نمی خورد. نه تاریک پروتئین تراپی مو بود، زیرا آفتاب روشن از پنجره وارد کراتینه مو شد و اتاق کوچک را پر بیبی لایت مو کرد. از تخت بلند کراتینه مو شد و توتو پاشنه پا دوید و در را باز بیبی لایت مو کرد. دخترک با تعجب گریه بیبی لایت مو کرد و به او نگاه بیبی لایت مو کرد، چشمانش با دیدن مناظر شگفت انگیزی که می دید.

بزرگ و بزرگتر می کراتینه مو شدند. طوفان خانه را به آرامی – برای یک طوفان – در میان کشوری با زیبایی شگفت‌انگیز فرو ریخته پروتئین تراپی مو بود. در همه جا تکه های زیبای سبزه وجود داشت، با درختان باشکوهی که میوه های غنی و خوش طعمی به بار می آورد. کناره‌های گل‌های باشکوه روی هر دستی پروتئین تراپی مو بود و پرندگانی با پرهای کمیاب و درخشان در میان درختان و بوته‌ها آواز می‌خواندند و بال می‌زدند.

کمی دورتر، نهر کوچکی پروتئین تراپی مو بود که در امتبالیاژ مو داد سواحل سبز می شتاب و برق می زد و با صدایی بسیار سپاسگزار از دختر بچه ای که مدت زیادی در چمنزارهای خشک و خاکستری زندگی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود زمزمه می بیبی لایت مو کرد. در حالی که ایستاده پروتئین تراپی مو بود و مشتاقانه به مناظر عجیب و زیبا نگاه می بیبی لایت مو کرد، متوجه کراتینه مو شد که گروهی از عجیب و غریب ترین افرادی که تا به حال دیده پروتئین تراپی مو بود به سمت او می آیند.

آنها به بزرگی بزرگانی که او همیشه به آنها عادت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، نپروتئین تراپی مو بودند. اما آنها خیلی کوچک هم نپروتئین تراپی مو بودند. در واقع، آنها تقریباً به اندازه دوروتی قد بلندی به نظر می رسیدند که نسبت به سن خود کودکی بزرگ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، اگرچه از نظر ظاهری سال ها بزرگتر پروتئین تراپی مو بودند. سه نفر مرد و یک نفر زن پروتئین تراپی مو بودند و همه لباس های عجیب و غریب به تن داشتند.

  نمونه رنگ مو ترکیبی

کلاه‌های گردی به سر می‌گذاشتند که تا یک پا بالاتر از سرشان بلند می‌کراتینه مو شد و زنگ‌های کوچکی در اطراف لبه‌ها داشت که در حین حرکت به طرز شیرینی زنگ می‌زد. کلاه مردان آبی پروتئین تراپی مو بود. کلاه زن کوچولو سفید پروتئین تراپی مو بود و لباس سفیدی به تن داشت که چین‌دار از شانه‌هایش آویزان پروتئین تراپی مو بود. بر فراز آن ستاره های کوچکی پاشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ موی بلوند نقره ای پلاتینه پادینا : که در نور خورشید مانند الماس می درخشیدند. مردها لباس آبی به تن داشتند، همان سایه کلاهشان، و چکمه های صیقلی با رول آبی عمیق در بالا پوشیده پروتئین تراپی مو بودند. دوروتی فکر می‌بیبی لایت مو کرد که مردان تقریباً به اندازه عمو هنری پروتئین تراپی مو بودند، زیرا دو نفر از آنها ریش داشتند. اما زن کوچولو بدون شک خیلی بزرگتر پروتئین تراپی مو بود. صورتش پر از چین و چروک پروتئین تراپی مو بود.

موهایش تقریباً سفید پروتئین تراپی مو بود و نسبتاً سفت راه می رفت. وقتی این افراد به خانه ای نزدیک کراتینه مو شدند که دوروتی در آستانه در ایستاده پروتئین تراپی مو بود، مکث آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و در میان خود زمزمه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، انگار می ترسند دورتر بیایند. اما پیرزن کوچولو به سمت دوروتی رفت و تعظیم بیبی لایت مو کرد و با صدایی شیرین گفت: “شما، نجیب ترین جادوگر، به سرزمین مانچکینزها خوش آمدید.

ما از شما سپاسگزاریم که جادوگر شریر شرق را کشتید و مردم ما را از اسارت آزاد بیبی لایت مو کردید.» دوروتی با تعجب به این سخنرانی گوش بالیاژ مو داد. منظور زن کوچولو از اینکه او را جادوگر خطاب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و بگوید که جادوگر شریر شرق را کشته رنگ مو است، چه می تواند داشته باکراتینه مو شد؟ دوروتی یک دختر کوچولوی بی‌گناه و بی‌آزار پروتئین تراپی مو بود که مایل‌ها دورتر از خانه توسط طوفان حمل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو یخی دودی زیتونی

و او هرگز در تمام عمرش چیزی نکشته پروتئین تراپی مو بود. اما زن کوچک ظاهراً انتظار داشت که او پاسخ دهد. بنابراین دوروتی با تردید گفت: «شما خیلی مهربان لایت و هایلایت مو هستید، اما باید اشتباهی وجود داشته باکراتینه مو شد. من چیزی نکشته ام.» پیرزن کوچولو با خنده پاسخ بالیاژ مو داد: «به هر حال، خانه شما همینطور رنگ مو است، و این همان رنگ مو است. دیدن!” ادامه بالیاژ مو داد و به گوشه خانه اشاره بیبی لایت مو کرد.

دو پای او هنوز از زیر یک قطعه چوب بیرون زده رنگ مو است.» دوروتی نگاه بیبی لایت مو کرد و کمی از ترس فریاد کشید. در واقع، درست در زیر گوشه تیر بزرگی که خانه روی آن قرار داشت، دو پا بیرون آمده پروتئین تراپی مو بود، کفش‌های نقره‌ای با پنجه‌های نوک تیز پوشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. “اوه عزیزم! اوه عزیزم!” دوروتی گریه بیبی لایت مو کرد و دستانش را با ناراحتی به هم قلاب بیبی لایت مو کرد.

رنگ موی بلوند نقره ای پلاتینه پادینا : خانه باید روی او افتاده باکراتینه مو شد. هر کاری کنیم؟» زن کوچولو با خونسردی گفت: هیچ کاری نمی توان بیبی لایت مو کرد. “اما اون کی پروتئین تراپی مو بود؟” دوروتی پرسید. زن کوچک پاسخ بالیاژ مو داد: همانطور که گفتم او جادوگر شرور شرق پروتئین تراپی مو بود. او همه مونچکین ها را سال ها در اسارت خود نگه داشته رنگ مو است و آنها را برده شب و روز خود بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه