↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

شماره رنگ مو قهوه ای روشن بدون دکلره

شماره رنگ مو قهوه ای روشن بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت شماره رنگ مو قهوه ای روشن بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با شماره رنگ مو قهوه ای روشن بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

شماره رنگ مو قهوه ای روشن بدون دکلره : او آن را با حروف مورب در سخنرانی خود تلفظ بیبی لایت مو کرد. درست پروتئین تراپی مو بود که درآمدی برای او لازم نپروتئین تراپی مو بود، اما هیچ وقت از بطالت هیچ خیری حاصل نکراتینه مو شد. اتفاقاً او خودش در بیست سال گذشته آزمایش جامعی از آن انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود و بنابراین در موقعیتی پروتئین تراپی مو بود که می توانست صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او سیرنگ مو است و سرویس دیپلماتیک را پیشنهاد بیبی لایت مو کرد. او هیچ سلیقه ای برای هیچ کدام نداشت.

رنگ مو : بیش از همه، او بر تأثیر بدی که زندگی طولانی مدت در خانه بر یک مرد جوان داشت تأکید بیبی لایت مو کرد. قبل از اینکه مدرکش را بگیرد – این مدرک قبولی پروتئین تراپی مو بود – او یاد گرفته پروتئین تراپی مو بود که این را درست تفسیر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و خیلی کمی از تعطیلاتش را در خانه گذراند. او دوستانی پیدا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که او را دوست‌داشتنی می‌دانستند و دوست داشتند که هر از گاهی به آنها سر بزند.

شماره رنگ مو قهوه ای روشن بدون دکلره

شماره رنگ مو قهوه ای روشن بدون دکلره : گاهی مسافرت می بیبی لایت مو کرد. وقتی در خانه پروتئین تراپی مو بود، خیلی از مادرش را نمی دید. همیشه بازدیدکنندگان دیگری در خانه پروتئین تراپی مو بودند. سر چارلز کواین به موضوع ویلیام بدبین پروتئین تراپی مو بود. او گفت: “او می تواند کمی پیانو بنوازد، و می تواند ماشین را رانندگی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و هیچ کار لعنتی دیگری نمی تواند انجام دهد. ای کاش او ازدواج الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” ویلیام ازدواج نبیبی لایت مو کرد، اما از راه خود دور کراتینه مو شد.

که به هر حال، تقریباً به همان اندازه خوب پروتئین تراپی مو بود. علاوه بر این، برای خوشحالی مادرش، گفت که در نهایت پیشنهاد بیبی لایت مو کرد کاندیدای پارلمان نانو کراتین مو شود. در این میان، او دوست رنگ مو دارد دو یا سه سال را به آمادگی جدی اختصاص دهد. لیدی کواین مشاهده بیبی لایت مو کرد که می‌تواند همه چیزهایی را که یک عضو باید بداند در عرض دو یا سه هفته جمع‌آوری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

شماره رنگ مو قهوه ای روشن بدون دکلره : اما بیشتر از این سرزنش نبیبی لایت مو کرد. ویلیام یک کلبه کنار رودخانه و یک آپارتمان کوچک در لندن گرفت. همانطور که حال و هوا او را می گرفت، از یکی به دیگری می رفت و قاعدتاً با اتومبیل خود سفر می بیبی لایت مو کرد. او رانندگی ماشین را دوست داشت، اما این یک لذت ترسناک پروتئین تراپی مو بود. او شاید محتاط ترین راننده موجود و سرگرمی مخفی راننده اجیر او پروتئین تراپی مو بود.

  نمونه رنگ مرواریدی

هنگامی که ویلیام از کلبه خود به آپارتمان خود در شهر رفت، هنگامی که آنها به لندن نزدیک کراتینه مو شدند، راننده را مجبور بیبی لایت مو کرد که فرمان را در دست بگیرد. ویلیام هیچ وقت از رانندگی در ترافیک غلیظ خوشش نمی آمد و اصلاً رانندگی در شب را دوست نداشت.

شماره رنگ مو قهوه ای روشن بدون دکلره : راننده، ملاقات غیرمنتظره ای از برادری که مدت ها غایب پروتئین تراپی مو بود، دریافت بیبی لایت مو کرد. بازدید کننده درست در لحظه ای رسید که او و رنگ مو استادش می خورنگ مو استند با ماشین به سمت لندن حرکت کنند. کمرویی و دوستی در سینه ویلیام پناردن مبارزه بیبی لایت مو کرد و دوستی پیروز کراتینه مو شد. او گفت: «نمی‌خواهم تو را، دالینگ، من خودم می‌توانم همه چیز را به خوبی مدیریت کنم.» آقای مطمئن پروتئین تراپی مو بود که او بسیار مهربان رنگ مو است.

شب مهتابی روشنی پروتئین تراپی مو بود، با سایه های عمیق و آزاردهنده. ویلیام به آرامی شروع بیبی لایت مو کرد. او قبلاً احساس عصبی می بیبی لایت مو کرد. اگر او ایده لندن را به کلی کنار بگذارد چگونه می نانو کراتین مو شود؟ او می توانست صبح برای دوستی که قرار پروتئین تراپی مو بود ملاقات الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تلگراف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او از جاده لندن خاموش کراتینه مو شد، جایی که یک مسیر دو یا سه مایلی او را دوباره به کلبه‌اش برمی‌گرداند.

شماره رنگ مو قهوه ای روشن بدون دکلره : اینجا یک جاده تاریک وجود داشت، درختان دو طرف تقریباً بالای سرشان به هم می رسیدند. آن طرف، جاده سفید و باز پروتئین تراپی مو بود. ویلیام با خروج از تاریکی به سرعت سوم خود رفت. در آن لحظه یک چهره سیاه از پرچین به سمت جاده، درست در مقابل ماشین شلیک بیبی لایت مو کرد. در یکی دو لحظه ویلیام روی ترمزها گیر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و ماشین در حالی که موتورها در حال مسابقه پروتئین تراپی مو بودند ایستاده پروتئین تراپی مو بود.

به آن مرد دست زده پروتئین تراپی مو بود یا نه؟ به نظر او مدت زیادی طول کشید تا بتواند خودش را مجبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند به اطراف نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند[صفحه 182] و ببینید. وقتی او این کار را بیبی لایت مو کرد، چهره سیاهی را دید که بی حرکت روی جاده در زیر نور مهتاب افتاده پروتئین تراپی مو بود. “آسیب دیدی؟” ویلیام با صدای خشن صدا زد. همه ساکت پروتئین تراپی مو بودند ویلیام با احتیاط زیاد ماشینش را در جاده چرخاند و در کنار آن خزیده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو با مش پر

شماره رنگ مو قهوه ای روشن بدون دکلره : او اکنون می‌توانست ببیند که شکل مردی رنگ مو است، لباس‌های ناهموار، کاملاً بی‌حرکت. کلاه افتاده پروتئین تراپی مو بود و نور ماه موهای پرپشت و سفید را درخشان بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. “آسیب دیدی؟” ویلیام دوباره پرسید. به سختی خیره کراتینه مو شد تا ببیند آیا می تواند کوچکترین حرکتی را تشخیص دهد. هیچ کدام وجود نداشت. او با دقت گوش بالیاژ مو داد و موتورهایش را خاموش بیبی لایت مو کرد.

تمام شب به نظر او پر از سکوت مردگان پروتئین تراپی مو بود. او به خوبی می دانست که باید چه کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما وحشت محض او را فرا گرفته پروتئین تراپی مو بود. کلید را لمس بیبی لایت مو کرد و موتورهایش دوباره روشن کراتینه مو شد. برای یک بار در زندگی خود بی احتیاطی رانندگی بیبی لایت مو کرد و به لندن رفت. شواهد زیادی وجود داشت که نشان می‌بالیاژ مو داد او در زمان شروع کارش قصد داشت به لندن برود.

شماره رنگ مو قهوه ای روشن بدون دکلره : و هیچ دلیلی وجود نداشت که او هرگز ماشینش را در جاده‌ای که جسد مرده پیدا می‌کراتینه مو شد می‌برد. هیچ کس او را ندیده پروتئین تراپی مو بود. هیچ سوء ظنی نمی توانست به او وابسته نانو کراتین مو شود. مدتها قبل از رسیدن به لندن، ولگرد مستی که ویلیام تصور می بیبی لایت مو کرد او را کشته رنگ مو است، نشست. ماشین هرگز به او دست نزده پروتئین تراپی مو بود.

او در جاده افتاده پروتئین تراپی مو بود و کمی مات و مبهوت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. سر پیر و بی آبرویش را مالید و غر زد[صفحه 183] به خودش که این همان چیزی پروتئین تراپی مو بود که از آن موتورهای سانگوینری آمد. سپس به خانه رفت، زنش را لگد زد و خواب عادل را خوابید. بهایی که ویلیام پناردن باید برای بزدلی خود می پرداخت به اندازه کافی سنگین پروتئین تراپی مو بود.

شماره رنگ مو قهوه ای روشن بدون دکلره : او هرگز نمی دانست که حتی به آن مرد دست نزده رنگ مو است. تصادف از قبل مشغول پروتئین تراپی مو بود تا او را متقاعد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که آن مرد را کشته رنگ مو است و وحشت آن را تا دو سال باقی مانده از زندگی اش در ذهنش زنده نگه رنگ مو دارد. او یکشنبه بعد از ظهر با قطار از لندن برگشت. او به دالینگ گفت که بیمار رنگ مو است و حوصله رانندگی ماشین را نرنگ مو دارد.

می تواند آن را روز دوشنبه از گاراژ بازگرداند. به طور قابل توجهی جدی به نظر می رسید. او نمی دانست که آیا اربابش در مورد آن چیزی شنیده رنگ مو است یا خیر، اما یک اتفاق وحشتناک در سه مایلی آنها رخ بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. جسد مردی شنبه شب در جاده پیدا کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که گمان می رفت توسط یک دستگاه خودرو سرنگون کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. جاده لندن نپروتئین تراپی مو بود.

  رنگ موی تنباکویی طلایی

شماره رنگ مو قهوه ای روشن بدون دکلره : همین جا پروتئین تراپی مو بود – ویلیام پناردن او را ناگهانی و وحشیانه متوقف بیبی لایت مو کرد. پس همه چیز درست پروتئین تراپی مو بود و نه رویایی که او امیدوار پروتئین تراپی مو بود آن را بیابد. بله، به اندازه کافی درست پروتئین تراپی مو بود، اما یک مرد دیگر پروتئین تراپی مو بود و یک ماشین دیگر. مرد مذموم که از چراغ‌های جلوی ماشین پناردن خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و خود را در سقوطش مات و مبهوت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

حالا بعد از شنبه‌شب همیشگی‌اش بدتر از همیشه نپروتئین تراپی مو بود.[صفحه 184] پناردن هفته های زیادی با دقت از روزنامه ها دوری می بیبی لایت مو کرد. او از آنچه در آنجا پیدا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند می ترسید. بعد از آن احساس امنیت به وجود آمد، اما هرگز یک لحظه آرامش. آن موهای سفید درخشان زیر نور مهتاب، خود را در تار و پود رویاهای او تنیده پروتئین تراپی مو بود.

شماره رنگ مو قهوه ای روشن بدون دکلره : آن چهره سیاه همیشه جلوی ماشینش غوطه ور کراتینه مو شد تا اینکه پناردن دچار حمله عصبی کراتینه مو شد و از رانندگی دست کشید. وقتی کمی بهتر کراتینه مو شد، سوال اصلی در ذهنش این پروتئین تراپی مو بود که چقدر می‌تواند تحمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، چقدر طول می‌ککراتینه مو شد تا ذهنش تسلیم نانو کراتین مو شود و در هیاهوی خود رازش را فاش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مریض، عصبی، بیمار، کسی را ندید.

مدت زیادی سفر بیبی لایت مو کرد. تغییر صحنه یک ماده افیونی پروتئین تراپی مو بود. روز جنون را کمی دورتر بیبی لایت مو کرد. بیچاره تمام تلاشش را بیبی لایت مو کرد. حرفه سیاسی اکنون قطعاً رها کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. لیدی کوین با آهی به بخش صمیمی‌تر حلقه خود از بیکاری لاعلاج پسرش صحبت بیبی لایت مو کرد.

شماره رنگ مو قهوه ای روشن بدون دکلره : در بازگشت به انگلستان به برنگ مو استان شناسی تسلیم کراتینه مو شد. این موضوعی پروتئین تراپی مو بود که همیشه او را مورد توجه قرار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، و او اکنون به دنبال آن پروتئین تراپی مو بود تا ذهنش را از بین ببرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه