↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ موی دکلره جدید

انواع رنگ موی دکلره جدید | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ موی دکلره جدید را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ موی دکلره جدید را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ موی دکلره جدید : لحظه ای ساکت ایستاد، اما قیافه اش تغییر نبیبی لایت مو کرد. سپس او به سرعت از بین رفت، و موهایم روی سرم بلند کراتینه مو شد، در حالی که نسیم سرد لباس سفیدش در حین حرکت به شقیقه های من می پیچید. نور ماه که از میان اسپری پرتاب فواره می تابد.

رنگ مو : از زمانی که به عنوان یک پسر کوچک مرا برده پروتئین تراپی مو بودند، هرگز تمایلی به بازگشت به خانه خودم نشان نبالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودم، و هیچ کس هرگز مرا تحت فشار قرار نبالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که این کار را انجام دهم. مکان بعد از مد مرتب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و به نظر نمی رسید در طول پانزده سال یا بیشتر غیبت من آسیبی دیده باکراتینه مو شد. هیچ چیز زمینی نمی تواند.

انواع رنگ موی دکلره جدید

انواع رنگ موی دکلره جدید : اما آنقدر عمیق زنجیره طولانی شرایط بدشانسی کوچک بر من تأثیر گذاشته پروتئین تراپی مو بود که به طور جدی به این فکر افتادم که خودم را از دنیا ببندم تا زندگی گوشه نشینی داشته باشم و هر چه زودتر بمیرم. مرگ تنها امکان شادی‌بخش وجود من به نظر می‌رسید، و به زودی افکارم به طور کلی بر آن متمرکز کراتینه مو شد.

آن دیوارهای خاکستری قدیمی را که قرن ها با عناصر جنگیده پروتئین تراپی مو بودند، تحت تأثیر قرار دهد. باغ وحشی تر از آن چیزی پروتئین تراپی مو بود که به یاد می آوردم. گذرگاه های مرمری در اطراف رنگ مو استخرها بیشتر از گذشته زرد و مرطوب به نظر می رسیدند و کل مکان در ابتدا کوچکتر به نظر می رسید. تا اینکه ساعت ها در خانه و محوطه سرگردان پروتئین تراپی مو بودم.

متوجه بزرگی خانه ای که قرار پروتئین تراپی مو بود در آن خلوت زندگی کنم، کراتینه مو شدم. سپس من شروع به لذت بردن از آن بیبی لایت مو کردم و تصمیم من برای تنها زیستن قوی تر کراتینه مو شد. البته مردم به رنگ مو استقبال من آمده پروتئین تراپی مو بودند و من سعی بیبی لایت مو کردم چهره عوض کراتینه مو شده باغبان قدیمی و خانه دار قدیمی را بشناسم و آنها را به اسم صدا کنم. پرستار قدیمی ام را فورا می شناختم.

  ترکیب رنگ موی صورتی پاستیلی

انواع رنگ موی دکلره جدید : از پانزده سال قبل که شنیده پروتئین تراپی مو بود تابوت ها در مهد کودک افتادند، خیلی خاکستری کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، اما چشمان عجیبش همان پروتئین تراپی مو بود و نگاه در آنها تمام خاطرات قدیمی ام را بیدار بیبی لایت مو کرد. او با من به بالای خانه رفت. “و زن آب چگونه رنگ مو است؟” سعی بیبی لایت مو کردم کمی بخندم پرسیدم. “آیا او هنوز در مهتاب بازی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟” زن ولزی با صدای آلایت و هایلایت مو هسته پاسخ بالیاژ مو داد: “او گرسنه رنگ مو است.” “گرسنه؟ سپس به او غذا می دهیم.» من خندیدم.

اما جودیت پیر خیلی رنگ پریده کراتینه مو شد و عجیب به من نگاه بیبی لایت مو کرد. به او غذا بدهید؟ آره، تو خوب به او غذا خواهی بالیاژ مو داد.» او غر زد و پشت سرش به خانه دار برنگ مو استانی نگاه بیبی لایت مو کرد که با قدم های ضعیفی از راهروها و گذرگاه ها به دنبال ما می لرزید. زیاد به حرفش فکر نبیبی لایت مو کردم. او همیشه عجیب و غریب صحبت می بیبی لایت مو کرد، همانطور که زنان ولزی صحبت می کنند، و اگرچه من بسیار غمگین پروتئین تراپی مو بودم.

مطمئنم که خرافی نپروتئین تراپی مو بودم، و مطمئناً ترسو نپروتئین تراپی مو بودم. فقط، مثل یک رویای دور، به نظر می رسید که او را دیدم که با نور در دست ایستاده و زمزمه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: “سنگین – همه از سرب”، و سپس پسر کوچکی را از راهروهای طولانی هدایت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا پدرش را ببینم که دراز کشیده رنگ مو است. مرده روی صندلی راحتی بزرگ قبل از آتش سوزی.

  بلوند پلاتینه مرواریدی روشن

بنابراین ما به بالای خانه رفتیم و من اتاق هایی را انتخاب بیبی لایت مو کردم که در آن زندگی کنم. و خدمتکارانی که با خود آورده پروتئین تراپی مو بودم همه چیز را دستور بالیاژ مو دادند و مرتب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و دیگر مشکلی نداشتم. برایم مهم نپروتئین تراپی مو بود که آنها چه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، به شرطی که در آرامش رها کراتینه مو شده باشم و انتظار نداشته باشم که راهنمایی کنم. زیرا به دلیل عواقب بیماری ام در دانشگاه بی حال تر از همیشه پروتئین تراپی مو بودم.

من در حالت انفرادی شام خوردم و عظمت غم انگیز اتاق ناهار خوری وسیع قدیمی مرا خشنود می بیبی لایت مو کرد. سپس به اتاقی که برای مطالعه انتخاب بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم رفتم و روی یک صندلی عمیق نشستم، زیر نوری روشن، تا فکر کنم، یا اجازه دهم افکارم در هزارتوهای دلخواه خود بپیچند، کاملاً بی تفاوت به مسیری که ممکن رنگ مو است طی کنند.

انواع رنگ موی دکلره جدید : پنجره های بلند اتاق روی تراس سر باغ تا سطح زمین باز می کراتینه مو شد. اواخر جولای پروتئین تراپی مو بود و همه جا باز پروتئین تراپی مو بود، چون هوا گرم پروتئین تراپی مو بود. همانطور که تنها نشسته پروتئین تراپی مو بودم، صدای چکش بی وقفه فواره های بزرگ را شنیدم و به فکر زن آب افتادم. برخرنگ مو استم و در شب آرام بیرون رفتم و روی یک صندلی در تراس، بین دو گلدان غول پیکر ایتالیایی نشستم.

هوا با بوی گلها لطیف و شیرین پروتئین تراپی مو بود و باغ از خانه برایم خوشایندتر پروتئین تراپی مو بود. مردم غمگین همیشه آب روان و صدای آن را در شب دوست تمام دکلره مو دارند، هرچند نمی توانم دلیل آن را بگویم. من نشستم و در تاریکی گوش بالیاژ مو دادم، زیرا هوا تاریک پروتئین تراپی مو بود و ماه رنگ پریده هنوز از تپه های روبروی من بالا نرفته پروتئین تراپی مو بود، اگرچه تمام هوای بالا با پرتوهای طلوعش روشن پروتئین تراپی مو بود.

  بهترین رنگ مو مشکی زنانه

به آلایت و هایلایت مو هستگی هاله سفید در آسمان شرقی در یک طاق بالای تاج های درختی بالا رفت و در مقابل، خطوط کوه ها را سیاه تر بیبی لایت مو کرد، گویی که سر یک قدیس سفید بزرگ از پشت پرده ای در کلیسای جامع وسیع بلند می نانو کراتین مو شود و پرتاب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. شکوه های مه آلود از پایین من مشتاق دیدن ماه خود پروتئین تراپی مو بودم و سعی بیبی لایت مو کردم ثانیه های قبل از ظهور او را محاسبه کنم.

سپس او به سرعت رکراتینه مو شد بیبی لایت مو کرد و در یک لحظه بیشتر در آسمان آویزان کراتینه مو شد. به او خیره کراتینه مو شدم، سپس به اسپری شناور فواره های بلند، و پایین به حوضچه ها، جایی که نیلوفرهای آبی در خواب آرام روی سطح مخملی آب مهتابی تکان می خوردند. درست در آن زمان یک قو بزرگ بی‌صدا در میان حوض شناور کراتینه مو شد و به گردن درازش حلقه زد و آب را در منقار پهنش گرفت و باران‌های الماس را در اطرافش پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده بیبی لایت مو کرد.

انواع رنگ موی دکلره جدید : ناگهان همانطور که خیره کراتینه مو شدم چیزی بین من و نور قرار گرفت. فوراً به بالا نگاه بیبی لایت مو کردم. بین من و قرص گرد ماه، چهره‌ای درخشان از زنی با چشم‌های عجیب غریب و دهان زنی پر و نرم، اما نه خندان، با کلاه سیاه پوشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و در حالی که بی‌حرکت روی نیمکتم نشسته پروتئین تراپی مو بودم به من خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. او به من نزدیک پروتئین تراپی مو بود – آنقدر نزدیک که می توانستم با دستم او را لمس کنم. اما من سرگردان و درمانده پروتئین تراپی مو بودم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه