↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل کوتاهی و رنگ مو جدید

مدل کوتاهی و رنگ مو جدید | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل کوتاهی و رنگ مو جدید را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل کوتاهی و رنگ مو جدید را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

مدل کوتاهی و رنگ مو جدید : تقریباً به همان شیوه‌ای که هدایت‌کننده یک «واگن دیدنی» آمریکایی انجام می‌دهد و به عنوان میهمان مجبور به تسلیم این مصیبت پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو : زیرا ما جغرافیا مطالعه نمی کنیم و هرگز نپرسیده ایم که آیا در سرزمین اوز زندگی می کنیم یا نه. به این کار خوش آمدید. اما چه اتفاقی برای رویال اوزمای شما افتاده رنگ مو است؟” جادوگر گفت: “کسی او را دزدیده رنگ مو است.” “آیا در میان مردم خود شعبده باز با رنگ مو استعبالیاژ مو دادی دارید – می دانید که به خصوص باهوش باکراتینه مو شد؟” “نه، هیچ‌کس به‌ویژه باهوش نیست.

مدل کوتاهی و رنگ مو جدید

مدل کوتاهی و رنگ مو جدید : هیچ غریبه ای جز خودت اینجا نیستیم، و ما تا به حال در مورد اوزمای سلطنتی نشنیده ایم.” دوروتی گفت: “او بر تمام اوز حکومت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و بنابراین او بر شهر شما و شما حکومت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. زیرا شما در کشور وینکی لایت و هایلایت مو هستید که بخشی از سرزمین اوز رنگ مو است.” کوکو لوروم عالی پاسخ بالیاژ مو داد: «ممکن رنگ مو است اینطور باکراتینه مو شد.

البته ما جادو می‌کنیم، اما همه چیز از نوع معمولی رنگ مو است. فکر نمی‌کنم هیچ‌کدام از ما هنوز آرزوی دزدیدن حاکمان را نداشته باشیم، چه با جادو و چه از طریق دیگر.” “پس ما راه درازی را برای هیچ آمده ایم!” تروت با تأسف فریاد زد. دختر تکه‌کاری گفت: «اما ما از این دورتر می‌رویم»، بدن پر کراتینه مو شده‌اش را به عقب خم بیبی لایت مو کرد تا موهای نخی‌اش کف را لمس بیبی لایت مو کرد و سپس روی دست‌هایش با پاهایش در هوا راه رفت.

مدل کوتاهی و رنگ مو جدید : را با تحسین تماشا بیبی لایت مو کرد. او گفت: “البته ممکن رنگ مو است جلوتر بروید، اما من به شما توصیه می کنم که این کار را نکنید. هرکوها در پشت ما زندگی می کنند، فراتر از خارها و زمین های پر پیچ و خم، و آنها افراد چندان خوبی برای ملاقات نیستند، به شما اطمینان می دهم. ” تصویر در دسترس نیست “آیا آنها غول لایت و هایلایت مو هستند؟” بتسی پرسید.

  رنگ مو مرواریدی زیتونی

پاسخ این پروتئین تراپی مو بود: «آنها بدتر از آن لایت و هایلایت مو هستند». آنها غول هایی برای بردگان خود تمام دکلره مو دارند و آنقدر قوی تر از غول ها لایت و هایلایت مو هستند که بردگان بیچاره از ترس تکه تکه کراتینه مو شدن جرات نمی کنند شورش کنند. “از کجا می دانی؟” ضایعات پرسید. کوکو لوروم عالی پاسخ بالیاژ مو داد: “همه همین را می گویند.” “آیا خودت هرکوس را دیده ای؟” دوروتی پرسید. “نه، اما آنچه همه می گویند باید درست باکراتینه مو شد.

وگرنه گفتن آن چه فایده ای رنگ مو دارد؟” دخترک گفت: «قبل از رسیدن به اینجا به ما گفتند که شما مردم اژدها را به ارابه‌هایتان می‌زنید. اعلام بیبی لایت مو کرد: “پس ما انجام می دهیم.” “و این به من یادآوری می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که باید شما را به عنوان غریبه ها و مهمانانم با سوار کراتینه مو شدن به اطراف شهر پر زرق و برق ما در Thi سرگرم کنم.” او دکمه ای را لمس بیبی لایت مو کرد و یک گروه شروع به نواختن بیبی لایت مو کرد.

حداقل، آنها موسیقی یک گروه را می شنیدند، اما نمی توانستند بگویند از کجا آمده رنگ مو است. کوکو لوروم عالی گفت: «این لحن دستوری رنگ مو است که به ارابه‌ران من می‌دهد تا ارابه اژدها را دور بزند. هر بار که دستوری می دهم در موسیقی رنگ مو است، که برای خطاب به خدمتگزاران بسیار خوشایندتر از کلمات سرد و سخت رنگ مو است.» “این اژدهای شما گاز می گیرد؟” از دکمه برایت پرسید. “مرحمت، نه! آیا فکر می‌کنید.

  رنگ موی فندقی عسلی بدون دکلره

با رنگ مو استفاده از اژدهای گزنده برای کشیدن ارابه‌ام، امنیت مردم بی‌گناهم را به خطر می‌اندازم؟ من با افتخار می‌گویم که اژدهای من بی‌آزار رنگ مو است – مگر اینکه فرمانش بشالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – و او ساخته کراتینه مو شده در کارخانه معروف اژدها در این شهر Thi. اینجا او می آید و شما می توانید او را خودتان بررسی کنید.” صدای غرش خفیف و صدای جیرجیر خشن را شنیدند و وقتی به جلوی خانه رفتند.

دیدند که از گوشه گوشه ماشینی می‌آید که توسط یک اژدهای جواهرآلات زیبا کشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و سرش را به ررنگ مو است و چپ می‌برد و مانند آن چشمانش می‌درخشید. چراغ های جلوی یک خودرو و صدای غرغر در حالی که به آرامی به سمت آنها حرکت می بیبی لایت مو کرد، به گوش می رسید. وقتی جلوی خانه کوکو لورم ایستاد، توتو به تندی به سمت جانور پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده پارس بیبی لایت مو کرد.

مدل کوتاهی و رنگ مو جدید : اما حتی تروت کوچک هم می‌توانست ببیند که اژدها زنده نیست. ترازوهای آن از طلا پروتئین تراپی مو بود و هر کدام با جواهرات درخشان تزیین کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، در حالی که چنان سفت و منظم راه می رفت که چیزی جز یک ماشین نپروتئین تراپی مو بود. ارابه‌ای که پشت سرش می‌آمد نیز از طلا و جواهرات پروتئین تراپی مو بود، و وقتی وارد آن کراتینه مو شدند، دیدند که صندلی وجود نرنگ مو دارد. قرار پروتئین تراپی مو بود همه در حین سوار کراتینه مو شدن بایستند.

ارابه‌سوار یک همکار کوچک الماسی پروتئین تراپی مو بود که گردن اژدها را دراز می‌بیبی لایت مو کرد و اهرم‌هایی را که باعث حرکت آن می‌کراتینه مو شد حرکت می‌بالیاژ مو داد. با هیبت گفت: “این یک اختراع فوق العاده رنگ مو است. همه ما به اژدهای خودکار خود که بسیاری از آنها توسط ساکنان ثروتمند ما رنگ مو استفاده می شوند بسیار افتخار می کنیم. کار را شروع کن، ارابه سوار!” ارابه سوار حرکت نبیبی لایت مو کرد.

  مدل رنگ مو خیلی جدید

دوروتی پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: «فراموش بیبی لایت مو کردی در موسیقی به او سفارش کنی. “آه، پس من انجام بالیاژ مو دادم.” او دکمه ای را لمس بیبی لایت مو کرد و یک جعبه موسیقی در سر اژدها شروع به نواختن آهنگ بیبی لایت مو کرد. ارابه‌سوار کوچولو فوراً اهرمی را کشید و اژدها شروع به حرکت بیبی لایت مو کرد – بسیار آلایت و هایلایت مو هسته و در حالی که ارابه دست و پا چلفتی را به دنبال خود می‌کشید، ناله می‌بیبی لایت مو کرد.

توتو بین چرخ ها چرخید. اسب اره، قاطر، شیر و ووزی دنبال کراتینه مو شدند و هیچ مشکلی برای همگام کراتینه مو شدن با ماشین نداشتند. در واقع، آنها باید آلایت و هایلایت مو هسته پیش می رفتند تا از برخورد با آن جلوگیری کنند. وقتی چرخ‌ها چرخیدند، جعبه موسیقی دیگری که در جایی زیر ارابه پنهان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، آهنگ مارش پر جنب و جوشی را نواخت که در تضاد قابل توجهی با حرکت کششی وسیله نقلیه عجیب و غریب پروتئین تراپی مو بود.

مدل کوتاهی و رنگ مو جدید : باتن-برایت به این نتیجه رسید که موسیقی‌ای که در اولین دیدن این شهر شنیده پروتئین تراپی مو بود، چیزی نپروتئین تراپی مو بود. غیر از ارابه ای که در خیابان ها می چرخد. همه مسافران از شهر زمرد فکر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند این سواری غیر جالب ترین و ترسناک ترین سواری رنگ مو است که تا به حال تجربه بیبی لایت مو کرده اند، اما به نظر می رسید که این سواری عالی رنگ مو است. او به ساختمان‌ها و پارک‌ها و فواره‌های مختلف اشاره بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه