↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین اسپری رنگ مو موقت مردانه

بهترین اسپری رنگ مو موقت مردانه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین اسپری رنگ مو موقت مردانه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین اسپری رنگ مو موقت مردانه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین اسپری رنگ مو موقت مردانه : زیرا احترام به مال و قراربالیاژ مو دادهای دنیوی به یکی از عمیق ترین غرایز ما تبدیل کراتینه مو شده رنگ مو است. تمام جامعه ما با آن مسموم کراتینه مو شده رنگ مو است و من می توانم روی انگشتان یک دست افرادی را که در زندگیم می شناسم و کاملاً از آن فرار بیبی لایت مو کرده اند بشمارم. بحث صرف امتناع از ازدواج جز به خاطر عشق نیست، بحث امتناع از عشق به جز صفات صادقانه و شایسته رنگ مو است.

رنگ مو : به آنها کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا از قبل بفهمند که چه کاری انجام می دهند و چگونه ممکن رنگ مو است عشق خود را دائمی و موفق کنند. در حال حاضر، برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم احتمالی، صرفاً بیان می‌کنم که من آخرین کسی در جهان لایت و هایلایت مو هستم که از آنچه عشق «کور» نامیده می‌نانو کراتین مو شود حمایت می‌کنم، یعنی رها بیبی لایت مو کردن بی‌اندیشه از انگیزه‌ی اشتیاق جنسی.

بهترین اسپری رنگ مو موقت مردانه

بهترین اسپری رنگ مو موقت مردانه : آنها باید اهداف مشترکی در زندگی داشته باشند و خلق و خوی به اندازه کافی هماهنگ باشند تا بتوانند در خانه با هم زندگی کنند بدون اینکه چشمان یکدیگر را پاره کنند. این بدان معنرنگ مو است که در هر جامعه متمدن، تمام انگیزه های عشق باید مورد انتقاد کراتینه مو شدید قرار گیرد. من قصد دارم زودتر نشان دهم که چگونه والدین و سرپرستان باید با جوانان عاشق همکاری کنند.

آنچه من سعی دارم نشان دهم این رنگ مو است که انگیزه پرشور، هیجان پرشور زوج جوان، ماده ای رنگ مو است که عشق و ازدواج از آن ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است. اشتیاق بخشی از وجود ما و یک بخش اساسی رنگ مو است. اگر جایی برای آن پیدا نکنیمدر ازدواج به دنبال ارضای خارج از ازدواج خواهد پروتئین تراپی مو بود و این به معنای دروغ گفتن یا به هم خوردن ازدواج یا هر دو رنگ مو است.

  رنگ مو فندقی تونی

اشتیاق چیزی رنگ مو است که به عشق و ازدواج سرزندگی، انرژی و انگیزه آن می بخکراتینه مو شد. در واقع این ویژگی ها را به کل شخصیت می دهد. این یک نیروی زنده کننده رنگ مو است که شخصیت را متحول می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و اگر خرد و سرکوب نانو کراتین مو شود، کل زندگی آن شخص مخدوش می نانو کراتین مو شود. با این حال، این واقعیتی رنگ مو است که هر پزشک می‌داند، که میلیون‌ها زن ازدواج می‌کنند و تمام زندگی‌شان را می‌گذرانند بدون اینکه هرگز بدانند لذت پرشور چیست.

در نتیجه این امر، میلیون‌ها مرد وجود زنان «خوب» و زنان «بد» را بدیهی می‌دانند و فقط این دومی جالب لایت و هایلایت مو هستند. البته این صرفاً یکی از ناهنجاری‌های ناشی از جانشینی عشق با پول به عنوان انگیزه ازدواج رنگ مو است. عشق به امری زائد و خطر تبدیل می نانو کراتین مو شود و همه نیروهای جامعه از جمله دین نهادینه کراتینه مو شده دست به دست هم می دهند تا آن را غیرقانونی بیبی لایت مو کرده و به زیرزمینی بکشانند.

یا ممکن رنگ مو است بگوییم که آن را در سیاه چال حبس بیبی لایت مو کرده اند – و لذت عالی همه نقاشان، شاعران، موسیقی دانان، نمایشنامه نویسان و رمان نویسان از همه اقلیم ها و تمام دوره های تاریخ، به تصویر کشیدن فرار “خدای جوان” از این زندان ها درنگ مو استان در شش کلمه از یک تصنیف قدیمی انگلیسی روایت می نانو کراتین مو شود: “عشق راه را پیدا خواهد بیبی لایت مو کرد!” آیا بدیهی نیست.

  رنگ مو گلبهی

بهترین اسپری رنگ مو موقت مردانه : که وقتی این جنگ ابدی بین اخلاق‌گرایان و هنرمندان ما وجود رنگ مو دارد، در نهادها و کنوانسیون‌های ما در مسائل جنسی مشکلی اساسی وجود رنگ مو دارد؟ چرا تصمیم نمی گیریم که واقعاً چه چیزی را باور داریم. آیا درست رنگ مو است که به قول شلی، شاعران «قانونگذاران ناشناخته نوع بشر» لایت و هایلایت مو هستند، یا آن‌طور که افلاطون اعلام بیبی لایت مو کرد، معلمان دروغین و اغواگر جوانان لایت و هایلایت مو هستند.

اگر آنها دومی لایت و هایلایت مو هستند، اجازه دهید با آنها کار بیبی لایت مو کرده باشیم، اجازه دهید آنها را همراه با عاشقان و همه افراد پرشور دیگر از دولت بیرون کنیم. اما اگر این حقیقتی رنگ مو است که شاعران از زندگی می گویند، پس بیایید خدای جوان را از سیاه چالش بیرون بیاوریم و از جلوی در به خانه هایمان بیاوریم و خدایان دروغین طمع و طمع را بیرون کنیم.

و اعتبار دنیوی که اکنون به جای او نشسته رنگ مو است. فصل کنترل تولد (به پیشگیری از لقاح به عنوان یکی از بزرگترین اکتشافات انسان می پردازد و او را از اسارت طبیعت رها می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و کلید زندگی را در دستان او می گذارد.) من فرض می‌کنم که شما از رنگ مو استدلال من پیروی بیبی لایت مو کرده‌اید و آماده‌اید که به طور جدی بررسی کنید.

که آیا ممکن رنگ مو است عشق در ازدواج به عنوان نهاد جنسی جامعه متمدن برقرار نانو کراتین مو شود یا خیر. اگر واقعاً می خواهید چنین نهادی را به وجود بیاورید، اولین کاری که باید انجام دهید این رنگ مو است که انقلاب اجتماعی را به انجام برسانید. یعنی باید کنترل طبقاتی جامعه و اعتبار مبتنی بر رنگ مو استثمار پول را از بین ببرید.

  مدل رنگ مو جدید دودی

اما این یک تغییر گسترده رنگ مو است و زمان می برد، و در عین حال ما باید زندگی کنیم و آرزو کنیم با کمترین بدبختی ممکن زندگی کنیم. بنابراین سؤال عملی به این صورت می‌نانو کراتین مو شود: فرض کنید شما به عنوان یک فرد می‌خواهید تا آنجا که ممکن رنگ مو است در عشق شادی بیابید، چه توصیه‌ای دارم؟ اگر جوان لایت و هایلایت مو هستید.

بهترین اسپری رنگ مو موقت مردانه : این توصیه را برای خودتان آرزو می کنید. در حالی که اگر بالغ لایت و هایلایت مو هستید برای فرزندانتان آرزو می کنید. من نصیحت خود را زیر چهار سر قرار می دهم: اول، ازدواج برای عشق. دوم، کنترل تولد؛ سوم، ازدواج زودهنگام؛ چهارم، آموزش برای ازدواج. اولین مورد از این موارد را به طور مفصل بررسی بیبی لایت مو کردیم. بخشی از فرآیند انقلاب اجتماعی تبدیل شخصی رنگ مو است.

تسلیم کراتینه مو شدن هر فرد از آرمان های دنیوی، تسلیم تجمل و تجمل گرایی، وقف زندگی خود به تربیت خود و ایجاد عدالت اجتماعی. و مپندارید که این کار آسانی رنگ مو است، یا چیز بی اهمیتی رنگ مو است که باید آن را بدیهی انگاشت. برعکس، این چیزی رنگ مو است که اکثر ما باید در هر ساعت از زندگی خود با آن دست و پنجه نرم کنیم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه