↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ موی نیوشا ضیغمی

جدیدترین رنگ موی نیوشا ضیغمی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ موی نیوشا ضیغمی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ موی نیوشا ضیغمی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ موی نیوشا ضیغمی : علی‌رغم این سرکوب، کوئست شروع به دیدن تاریکی از چشم‌های عجیب و غریب بیبی لایت مو کرد و با گوش‌هایی که مال او نپروتئین تراپی مو بود، مبهم می‌شنود.

رنگ مو : پرتوهای آن از مایعات مخزن دایره‌ای بزرگ به رنگ خیره‌کننده‌ای بازتاب می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، در حالی که دیوارها و سقف سیاه کسل‌کننده آن‌قدر کاملاً جذب‌کننده پروتئین تراپی مو بودند که فراتر از طول بازو به همه آثار نامرئی تبدیل کراتینه مو شدند. حتی تاقچه ای که روی آن ایستاده پروتئین تراپی مو بود – شانه خمره – به کوئست این حس را می بالیاژ مو داد که حرکت بیبی لایت مو کردن به معنای پا گذاشتن به یک گودال بی ته رنگ مو است.

جدیدترین رنگ موی نیوشا ضیغمی

جدیدترین رنگ موی نیوشا ضیغمی : اما کلاسون فوراً توجه او را به خود جلب بیبی لایت مو کرد و به روش سریع و عصبی خود به اینجا و آنجا اشاره بیبی لایت مو کرد تا نشان دهد که لیبراتور چقدر صادقانه از مدل بازتولید کراتینه مو شده رنگ مو است. از همه لحاظ ترتیبات یکسان پروتئین تراپی مو بود، با اضافه کراتینه مو شدن این که در اینجا یک تخته بلند مانند تخته فنری از پایه دیواری تا قسمت مرکزی مخزن امتبالیاژ مو داد یافته پروتئین تراپی مو بود.

و از انتهای آن یک نردبان باریک به پایین آویزان پروتئین تراپی مو بود. سطح مایع یک سوئیچ دو پرتابی که به دیوار بالای پایه تخته ثابت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، آشکارا منبع کنترل الکترولیتی پروتئین تراپی مو بود. کلاسون با اشاره به علامت گچی در بالا گفت: “وقتی سوئیچ را روی پلاس می اندازید، شما عمل الکترولیتی خشونت آمیزی را ایجاد می کنید که برای ایجاد رهایی لازم رنگ مو است.

بقیه زمان ها باید در منهای بسته نانو کراتین مو شود. به منظور حفظ ضد عملی که برای شما توضیح بالیاژ مو دادم. حالا بیایید تمرین کنیم تا وقتی زمان اجرای واقعی فرا رسید، مطمئن باشیم که بدون هیچ مشکلی اجرا می‌کنیم.» کوئست سرش را تکان بالیاژ مو داد و از نور درخشان چنان مبهوت کراتینه مو شد که به سختی متوجه حرفش کراتینه مو شد. کلاسون در حالی که به آرامی از پله‌ها به سمت تخته می‌دوید.

  رنگ مو بدون دکلره برای پوست گندمی

گفت: «ابتدا تا انتها بیرون می‌روی، همین‌طور، و از نردبان پایین می‌روی. سپس خودت را داخل مخزن پایین می‌آوری. مایع در دمای بدن رنگ مو است، هیچکدام نیست. به کراتینه مو شدت اسیدی و سوزاننده نیست؛ هیچ آسیب یا ناراحتی برای شما ایجاد نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “در همین حال، من با دست شما تا لحظه ای که زیر آب می شوید در تماس لایت و هایلایت مو هستم. حالا ذهن شما در من رنگ مو است.

جدیدترین رنگ موی نیوشا ضیغمی : می بینید؟ – آماده انتقال به فیلیپ، جایی که به عنوان نماینده من عمل خواهد بیبی لایت مو کرد. به همین سادگی! بیا بالا! و ما مراحل را طی خواهیم بیبی لایت مو کرد.” کوئست هنگام سوار کراتینه مو شدن بر روی پل دچار لرز کراتینه مو شد. او که از خودش دلخور کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، از این احساس شانه خالی بیبی لایت مو کرد. اینجا هیچ خطری وجود نداشت. علاوه بر این، این بخشی از کار روزانه او پروتئین تراپی مو بود که شانس را بپذیرد.

او این کار را صد بار بدون تردید انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. حالا او با سرعت بیشتری حرکت بیبی لایت مو کرد، گویی می‌خواهد خجالتی را که علی‌رغم خودش بر او تسخیر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، تکذیب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با تاب خوردن از کنار کلاسون روی تخته، بدون مکث خود را به پایین پله پایین آورد، در حالی که مخترع که سرش را پایین انداخته پروتئین تراپی مو بود، با او ارتباط برقرار می بیبی لایت مو کرد.

او با عصبانیت ناگهانی گفت: “نیازی به ماندن در اینجا نیست.” “من کاملاً درک می کنم که باید چه کار کنم.” کلاسون دوستانه غرغر بیبی لایت مو کرد: “من در حال آزمایش توانایی آکروباتیک خودم لایت و هایلایت مو هستم.” “الان فقط یک دقیقه.” جوری تکان می خورد که انگار سعی می بیبی لایت مو کرد خودش را با تعادل بهتری تنظیم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما در واقع برای پوشاندن حرکت دست آزادش که با آن بلند کراتینه مو شد.

  رنگ موی سیاه سفید مردانه

دکمه ای را در کنار تخته فشار بالیاژ مو داد، پنهان بیبی لایت مو کرد. فوراً سازه که روی سوکت دیواری خود به سمت پایین می چرخید، کوئست را در محلول اسمزی تا کمرش فرو برد. “به خاطر خدا دست از سر راه بردار!” فریاد زد و سعی بیبی لایت مو کرد دستش را از چنگال سینه کلاسون بیرون بیاورد. ولش کن، بهت میگم! اما کلاسون مانند زالو چسبیده پروتئین تراپی مو بود و دندان هایش زیر فشار به هم می فشردند.

دوباره تخته به سمت پایین پرت کراتینه مو شد و با یک اسپلش خشن کوئست زیر سطح ناپدید کراتینه مو شد. کلاسون سریع مثل یک گربه از نردبان بالا رفت و به پایه تخته برگشت، جایی که علائم گچی را که کوئست را گمراه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود پاک بیبی لایت مو کرد و عوض بیبی لایت مو کرد. سپس با یک لبخند شوم سوئیچ را روی منفی انداخت و چرخید تا ببیند که تخته به آرامی خودش را صاف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و نردبان خالی از مایع پاک می نانو کراتین مو شود.

جدیدترین رنگ موی نیوشا ضیغمی : مدتی ایستاده پروتئین تراپی مو بود و به حلقه‌های رنگی درخشان خمره‌اش خیره می‌کراتینه مو شد، مانند جادوگری که روی دیگ‌اش قرار گرفته پروتئین تراپی مو بود، لب‌هایش در حال کار پروتئین تراپی مو بودند، دست‌هایش مثل شاخک‌های هیولای زیردریایی به هم چسبیده پروتئین تراپی مو بودند و باز می‌کراتینه مو شدند. بعد مثل اینکه طلسم ناگهان شکسته کراتینه مو شد، روی پاشنه پا چرخید و چراغ را خاموش بیبی لایت مو کرد. همانطور که او با عجله از گذرگاه به سمت دفترش پایین می‌رفت، قفل هوا با سوت شوم در را به میله‌اش مکید.

در یک چشمک، زمانی که روح غل و زنجیر کوئست در خانه جدیدش می پیچید، او می دانست که در اسارت یک رذل رنگ مو است. بی شکل و بی صدا، او همچنان دیوانه وار برای آزادی که غریزه ده هزار نسل برای او ضروری می بیبی لایت مو کرد مبارزه بیبی لایت مو کرد. در همان زمان او به خاطر اینکه مثل یک بچه مدرسه ای بی گناه فریب خورده پروتئین تراپی مو بود از دست خودش عصبانی پروتئین تراپی مو بود. سوکت تخته‌ای، دکمه‌ای که فنر نگهتمام دکلره مو دارنده را کوبیده پروتئین تراپی مو بود.

  مدل رنگ مو و هایلایت جدید

تمرین ساختگی، تنظیم اراده‌اش با اراده‌ی کلاسون – گام به گام تمام نقشه حیله‌گر خود را برای او آشکار بیبی لایت مو کرد. اما هدف پشت این بدجنسی چه می تواند باکراتینه مو شد؟ تنها یک پاسخ ممکن به نظر می رسید. کین باید کسی باکراتینه مو شد که قصد فروش پروژکتور مرگ را رنگ مو دارد، فیلیپ کسی رنگ مو است که می خواهد معامله شیطانی را ناکام بگذارد! و جستجوی سرویس مخفی – او ابزاری برای اجبار فروش پروتئین تراپی مو بود.

با فریاد بی‌صدا خشم، اراده کوئست علیه کین پرتاب کراتینه مو شد. آن دو مانند گاوهای نر خشمگین با هم ملاقات آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و برای یک لحظه آنقدر کوتاه که نمی‌توان آن‌ها را به‌عنوان یک گذشت زمان در نظر گرفت، بی‌حرکت کراتینه مو شدند. اما دو اراده نمی توانند در شرایط مساوی در یک جسم واحد وجود داشته باشند و در این مورد ارتعاش هر دو ارتعاش کلاسون پروتئین تراپی مو بود. کوئست رنگ مو استاد ویل را به چالش کشیده پروتئین تراپی مو بود.

جدیدترین رنگ موی نیوشا ضیغمی : او دیگر نمی توانست انجام دهد. او را به عقب پرتاب بیبی لایت مو کرد، مانند کف له بیبی لایت مو کرد، او را به نسبت یک اتم در پس زمینه هوشیاری فشرده بیبی لایت مو کرد. درگیری آنقدر کوتاه و نابرابر پروتئین تراپی مو بود که در نفس بعدی کلاسون وجود اراده دزدیده کراتینه مو شده را در درون خود فراموش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. وقتی او آماده رنگ مو استفاده از مامور خود پروتئین تراپی مو بود، این زمان برای احضار او کافی پروتئین تراپی مو بود!


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه